(12.50 hodin)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Jsem však přesvědčena, že tato dohoda není v souladu se zájmy České republiky ve všech oblastech zmíněných v této smlouvě, a jednoznačně odmítám, aby projednávání tohoto dokumentu proběhlo jen v zahraničním výboru. Proto budu dávat návrhy na zařazení tohoto tisku k projednávání do výborů: hospodářský výbor, petiční výbor, rozpočtový výbor, ústavněprávní výbor, výbor pro bezpečnost, výbor pro evropské záležitosti, výbor pro obranu, výbor pro sociální politiku, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výbor pro zdravotnictví, výbor pro životní prostředí, samozřejmě zahraniční výbor jako garanční a zemědělský výbor.

Nejdříve si však dovolím podat procedurální návrh, aby se projednávání tohoto tisku přerušilo a odročilo až do doby hlasování v Evropském parlamentu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Eviduji váš procedurální návrh a dám o něm hlasovat. Nejprve tedy přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili na hlasování.

 

Ještě zopakuji váš procedurální návrh, jestli jsem si ho dobře zaznamenal. Ten zní, že žádáte přerušení projednávání tohoto bodu do doby hlasování v Evropském parlamentu o tomto materiálu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 73. Přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 66. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte ve své zprávě.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Bohužel, Poslanecká sněmovna nechce znát tak důležité usnesení Evropského parlamentu před vlastním projednáváním, a proto dávám opět procedurální návrh, aby tento tisk byl přerušen do doby přítomnosti všech relevantních ministrů, kteří mají v gesci jednotlivé části této dohody.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda je důležité zopakovat, o čem hlasujeme. Eviduji žádost na vaše odhlášení, já vás tedy nejprve všechny odhlásím a požádám, abyste se přihlásili svými kartami. Táži se, zda je všem znám procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Není třeba opakovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 74. Přihlášeno je 117 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 73. Ani tento procedurální návrh neprošel. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Musím tedy bohužel zmínit, že mi je velice líto, že tak důležitý dokument není pro Sněmovnu důležitý tak, aby se k tomu vyjádřili všichni příslušní ministři ze svých pozic, a proto mi tedy dovolte, abych ukončila svou zpravodajskou zprávu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě přednostní práva. Jen pro pořádek pouze říkám, že není otevřena rozprava, mohou se pouze hlásit lidé s přednostním právem. Nejprve jsem viděl pana poslance Laudáta, po něm pan poslanec Kováčik, po něm pan ministr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, to, co tady předvádí paní kolegyně, považuji za zneužívání zpravodajování materiálu. Je to jasná obstrukce od KSČM, která notoricky dělá všechno možné pro to, aby nás zatáhli někam do obchodování s Východem, pryč ze Západu. Je to prostě tak! Proč tohle tady dělají? (Potlesk.)

Takže já mám dva procedurální návrhy. První, že budeme jednat tak dlouho, až tento bod dokončíme, a druhý bod - navrhuji výměnu zpravodaje u tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, ještě vás poprosím, jestli se vrátíte k řečnickému pultu. Jsou to procedurální návrhy, dám o nich hlasovat bez rozpravy. Každopádně jestliže navrhujete výměnu zpravodaje, koho jiného navrhujete. Nejprve tedy odvolání zpravodaje a koho jiného navrhujete.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Navrhuji pana Kostřicu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nejprve tedy dám hlasovat o procedurálním návrhu, abychom jednali o tomto bodu tak dlouho, dokud nebude projednán. Každopádně pouze do té doby, dokud nejsou pevně zařazeny další body. Potom bychom tento bod museli přerušit.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 75. Přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 77, proti 36. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o změně zpravodaje. Je zde procedurální návrh, abychom vyměnili zpravodaje tohoto tisku a novým zpravodajem aby se stal pan poslanec Kostřica.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 76. Přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro návrh 51, proti 38. Tento návrh byl zamítnut a zpravodajka pro prvé čtení zůstává.

 

Další přihlášený s přednostním právem je pan poslanec Kováčik, po něm pan ministr. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, je k úsměvu slyšet z úst pana kolegy Laudáta něco o obstrukci. Zní mi to jako řeč o provaze v domě oběšencově, protože jsme si tady mnohokrát zažili velmi dlouhé, pravda, velmi obsažné projevy právě z úst pana kolegy předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Františka Laudáta a myslím si, že žádný z projevů členů a členek klubu KSČM nebyl nikdy ani tak dlouhý, ani tak obsažný, ani tak uspávající.

V tuto chvíli vzhledem k tomu, že nás skutečně zajímá věcná podstata celého toho procesu a nás, i když se to může zdát divné, skutečně zajímá, co si o tom myslí evropské instituce, nás také skutečně zajímá, jaká bude změna přístupu např. Spojených států amerických poté, co se úřadu ujal nový prezident Trump, a kterého zatím tedy názor na obdobnou dohodu je negativní, je znám, uvidíme, bude-li negativní ještě za čas, tak v této chvíli si dovolím požádat o přestávku na poradu klubu KSČM do 13. hodiny. To za prvé.

Za druhé avizuji, že jestliže tedy bude zařazen tento bod vždycky předtím, než bude záležitost doprojednána v evropských institucích, budu postupovat obdobně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že jste požádal o přestávku, já vám vyhovím a přerušuji projednávání tohoto bodu a Poslanecká sněmovna se k dalšímu jednání sejde ve 14.30 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP