Čtvrtek 2. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

291.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády ČR, vládě ČR a ostatním členům vlády. Nejprve mi dovolte, abych přečetl omluvy. Z dnešního zasedání se omlouvá od 14.30 do konce zasedání pan poslanec Laudát a přednostní právo svěřuje panu místopředsedovi Kučerovi. Další se omlouvá z dnešního jednání pan poslanec Martin Plíšek v době od 14.30 do 16.30, dále se omlouvá paní ministryně Marksová z neodkladných pracovních důvodů v době od 14.30 do 15.30, dále se omlouvá pan poslanec Petr Adam v době od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Gabal z dnešního jednání od 14.30 do konce jednacího dne, dále se omlouvá pan poslanec Jeroným Tejc, a to až do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů. A konečně omlouvá se pan poslanec Pavel Antonín ze zdravotních důvodů dnes od 15.00 zřejmě až do konce jednacího dne.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu ČR, poté na ostatní členy vlády. Vzhledem k tomu, že premiér Bohuslav Sobotka je omluven, budou ústní interpelace poslanců na ostatní členy vlády následovat bezprostředně po vyčerpání interpelací na předsedu vlády.

Jako první byla vylosována paní poslankyně Olga Havlová, které nyní dávám slovo, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku. A připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Pěkné odpoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že by bylo zapotřebí, aby se dneska doprojednala závěrečná zpráva vyšetřovací komise, tak tady tímto stahuji svoji interpelaci a současně stahuji i interpelace na členy vlády pod pořadovým číslem 5 a 15. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji paní poslankyni. Její návrh jsem zaznamenal. Další v pořadí je vylosován pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, byli jsme informováni panem ředitelem Nemocnice Na Homolce, že Nemocnice Na Homolce zřizuje dvě dceřiné společnosti, Holte s.r.o. a Holte a.s., je jejich stoprocentním vlastníkem. Tyto společnosti jsou v likvidaci. Holte s.r.o. ale zřizuje další dvě společnosti. To znamená v podstatě vnukovské společnosti Nemocnice Na Homolce. Jedna je Homolka Mateřská školka a.s. a jedna je Homolka Premium Care a.s., která je vysoce zisková. Dosáhla tržeb zhruba za poslední roky 2014, 2013 28 mil. korun a výsledek hospodaření před zdaněním byl přes 7 mil. korun. Na odměny členů představenstva šlo zhruba 3,8 mil. korun a dozorčí rady 1,2 mil. korun.

Pan ředitel nás informoval o tom, že tato společnost má být prodána na základě výběrového řízení na prodej sto procent akcií. Chci se zeptat, proč není možné tuto společnost sfúzovat s Nemocnicí Na Homolce, jestliže se jedná o vysoce ziskovou společnost. Jestliže nemocnice dosáhla zisku za minulý rok 18 mil. korun a jenom tato akciová společnost maličká vydělala přes 7 mil. korun, tak nechápu, proč se pan ředitel jako, předpokládám, úspěšný manažer chce takové dobré společnosti zbavovat. Je to podle mě nesmysl a já vás žádám, pane premiére, abyste tento prodej zastavil a aby Homolka Premium Care a.s. byla sfúzována, resp. byla převedena do majetku společnosti Nemocnice Na Homolce. Myslím si, že tak by to mělo být a tak by postupoval každý řádný manažer nemocnice. (Upozornění na čas.) Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpoví na interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem.

Další v pořadí byl vylosován pan poslanec Antonín Seďa, který svou přihlášku u mne před chvíli stáhl. Poprosím tedy pana poslance Jiřího Zlatušku, aby vystoupil se svojí další interpelací. Nevidím ho v sále, tudíž jeho interpelace propadá. Poprosím pana poslance Marka Černocha, aby vystoupil se svou interpelací na pana premiéra.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Já své interpelace na pana premiéra také stahuji. Chtěl jsem se zeptat na neúspěšný tendr za 520 mil. na integraci migrantů a podvody v sociálních dávkách a v sociálním systému. Bohužel pan premiér tady není, takže si to nechám na chvíli, až tady bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji, pane poslanče. Vaše přihláška byla stažena. Další v pořadí pan poslanec Jiří Valenta. Také mě navštívil před zahájením jednání a stáhl svoji přihlášku. Dalším v pořadí je tedy pan poslanec Václav Snopek - ten také stáhl svoji interpelaci. A dalším v pořadí je tedy pan poslanec Ladislav Šincl, kterému tímto dávám slovo a může vystoupit se svou interpelací na pana premiéra.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane premiére, v současné době v ČR vydělávají zaměstnanci mnohem méně než jejich západní kolegové u stejného zaměstnavatele. Není podle mne možné, aby např. ve stejném supermarketu v ČR, na Slovensku, v Rakousku, který má stejné zboží, platili jinak za úplně stejnou práci. Není přece spravedlivé, aby byly rozdíly ve mzdách tak obrovské. Je nehorázné mít za stejnou práci nižší plat na obdobných pozicích jen pár kilometrů přes hranice.

Nejde jen o prodavačky v supermarketech. Takových podobných pracovních pozic, kdy lidé vykonávají stejnou práci jako jejich kolegové např. v Německu, v Rakousku atd., je spousta. Jedním z možných řešení by mohlo být zvýšení minimální mzdy. Bohužel ve všech zemích, které sousedí s ČR, je minimální mzda vyšší než u nás. Například v Německu je minimální mzda přes 38 tis. korun. U nás dnes je 11 tis. korun. Proto je podle mého názoru potřeba minimální mzdu dále zvyšovat, aby se lidem vyplatilo pracovat a aby lidé nebyli závislí na sociálních dávkách.

Zvyšování minimální mzdy má velký význam na posílení motivace lidí k práci a zároveň přispívá ke zvýšení jejich kupní síly. Navíc lidé, kteří pracují a pečují o děti, jsou ještě podporováni systémem slev na dani, tzv. daňovým bonusem, na které nemají osoby bez práce nárok. Čeští zaměstnanci patří v rámci EU mezi ty, kteří v práci tráví nejvíce času, a dostávají za to v EU skoro nejméně.

Strany vládní koalice se zavázaly ke zvyšování minimální mzdy na úroveň 40 % průměrné mzdy v koaliční smlouvě. Z toho důvodu se vás chci zeptat, zdali ještě v tomto volebním období se zasadíte o další zvýšení minimální mzdy a celkově úroveň mezd a platů v ČR, aby se konečně začaly blížit našim sousedním zemím, jako je Německo a Rakousko. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče, za dodržení času. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpoví na interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem.

Jako devátý v pořadí byl vylosován pan poslanec Stanislav Grospič, který však svoji přihlášku stáhl. Proto poprosím, aby se slova ujal pan poslanec Tomio Okamura, který přednese svou interpelaci na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, média na základě informací od vašich vládních poslanců spekulují, že vaše vláda se obává přijetí zákona o referendu proto, že by údajně jeho přijetí vedlo k referendu o setrvání České republiky v Evropské unii. V této souvislosti připomenu, že jsem tady já již před třemi lety navrhl zákon o referendu, ale vaše vláda mi ho zamítla. Tehdy váš ministr Dienstbier tvrdil, že prý přijmete nějaký vládní návrh. A teď vidíme výsledek. Přestože má vaše vláda zákon o referendu v programovém prohlášení, tak jste obelhali voliče a tento váš veřejný slib jste nesplnili.

Rád bych slyšel váš názor nejen jako předsedy vlády, ale také jako předsedy sociální demokracie na následující otázky. A prosím odpovězte jen ano - ne, nepotřebuji žádné dlouhé nic neříkající řeči okolo, jak je vaším zvykem.

Moje otázky zní: Za prvé - vy sám přiznáváte občanům České republiky právo rozhodovat o tom, zda budeme, či nebudeme členy Evropské unie? Za druhé - a souhlasíte s tím, že také pro referendum by nemělo být žádné povinné procento zúčastněných voličů, kvorum, pro uznání jeho platnosti už proto, že neexistuje u žádných jiných voleb včetně těch, v nichž jsme byli zvoleni my dva? Bezesporu víte, že o vstupu do Evropské unie občané v dosud jediném celostátním referendu hlasovali. Takže zcela logicky z toho plyne jediné, že jediným, kdo o vystoupení či setrvání může rozhodovat, není vláda ani Parlament, ale jen a jen občané, kteří o vstupu rozhodli. Náš ústavní systém tímto referendem zcela jasně řekl, že o důležitých mezinárodních smlouvách smí rozhodovat právě jen občané, a nikoliv omezená skupina vybraných elit. A jak vám jistě neuniklo, toto referendum o vstupu do Evropské unie nemělo ani žádné kvorum, které by limitovalo jeho platnost počtem zúčastněných voličů. Myslím proto, že přijímat omezení platnosti referenda počtem zúčastněných občanů je dnes nejen pokrytecké a nefér, ale samozřejmě to není ani demokratické. Kdy tedy vaše vláda přijme ústavní zákon o obecném referendu včetně referenda na základě lidové iniciativy, které umožní v případě zájmu občanů občanům rozhodovat přímo o zásadních otázkách fungování státu? A sám víte, že jestli nezačne projednání ve Sněmovně ihned, tak není již možné časově přijetí zákona do konce volebního období zvládnout. Nevadí vám, že zase podvedete občany?

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče, za dodržení časového limitu. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpoví na vaši interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem.

Jako další byl vylosován v pořadí pan poslanec Michal Kučera, který stáhl svou interpelaci. Jako dvanáctý byl vylosován pan poslanec Stanislav Grospič, který také stáhl svoji interpelaci, a já tady mohu konstatovat, že s další interpelací vystoupí pan poslanec Marek Černoch, který byl vylosován na 13. místě. Ale pana poslance Černocha v tuto chvilku nevidím přítomného v sále, tudíž i jeho přihláška propadá. Na 14. místě byl vylosován pan poslanec Ladislav Šincl, který nyní vystoupí se svou interpelací na předsedu vlády. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážení kolegové, já vím, že máme tady před sebou ještě jiný důležitější bod, a z tohoto důvodu bych chtěl všechny moje dnešní interpelace stáhnout, abych vás tady všechny nezdržoval, a slibuji všem přítomným, že všechny dneska naplánované moje interpelace, i na Andreje Babiše, dvě jsou tedy celkem, budu používat v příštím zasedání Poslanecké sněmovny. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak, já vám děkuji, pane poslanče a registruji vaše stažení interpelace.

Na 15. místě byl vylosován se svou interpelací na předsedu vlády pan poslanec Michal Kučera, který ji také u mne osobně stáhl.

Nyní jsme vyčerpali přihlášky na interpelace na předsedu vlády a nyní tedy budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám pana poslance Jiřího Zlatušku, aby přednesl interpelaci na místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Ale pana kolegu Zlatušku nevidím v sále, tudíž jeho interpelace propadá. Následuje se svou interpelací pan poslanec Michal Kučera. Máte slovo, můžete přednést svoji interpelaci.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěl tuto interpelaci stáhnout, ostatně jako všechny následující mé interpelace v dnešním dni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, eviduji tento požadavek. Jako třetí v pořadí byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Ludvík Hovorka. Takže vyzývám pana poslance Ludvíka Hovorku, aby přednesl interpelaci.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, nemohu svou interpelaci stáhnout z důvodu možného časového prodlení, protože Homolka Premium Care a.s. jako dceřiná společnost Holte, která je stoprocentně vlastněná Nemocnicí Na Homolce, má být prodána do konce února. Je to vysoce zisková společnost, která poskytuje nadstandardní zdravotní programy. Měla tržby kolem 28-29 milionů v letech 2013, 2014, na odměny orgánům představenstva a dozorčí rady bylo věnováno zhruba 4,5 milionu korun a zisk před zdaněním byl 7 milionů korun.

Já se vás chci zeptat, pane ministře, jestli si myslíte, že to je jediný způsob, kterým je možné vyřešit likvidaci společnosti Holte. Proč tato společnost není převedena na mateřskou nemocnici, Nemocnici Na Homolce, které by se zajisté hodily ty příjmy z akciové společnosti? Myslím si, že vy jako manažer nemocnice byste určitě neprodával uvnitř nemocnice vysoce ziskovou společnost. Takže prosím o vaši odpověď a prosím vás také, abyste zastavil výběrové řízení na prodej sto procent akcií této vnukovské společnosti Nemocnice Na Homolce. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a slovo má pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Pane předsedající, dámy a pánové, no, neprodal, kdybych nemusel. Celý problém je totiž v tom, že pokud se to řídí pravidly pro akciové společnosti, tak to funguje. Ve chvíli, kdy to převedete na státní příspěvkovou organizaci, tak to prostě nefunguje. Tuhle zkušenost jsem udělal i já v Motole, se přiznám. Prostě ve chvíli, kdy se musíte řídit pravidly, která jsou pro státní příspěvkové organizace, tak se vám to celé rozplyne. Celé se vám to rozplyne kvůli jinému systému účtování, kvůli tomu, že musíte okamžitě jít podle zákona o státním majetku, což znamená, že něco nemůžete prodat, nabídnout jiným státním organizacím atd. atd. Čili vy máte pravdu. Je to skutečně v této chvíli celkem zisková záležitost, ale přesně ve chvíli, kdy to převedeme jakoby na tu mateřskou Nemocnici Na Homolce, tak v tu chvíli to přestane fungovat. To bude problém. To je problém fungování všech státních příspěvkových organizací.

Takže abych vám odpověděl, tak do jisté míry máte pravdu, protože dneska je to taková ta slepice, co snášela zlatá vejce. I když upřímně řečeno právě proto, že Homolka, oba víme, dost dlouho fungovala v určitém nestandardním režimu. A ve chvíli, kdy přijde do standardního režimu státní příspěvkové organizace, tak to bohužel půjde do těchto konsekvencí. Takže my v tuhle chvíli samozřejmě máme možnost to převést na tu nemocnici, ale pak to nebude fungovat.

Já se o tom stejně chci ještě s panem ředitelem pobavit, protože ono je to ještě na druhou stranu taková trochu prázdná schránka, která si tady dneska konkuruje s některými jinými podobnými organizacemi a je hodně, ale hodně založená na té personální unii, která tam byla. Čili otázka zní, jestli bude pokračovat. Takže budeme se o tom bavit. Já mám někdy ale pocit, že když se to prodá, tak z toho možná budou nějaké peníze, a když se to převede na tu nemocnici, tak to ve finále skončí bez peněz. Ale rozhodně nemám problém to ještě prověřit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku? (Ano.) Tak tedy máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, děkuji za to prověření, ale skutečně víte, že to může být převedeno, že to může být zfúzováno s mateřskou společností nebo zrušeno v podstatě bez likvidace, čili možnosti zlikvidování této akciové společnosti, respektive převedení na mateřskou společnost jsou. A já si myslím, že jestliže činnost té společnosti byla zisková, není důvod, aby nemohla být zisková i nadále. Jsem rád, že prověříte úvazky těch lidí, kteří jsou jak částečně v akciové společnosti, tak částečně v mateřské společnosti, a možná se podíváte i na odměny a členství v představenstvech a v dozorčích radách, protože to jsou velké sumy, které z toho zisku odebírají, když se dívám, čtyři miliony, to je zhruba čtyři sedminy. Takže já si myslím, že řešení určitě je a vy jako zkušený manažer si s tím dokážete poradit a že panu řediteli vysvětlíte, jak se to dá udělat lépe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Pan ministr už nebude reagovat na doplňující otázku.

Takže nyní dávám slovo paní poslankyni Nině Novákové, která přednese svou interpelaci na paní ministryni Kateřinu Valachovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Také já svou interpelaci stahuji. Má interpelace se týká toho, jak původní právo na poslední rok předškolního vzdělávání, který se díky vládnímu návrhu změnil na povinnost, přináší problémy malým obcím.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Jako pátá v pořadí byla se svou interpelací vylosována paní poslankyně Olga Havlová, která ovšem svoji interpelaci stáhla. Na šestém místě byla vylosována paní poslankyně Marie Pěnčíková na pana ministra Jurečku. Svou interpelaci také stáhla. Sedmý v pořadí byl vylosován pan poslanec Jan Zahradník, který má nyní slovo a může přednést svoji interpelaci na pana ministra Mariana Jurečku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, i já svoji interpelaci na pana ministra Jurečku stahuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako osmý v pořadí byl vylosován pan poslanec Miroslav Kalousek, kterému tímto dávám slovo, aby přednesl interpelaci.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pan ministr financí ve své statečnosti se nejenom bojí se mnou chodit do televizních diskusí, ale také se bojí přijít na interpelaci, když jsem vylosován jako interpelující. Protože nerad mluvím do zdi, tak počkám, jestli mu někdy ta odvaha dojde, a budu ho interpelovat, až tady bude. Do zdi nemluvím. Sorry jako.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Takže pan poslanec stahuje svoji interpelaci. Jako devátá v pořadí byla vylosována paní poslankyně Miroslava Strnadlová, která přednese svoji interpelaci na ministra zemědělství Mariana Jurečku. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Dobrý den. Já stejně jako můj předřečník svoji interpelaci stahuji a vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zajímavé téma, tak si ji nechám na příště. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji. Desátý v pořadí byl vylosován pan poslanec Antonín Seďa, který přednese svoji interpelaci na ministra Andreje Babiše. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane první místopředsedo vlády, přednedávnem jste se vyjádřil, že Reportéři České televize jsou zmanipulovaný pořad a že novináři z ČT jsou zkorumpovaná pakáž. Musím říci, že jste mě nemile překvapil, protože si vzpomínám na vaše slova před volbami 2013, kdy jste tvrdil, že chcete slušnější politiku. Přitom když se vám něco nelíbí, tak vyhrožujete, že si necháváte sledovat pořady veřejnoprávní televize, které že jsou kvůli vám zmanipulované. A nejedná se pouze o reportáže o vašem Čapím hnízdě. Víte, politik, který začíná útočit na novináře a média, ztratil argumenty, chcete-li, teče mu do bot.

Vážený pane ministře, víte, také mám často výhrady k objektivitě zpravodajství či upřednostňování toho kterého politika, ale rozhodně bych si jako demokrat nedovolil jít po krku veřejnoprávním médiím, protože to jsou jediná vlivná média, která vám nejdou na ruku. Mimochodem poslanci z vašeho politického hnutí ANO 2011 připravili novelu zákona o České televizi, která omezuje demokratickou kontrolu nad touto institucí, a dokonce zavádí neprůhledný způsob výběru privilegovaných organizací, jejichž zástupci budou veřejnoprávní televizi ovládat. Tento způsob je zvolen zřejmě proto, že v tomto období by vám zestátnění televize neprošlo.

Vážený pane místopředsedo vlády. Můžete nám říci, kolikrát jste si stěžoval u Rady České televize a jaké odpovědi jste se dočkal? Chci se zeptat: Jaký je váš názor na zrušení koncesionářských poplatků a na napojení financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet? A omluvíte se redaktorům České televize za hanlivá a velmi urážlivá slova, která svědčí o tom, že otázky kolem vašich příjmů byly a jsou relevantní? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče, za vaši interpelaci, která bude zodpovězena v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Jako jedenáctý v pořadí byl se svou interpelací vylosován pan poslanec Stanislav Mackovík, který však u mne svou interpelaci stáhl před zahájením jednání. Jako dvanáctá byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, které tímto dávám slovo, aby přednesla svou interpelaci na pana ministra Martina Stropnického. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře. Dovoluji si obrátit se na vás s dotazem, který se týká velmi citlivé problematiky, která v současnosti s jistotou nepatří k těm mediálně nejčastěji traktovaným, ale které v žádném případě nelze upřít velký význam a vypovídací hodnotu o tom, v jaké společnosti žijeme. A její řešení nebo také neřešení může prozradit hodně o tom, v jaké společnosti bychom chtěli žít. Zamířím rovnou k věci samé.

Pokud by měřítkem naší současnosti měl být způsob, jakým jsou pochováni vojáci, parašutisté, kteří zahynuli při obraně chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a kteří zcela jistě patří mezi největší hrdiny protinacistického odboje, obávám se, že zpráva o naší společnosti by nemohla být příznivá. Ostatky těchto mužů byly totiž nacisty uloženy v hromadných hrobech na Ďáblickém hřbitově. Poválečný a komunistický režim otázku důstojného pochování hrdinů nejen z výsadku Anthropoid neřešil a řešena bohužel nebyla ani v polistopadové době. Umístění malého kamene s textem, který je v současnosti navíc téměř nečitelný, za řešení rozhodně vůbec považovat nelze. Navíc na něm nejsou uvedena jejich jména, což je při současné znalosti o významu a dopadu právě akce Anthropoid pro existenci a podobu Československa i Československé republiky jako jejího nástupnického státu zcela nepochopitelné. Přitom je bez přehánění nedůstojné a šokující, že vedle hrdinů protinacistického odboje jsou pochováni například příslušníci gestapa, ale také K. H. Frank nebo muž, který statečné parašutisty zradil, Karel Čurda. Ano, je to neuvěřitelné, ale je tomu tak.

Jaký je váš osobní postoj k těmto skutečnostem? (Upozornění na čas.) Chystáte se na popsaný problém jako člen vlády reagovat? Je-li tomu tak, jakým způsobem? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dvě minuty uplynuly, děkuji. Nechtěl jsem přerušovat a okrádat paní poslankyni o její čas, ale skutečně je tady hluk. Na to, že není plný sál, tak bych vás poprosil, abyste ztlumili své rozhovory. Paní poslankyně, vaše interpelace bude odpovězena v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Jako další v pořadí byla vylosována paní poslankyně Nytrová, které tímto dávám slovo, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra Daniela Hermana. Prosím.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Tuto i následující interpelaci stahuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dalším v pořadí byl vylosován pan poslanec Ladislav Šincl, kterého vyzývám, aby přednesl svoji interpelaci. Nevidím ho v sále, takže stáhl svoji interpelaci. Dobře. Beru na vědomí. Jako 15. v pořadí byla vylosována paní poslankyně Olga Havlová, která u mne svou interpelaci již stáhla. Jako 16. v pořadí byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, kterou tímto vyzývám, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra Hermana. Už ji tady máme. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, obracím se na vás po delší době ohledně problematiky kulturních památek. Nedávné rozhodnutí správního soudu může mít za následek ztrátu ochrany v případě až dvou třetin dosavadních nemovitých kulturních památek. Vím, že Ministerstvo kultury proti tomuto rozhodnutí podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, nicméně to samo o sobě není zcela uklidňující. Ráda bych se zeptala zejména na to, zda má Ministerstvo kultury plán B pro situaci, kdy Nejvyšší správní soud rozhodnutí Městského soudu v Praze potvrdí. Co udělá ministerstvo proti hrozícímu vyrabování některých nepamátek, o kterém někteří odborníci hovoří? A v této souvislosti bych se ráda zeptala také na to, kdy ministerstvo očekává rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Vaše interpelace bude odpovězena písemně ve lhůtě 30 dnů.

Jako 17. v pořadí byl vylosován pan poslanec Ladislav Šincl, který však již svou interpelaci u mne stáhl. Osmnáctá v pořadí byla vylosována paní poslankyně Nytrová. Jak jsem správně pochopil, stáhla i tuto interpelaci. Dobře, beru na vědomí. Jako 19. byl vylosován pan poslanec Ludvík Hovorka, kterému tímto dávám slovo, aby přednesl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Já jenom zopakuji otázku, kterou jsem položil při projednávání zákona o vzdělávání lékařů, a nedostal jsem na ni odpověď.

Vážený pane ministře, chtěl bych se zeptat, jak si myslíte, že po zrušení vzdělávacího oboru praktický lékař pro děti a dorost se zlepší systém péče o děti v České republice a jestli je větší nedostatek lékařů v terénu, to znamená praktických lékařů pro děti a dorost, nebo větší nedostatek lékařů pediatrů v nemocnicích, a jak se to změní po přijetí tohoto zákona a jestli myslíte, že bude více lékařů v nemocnicích, nebo více lékařů v terénu, nebo budou pracovat na společné úvazky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a dávám slovo panu ministru zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ano, máme to složitější v tom, že ten obor byl jeden do roku 2004, pak se nám rozložil na dva od roku 2004 vlastně do roku 2017, od roku 2018 bude zase jeden.

V podstatě, pane poslanče, jestli mohu takhle napřímo oslovovat, tak každý rok nám v obou dvou oborech atestuje zhruba 50 lékařů, takže nám bude atestovat 100 lékařů, předpokládám. Takže ten problém ani tak není dneska v té situaci, že by nám chyběli, ale že jsou, jak se teď velmi módně a rádo říká, blbě alokováni. To znamená, že se nám koncentrují kolem velkých nemocnic, ve velkých městech, a samozřejmě v regionech nám chybějí. Dneska úplně přesně neznáme tu statistiku, protože pořád registr zdravotnických pracovníků jako součást Národního zdravotnického informačního systému nebyl ještě zřízen. Takže my ta přesná data nemáme, je to trochu pocitové. Ale nicméně je třeba říci, že tak jak znám já situaci z praxe, a myslím, že zrovna v pediatrii ji znám, tak se domnívám, že dneska valná část pediatrů v nemocnicích si vlastně doplní vzdělání o ten kurz, který je, když budu velmi zjednodušovat, naučí používat očkovací kalendář. Já nevím, jestli tady sedí nějaký pediatr, zrovna tu žádného nevidím. Nicméně v podstatě je to tak. Čili já se spíš domnívám, že ono to trošku pomůže. Ono to trošku pomůže, že v některých těch menších regionech možná někdo bude ochoten si tam zřídit ambulanci, byť na částečný úvazek, to uznávám.

Nicméně mohu slíbit za sebe, že mou velkou ambicí při tvorbě úhradové vyhlášky je motivace pojišťoven k tomu, aby platily nebo lépe hradily péči praktických lékařů jak pro děti a dorost, tak pro dospělé v těch regionech, kde se jich nedostává - pohraničí, některé části vnitrozemí - a naopak ty někdy až přeplacené lékaře ve velkých městech, kteří jsou koncentrováni kolem nemocnic a podobně, tam by se jich ta bonifikace netýkala.

Já v této chvíli tento problém vnímám, domnívám se, že nějakým způsobem se zlepší. Prostě proto, že dneska z nějakých 3 tisíc, nebo kolik je praktických lékařů, k tomu přibude ten obrovský balík pediatrů, který taky je, takže my vlastně z těch dvou menších balíčků uděláme jeden velký, který může jít celý klidně do terénu, já tomu nebráním. Takže já se domnívám, že to situaci zlepší, a rozhodně to budeme za Ministerstvo zdravotnictví sledovat. Ta realizace se dotkne nejdřív až příštího roku, možná i trochu později. Ale věřte mi, že z pohledu toho, jak na to koukám, se vlastně vracíme k modelu jedné pediatrie, který tady skvěle fungoval do roku 2004 a kterým se bývalé Československo opravdu mohlo chlubit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance, zda položí doplňující otázku. Ano. Máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Pane ministře, děkuji za tu odpověď. Když se podíváte do těch podkladů, které máte na ministerstvu, co se týká využívání rezidenčních míst, tak tam v přípravě v posledních letech bylo daleko více praktických lékařů pro děti a dorost než v tom oboru pediatrie. Čili jakoby v posledních letech atestovalo více lidí do terénu než do těch nemocnic. Dá se říct, že bylo více lidí připraveno jít do toho terénu.

Druhá věc ještě. Systém rezidenčních míst je poměrně složitý, komplikovaný, administrativně náročný. Já se domnívám, že by bylo lepší řešení, kdyby třeba pojišťovny přímo financovaly lékaře pracující v atestační přípravě než systém rezidenčních míst. Protože peníze, které jsou tam alokovány v rozsahu zhruba 500 milionů korun každý rok, stejně nejsou vyčerpány a lékaři nám stejně chybějí.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení limitu. Bude pan ministr reagovat? Ano.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane poslanče, určitě s vámi souhlasím. To je to, o čem jsem mluvil. Já bych opravdu si myslel, že tohle je problém primárně pojišťovny. Prostě pojišťovna má za úkol zajistit péči v daném regionu, takže ať se nějakým způsobem snaží, ať nějakým způsobem pracuje s tím, co má. A určitě budeme motivovat pojišťovny k tomu, aby tak činily. Pravdou je, že specificky v pediatrii máme jistý problém s feminizací, protože nám prostě neplánovaně některé ročníky svým způsobem vypadávají, a feminizace v pediatrii je poměrně vysoká. Ale s tím si nějakým způsobem bude muset poradit. A souhlasím s vámi, že ten program rezidenčních míst, jak je dneska nastaven, není zrovna nejšťastnější, a rozhodně se na něj podívám.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako 20. v pořadí byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Jiří Zlatuška. Nicméně nevidím jej v sále, tudíž jeho interpelace nemůže být přednesena. Jako 21. byl vylosován pan poslanec Michal Kučera, který stáhl všechny své dnešní interpelace na členy vlády. Jako 22. byla vylosována paní poslankyně Marie Pěnčíková, která taktéž stáhla svou interpelaci. Jako 23. byl vylosován pan poslanec Antonín Seďa, který u mne osobně stáhl svou interpelaci. Jako 24. byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, které tímto dávám slovo. Nicméně není přítomna, takže i její interpelace na pana ministra Dana Ťoka propadá. 25. byl vylosován pan poslanec Michal Kučera, který stáhl své interpelace dnešní. Jako 26. byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, která v tuto chvíli není přítomna v sále, tedy její interpelace propadá. 27. byl vylosován pan poslanec Michal Kučera, stejně tak jako na místě 28. a 29., všechny tyto své interpelace pan poslanec u mě stáhl.

Tímto mohu konstatovat, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací, a tento bod končím.

 

Nyní budeme pokračovat přerušeným bodem, který se nazývá

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP