(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně, poslanci a členové vlády: paní poslankyně Benešová - pracovní důvody, pan poslanec Holík - rodinné důvody, pan poslanec Jandák - zdravotní důvody, paní poslankyně Maxová od 17. hodiny - zdravotní důvody, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Šenfeld - osobní důvody, paní poslankyně Váhalová - rodinné důvody, pan poslanec Volný - zdravotní důvody, pan poslanec Zahradníček - osobní důvody, pan poslanec Zemánek od 13. hodiny osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek - zdravotní důvody, pan ministr zdravotnictví Ludvík - pracovní důvody, pan ministr průmyslu a obchodu Mládek od 14.30 - zahraniční cesta a paní ministryně školství Valachová - pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Dnešní jednání bychom měli zahájit bodem č. 2, což je tisk 564, střet zájmů, vrácený prezidentem republiky, a poté bychom pokračovali v bloku třetích čtení. To znamená body 203, 204, 205, 206, 207, 208, 217 a 218. Potom případně bychom projednávali body z bloku prvního čtení. Připomínám, že ve 13.15 máme pevně zařazené volební body 248 až 254. A od 18. hodiny bychom projednali pevně zařazený bod 281, což je Informace ministra dopravy k situaci na dokončovaném úseku D8.

Nicméně viděl jsem přihlášku pana předsedy klubu ANO, takže prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi ve vazbě na mé včerejší vystoupení úplně na závěr poprosit Poslaneckou sněmovnu, vzhledem k tomu, že se nacházíme v čase určenému pro třetí čtení zákonů, jestli by nebylo možné najít konsenzus a v podstatě alespoň ta čtyři důležitá třetí čtení předřadit před již pevně zařazený bod dnešního jednání - zákon o střetu zájmů. A konkrétně se jedná o bod č. 203, vládní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, bod č. 204, vládní návrh zákona o nemocenském pojištění. A potom dva zákony z dílny Ministerstva financí, a to bod č. 205, vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, a potom bod č. 206, vládní návrh zákona o daních, tzv. daňový balíček, který z našeho pohledu je z těchto zákonů, nechci říct nejdůležitější, ale z našeho pohledu nejzásadnější.

Čili navrhuji jménem našeho poslaneckého klubu předřadit v pořadu schůze tato třetí čtení před již pevně zařazený bod č. 2. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. A pan poslanec Koníček. Mezitím oznámím, že pan poslanec Vondráček má kartu číslo 26 a pan poslanec Komárek kartu 22. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych zopakovat svůj návrh ze včerejška, a to na pořad schůze máme zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. To jsou body 114... já to mám... sněmovní tisk 738 a sněmovní tisk 842. A chtěl bych vás požádat, zda bychom mohli hlasovat o pevném zařazení na dnešek po polední pauze po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, mohu vás poprosit - bod 114 a ten druhý bod? (Odpověď mimo mikrofon.) Ano.

Teď tady mám přihlášku pana poslance Uhlíka - k pořadu schůze, pane poslanče? Ano.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, mám procedurální návrh. Chtěl bych, jestli bychom neschválili vyřazení stavebního zákona. Je to sněmovní tisk 927. My jsme ho ještě neprobrali na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, je tam hodně pozměňovacích návrhů. Probírat se bude na výboru 9. února. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Přejete si vyřadit tento tisk? Vyřadit, ano. (Posl. Uhlík: Žádám o vyřazení ze schůze.) Ano. Zeptám, kdo se dále hlásí k pořadu schůze. Pokud... pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Takže upřesňuji, body jsou 121 a 181.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Ještě je zde omluva pana poslance Sedláčka, který se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů do 10.30 hodin.

Pokud nejsou další přihlášky k pořadu schůze, tak budeme hlasovat.

 

Nejprve pan předseda Faltýnek navrhuje, abychom body 203, 204, 205 a 206 zařadili na dnešek jako první až čtvrtý bod s tím, že bod 2 by byl bodem pátým. Zeptám se, zda můžeme takto hlasovat jedním hlasováním. Nejsou námitky?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Faltýnka. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 18. Přihlášeno je 152, pro 66, proti 56. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Koníček navrhuje body 121 a 181 zařadit jako první dva body po polední pauze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 19. Přihlášeno je 155, pro 67, proti 64. Tento návrh nebyl přijat.

 

A pan poslanec Uhlík navrhuje vyřadit sněmovní tisk 927, stavební zákon z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 20. Přihlášeno je 155, pro 115, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kubíček se nehlásí, takže odmažu. Tím jsme se vypořádali se všemi změnami v pořadu schůze a nic nám nebrání, abychom přistoupili k projednávání přerušeného bodu

2.
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 564/14/ - vrácený prezidentem republiky

Bod byl přerušen včera v úterý 10. ledna na návrh předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie poslance Sklenáka. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr, ten už tam sedí, a zpravodaj ústavněprávního, tedy garančního výboru pan poslanec Vozka.

Budeme pokračovat v rozpravě. Pokud nejsou zájmy o přednostní vystoupení, tak v tom případě prosím pana poslance Grospiče a připraví se paní poslankyně Válková.

Ještě - pan poslanec Antonín hlasuje s kartou číslo 54.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozornost. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já vás samozřejmě dlouho nezdržím, protože mnohé z toho tady bylo řečeno už včera v rozpravě. Myslím si, že návrh zákona o střetu zájmů, který máme pod sněmovním tiskem 564, a dnes bychom se měli rozhodovat o tom, zda přehlasujeme veto prezidenta republiky, které spojil s tímto zákonem, či nikoliv, má své hluboké opodstatnění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP