(18.00 hodin)
(pokračuje Luzar)

e) Kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD.

Tento bod zde byl obsáhle rozebírán, a proto se k tomuto bodu již nebudu vracet.

4. Na závěr v tomto usnesení je věta: Požadujeme po vládě ČR zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na privatizaci OKD.

Protože otázka je nasnadě. Komu to prospělo? Dnes už víme, že to neprospělo českému státu. A pokud máme hledat záměr a úmysl, tak to nelze oddělit od finančního prospěchu, který s tím mohl být spojen. Stát by měl disponovat, a dle mého názoru disponuje, dostatečnými technickými a materiálními prostředky, aby prověřil historii finančních toků spojených s osobami, které se historicky na privatizaci OKD podílely.

Ano, může to být složité, může to být i nemožné. Chápu, že mi teď někdo řekne nejde to. Ale byl bych rád, aby ta slova "nejde to" a "nemáme možnost to jak prošetřit" přišla od patřičných orgánů písemně, že v současném stavu jsme učinili vše pro to, abychom zjistili, jestli z toho někdo měl finanční prospěch, nebo neměl, ale neumíme to zjistit. Potom snad tento dokument, který takto přijde, bude možno chápat jako určitou tečku za zjištěním, zda z toho někdo měl, nebo neměl tento prospěch. Toto je jeden z možná základních bodů, který by mohl tu historii trošku objasnit a minimálně přispět k tomu, abychom historii aspoň trošku možná pochopili, co k tomu vedlo a proč k tomu tak vedlo.

Na závěr mého vystoupení mi dovolte slova zástupce horníků, odboráře. Bavili jsme se dvě hodinky o tom, jak tu situaci vnímají oni. Závěr je vcelku jednoduchý: Prosím vás, hlavně nás podržte. My chceme pracovat, my chceme vydělávat peníze, my chceme život své rodiny, a toto pokud nám vezmete, tak nevíme, co budeme dělat. Ostravsko je region, ostravsko-karvinský region je jeden z regionů, který je nejvíc postižen nezaměstnaností. Tito lidé rekvalifikaci nemají šanci úspěšně zvládnout do oborů, v kterých je poptávka po pracovních silách. A pokud nebudeme hledat sociální programy a nebudeme řešit tuto situaci, dopadne to pro tyto lidi velmi špatně.

Proto na závěr mého vystoupení, s tím že vás také samozřejmě prosím k tomu, abyste podpořili toto usnesení, které by mohlo vnést trochu světla do této problematiky, ale hlavně ve svých úvodních bodech by mohlo řešit situaci hornictví do budoucna, abyste toto podpořili s tou myšlenkou, že se nejedná o peníze, ale jedná se hlavně o lidi, kteří v těch šachtách pracují, kteří z toho uhlí žijí a kteří jsou závislí na té těžké práci.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi za jeho vystoupení. Ještě než dám slovo k technickým poznámkám Františku Laudátovi a Josefu Hájkovi, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se z pracovních důvodů do konce dnešního jednání Milan Šarapatka a od 18 hodin ze zdravotních důvodů Vojtěch Adam.

Nyní faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta a poté faktická poznámka pana poslance Hájka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Chtěl jsem tady vyzvat pana ministra Pelikána, aby se vyjádřil, protože já si myslím, že Sněmovna se nemusí usnášet. Jestliže má pan kolega Hájek taková podezření ve věci OKD, tak od toho je Ministerstvo financí a jejich statutár, od toho je Ministerstvo spravedlnosti a jejich nejvyšší činitel, aby konali. Mně přijde velmi absurdní, když Sněmovna má vyzývat, a ještě ústy koaličního poslance, aby ministři něco dělali. Jestli máte nějaká podezření, tak řada věcí, která tady zaznívá, si myslím, že by měla být cílená spíš než do politiky k policii. Jestli jste si tím skutečně tak jisti, tak pak skutečně má konat policie. Já ani nevím, protože toto není moje téma, já se neutápím ve vyšetřování minulosti. Bohužel zatím tady nezaznívá, co dál.

Když se bavíme o strategických záležitostech, tak mezi strategické záležitosti v dnešní době nepatří kdejaké uhlí, to není strategická surovina. Z toho, co je a mohlo by se dotýkat Ostravska, tak strategickou surovinou na seznamu Evropské unie, kritickou strategickou surovinou je koksovatelné uhlí, to je realita.

Já bych samozřejmě chtěl, aby vláda dělala možná efektivněji a lepší kroky pro Ostravsko, ale uvědomte si, že po Praze, pokud vím, nebo jsem si všiml někde v minulých statistikách, má Ostravsko nejvíce malých podnikatelů. A bohužel to, co by se dalo udělat, ta sociálně-podnikatelská společenská poduška, tak tu i přes represivní zákony tady bohužel prosazujete, že tuto podušku vy ničíte ještě dříve, než se může rozvinout, ale ona vždycky funguje právě tam, kde je zle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, děkuji za dodržení času. A ještě než dám slovo panu poslanci Josef Hájkovi k faktické poznámce, požádám opět kolegy o klid. To velmi vážně. Uvědomme si, že jsme opravdu začínali v červnu loňského roku, rádi bychom to dokončili a myslím si, že debaty mimo toto téma můžete vést v předsálí.

Nyní faktická poznámka pana poslance Josefa Hájka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, budu stručný. První věc, kterou bych upřesnil nebo doplnil, ta inkriminovaná slova nepronesl ministr financí Kalousek, ale poslanec Kalousek, to následně potom ve stenozáznamu upravím, protože v té době byl pan ministr financí, vypadlo mi to, úřednická vláda, Janota.

A druhá věc, reagoval bych, i když se to nemá, na slova Františka Laudáta, a já si myslím, že je to moje právo. Tunelování OKD trvá řadu let, a já si myslím, že by měl mít ne mandát, ale skutečně je to naše právo, a pokud se tak Sněmovna rozhodne a já vás přesvědčím, tak bych chtěl, aby to usnesení podpořilo právě ty kroky, o kterých jsem hovořil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Hájkovi. Budeme pokračovat dál v rozpravě. Ještě tedy před kolegyní Halíkovou je ještě jednou faktická poznámka pana poslance Laudáta a potom vystoupení s přednostním právem pana zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, tak ještě jednou. Proč, prostřednictvím pana předsedajícího pane Hájku, vaši ministři nekonají? Už tam sedí tři roky. Myslím, že nevím, kolikátého to bylo, kdy tato vláda dostala mandát. Proč nekonají? Na to potřebují usnesení? Oni snad slibovali nějakou věrnost, něco dostali na Hradě, nějaké dekrety, oni mají sloužit zájmu této republiky, a oni na to, aby tedy, když to je tak jistá věc, a skutečně bych tady chtěl pana Pelikána a Babiše, aby tedy řekl, proč nekonají. Není náhodou nějaká instituce zastupování státu ve věcech majetkových? Proč paní Arajmu nebo náměstek, který tam je za lidovce, teď mi vypadlo jméno, proč tedy nekonají? Jestli tam došlo ke zcizení majetku a já nevím k čemu všemu, tak podle mého, já se tomu nebráním, že se takhle chcete usnášet, ale tady sami vidíte, jak kryjete svého ministra dopravy, jak jste dlouho obstruovali vyšetření D47 tím, aby se nezvolil předseda, jak se chováte k D8 - já doufám, že konečně zítra se dostaneme k tomu. Skutečně tady musím křičet, aby pan Ťok zveřejnil analýzy. Pomateně každý den říká něco jiného, přitom tam tečou stamiliony, nikdo za nic nezodpovídá. Měřte všem a vždy pořád stejným metrem. Ale já nevím, kdybych já byl ministr, tak se takhle chovat nebudu.

A samozřejmě je to názor pana kolegy Hájka, ale já pořád říkám, proč si k tomu musíme povídat? Vy jste slibovali jinou politiku, tak ji dělejte. Na férovku, otevřeně, a vaši ministři, když jste si tak jistý, tak ať konečně začnou konat. Sedí tady tři roky a mlčí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP