(10.50 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Náborový příspěvek, další složka. Navrhovaný materiál z pera ministra vnitra mluví o náborovém příspěvku. A náborový příspěvek by mohl činit 30 až 150 tis. korun a byl by odvislý od ředitele bezpečnostního sboru, to znamená na krajských ředitelích. Obecně se už ví, že by to bylo pouze pro příslušníky Prahy a Středočeského kraje. Ministr... nebo připomínky s tím nesouhlasí. Chtěl bych zmínit, a včera to zde také padlo, že Městská policie v Praze nabízí novému strážníkovi 100 tis. náborový příspěvek, kdy 52 tis. vyplatí jednorázově a zbývajících 48 tis. potom měsíčně v jeho mzdě po dobu dvou let. Městská policie v Brně myslím vyplácí 30 tis. korun.

Chtěl bych zmínit i ostatní benefity, které jsou. V roce 2014 a 2015 Rada hlavního města Prahy poskytla strážníkům městských policií příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu, stravenky a také rizikový příplatek. A bylo zde včera zmíněno, strážník Městské policie v Praze má dnes nástupní plat 28 tis. korun, příslušník Policie České republiky, který se rozhodne sloužit v Praze, má 20 tis. korun plus je znevýhodněn tím, že nemá příspěvek na bydlení, dopravu. Poskytnou mu ubytovnu, to je pravda.

Takže náborový příspěvek jako takový bude pouze pro vybrané kraje, Praha a Středočeský kraj. Pokud se rozhodnete sloužit ve Zlínském, Královéhradeckém, tak asi náborový příspěvek nedostanete, ale máte tu možnost, že vás ze zákona převelí a v té Praze stejně skončíte, protože v Praze chybí 431 příslušníků Policie České republiky. A když jsou kraje, které jsem zmínil, které mají nadstav, tak není jediný problém rozkazem takového příslušníka převelet někam jinam.

Hovoří se o zvýšení rizikového příplatku pro policisty. Zmínilo se, že příslušník v Praze by měl mít až 10 tis. korun. Možná i ve Středočeském kraji. Je to materiál, který proběhl Policejním prezídiem, ale už se mu dnes brání krajští ředitelé, protože vědí, co by to znamenalo, pokud by policista ve stejné platové třídě přišel sloužit do Prahy: velký odliv již tak chybějících policistů na jednotlivých okresech, na jednotlivých obvodních odděleních. Takže zvýšit rizikový příplatek pouze v Praze, popřípadě Středočeském kraji o tisíce korun, je cesta do pekla. Možná vyřešíte problém v Praze, ale zabijete tím krajská ředitelství a jednotlivé okresy.

A už se blížíme k závěru, posledních sedm minut, výsluhy. Děkuji všem, kteří jste hlasovali pro zrušení zdanění výsluh. Napravili jsme věc, která byla z období vlády Petra Nečase z dílny Miroslava Kalouska. Určitě bychom se však měli zabývat tím, jestli některé výsluhy nejsou nemravně vysoké, a novináři se jich umí chytit. Mohl bych zmínit bývalé ředitele bezpečnostních sborů, generála Červíčka, popřípadě pana bývalého plukovníka Bílka, jejichž výsluhy jsou v řádech... skoro v řádech našich platů, abych neříkal konkrétní částky, i s těmi valorizacemi, které jsme jim dopřáli. Jestli by neměly být způsobem, jak vypočítávat výsluhy, aby pro některé, některé vybrané, nebyly tak nemravně vysoké, což pak činí nedobrý obraz o policii, popřípadě bezpečnostních sborech jako celku.

Ještě bych zmínil jeden materiál, který mě, teď nevím, jestli říct pobavil, ale prostě je tady na stole. Je to audit národní bezpečnosti, který čítá 138 stran textu. Je to další materiál z dílny Ministerstva vnitra, který dokáže dobře analyzovat veškeré problémy, které jsou, ale nenabízí, nenabízí konkrétní řešení neutěšeného stavu. Takže doporučil bych Ministerstvu vnitra více se věnovat sloužícím policistům než vytvářet další sta stránek kdejakých lejster, která pro řadového policistu a občana České republiky mají jen minimální hodnotu. Věřte, že takový audit národní bezpečnosti vám ani občanům České republiky v ulicích bezpečnost nezajistí.

Na mikrofon jsem také někde zmínil, že vojáci České republiky mají své aktivní zálohy, hasiči mají své aktivní zálohy v podobě dobrovolných hasičů, v podobě dobrovolných hasičů, kteří můžou kdykoliv nastoupit, ale bezpečnostní sbory nemají takovou možnost a v případě potřeby mohou povolat pouze Armádu České republiky. Představte si situaci, kdy v jedné věznici vypukne třeba nějaká epidemie a bude potřeba karanténní stav a odejde nám jedna třetina příslušníků vězeňské služby. Kdo je nahradí? Navrhoval jsem a chtěl jsem vést debatu o tom, aby každý bezpečnostní sbor měl ze svých bývalých příslušníků aktivní zálohy, které by mohl v případě potřeby a mimořádné situace povolat. Je to věc k diskusi a byl bych rád, kdybychom takovou diskusi mohli vést.

A jaké jsou závěry? V posledních minutách. Devátého ledna pan ministr vnitra veřejně prohlásil: Policisté dostanou desetinu platu navíc a přijdou o přesčasy. Je to tady to, co uvedl. Policisté se toho samozřejmě chytli, protože si umějí představit, že jejich základní tarif bude navýšen o 10 %. Já bych se zeptal pana premiéra, protože jsem četl 10 hlavních priorit České strany sociálně demokratické v roce 2017 z 10. ledna, kde je bezpečnost také jako priorita, ale zda takové navýšení má projednané a zda má dostatek finančních prostředků na takové pokrytí od 1. července. Já se, pokud něco takového bude, určitě za to přimlouvám, aby navýšení o 10 % přišlo, ale byl bych nerad, aby to byl pouze planý předvolební slib, tak jako se zde hovoří o novele zákona 361, přičemž dodnes nedoputovala do Poslanecké sněmovny, a její možnost legislativního procesu je tak vážně ohrožena a nemusí se toho dočkat policisté ani do konce volebního období této Poslanecké sněmovny.

Pane předsedající, pane předsedo, koukám, došlo k výměně, požádám o přerušení této interpelace do přítomnosti pana premiéra. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, o tom rozhodneme hlasováním. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením této interpelace do přítomnosti pana předsedy vlády?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 62. Přihlášeno je 115, pro 46, proti 18. Tento návrh nebyl přijat.

 

V tom případě budeme pokračovat v projednávání této interpelace. A ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí... a pardon, pan místopředseda Filip. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP