(18.50 hodin)
(pokračuje Ťok)

Druhá věc, kterou bych chtěl říct - a na to se velmi často zapomíná. V tom roce 2013 to byla přírodní katastrofa. Tam nastoupalo Labe až do Prackovic a byl tam téměř metr vody, voda šla ze shora, zespoda, byla všude, tak to byla zcela mimořádná situace a já bych rád, aby se k tomu takto přistupovalo.

Tady bylo řečeno, jak dlouho trvalo zadání toho posudku. Ano, musíme si uvědomit, že v okamžiku, kdy se svah tehdy, v tom roce 2013, rozjel, myslím, že to bylo někdy v červnu, tak potom se nechávala poměrně dlouhá doba, a když se dělala analýza, tak analýza toho svahu, všichni geologové řekli no pánové, můžete začít dělat nějakou analýzu - kterou jsme mimochodem museli vysoutěžit, to nebylo tak, že jsme ji mohli dát někomu z ruky, ale tu soutěž bylo lze vypsat až poté, co se ten svah odtěžil, aby bylo co analyzovat. Takže dneska prostě říkat, že to je strašně dlouhá doba a kdo ví, proč je to tak a co se tam dělo... No dělala se jednoduchá věc. Prostě se nejdříve zadalo odstranění toho svahu, až se ten svah odstranil, tak se mohla dělat analýza toho svahu. Nic jiného se dělat nemohlo. Ano, možná v tom procesu byl nějaký měsíc dva, kdy se mohly věci udělat rychleji, ale když se na to budeme dívat objektivně při vynaložení veškeré snahy a při tom, že se celá záležitost soutěžila, tak ta situace dopadla tak, jak dopadla.

A co se týká toho monitoringu, monitoring se tam samozřejmě dělá a bude se dělat, ale nečekejme, že na tomto svahu to bude tak, že prostě budeme každý měsíc debatovat o tom, jestli nám popojíždí tenhle nebo jiný. Prostě to, že ta dálnice vede sesuvným územím, je pravda. Jak nám sdělili pracovníci Ústavu mechaniky hornin Akademie věd, těch sesuvných území v České republice je spousta, spoustou těchto území dálnice vede a není to nic zásadního. Takže prosím, nedělejme z komára velblouda a zkusme se na celou věc dívat zcela racionálně.

Já chci za sebe říct, že nemám problém s tím bodem 2 a nemám problém s bodem 4. Jediný problém s bodem 4 mám v tom termínu. Protože je sice hezké, když se usnese Sněmovna o tom, že předložíme výsledek auditu v červnu, ale vzhledem k tomu rozsahu my se musíme firem, které takový audit budou schopny udělat, zeptat, kdy takový výsledek jsou ony schopny udělat. Myslím si, že pak je jenom otázka, abychom v případné soutěži na tento audit našli firmu, která to v termínu a v čase bude schopna udělat.

Tolik za mě. Děkuji za pozornost a to je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se pana zpravodaje, zda si v této fázi chce vzít závěrečné slovo. Vypadá to, že ano. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já odmítám, že se blíží volební období. Promiňte, ale jestli dva sousední dálniční úseky jsou prodraženy 3,5krát, tak to přece není o žádném volebním populismu, to je objektivní fakt. To je napsáno ve zprávě NKÚ. Je tady snad někdo, kdo nevěří zprávě NKÚ? Asi ne. A já jsem o to žádal už delší dobu. Já jsem dokonce, ještě když jsem byl ve výkonném výboru SFDI, požádal o kontrolu té akce. Byl podivný šrumec a skončilo to tak nějak podivně ve ztracenu. Pak už jsem byl vyhozen, tak jsem nestačil trvat na tom, aby to bylo dokončeno. Takže tam se dějí velmi divné věci. Stát přišel o obrovské peníze tím, že to musel vyřadit z financování z evropských fondů.

Proč je tam slovíčko forenzní. Jak si někdo vůbec může dovolit, pane ministře, jak si může dovolit u nedokončené stavby zašmelit nebo sešrotovat stavební deníky? Vždyť tam přece potom za dokončená díla jsou i delší odpovědnosti než jenom záruční lhůty. Nezlobte se na mě, to vypadá skoro na to, že by na ŘSD měla nastoupit policie. Jestli tohle někdo dělá, to snad ať tady nikdo neříká, že tam nejsou ty dokumenty. A proto forenzní. Ať někdo zrekonstruuje zodpovědnost, kdo za to zodpovídá, kdo porušuje směrnice, ať nese někdo zodpovědnost. Já vím, že u nějaké kauzy, která je u soudu, u odpočívadel na dálnici se ukázalo, že tam vlastně se ztratila celá smlouva. Nikdo nevěděl a stát zaplatil by the way za nějakou akci nějakých 35 mil. navíc. Tak kdy ten bordel na tom ŘSD vlastně skončí? To ať mi někdo řekne. Může si skutečně stát dovolit takovouhle organizaci? Tohle mě opravdu šokuje. Tak postavme novou a tamto bez náhrady zrušme, protože tohle už teda je opravdu velmi podivné.

K těm dalším bodům. Já nevím, když pan ministr... Já jsem na těch dalších nechtěl trvat, navíc některé jsou pana kolegy Hovorky, ale nezlobte se na mě, snad pan ministr by měl vědět, jestliže pořádá tiskové konference a jak zatočí s nezodpovědností toho lomu, tak snad aspoň se nechal seznámit, jaký posudek je podkladem, kdo ho zpracoval, co a jak, na žalobu o 1 mld. korun. To není malá částka. To je přece zásadní žaloba. A on tady teď říká, že neví, kdo to zpracoval. Já jsem tady četl, protože mám jenom kusé informace... tak zveřejněte úplně všechno konečně. Co tam máte co tajit? Veřejnost má právo vědět, jak je nakládáno s jejími financemi.

A teď tedy, jestli nebude reakce, tak už mám jenom návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že jste dokončil své závěrečné slovo, já tedy otevírám rozpravu podrobnou. Eviduji vaši přihlášku a žádám vás, abyste přečetl návrh usnesení. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Takže, dámy a pánové, za prvé navrhuji, aby se o každém bodu hlasovalo zvlášť. Bod číslo 1 bude znít - a já to tady ještě, jestli dovolíte, u kolegy Hovorky rozdělím.

Bod číslo 1: "Žádá ministra dopravy o zveřejnění všech zpracovaných analýz s příčinou sesuvu, ke kterému došlo na úseku 0805 dálnice D8 v červnu 2013."

Ptám se kolegy Hovorky, zda trvá na doplnění těch variant. (Poslanec Hovorka mimo mikrofon.) Původní a upravená. Já to vezmu jako protinávrh. To znamená, nejdřív bychom hlasovali o tom protinávrhu, to znamená, znění by bylo: "Žádá ministra dopravy o zveřejnění všech zpracovaných analýz příčin sesuvu, ke kterému došlo na úseku 0805 dálnice D8 v červnu 2013, k analýze Akademie věd, verzi původní a verzi opravenou (výslednou) po údajných připomínkách České geologické služby. Termín leden 2017." Moje stanovisko je neutrální.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: K hlasování přistoupíme až poté, co budou načteny všechny návrhy na usnesení.

 

Poslanec František Laudát: Dobře, pardon. A potom původní návrh bude: "Poslanecká sněmovna žádá ministra dopravy o zveřejnění všech zpracovaných analýz příčin sesuvu, ke kterému došlo na úseku 0805 dálnice D8 v červnu 2013."

Bod číslo 2 je dlouhý: "Žádá vládu o zajištění nezávislého forenzního auditu stavby 0805 dálnice D8, která bude zahrnovat zejména prověrku přípravy stavby, kvalitu projektu, výkon činnosti technického dozoru stavby a správce stavby, průběhu stavby a dějů týkajících se reálného zjištění na stavbě, právní audit uzavřených smluv včetně dodatků, dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, plnění usnesení vlády ČR investorem, analýzu víceprací (nákladů), které byly vynaloženy na sanace sesuvu opěrných zdí a všech nestabilit celého díla (včetně prackovické estakády) a odhad rizik díla a vyčíslení nákladů na sanace díla v oblasti potenciálních sesuvů a monitoring celého území po dobu desítek let. Vícepráce musí být doloženy včetně veškerých dokladů, podkladů (průzkum, geodetické zaměření, analýzy), projektové dokumentace a dokumentace a písemných protokolů o schválení víceprací ŘSD ČR, projektanta a TDI (technického dozoru investora). Termín neprodleně."

Pan kolega Hovorka tam má drobnou nuanci - sto let. Já tam říkám desítky let a takto bych to doporučoval. Souhlas? Takže tam je jediný návrh.

Bod číslo 3 je návrh kolegy Hovorky: "Žádá vládu o předložení přehledu všech fyzických i právnických osob (včetně zaměstnanců), které se na přípravě, výstavbě a vlastním výkonu dozoru stavby podílely, včetně geodetického zaměření a geologického, hydrologického a technického průzkumu, včetně veškerých právních služeb, monitoringu a projektových služeb od roku 1993 do současnosti (aktuální data leden 2017), včetně jednotlivých vynaložených nákladů na tyto činnosti a služby. Jmenovitě uvést odpovědné osoby zaměstnanců ŘSD ČR a jejich funkce a pozice od roku 1993 a jakou konkrétní činnost vykonávali. Termín leden 2017." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP