Čtvrtek 2. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

297.
Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky,
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky
a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti
s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016
/sněmovní dokument 5661/

My jsme tento bod přerušili po vystoupení pana zpravodaje. To znamená, já v této chvíli zahájím všeobecnou rozpravu, do které mám pět přihlášek. Prosím pana zpravodaje, aby se usadil u stolku zpravodajů, a v obecné rozpravě dám slovo panu poslanci Dolejšovi Richardovi a po něm se připraví pan poslanec Chalupa.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. A já prosím sněmovnu o klid. Prosím, usaďte se na svá místa a poslouchejte vystoupení řečníků. Prosím.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se jako člen vyšetřovací komise vyjádřil k závěrečné zprávě, kterou máte k dispozici. Dle mého názoru je tato zpráva vyvážená, objektivní a nepolitická. Já jsem rád, že byla schválena jednomyslně všemi členy komise napříč politickým spektrem, což má samozřejmě velkou váhu a velkou hodnotu. Za touto zprávou je mnoho hodin a dnů práce členů komise, ale také profesionálů, které komise požádala o součinnost. Takže není to pouze práce poslanců, ale i profesionálů, kteří se vlastně podíleli na této závěrečné zprávě, a já bych chtěl poděkovat nejen poslancům, ale právě i těmto expertům, které jsme měli k dispozici, což já osobně považuji za zásadní.

Nemá smysl, abych zde opakoval to, co zde bylo řečeno panem předsedou. Nicméně bych se pokusil vypíchnout to nejzásadnější z mého úhlu pohledu.

Dle mého soudu je zásadní, že nebyla prokázaná spekulace o tom, že organizační změna byla účelově zrealizována na základě politického zadání. To bylo vlastně předmětem politického sporu především s Andrejem Babišem a hnutím ANO a toto prokázáno nebylo. Nebyla také prokázána spekulace, že sloučení útvarů bylo zrealizováno za účelem účelového odstranění pana Šlachty, člena ÚOOZ. To prokázáno nebylo. Navíc jsme všichni byli svědky, že pan Šlachta odešel z policie sám a nevyčkal ani na ten proces, který nastavil policejní prezident. Nebylo prokázáno nařčení vůči policejnímu prezidentovi z tzv. brutálního úniku informací do kriminálního prostředí. To byl zásadní atak, toto nařčení vůči policejnímu prezidentovi. Myslím, že to byl atentát na policejního prezidenta. A je zásadní to, že komise vlastně dospěla k závěrům, kde mohlo dojít i k určité manipulaci vůči policejnímu prezidentovi.

Nebyla také prokázána souvislost mezi tzv. Šlachtovou zprávou a organizační změnou v policii. To je také důležité vypíchnout a připomenout si. Zároveň bylo doloženo, že různé verze reorganizace a slučování útvarů s celorepublikovou působností se v koncepčních materiálech Policejního prezidia a Ministerstva vnitra zmiňují již od roku 1993. Takže vlastně to opatření, které bylo učiněno, je, myslím, vyústěním dlouholetých diskusí a není ničím novým, z čeho bychom měli být překvapeni.

Já osobně považuji rozhodnutí policejního prezidenta a ministra vnitra ve věci organizační změny za krok správným směrem, za správné rozhodnutí a potřebné rozhodnutí. Pravda je, že mohlo být lépe prokomunikováno. To byl také závěr komise.

Co však považuji za velký problém, a tím se dostávám k politickému komentáři, je, že reorganizace, chcete-li, policie byla zpolitizovaná. A byla zpolitizovaná Andrejem Babišem především a hnutím ANO. Andrej Babiš se společně se svými médii podílel na rozjetí mediální kampaně a zmíněné spekulace, které, jak jsem říkal, byly vyvráceny, vydával za fakta. Vytvořila se virtuální realita, naházelo se bláto na ministra vnitra a policejního prezidenta, ale především na sociální demokracii. A já se ptám proč? Samozřejmě nám na to odpověděl sám Andrej Babiš, který evidentně zneužil policii a státní zastupitelství v předvolebním boji. Já budu citovat Andreje Babiše, který v souvislosti s reorganizací policie prohlásil: "ČSSD nám nabila. Chovanec vyhrál ve věci reorganizace, v předvolební kampani uvidí." Říkám to česky, nebudu to říkat ve slovenštině. Nemluvím dobře slovensky.

A také samozřejmě sociální demokracie a ministr Chovanec viděli. Když se podíváte na billboardy, které vyvěsilo hnutí ANO, tak ty vypovídají samy za sebe. Jestli došlo k něčemu brutálnímu, tak to byl brutální atak na sociální demokracii a na ministra vnitra. Tam je napsáno - já vám to přečtu: "Zasloužíme si lepší Česko bez politiků, co likvidují nezávislou policii." Žádná likvidace nezávislé policie se neprokázala. Podobných ataků samozřejmě následovala celá řada, nejen na billboardech, ale i mediálních. Samozřejmě se připojili i nohsledi hnutí ANO, jako je pan Jančura a ostatní, kteří rozjeli kampaň, která neměla do té doby obdoby, vůči ministrovi vnitra. Chci znovu říct, nic z toho, co bylo na těch billboardech, na autobusech se neprokázalo.

Víte, slušný člověk by se na místě Andreje Babiše omluvil. To však nemůžeme od Andreje Babiše očekávat, to prostě není v jeho povaze. Jemu je blízká agresivita, jemu jsou blízké brutální výpady proti politickým soupeřům a ekonomickým soupeřům, to je jeho standardní metoda. Omluva ne.

Víte, to, co zde zmiňuji, vtažení policie do politického boje, je hra s ohněm. A tady k přímému vtažení policie došlo. Já bych chtěl připomenout takzvanou Šlachtovu zprávu. Tady nešlo o nic jiného, co se týká Šlachtovy zprávy, než o pokus vytvořit Kubiceho zprávu číslo dvě. Protože celý ten průběh okolo takzvané Šlachtovy zprávy měl stejný, téměř stejný, podobný scénář jako Kubiceho zpráva. Já bych se vám pokusil připomenout, o co vlastně v Kubiceho zprávě šlo.

Kubiceho zpráva tehdy, v době vlády Jiřího Paroubka, vtáhla tehdejší ÚOOZ do politických her. Tehdy byl bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny vtažen a posloužil jako ventil k tomu, aby z Kubiceho zprávy pronikly do médií různé spekulace, dohady, drby, lži a nepodložená obvinění vůči sociální demokracii, vůči Jiřímu Paroubkovi. Před volbami se nafoukla bublina s nehoráznou špínou, která následně splaskla, nařčení se neprokázala. Nicméně Kubiceho zpráva posloužila svému účelu. Ovlivnila tehdy parlamentní volby, oslabila premiéra Paroubka a vytvořila prostor pro nástup pravicových vlád. Jistě si pamatujete, že bývalý šéf ÚOOZ pan Kubice následně za několik let poté za odměnu dostal post ministra vnitra.

Šlachtova zpráva je na tom podobně. Před volbami posloužila jako náplň do Babišova mediálního hnojometu. Po prozkoumání vyšetřovací komisí konstrukce v ní obsažené splaskly stejně jako Kubiceho zpráva. A to zde zmínil předseda vyšetřovací komise, to před sebou máte písemně. Neprokázalo se, že konstrukce obsažené v takzvané Šlachtově zprávě mají souvislost s provedenou organizační změnou v policii. Šlachtovu zprávu dle mého mínění lze tedy označit za Kubiceho zprávu číslo dvě. Za aktivní mediální podpory bývalých příslušníků ÚOOZ Babišovo mediální impérium, chcete-li hnojomet, v předvolebním boji zafungoval a bezesporu výsledek krajských voleb ovlivnil, podobně jako v době Kubiceho zprávy. A pan Šlachta podobně jako jeho předchůdce Kubice dostal za dobré služby významné místo ve státní správě. Zcela náhodou v Babišově resortu. Otázkou je, zda ve finále nebude panem Babišem odměněn ministerskou funkcí stejně jako pan Kubice, pokud na to bude mít pan Babiš vliv.

A několik slov závěrem. Já jsem přesvědčen o tom, že vtahování represivních a bezpečnostních složek do politického boje je nepřijatelné a ohrožuje samu podstatu demokracie. Využívání represivního aparátu státu k získání a udržení politické moci je metodou vlád autoritativních a totalitních režimů. To bychom si měli všichni uvědomit. Chápu, že toto vidění světa je zřejmě Andreji Babišovi vzhledem k jeho minulosti blízké, ale pro demokraty, pro ryzí demokraty, nemůže být akceptovatelné. Já prostě s těmito metodami zásadně vnitřně nesouhlasím. Proto vyzývám Andreje Babiše a hnutí ANO, aby již dále nepolitizovali policii a státní zastupitelství, aby se neopakovalo to, že tyto složky budou zase vtaženy do předvolebního boje a aby byly zneužívány ve střetech, které jsou před námi.

Děkuji za pozornost a věřím, že i závěry této komise si pan Babiš vezme k srdci. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Plzáka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Plzák: Vážený pane předsedající předsedo, vážené kolegyně, kolegové, na vystoupení mého předřečníka - dívám se na to pohledem normálního občana. Pane kolego, můžete mi věšet bulíky na nos, jak chcete, ale jestliže ještě na jaře byl ÚOOZ chválen, jak se s ním počítá a tak dále, jestliže pan Laube v odposleších - a nebudu ho přesně citovat - říká: já jsem sem přišel proto, abych zlikvidoval pana Šlachtu, takže mi můžete jako občanovi říkat, co chcete, já vám prostě věřit nebudu. A nezlobte se na mě. (Smích v sále.) Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak fakticky pan ministr vnitra a potom pan poslanec Stupčuk.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane kolego prostřednictvím pane předsedajícího, vy jste se dopustil hrubého faulu. Ale hrubého faulu! Můžete mi prosím ukázat ten odposlech, o kterém hovoříte? Co to je za odposlech? Proč urážíte člověka, který sloužil tomuto státu? Já vás vyzývám, abyste se buď okamžitě omluvil, anebo abyste doložil, o kterých odposleších hovoříte. Já jsem o takovém odposlechu nikdy neslyšel. Je velmi pravděpodobně, že jste ho četl v Lidových novinách. Doložte ten odposlech, nebo se omluvte! Vy nemůžete z této pozice urážet slušné lidi. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stupčuk, Birke a Plzák. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Milé kolegyně, kolegové. Původně jsem nechtěl vystupovat, ale musím. Chtěl bych reagovat na slova kolegy Plzáka. Já myslím, že jste snad ani neposlouchal to, co tu bylo řečeno ohledně zprávy, která zde byla čtena. A snad nebudete zpochybňovat zprávu, pro kterou hlasoval i člen vaší komise. Myslím, že na té zprávě je právě nejcennější to, že se na ní všichni členové komise shodli jednomyslně. A ten závěr komise je jasný. K žádné politizaci policejního sboru při provádění takzvané - pracovně řečeno - reorganizace nedošlo. A v tomto ohledu nemůže obstát pravdivost výroku Andreje Babiše ani ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. A je namístě, aby odpovědný slušný politik se omluvil ministrovi vnitra a premiérovi. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Birkeho, potom pan poslanec Plzák.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Plzáku, vy jste lhář, slovy vašeho předsedy. Víte, to je to stejné, jako jste tady před půl rokem mával, když jsem byl před volbou D47, jakýmsi notýskem, který nikdy neexistoval, kde byly nějaké věci, kde já jsem zkorumpovaný ve věci D47. To je stejný nesmysl, co jste před chvilkou řekl. Prosím omluvte se a přestaňte neustále mást veřejnost. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Blažek. Pak paní poslankyně Lorencová, pak pan premiér. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. Ano, pane ministře, vycházel jsem opravdu nevím z kterých novin, vycházel jsem z informace z novin. A pakliže opravdu tato informace není pravdivá, tak se omlouvám vám i panu Laubemu. Stačí to takto? Jinak co se týče toho notýsku, tak já jsem mluvil o panu Halovi, který byl vyšetřován, a nevztahoval jsem to vůbec k dálnici D47.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Blažka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Mám takovou prosbu. Zaprvé si prosím vás uvědomme všichni, že odposlechy, které čtete v novinách, tam jsou nelegálně. Ale dobře, staly se součástí veřejného prostoru, tak se tady používají. Ale prosím vás, nesmíchejme jednu věc, a to je tenhle případ. Když nějaký odposlech, když se dva lidé baví o tom, že ten něco někde, tak to není žádný důkaz toho, že ten třetí to řekl. To je potřeba strašně zdůraznit. Já si pamatuji, co v těch Lidových novinách tehdy vyšlo, ale prosím vás, kdybychom měli k dispozici nějaký odposlech pana Laubeho, kdyby toto řekl, tak ta zpráva vypadá úplně jinak. Ale my nic takového nemáme a nikdo to nemá.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou, pak pan premiér, potom pan ministr vnitra a potom pan místopředseda Bartošek.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedo, kolegyně, kolegové. Podle mne to, co jsme přečetli, co jsme měli k dispozici, a samozřejmě i to, co zaznělo ve sdělovacích prostředcích, je pro mě výsledek práce této komise úplně jednoznačně ukázkou toho, jak lze manipulovat různě se stejnými fakty. Stejná fakta k dispozici a různě s nimi lze nakládat. Pro mě z té zprávy vyplývají například úplně jiné věci, než tam jsou v závěru toho shrnutí. (Ministr Chvojka ze svého místa volá: Jaké?)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra, aby počkal, až na něj přijde řada. Teď vystoupí pan předseda vlády s faktickou poznámkou, potom pan ministr vnitra a pak dlouhá řada dalších.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny je mimořádná věc. Takovýchto komisí nebylo v minulosti zřízeno mnoho. Volí se v mimořádné situaci. Chtěl bych jenom připomenout, že policejní reorganizaci doprovázela mimořádná hysterie, to, co se odehrávalo na politické scéně. Hnutí ANO dokonce tehdy chtělo opustit vládu, nebo zvažovalo, že opustí vládu. To znamená, ve hře ze strany hnutí ANO byl i rozpad vlády, čili byla to mimořádná situace.

A já musím ocenit jednu věc. Musím říci, že do té hysterie vyšetřovací komise, tak jak jsem si prostudoval její zprávu, vnesla určitý metodický postup a vnesla práci s fakty. Já chci ocenit to, že komise pracovala s fakty, že ověřovala fakta a snažila se do té snůšky pravd, polopravd, pomluv, lží, které se v souvislosti s policejní reorganizací objevily v mediálním prostoru, tak se do toho snažila vnést určitý racionální přístup. A kvůli tomu jsme koneckonců i podpořili vznik vyšetřovací komise, aby tady byl někdo, kdo stojí mimo ten aktuální politický střet, který se bohužel odehrával mezi dvěma koaličními stranami primárně. To musím přiznat a vůbec mě to netěší jako předsedu vlády, ale odehrávalo se to v rámci vládní koalice. A já jsem podpořil vznik té vyšetřovací komise proto, aby tady byl někdo nestranný, nezávislý, kde budou zastoupeny všechny strany, a podívá se na tu věc s odstupem a racionálně. A já jsem přesvědčen o tom, jak sleduji tu zprávu, že ten odstup komise měla. Takže pracovalo se s fakty a ta fakta jasně konstatovala, že tady nebyl žádný brutální únik informací ze strany policejního prezidenta a že tady nebyl politický tlak nebo politické zadání pro realizaci policejní reorganizace. To jsou dva důležité závěry, které mají svůj velký význam. Uprostřed veškeré hysterie a politického zápasu, který se kolem policejní reorganizace odehrál. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat vaším prostřednictvím kolegovi z ANO, který se umí omluvit. Velmi si toho vážím. Víte, já jsem myslel, že tu debatu dnes povedeme v nehysterickém duchu, kdy prostě komisi, kterou jsme si stvořili, a byli tam zástupci všech politických stran a samozřejmě i hnutí ANO mohlo nominovat svého zástupce, udělalo tak, tak schválilo zprávu, kterou tito členové schválili jednomyslně. Pravděpodobně se mýlím. My jsme museli snést vaši kritiku, vaše výtky, vaše podezření, vaše napadání, vaše zneužití tohoto tématu v krajských volbách. Tak prosím pěkně snad přežijete návrat do minulosti, který tady chceme alespoň částečně veřejnosti osvětlit.

Víte, já jsem byl fakt naivní, myslel jsem, že tu zprávu přijmeme a půjdeme od toho. A ono by stačilo od hnutí ANO - bohužel tu není Andrej Babiš, protože to byl hlavní propagátor útoku na nezávislou policii a na Ministerstvo vnitra. Vždyť by stačilo prosté konstatování sorry, spletl jsem se.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Lank, pardon, omlouvám se. Pan místopředseda Bartošek byl před ním s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Lank.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, děkuji za slovo. Jako člen vyšetřovací komise v rámci své faktické poznámky chci říci jednu věc. Můžeme o tom mít spoustu představ, spekulací a domněnek, čím byla inspirována reforma policie. To vám neberu. Ale jako členové vyšetřovací komise jsme vycházeli pouze z toho, co jsme byli schopni doložit na základě důkazů a různých materiálů. A jestliže si o něčem něco myslíte a nejste to schopen doložit, tak je to pouze hypotéza.

Myslíte si, že dvě trestní oznámení, která padla, byla dána na základě domněnek? Myslíte si, že jsme to dali na základě toho, co psaly Lidové noviny nebo nějaké jiné noviny? Myslíte si, že to byl ten relevantní materiál, z kterého jsme vycházeli pro závěry naší komise? Vy si fakt myslíte, že jsme schopni jmenovat v naší závěrečné zprávě lidi bez toho, že bychom byli schopni to opřít o relevantní důkazy? Že bychom vystavili sebe a práci Sněmovny tomu, aby se pak na nás ukazovalo, že uvádíme lidi a nemáme k tomu patřičné důkazy? To si fakt myslíte, že bychom takovou zprávu předložili? Můžu si o tom myslet spoustu věcí, můžu mít spoustu domněnek. Ale nejsem-li to schopen doložit důkazy, tak to zůstává mou hypotézou, kterou si nechávám pro sebe a nedávám ji navenek jako něco, co je platné a doložené důkazy. Tak to není. Děkuji. (Potlesk převážně z levé strany sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Lank. Zeptám se pana ministra, zda to je faktická poznámka? S přednostním právem, tak až poté, co vyčerpáme faktické.

 

Poslanec Martin Lank: Ještě jednou hezké dopoledne. Pan kolega Bartošek řekl částečně to, co jsem chtěl říci já, na co jsem chtěl upozornit já paradoxně z opozice. Pokusím se to tady trošičku uklidnit a vrátit do věcné roviny.

Já rozumím tomu, že každý z vás si závěry naší komise, tu závěrečnou zprávu, interpretuje po svém a prostě i politicky účelově. Jsme tady v politickém orgánu, každý zastává nějakou stranu a její názory, takže se to dá pochopit. Ale já chci znovu upozornit na to, co už tady v podstatě předřečníkem řečeno bylo. V té závěrečné zprávě naší komise mohou být pouze věci, které se podařilo ověřit, prokázat a doložit důkazy. Nic jiného. A naprosto - a omlouvám se, že to tak musím říci, ale je to tak - naprosto se nedá říci, že když v té zprávě je napsáno, že se něco nepodařilo prokázat, tak to prostě ještě neznamená, že se to nestalo. Prostě to jenom nejde dokázat. Čistě pragmaticky, nic ve zlém, ale takto je to nutné brát. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Sklenáka s faktickou poznámkou a po něm pan předseda Fiala také s faktickou poznámkou. Pak už to vypadá na přednostní práva pánů ministrů. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil na základě vystoupení dvou kolegů z poslaneckého klubu ANO a chci se jich zeptat, kam až chcete zajít s těmi vašimi výmysly, lží, bláboly, kterými neustále osočujete své politické kolegy.

Ten příběh začal v červnu, kdy když byl předseda bezpečnostního výboru v zahraničí, tak váš kolega jej svolal bez jeho vědomí. A co se tam mělo udát? Tam se mělo udát přesně to, o čem mluvit kolega Dolejš, aby tam byly předloženy nějaké vymyšlené, nepodložené informace, které vy byste dostali do svého stranického tisku a žily by svým životem. To se v podstatě podařilo neuskutečnit a Sněmovna se rozhodla jediným správným způsobem, že zřídila vyšetřovací komisi. Já chápu, že ty závěry se vám nelíbí, ale co budete příště zpochybňovat? Teď zpochybňujete zprávu vyšetřovací komise, která byla přijata všemi hlasy, i hlasem vašeho zástupce! Tak příště zpochybníte celý Parlament? Tak to respektujte prosím a chovejte se slušně! (Potlesk z levé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Fiala s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Fiala: Dobrý den, dámy a pánové. Já za Občanskou demokratickou stranu chci říci pouze dvě konstatování, která se vejdou do faktické poznámky, proto jsem využil tohoto prostoru.

Za prvé. Já jsem - stejně jako pan předseda vlády, v tomto se mimořádně shodujeme - přesvědčen o tom, že vyšetřovací komise odvedla velmi dobrou práci. Zpráva, kterou předložila, je vyvážená a věcná. A nejenom to. Neobsahuje jenom nějaká konstatování, ale obsahuje i návrhy řešení, návrhy dalšího postupu a to je velmi cenné. Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna může být na práci této vyšetřovací komise hrdá, protože vyšetřovací komise postupovala věcně a vrátila tu věc z roviny politického zneužití zpátky k faktům.

Druhé konstatování, které z toho vyplývá, je, že Občanská demokratická strana souhlasí se závěry komise a Občanská demokratická strana plně podpoří navržené usnesení Poslanecké sněmovny v této věci.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě pan poslanec Pavera.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jenom krátce mé vyjádření.

Plně chápu kolegy poslance a poslankyně z hnutí ANO, že nejsou spokojeni se závěrem komise, protože počítali, že vyjde najevo úplně něco jiného. Ale musí se smířit s tím, že ne všechno, co říkali oni, je pravda a že i jiné osobnosti, i jiné strany mají pravdu, když poukazují na to, že se tady dělo něco nekalého.

Mám dotaz na pana premiéra, jaký je jeho názor na to, že pan Šlachta byl umístěn na Ministerstvo financí, na Celní správu, zda náhodou se z toho nedá usuzovat na nějaké propojení pana Šlachty s panem Babišem. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě pan poslanec Fichtner s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Děkuji za tu zprávu, byť si o ní můžeme myslet, co chceme. Chtěl bych ovšem protestovat jako řadový poslanec proti jedné věci, a to proti té, že s tou zprávou jsem byl v podstatě seznámen dneska. Nevím, co je na ní tajného, stejně předpokládám, že už ji mají média, a pokud ne, tak ji budou mít za chvilku, protože každému leží na stole. Já bych byl rád, kdybychom dostali dost času na to si tu zprávu prostudovat detailně. Já se ji snažím teď nastudovat, ale není k tomu dostatek času a zejména při takto vyhrocené diskusi si myslím, že skutečně tu zprávu nastudovat možné není. Nevím, proč ji probíráme v nulovém časovém odstupu od doby, kdy nám byla předložena. Myslím si, že i ta přestávka, která zde byla, těžko stačí na to, abychom si ji všichni nastudovali.

Takže to je můj protest. Znovu říkám, snažím se ji nastudovat, budu na to potřebovat víc času. V tuto chvíli tu faktickou poznámku nechám, ale předpokládám, že navrhnu přerušení tohoto bodu. Tolik tedy za mne v tuto chvíli. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Chápu to tak, že vy nenavrhujete přerušení, pouze oznamujete svůj úmysl tak učinit do budoucna.

Faktická poznámka pana předsedy Stanjury.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli chcete, pane poslanče prostřednictvím pana předsedy, podat stížnost na to, jak to dneska probíhá, to je ta správná lavice, tam normálně sedí váš předseda poslaneckého klubu, s kterým jsme tento postup dohodli. Dokonce říkal, jestli hodina není moc. A teď jenom, já nevím jak vy, ale když čtu v duchu, ne nahlas, tak čtu rychleji. A předpokládám, že dospělý člověk i chápe, co čte. My jsme to slyšeli celé, trvalo to méně než jednu hodinu. Pokud si chcete stěžovat, tak si udělejte pořádek ve svém klubu. To byla dohoda všech předsedů poslaneckých klubů od úterka!

Ta zpráva je veřejná. Že dneska ji mají novináři. No bodejť by ji neměli. to je opravdu něco na úrovni vrcholné dedukce, že když tady pan předseda komise přečte zprávu, tak pravděpodobně skončí v médiích. Dokonce se to vysílalo živě, pokud mám správnou informaci. Máte pravdu. Je to v médiích. Opravdu! A to je jediné, co jste nám řekl ve své faktické připomínce.

Takže pokud si stěžujete, že máte málo času, tak začněte u sebe na klubu. Protože kdyby ta dohoda nebyla, tak jsme hledali jinou dohodu. My jsme o tom nehlasovali!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Fichtner s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Prostřednictvím pana předsedajícího, já nevím jak vy, ale já si ty věci, pokud o nich mám takto hlasovat, tak si je studuji do detailu. Skutečně to, že to někdo přečte a že to potom za pár minut dostanu písemně, to nestačí k tomu, abych o tom za dvě hodiny hlasoval, o tak důležitém materiálu. Já si to musím nastudovat, musím si to přečíst, pochopit to, každou větu si přečtu několikrát, pak si o tom mohu udělat nějaký obrázek. Třeba už vidím tady, že tam jsou nějaké logické rozpory v té zprávě. Ale znovu - potřebuji na to dost času, abych si ji pořádně přečetl.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já navážu na kolegu Stanjuru a jenom to zopakuju. Při dohodě o tom, jak to bude probíhat, byl zástupce hnutí ANO, váš pan předseda klubu. Kdyby to mělo být nějak jinak, tak ta komise navrhla klidně jiné řešení. Pro nás nebylo podstatné, kdy se to rozdá, jak se to rozdá. Respektovali jsme dohodu všech politických stran a přesně tak to proběhlo. Že jste si to u vás neřekli, dobře. Vy nám vlastně říkáte "pan Faltýnek nemá žádný mandát", protože on něco domluví a vy přijdete s jinou verzí. Při vší úctě, pan Faltýnek - nemám důvod se do něho já navážet, tak se ho musím zastat - ten mandát má, je předseda klubu. A já tady tu rozpravu vůbec nechápu. Tak si tedy zvolte jiného předsedu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Pane předsedo, mám tu čest aspoň vystupovat ve Sněmovně pod předsedou jednou, že také mám to štěstí...

Kolegyně a kolegové, chtěl bych se vrátit trošku zpátky. Pan Fichtner řekl, co potřebuje, řekl svůj názor. Opět se zaútočilo na to, že to byla dohoda. Já tomu rozumím, pane Stanjuro. My jsme ale nevěděli, jak bude veliká ta zpráva. Předpokládám, že ani pan Faltýnek. On prostě chtěl vyjít vstříc, aby se o tom rozhodlo, až se ta zpráva předloží, až se přečte. Ale nezlobte se, takhle říkat, že byla dohoda... Ano, v pořádku, také to ctíme, jsme tady, posloucháme tu zprávu, nechali jsme vám ji přečíst, tak jak byla. Ale když někdo zjistí, že ta zpráva je šesti- nebo sedmistránková, tak se o ní hlasovat nedá.

Já třeba jako policista vím, o čem to je, ta zpráva. Já jsem si to přečetl. Ale jsou tu lidi, kteří nebyli nikdy v policii, nevyslýchali a chtějí si ji přečíst do detailů a nevědí, o čem to je. A já nemám čas každému to vysvětlovat. Takže prosím, tolerujte to.

Dohody ctíme, pane předsedo. Chtěl bych vám říct, že dohody ctíme. Já je také jako místopředseda klubu ctím. On řekl pouze svůj názor. Také jste si mohli všimnout, a to už jste nikdo neřekli, než mi to skončí, že to zatím nenavrhuje, že on jenom naznačuje, že s tím má problém. A to je všechno. Takže prosím, držme se, nechme vystupovat ty, co chtějí mluvit o zprávě. Koneckonců kolega Chalupa už se těší, jak ho vidím, a neříkejme tyhle věci, že nectíme dohody. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byla poslední faktická poznámka. V této fázi máme dvě přihlášky s přednostním právem. Pan ministr Chvojka, potom pan ministr Pelikán.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Nejdřív budu reagovat na svoje dva předřečníky. Nejdřív na pana kolegu Fichtnera, potom na pana kolegu Plzáka.

Pan Fichtner - já to nemyslím vůbec nijak zle, já si tu zprávu také potřebuji přečíst. Protože já stejně jako vy nebo Václav Klaus si rád podtrhuji, zažlucuji, zamodřuji, takže já si to určitě také rád přečtu ještě tak, jak se to sluší a patří, to znamená těch 20 stran, a budu si je různě vykřičníkovat, zažlucovat, začerňovat. Ale myslím si, že ten závěr, který se udělal dneska, je jasný. To, co Andrej Babiš prezentoval, že se stalo, a to, jak (nesrozumitelné) zneužít policii, se nestalo. Na to není potřeba to teď číst, to jsme tady slyšeli, ten závěr je jasný. Takže si to můžeme v klidu přečíst doma, podtrhávat, podškrtávat, zvýrazňovat. Ale závěr, který tady byl přečten, je, myslím, naprosto zřetelný.

Na pana kolegu Plzáka. Já bych se na něj, prostřednictvím pana předsedy, nezlobil, protože on prostě věří tomu, co psal koncernový tisk, Lidové noviny. Když jsem chodil na brigádu do různých továren, tak tam vycházel závodní tisk, kde se psalo o úspěších té firmy a o tom, jak je ta firma dobrá. Lidové noviny jsou také v podstatě závodní tisk koncernový, kterému ti zaměstnanci koncernu Agrofert věří. Takže já se nedivím, že pan kolega Plzák prostřednictvím pana předsedy věří tomu, že když v Lidovkách psali, že Laube někde řekl něco, tak že to je pravda. Prostě zaměstnanec věří koncernovému tisku. A samozřejmě těch článků bylo víc. Například Šlachtu chce sundat mafie, myslí si Jančura, koncernový tisk Lidové noviny. Jak se zbavit Šlachty, koncernový tisk Lidové noviny. Justiční normalizace v režii kmotrů, Lidové noviny. Takže koncernový tisk, kterému všichni zaměstnanci Agrofertu a hnutí ANO musí věřit.

A ukážu další obrázky. (Ukazuje.) My jsme před volbami do krajských zastupitelstev měli zemi polepenou takovými ne úplně podle mě normálními billboardy, ale OK. Zasloužíme si lepší Česko bez politiků řízených mafiány. Nepřestaneme bojovat proti korupci, i když se kluci hodně snaží. Zasloužíme si lepší Česko bez politiků, co likvidují nezávislou policii. Takovýchhle billboardů v České republice bylo tuším 70, Andrej Babiš je nechal rozvěsit po České republice při loňské kampani před krajskými volbami a hlásil na nich svou vizi lepšího Česka bez politiků, co likvidují nezávislou policii, bez politiků, které řídí mafiáni. Vidíme to na těch billboardech. Byla to součást ohromné mašinérie, kterou Andrej Babiš rozpoutal okolo reorganizace policie, a neváhal v ní využít svá vlastní média, neváhal zneužít policii, některé policejní špičky i státní zástupce. Cíl byl jasný. Cíl byl naprosto jasný - pošpinit svého politického konkurenta, kterým je samozřejmě ČSSD.

Já mám pocit, že dnes tato nafouklá bublina lží a smyšlenek definitivně splaskla a pošpinila ty, kteří ji sami nafoukli. Nebyla to reorganizace policie, která byla politicky motivována nebo byla účelová. Taková byla dle mého názoru naopak kampaň Andreje Babiše a hnutí ANO. Svým zneužitím Policie České republiky snese takováto ostudná kampaň podle mého názoru snad jedině srovnání s takzvanou Kubiceho zprávou.

Andrej Babiš o sobě rád říká a často říká, že není tradiční politik. Není to tak vždy, ale tady s ním musím souhlasit. Takovýmto způsobem politicky vytěžit vysoce odborné téma reorganizace policie pro svůj vlastní prospěch není opravdu nic tradičního a je to dle mého názoru velmi zavrženíhodné. Já doufám, že se to tradičním nikde nestane, a nejlépe, že se to nestane už nikdy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě než dám slovo panu ministrovi, tak pan poslanec Hájek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně kolegové, já jsem očekával, že vystoupí kolegyně Černochová, zatím mlčí. Já tady vidím prázdné lavice, není tady ani ministr vnitra, není tady ani předseda Babiš, takže já dávám procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby příchodu ministra vnitra a ministra financí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. Já prosím, abyste se znovu přihlásili, protože je tady návrh na odhlášení, a přivolám kolegy z předsálí.

 

Je to návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministra vnitra a ministra financí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 309, přihlášeno je 102, pro 39, proti 42. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat. Prosím pana ministra spravedlnosti.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, tady se před chvilkou debatovalo o tom, zda byl čas na prostudování té zprávy dostatečný, nebo nebyl. Mnoho z vás říkalo, že určitě, že si ji přečetli a rozumí tomu textu. A přece ty reakce, které tu zaznívají a které se šíří na sítích, tomu bohužel vůbec neodpovídají. Tady namátkou - pan premiér psal na Twitteru: Zpráva vyšetřovací komise vyvrátila pomluvy a lži, které se šířily kolem policejní reformy. Nic z toho, co o reformě tvrdil Andrej Babiš, se nepotvrdilo. Nebo pan předseda sám: Reorganizace policie nebyla účelová ani nezákonná, nebyla tedy nic, co o ní říkal Andrej Babiš.

Asi jsme četli každý jinou zprávu. (Veselost a projevy souhlasu z řad ANO.) Já jsem četl zprávu, ve které se některé věci neprokázaly. (S důrazem:) Mezi neprokázáním a vyvrácením je zatraceně velký rozdíl. Například fakt, že Země obíhá kolem Slunce, se nikdy s určitostí neprokázal. Přesto bych neřekl, že je vyvrácen. Dokonce se můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti domnívat, že to tak je.

A teď tedy, co je ve skutečnosti v té zprávě, respektive v té její části, která se skutečně zabývá fakty, což jsou ta nejpodstatnější faktická zjištění strany 3 až 7. Já tady čtu: Ředitelé dotčených útvarů byli s organizační změnou seznámeni ve druhé polovině května 2016. Není řečeno, kdy přesně, ale ve druhé polovině května 2016. O seznámení nebyl pořízen žádný zápis. Představitelé státních zastupitelství slíbili obecně seznámení až na konci května 2016. To je těsně před odesláním referátníku ministrovi vnitra. Ten byl odeslán 31. 5. 2016. Rozhodnutí Tuhého a Laubeho sloučit oba útvary přitom bylo prezentováno jako konečné a neměnné. Co tady čtu dál? Koncepční nebo strategické materiály zpracované za působnosti současného policejního prezidenta slučování útvarů s celostátní působností neřeší a ani se o něm nezmiňují. Chybí tady věta o tom, že poslední z těchto koncepčních materiálů, který se o něčem takovém ani nezmiňuje, je datován květnem 2016.

Zástupci Policejního prezidia neměli v souvislosti s návrhem organizační změny zpracovány žádné aktuální a podrobné analýzy nebo statistiky, které by podporovaly jimi prezentované důvody. Tohle tady čtu! A tak tedy vzniká otázka, a ta vznikala už tehdy - co se stalo? (Velmi důrazně.) Proč bylo najednou v druhé polovině května nezbytné za 14 dní připravit změnu, takto zásadní změnu policie a předložit ji jako neměnnou ministrovi vnitra ke schválení? A na to měla dát odpověď vyšetřovací komise.

Dámy a pánové, vyšetřovací komise na to žádnou odpověď nedala. Vyšetřovací komise řekla, že to neví. A všechno ostatní, co v té zprávě je, závěrečné vyhodnocení, to už jsou jenom spekulace, které by zřejmě Trump označil za alternativní fakta. (Smích a potlesk z lavic ANO.)

Já trvám na všem, co jsem kdy řekl o policejní reorganizaci, protože ta fakta, na základě kterých jsem to řekl, zůstala stále stejná. Včetně toho, že - to se píše opět v těch faktických zjištěních - došlo k podivné komunikaci z čísla, ze simky, která se potom podivně objevila v telefonu rodinného příslušníka našeho policejního prezidenta. S tím, že tyto věci, jak jsem se dozvěděl, to jsem nevěděl, jsou znovu předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení. A s tím, že - to jsem také nevěděl - policejní prezident nikdy nedokázal vysvětlit, jak se to stalo a kde ten telefon je. To jsou pro mě důležitá zjištění z této zprávy.

Závěrem už se chci jenom důrazně ohradit proti jednomu z doprovodných usnesení. Já nesouhlasím s žádným z nich, ale důrazně se ohrazuji proti tomu, aby politické rozhodnutí úkolovalo ministra spravedlnosti v tom, jak bude vykonávat svou personální odpovědnost vůči státnímu zastupitelství. Státní zastupitelství je a musí zůstat nezávislé. A vedoucí státní zástupci se nebudou odvolávat na základě usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď tu máme několik faktických. Prosím pana poslance Váňu, potom byl přihlášen pan poslanec Gabal, potom pan poslanec Blažek a potom pan poslanec Kováčik. Takže všichni po dvou minutách. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem bedlivě poslouchal pana ministra. Ten projev se mi velmi líbil, i hlasová intonace, bylo to moc hezké. Jenom bych připomněl to, co v té zprávě opravdu není, a tam měl pan ministr pravdu, že o té reformě policie, tak bych mu doporučil, aby si přečetl knihu, která se jmenuje Reforma Policie České republiky. Ta kniha byla vydána v roce 2012 a je tam i pochvalné stanovisko pana Roberta Šlachty. Tak to jen k těm časovým údajům. A to komise samozřejmě neřešila, protože to je jiné časové období.

A jinak, když už tady pan ministr vystoupil - možná si vzpomínáte na debatu minule, když jsme se o tom bavili, že jsem se ho musel zastat, protože mu někdo vytýkal, a to i pro řečníky, kteří budou vystupovat, že mu někdo vytýkal, že měl odstoupit, když to řekl. Tak jenom znovu připomínám, že pan ministr Pelikán nikdy neřekl, že v této souvislosti odstoupí, protože to řekl pan ministr Babiš, že pan ministr Pelikán bude muset asi odstoupit. Tak jenom aby to bylo jasné, abychom si ty události připomněli zpátky, tak jak to bylo. I když o tom zpráva nepíše.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, členové vlády, já jsem taky bohužel neměl možnost si to prostudovat, já jsem zvyklý ty věci studovat důkladně, takže jsem udělal poměrně jednoduchou věc, že jsem se podíval, do jaké míry ta zpráva reflektuje klíčové zasedání výboru pro bezpečnost, na které ministr Chovanec přinesl žádost a návrh reformy policie a analytický podklad, kterým to zdůvodnil. V tom analytickém podkladu bylo, že je potřeba uchovat samostatnost ÚOOZ a posílit jej, protože z hlediska protiteroristického a dalších úkolů ÚOOZ musí udržet samostatnost a být posílen.

Zajímavé bylo, že samozřejmě v následující debatě to neudrželi a výsledkem bylo hlasování výboru pro bezpečnost, který přerušil projednávání bodu reforma policie, dodnes se k němu nevrátil a nedokončil ho. To, že tato zpráva neobsahuje klíčové usnesení výboru pro bezpečnost o tom, že přerušuje a nemá stanovisko k reformě policie, považuji za její závažný nedostatek.

A druhé, já jsem na tomtéž jednání - škoda, že to pan předseda, vaším prostřednictvím, výboru pro bezpečnost pozapomněl - přednesl odmítavé stanovisko nejvyššího státního zástupce vůči reformě. Ta zpráva to neobsahuje. (Potlesk některých poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Blažka s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já v reakci na vystoupení pana premiéra a pana ministra spravedlnosti mohu jen říci, že je přísloví když dva říkají totéž, není to totéž. Tak tady dokonce platí, že když dva čtou totéž, tak to není totéž. A možná je to více.

Pokud jde o jeho větu, že se nějak zasahuje do nezávislosti státního zastupitelství - no kdyby to bylo tak, že poslanec Blažek volá ministru spravedlnosti a říká mu: odvoláme, a třeba Ištvana, tak to je to, co býti nesmí. Ale já bych rád zdůraznil, že my jsme parlamentní republika. Za státní zastupitelství odpovídá vláda, která odpovídá nám. A to usnesení je pouze o tom: Milá vládo, zabývej se Olomoucí! Je tam všechno v pořádku? Nic víc, to žádný zásah není A to, že je v tom usnesení "včetně personálních", je na vládě, na její odpovědnosti, jak toto státní zastupitelství nechá fungovat dál. To žádný zásah politiků rozhodně není. A pokud to usnesení bude přijato, bude to usnesení Poslanecké sněmovny.

K tomu, co říkal pan poslanec Gabal. Ta část se jmenuje Nejpodstatnější faktická zjištění. A já doplním: Která jsme slyšeli my. To co jste říkal vy, jsou veřejně známé záležitosti. Není to tam. To se nejmenuje Všechna faktická zjištění. Ale jsou tam nejpodstatnější a ta komise to k dispozici měla. Nehledě na to, že někteří členové této komise byli i členy toho výboru. Takže o tomhle jsme věděli. Ale tam se to pouze neuvedlo jako ta nejpodstatnější faktická zjištění. Toť vše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik, potom pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, mám trošku povytažené obočí nad tím, jak ta diskuse probíhá. Chci říci, že poslanecký klub KSČM oceňuje, že komise zabývající se především věcnými podstatami těch jevů, které měla vyzkoumat, odvedla dobře svoji práci a po dlouhé době je tady vůbec ukončení činnosti komise s nějakým závěrem. To oceňuji. Ostatně i náš člen komise odvedl velmi dobře svoji práci a je tak hodnocen nejen námi, ale i z toho širšího pohledu.

Oceňuji také to, že se část účastníků rozpravy drží té věcné polohy. Už méně oceňuji to, že tady na pozadí té věcné zprávy, která v podstatě shrnuje jenom to, co kdo tam přinesl, nehodnotí, to hodnocení je už pak na nás z hlediska usnesení, vyvolává otevřenou vnitrokoaliční válku. To si prosím vás pěkně řešte někde jinde! Já vím, že je před volbami atp., ale tady se řeší věci vážnější než to, kdo co komu v koalici přinesl nebo odnesl nebo ublížil, šlápl na kuří oko a tak podobně.

Ale už vůbec největší povytažení obočí nejen ve mně vyvolává postoj pana ministra spravedlnosti. Nezlobte se na mě, vidím nejen já, ale i řada mých kolegů z poslaneckého klubu v projevu, zejména v závěru projevu pana ministra spravedlnosti jakési pohrdání Poslaneckou sněmovnou. Prosím, aby si všichni uvědomili, že vláda je odvozena od Poslanecké sněmovny, ostatně jak i pan předseda komise Blažek tady připomněl přede mnou, že se zpovídá Poslanecké sněmovně, že tedy to usnesení, o kterém pan ministr hovořil, že je jaksi nad rámec, naprosto odpovídá tomu, co Poslanecká sněmovna může po vládě chtít, a pokud takovéto pohrdání Poslaneckou sněmovnou - věřím tomu, že pan ministr dobře ví, jaké je postavení vlády vůči Poslanecké sněmovně - bude pokračovat, já bych poprosil pana premiéra, aby zvážil odvolání pana ministra spravedlnosti z funkce ministra. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM a některých poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Chalupa, po něm pan poslanec Korte - stále faktické poznámky.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, jsem zvědav, kdy mě necháte mluvit, protože to, co se tady teď odehrává, z toho se mi fakt zvedá žaludek! A pan Sklenák tady něco mluvil o tom, jaký byl začátek. Začátek byl ten, že státní zástupci se ozvali proti té reorganizaci, ne hnutí ANO. A jedině hnutí ANO mělo zájem ten problém řešit. To za prvé.

Za druhé, byl jsem to já, kdo poprvé svolával výbor pro bezpečnost, byl jsem to já, kdo psal veřejný dopis panu premiérovi v této věci, a byli jste to vy tady všichni ostatní, kteří jste jednání výboru pro bezpečnost, to slyšení pana plukovníka Šlachty, zlikvidovali. Takže nalijeme si tady čistého politického vína za chvíli, když mě necháte mluvit! Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní pan poslanec Korte s faktickou poznámkou a pak ještě fakticky i pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Já chci pouze uvést na pravou míru to, co zde říkal kolega Ivan Gabal. Ano, je pravda, že výbor pro bezpečnost přijal usnesení, že se bude zabývat organizační změnou Policie ČR, a to po skončení práce vyšetřovací komise.

Za druhé. Usnesení, které navrhl Ivan Gabal, aby výbor vyslovil nesouhlas s organizační změnou, nebylo přijato, tudíž neexistuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já jen taková stručná reakce. Máme únor, tak je dobré říci si něco málo z podobné krize, která se stala v roce 1948, a je dobré si to přirovnat. Když tady slyším, že tu krizi nevyvolalo hnutí ANO, a vyvolalo, tak jenom jednoduchý příklad. 13. února roku 1948 se v průběhu vlády - to zdůrazňuji - dozvěděl Prokop Drtina a myslím ještě Hubert Ripka a ministr Stránský o tom, že zemský velitel bezpečnosti udělal, a teď to velmi zjednoduším, obrovské změny v policii tím, že odvolal x funkcionářů v Praze. Ještě v průběhu té vlády tito ministři navrhli usnesení, kterým se nařídilo pozastavit tohle usnesení, a vznikla vládní krize. Co udělali ministři ANO? Uplakanou tiskovku u Strakovky! Abychom si nedávali zásluhy, které jsou. Tihle to řešili okamžitě, to v té zprávě je také, abychom si zase uvědomili, žádný ministr to neřešil, jak to řešit bylo možné. V tom je ten problém. Takže já bych byl velice rád, kdyby si hnutí ANO a i kdokoliv jiný, resp. ministři, poslancům já nemám co vyčítat, nepřisvojovali nějaké zásluhy, kdovíco udělali. Neudělali kromě tiskových prohlášení nic. Na rozdíl od těch, a to si nastudujte, co udělali opravdu v průběhu vlády. Hned reagovali a chtěli to zastavit. Úprava je dnes úplně stejná a vaši ministři, a tady vám to říkám jako opoziční poslanec a říkám vám to zcela fakticky a bez nějakých emocí, tohle ani se nenamáhali navrhnout.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan ministr spravedlnosti.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Já na to musím reagovat. Můj milý kolega zabrousil do historie, ale je třeba tu historii znát přesně. Na tom památném zasedání vlády totiž tehdy nebyl premiér Klement Gottwald. A to jediné umožnilo nekomunistickým členům vlády toto usnesení prosadit, protože o programu vlády tehdy i dnes rozhoduje ten, kdo vládu řídí, což je premiér, a když tam není, tak vicepremiér. Takhle se to tehdy stalo. (Poznámky z pléna.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o klid! Nechme mluvit pana ministra.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán A druhá věc. My jsme toho udělali docela dost. Bylo leccos. Bylo třeba zasedání Bezpečnostní rady státu, kde naše návrhy byly předsedajícím ignorovány atd. Ale přece jenom se podařily některé věci. Podařilo se například to, že ta změna byla o měsíc odložena. A za ten měsíc byla zapracována řada připomínek státního zastupitelství a já si troufám tvrdit, že kdyby nebyla o ten měsíc odložena, tak by to byla úplná katastrofa, protože celý ten měsíc se přicházelo na to, na co všechno se nemyslelo, když se to navrhovalo.

A druhá věc, která se podařila, bylo, že k naší námitce byli vyčleněni ti policisté, kteří pracovali na případu Beretta, a jenom to umožnilo ten případ dotáhnout do fáze realizace, ke které, jak známo, došlo, a uvidíme, co s tím bude dál, ale víte, že pár lidí sedí ve vazbě.

Takže rozhodně není pravda, že jsme nic neudělali. Udělali jsme, co se dalo. Víc se udělat nedalo. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Pan ministr má pravdu, pokud jde o 13. února 1948, jenomže těch vlád bylo od té doby, co jste měli tiskovou konferenci, ještě několik. Ani tam se o to nikdo nepokusil. A výklad jednacího řádu vlády tak, že ministr nemůže navrhnout do programu nějaký bod, je úplně mimo realitu. A i za Gottwalda mohl tedy, takže za Sobotky také, akorát že on to nikdo nenavrhl z vašich ministrů! Ani vy ne, pane ministře. Takže to nebyla poslední vláda, která se konala. Těch vlád bylo během dvou měsíců ještě několik. A já opravdu říkám kolegiálně k poslancům hnutí ANO, tahle komise nemohla ani nic zrušit, ani nic pozastavit, pokud jde o to, co se děje v policii, ale vaši ministři to udělat mohli, nebo se aspoň o to mohli pokusit. Takže bych byl nerad, kdyby se debata vyvíjela tak, že ta komise málem může za to, co se dělo, nebo nedělo. Vláda, vláda a ještě jednou vláda a v té jsou vaši ministři, nikoliv ministři ODS.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Žádnou další faktickou poznámku nemám. Pan poslanec Chalupa ještě vyčká, protože s přednostním právem vystoupí pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Asi nebudu říkat na mikrofon, co jsem slyšel lavic před sebou.

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, vždycky se říká, že ti, co jsou noví v politice, se velmi často vymlouvají na to: my jsme noví, tak nám to omluvte. Přitom jsou velmi zkušení manipulátoři jako pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Dramatický výkon jeho vystoupení - jednička, možná podtržená. Fakta - nula! On nejdřív zpochybní zprávu, pak přečte odstavce, které se mu líbí, takže jsou v té zprávě, ne že by nebyly, proto jsme říkali, že je vyvážená, není jednostranná, ale hlavně chce ze sebe sejmout odpovědnost za to, že nic neudělal.

Tak zkusme si říct, co mohl udělat a co udělal. Kromě těch billboardů a tiskovek a dramatických výrazů: zvážím, že podám demisi. Bezcenná věta. Demise se buď podává, nebo ne. Zvážím, uvidíme. Dramaticky. Výsledek? Nic! Vůbec nic.

Pan ministr se nám snaží říct, že ministr je jakoby chudák robot. Přijde na Úřad vlády, tam má vyhrazené místo, notebook a vlastně nemůže ani ovlivnit, co se bude projednávat. Za všechno může Klement Gottwald nebo Bohuslav Sobotka. (Smích a potlesk ODS a zejména ČSSD.)

Ono to tam úplně není takhle. Já myslím, že to tušíme všichni ti, co se smáli, i ti, kterým se to nelíbí. Pan ministr spravedlnosti nenavrhl vládě projednání v sekci s rozpravou bod například Informace ministra vnitra o chystané reorganizaci nebo Stanovisko vlády k chystané reorganizaci. A to mohl a mohl vystavit své kolegy ve vládě hlasování. Samozřejmě ten bod nemusel prosadit. To my z opozice víme velmi dobře. Navrhujeme, neprosadíme. Ale přesto se snažíme a navrhujeme. Na každé schůzi, každý den. A vy nám v tom většinou nevyhovíte. A to je normální. On neudělal nic a říkal - to ten Klement Gottwald nebo Bohuslav Sobotka. Co já, Pelikán. Pak řekne v televizi - s tím se nedá nic dělat, ministr nemůže navrhovat usnesení. Zase, chudák robot. Přijde na tu vládu, sedne do toho svého křesla, ani usnesení nemůže navrhnout. Neví, co se od něj očekává, že bude hlasovat s premiérem, nebo se šéfem strany. Nevím. Fakt těžká práce.

Potom vzpomeňme si - dneska taky ukázal ten dramatický výkon, jak se vždycky tak zatváří... Jak nese tu tíhu světa na svých ramenou, říká - zvážím demisi. Nepodal ji. Nepodal tu demisi. Zůstal v té vládě. Na co si stěžujete, pane ministře? Na vlastní vládu? Vy v ní sedíte každý den od té doby. To je vaše reorganizace. Vaše, ne naše. Vaše reorganizace to je. Jenom si to nechcete přiznat. Mohli jste vyvolat hlasování vlády nebo se pokusit zařadit bod. Už vidím, jak by vám premiér nevyhověl, kdyby přišel předseda hnutí ANO a řekl: Pane premiére, chci zařadit tento bod. A náš razantní premiér, takový ten despota, vždyť ho všichni známe, řekne: Jsem proti! Nic nebude! Hnutí ANO, vůbec nic! Kdo tady vládne?! Já přece! (Smích v plénu.) Takhle jste se asi obával, že to tak bude, a pak jste ten návrh nepodal. Měl jste sebrat odvahu a ten návrh podat. Pak by se ukázalo, jak hlasují ministři ANO, jak hlasují ministři ČSSD a jak by se postavili dnes nepřítomní a k věci se nevyjadřující ministři za KDU. To je samozřejmě nejlepší pozice, protože ať to dopadne jakkoli, jsou s tím vítězem. Protože toho poraženého nekritizovali. Ale vy jste to tomu hlasování jenom o zařazení bodu nevystavil. A já věřím, že by ten bod prošel.

Pak jste mohli použít ústavní možnost a zakázat to ministru vnitra. A zase jste jej mohli vystavit hlasování a říct veřejnosti i nám: My jsme to chtěli, byli jsme přehlasováni. Už to není naše reforma. Už to není naše reorganizace. Dělali jsme, co jsme mohli, ale těchto minimálně devět ministrů nebo devět členů vlády, protože každý člen vlády je ministr, takže minimálně těchto devět členů vlády dalo zelenou policejní reorganizaci. My jsme udělali, co jsme mohli... Zase jste to nezkusili. Já vím, že prohrávat hlasování není jednoduché. My to známe z opozice.

To jsou ústavní řešení. Překvapivé, když to nezná nebo tvrdí veřejnosti, že to není možné, ministr, to je překvapivé, smutné. A že to nezná ministr spravedlnosti... Kdo jiný by měl mít nastudovány všechny procesy? Jak jsme si říkali, co není doloženo, není vyvráceno. No, doufám, že to nebudete používat v trestním řízení. To sice není vyvráceno, není to dokázáno, i tak tě odsoudíme, protože jsi to nevyvrátil.

Pak jste měli politické možnosti, jak tomu zabránit. Mluvil o tom i pan premiér. Přece vyvolat vládní krizi není legrace. V okamžiku, kdy byste skutečně vy podal demisi, ne ústy svého předsedy, ale vy sám, a nejen řekl, že zvážíte, jestli podáte demisi, tak by to vyvolalo vládní krizi. Neříkám, jak vážnou. Už jste jednou vyměnili ministra spravedlnosti, možná by tam seděl někdo jiný a jelo by se dál.

Pak jste měli třetí možnost, tu nejsilnější, politickou, a to jako hnutí ANO - odejít z té vlády, vypovědět koaliční smlouvu, vyvolat vážnou vládní krizi. Ale co byste psali na ty billboardy? Co kdyby vám náhodou ustoupili a vy byste to vyřešili? Co by bylo na těch billboardech, které ukazoval ministr Chvojka, momentálně nepřítomný?

Takže ta odpověď je úplně jednoduchá. Udělali jste z toho politické divadlo. Použili jste policii - a to vám vyčítám nejvíc - k politickému boji, přitom máte plná ústa slov o nezávislosti policie a sami jste ji použili v politickém boji. To, že jste některé bývalé policisty použili jako figurky ve své hře, je smutné a já myslím, že jim to časem dojde, těm, jejichž např. oprávněné obavy jste využili ve své politické práci, ve své politické činnosti.

Já se musím připojit k té kritice vašeho postoje ke Sněmovně. Jste člen vlády, vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně. A říkáte: Nepřipustím hlasování o tomhle! No to jste přehnali tímto návrhem! Vy tady chcete úkolovat ministra spravedlnosti. - Buď lžete, nebo neumíte číst, pane ministře. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu - první věta - vyzývá vládu. Pan ministr Robert Pelikán nám řek "vláda jsem já", protože říká "vy mě chcete úkolovat". Výzva vládě je úkol pro ministra spravedlnosti. A k čemu vyzývá v tom navrženém usnesení Poslanecká sněmovna, pokud to schválíme? Aby v rámci ústavní odpovědnosti za činnost státního zastupitelství zvážila - měli bychom se shodnout, že vláda má ústavní odpovědnost za činnost státního zastupitelství, takže ta věta je v pořádku - aby zvážila, zda pro zajištění zákonnosti - já myslím, že vláda by měla zajistit zákonnost - postačuje podaná kárná žaloba, kterou nepodala Poslanecká sněmovna. Ale pokud mám dobré informace z médií, nejvyšší státní zástupce podal kárnou žalobu. Nezávislý nejvyšší státní zástupce podal kárnou žalobu. A vy máte jenom zvážit, jako vláda a ne vy jako ministr spravedlnosti, zda je to dostatečné k dosažení cíle - zákonnosti konání Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Je to špatný cíl, aby Vrchní státní zastupitelství v Olomouci postupovalo zákonným způsobem? Mně to připadá jako správný cíl. Stejně tak jako jiné státní zastupitelství, jako Nejvyšší státní zastupitelství.

A z té zprávy vznikla určitá podezření o možných pochybeních. Některá pochybení jsou přímo popsaná, např. to, že ten státní zástupce, na kterého bylo podáno trestní oznámení, se neoprávněně dostal k informaci a neoprávněně ji poskytl jinému. To je hypotéza či podezření vyšetřovací komise, ne mé, já o tom nic nevím. A myslím, že prošetřit zákonnost - že to stejně budou šetřit orgány činné v trestním řízení. Tak co je špatně na tom, abychom zajistili zákonnost státního zastupitelství a aby vláda zvážila kroky, které jsou k tomu potřeba? Žádný úkol ani pro vládu. A víte, co vláda často dělá s usneseními Poslanecké sněmovny. Mohl bych vzpomenout jiné, ale nechci odvádět debatu jinam, ale při jiné příležitosti to klidně připomenu, taková ta doporučující usnesení vlády, vláda pak nerealizuje... Jediné, co můžeme udělat, je požádat vládu... A vy si to přečtete úplně jinak, nic takového tam není, abyste pak přišel, udělal ten dramatický výraz a říkal nám: Ne! Já nebudu plnit personální zadání Poslanecké sněmovny! Souhlasím, pane ministře, opravdu souhlasím. Neplňte personální zadání Poslanecké sněmovny. Jenom k tomu dodám tu druhou větu - nikdo vám takové zadání nedal! A pokud projde toto usnesení, tak ani v něm to není. Tak možná vám dává někdo jiný personální zadání a jste zvyklý to řešit. Poslanecká sněmovna jako celek to však určitě není.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců zprava a některých zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat. Kolega Chalupa ještě počká, protože s faktickou poznámkou se přihlásil pan ministr spravedlnosti. Ještě než vám dám slovo, pane ministře, budu konstatovat došlé omluvy, protože nemám jistotu, že byly načteny do protokolu. Omlouvá se z dnešního jednání pan poslanec Milan Šarapatka, pan poslanec Jaroslav Zavadil, pan poslanec Michal Kučera, pan poslanec David Kasal a pan poslanec Roman Kubíček. Také se omlouvá pan poslanec Petrtýl.

Pane ministře, máte slovo k faktické poznámce. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Ta poznámka bude skutečně čistě faktická a bude se týkat jednacího řádu vlády. Jednání schůze vlády, říká čl. 6 odst. 2, řídí předseda vlády a v době jeho nepřítomnosti první místopředseda vlády nebo předsedou vlády pověřený jiný člen vlády. Pan předseda vlády je vždy přítomen, takže to další se neužije. A odst. 4 říká: Vláda jedná podle programu schůze vlády stanoveného předsedou vlády, popř. příslušným místopředsedou vlády. Na rozdíl třeba od Poslanecké sněmovny, člen vlády samozřejmě může navrhnout bod programu, ale je čistě na vůli předsedajícího, tedy premiéra, zda ten bod bude, nebo nebude zařazen. Oproti tomu, co jste si představoval, neexistuje nic takového jako hlasování o zařazení bodu v případě, že to premiér nenavrhne. My jsme si to vyzkoušeli na Bezpečnostní radě státu, která se řídí stejnými pravidly. Navrhovali jsme několik usnesení a tyto návrhy byly tehdy panem premiérem jednoduše ignorovány. Neměli jsme důvod se této trapné situaci vystavovat znovu na vládě samotné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byla faktická poznámka pana ministra Roberta Pelikána. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Fialy. A potom už možná bude řádná rozprava. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Fiala: Já jsem třetí člen bývalé vlády, který tady vystupuje a který vůbec nechápe argumentaci pana ministra Pelikána. Vůbec si nedovedu představit, že bych chtěl jako ministr, aby se nějaký bod projednával na vládě, a že bych si to nedokázal domluvit s premiérem, že bych nedokázal postupovat podle jednacího řádu a dosáhnout nějakého rozhodnutí. Vy jste tady četl jednací řád vlády. Nepřečetl jste další část odst. 4, který říká, že program schůze vlády může být doplněn o projednání neodkladných záležitostí a ústních informací. V těchto případech navrhovatel zpravidla předloží alespoň návrh usnesení vlády a věc se projednává postupem stanoveným pro část B a tak dál.

Pane ministře, opravdu nechápu argumentaci, že to nebylo možné, že se to nedostalo na jednání vlády. Vždyť jste to ani nezkusil. Takto se přece nedá argumentovat. Vy jako člen vlády, nebo dokonce hnutí ANO, pokud jste měli pochybnosti o reorganizaci policie, tak bych skoro řekl, že bylo vaší politickou povinností, abyste takové jednání na vládě vyvolali a pokusili se změnit postup ministra Chovance, což by vláda samozřejmě mohla. Vy jste nic takového neudělali, tak nám tady neargumentujte takto směšně, neohýbejte jednací řád vlády, protože ten vám ty pravomoci jednoznačně dává. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Fialovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Požádám pana poslance Bohuslava Chalupu, aby se ujal slova. Ještě požádám sněmovnu o klid, abychom jednotlivá vystoupení mohli sledovat. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Asi začnu tím, že už dneska ráno zase jel v televizi nějaký pořad, kde nějaký reportér spekuloval, že poslanec Chalupa z hnutí ANO, protože je z hnutí ANO, vynášel informace. Já jsem zvědav, jak si s tím poradí paní Romancovová, jestli to označí jako dezinformaci, nebo informaci. Já informaci, kterou tam ten pán říkal, že byly dvě zprávy, nemám. Nevím, odkud to tito lidi berou.

Pak mě překvapilo, že tady poslanci za ČSSD byli tak dobře připraveni na toto jednání, jak to tady předvedli, asi věděli dopředu, jak to tady bude probíhat, ale to je spekulace. (Nesouhlasné hlasy zleva.)

Pokud jde o pana kolegu Dolejše, pan kolega Dolejš tady mluví zase o nějakém hnojometu a v podstatě si dělá vizitku sám. Ale vést diskusi na této úrovni fakt odmítám. To si nechte u vás na vašem poslaneckém klubu.

Pokud jde o mou práci v komisi, svou práci jsem odvedl v souladu se zadáním a pověřením, jak mi ji Poslanecká sněmovna svěřila. Jenom pro připomenutí, když se definovalo zadání práce komise, tak jsem navrhoval úpravu, aby se tam objevilo širší zadání komise. Tato Poslanecká sněmovna to zamítla. A já už tady asi dnes tuším proč. Protože samozřejmě my všichni, kteří se trošku orientujeme, víme, že policejní prezident a ministr má nějaké kompetence. Zadání už od začátku bylo takové, abychom vlastně v komisi nemohli v podstatě nic moc zjistit. Takže si nalijme tohoto vína.

Budu pokračovat. Vyšetřovací komise pracovala po celou dobu v mantinelech, jak jsem řekl, co nám vymezila Sněmovna. Byla tam řada připomínek, řada hlasování, řada podnětů, které stejně jako mí kolegové, kteří to předkládali, některé byly odhlasovány, některé nebyly. Komise funguje jako celek, to znamená, že se hlasuje a to, co se odhlasuje většinově, je potom vlastně usnesení nebo další činnost komise.

Jeden z takových případů, kdy jsem neuspěl, byl návrh předvolat pana premiéra Bohuslava Sobotku, jednomyslně to bylo zamítnuto, nejenom předsedu vlády, ale předsedu Bezpečnostní rady státu. Měl jsem za to, že je zcela legitimní požadovat, aby premiér země vysvětlil, proč a na základě čeho souhlasil s porušením existující koaliční smlouvy, respektive slibu vlády občanům této země o tom, jak bude, nebo budeme pracovat v jejich prospěch.

Včera tu zaznělo, myslím od pana ministra Zaorálka, že dodržování dohodnutých pravidel je to, co musí být nezbytnou součástí naší práce, práce zákonodárců. A to zejména v okamžicích, kdy nesouhlasíme s většinovým názorem. Dodávám, pokud nebudeme schopni akceptovat námi sami stanovená pravidla, ať už v tom, nebo onom oboru, v exekutivě nebo v politice, tedy demokratických principech politického souboje, pak nás nečeká nic dobrého. V tomto smyslu z hlediska kompetencí a legislativních norem, jak je tato ctihodná instituce po celou dobu své činnosti definovala, i co se týká kompetencí ministrů, exekutivy a tak dále, závěrečná zpráva vychází a jenom respektuje pravidla, která si tato Sněmovna určila, ať už dříve, nebo teď, nebo si je určí do budoucna.

Na tom, na čem jsme se shodli jednomyslně, nebudu měnit ani slovo, protože si nebudu dělat z pusy trhací kalendář. A tak jak to tady řekl jak předseda komise, tak kolega Lank, tak pan ministr, prostě co není dokazatelné, se ve zprávě nemůže objevit. Ale souhlasím na druhou stranu, a říkám to naprosto upřímně a takhle to myslím. To, že to nebylo prokázáno, opravdu neznamená to, že se to nestalo. Komise se tomuto tématu velmi úzkostlivě vyhnula s oprávněným odvoláním na to již zmíněné zadání Sněmovny na onen druhý, neméně významný aspekt celé reorganizace Policie České republiky, a to je celková politická kultura, politická odpovědnost a politické nastavení pravidel hry. A v tomto smyslu jsem velmi rozčarován a vlastně i zklamán.

Domnívám se, že v tomto případě a s ohledem na uvedené skutečnosti došlo k situaci, kdy exekutiva, která je svým zacílením a fungováním závislá na politické vůli demokraticky zvolených poslanců a vládních koalic, které se svým občanům a voličům zavazují svými volebními programy a vláda programovým prohlášením, zavazuje se k tomu, že nejen exekutivu nasměrují směrem, který občan poptává a vyžaduje. Podle mého názoru není možné ani v tomto případě, ani v budoucnu připustit, že se exekutiva bude k zákonodárnému sboru chovat arogantně. Nelze. A pokud budu poslancem, budu si tento svůj mandát velmi úporně hájit. Budu ostře vystupovat proti uvažování ve smyslu, tak jak nám to tady Ministerstvo vnitra předvedlo: do toho vám nic není, to je naše věc, věc nás vyšších či nižších úředníků, ať už v civilu, nebo uniformách. Ne oni, ale my jsme odpovědní občanům této země za fungování státu, a tedy i exekutivy, tedy i Policie České republiky. My jsme ti, kteří určují, nebo by měli určovat trajektorii směřování naší země.

Pokládám za zcela samozřejmé, že jako nositel mandátu poslance mám právo a povinnost kontrolovat, zda se politická ambice zprostředkovaná z vůle lidu naplňuje, a že mám právo ji i trvale v exekutivě korigovat tak, aby vláda plnila své sliby občanům. Prvním slibem na samém počátku vládnutí jakékoliv vlády je ono zmíněné programové prohlášení postavené na základě koaliční smlouvy. O čem konkrétně mluvím? Tušíte správně, mluvím o zcela flagrantním evidentním porušení slibu koaliční vlády, o porušení programového prohlášení, které bylo předloženo nejen této Sněmovně, ale především občanům této země, a nesouhlasím tady s některými poslanci i z opozice, že se jich to netýká. Týká se jich to, protože tato vláda vládne nám všem.

Ani pro jednoho z nás, bez ohledu (Předsedající: Prosím o klid ve sněmovně.) na politickou příslušnost, jistě není tajemstvím, že na tom, jak nás vnímá veřejnost, nás politiky, jak nás hodnotí a jakou disponujeme autoritou, věrohodností, a tedy i legitimitou, není nic potěšujícího. Proč tomu tak je? No právě z důvodů obdobných tomu, jak proběhla reorganizace Policie ČR. Jak byla porušena pravidla a slib, který jsme my sami dobrovolně přijali. Teď tedy mluvím spíš ke koalici.

Pro připomenutí odcituji článek 1.11.1. z koaliční smlouvy programového prohlášení vlády. "Zachováme základní organizační strukturu Policie ČR, Policejní prezidium, celorepublikové útvary a 14 krajských policejních ředitelství. V případě neefektivního fungování navrhneme zřízení jedné organizační složky státu či úpravu současného systému v rámci Policie ČR. - V průběhu jednání té vyšetřovací komise jsme nenarazili na žádný fakt, který by dosvědčoval, že někdo někdy někde definoval, že útvary s celostátní působností fungují neefektivně. Tím méně, že to bylo někde navrženo či projednáno.

Omlouvám se, ale v návaznosti na to, co jsem právě odcitoval, nemohu než prohlásit, že ČSSD je v tomto smyslu stranou nevěrohodnou a věrolomnou. Tím, jak jste, kolegové, k reorganizaci policie přistoupili v přímé provázanosti a ve zkratce premiér - politik, ministr - politik, policejní prezident jmenovaný oním ministrem, náměstek jmenovaný oním policejním prezidentem, jste přispěli k dalšímu... (Někteří poslanci diskutují v hloučku.)

Já bych prosil o klid. Já jsem vás také nechal mluvit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já si pane poslanče klid zjednám. Já vás klidně přeruším a požádám kolegy, aby zaujali svá místa a v klidu vyslechli váš projev. Každému, kdo se řádně přihlásí, dám slovo. Zatím mám přihlášených šest faktických poznámek.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Tím jste přispěli k dalšímu významnému znevěrohodnění politiky nás všech, kteří tady sedíme. Pak jsou jakékoliv aktivity typu např. centrum pro boj s terorismem a hybridním hrozbám jenom planými gesty, které nic neřeší, pokud nám totiž lidé nebudou věřit. A nejde o chyby, kterých se můžeme a dopouštíme a budeme dopouštět, ale jde o věrohodnost. Pokud nám lidé nebudou věřit, pak nemáme moc šancí být těmi, kteří odvedou dobře svou práci, ke které jsme od lidí dostali mandát.

Pro ilustraci, jak to všechno asi probíhalo. Jak to, že na nejvýš odpovědných místech ve státní exekutivě jsou umístěni nebo jsou tam doporučováni lidé, kteří jsou hloupí, neschopní, nemorální, nekompetentní? Lidé, kteří způsobují škody. Plukovníci, generálové, náměstci, ředitelé, úředníci. Proč to říkám? Protože toto často říkají ti, kdo je na jejich místa tím či oním způsobem dosadili. A děje se tak zejména ve chvíli, kdy se tito lidé začnou chovat jinak, než se u nich předpokládalo. Takže musí být vyměněni, protože vlastně nejedou na klíček. Nejsou to ti roboti.

Nechápu, jak je možné někoho roky chválit, odměňovat, povyšovat, ale v určitou chvíli a ve velmi krátkém časovém okamžiku věci nastavit tak, že je jim vlastně vyjádřena nedůvěra, že jejich postavení je vlastně chybou. A odvolávám se na ten článek koaliční smlouvy o tom, že něco neefektivně fungovalo. Nic takového nebylo. Buď jsou tato stvrzení pravdou, že ti lidé tam jsou neschopní, a pak si ti, kteří se zasloužili o to, že tam tito lidé jsou, zaslouží být potrestáni. Anebo neříkají pravdu, a pak si zaslouží být potrestáni o to víc.

Organizační změny tohoto typu a významu skutečně neomlouvá ani to, že odpovědná osoba, v tomto případě náměstek, nebyla schopna manažersky svou funkci zvládnout. A ještě více je pro mne s podivem, že taková osoba je záhy přesunuta, přestože vlastně odešla ze služby ze zdravotních důvodů, je opět posunuta na další významné místo, a to do České pošty. To je takové to škatulata, škatulata, hejbejte se. A toto nemá nic společného, skutečně to nemá nic společného s věrohodností a spíše to navazuje onu námi odmítanou atmosféru klientelismu a korupce.

Všichni jste tady měli plnou pusu Andreje Babiše. Já vám děkuji za tu reklamu, ale každý byste se měl starat o to, abyste měli zameteno před vlastním prahem, než budete kritizovat jiné.

Takto je vážení, a vidím to stále zřetelněji, z určité části vystavěna exekutivní moc v tomto státě. A to je náš problém, že takto v tomto státě funguje. V řadě případů rozhoduje nikoliv odbornost, ale klientelismus, patolízalství, falešná loajalita a nekompetentnost. Kdyby takto postupovali např. v Izraeli, tak by byli - víte kde? Ani to nebudu říkat. Ale tam to naštěstí pro ně funguje jinak. Tam i poručík, pokud má pravdu a dokáže si ji obhájit a prokáže své schopnosti, dostane šanci a generál se musí bez pardonu poroučet, protože kdyby tomu tak nebylo, tak už Izrael neexistuje. Takže podívejme se, jak to funguje jinak, a začněme přemýšlet o tom, proč tento stát pořád funguje tak blbě, jak funguje.

První závěr. Máme nejvyšší čas se nad těmito symptomy smrtelně nebezpečné nemoci naší společnosti zamyslet a rychle pokračovat v ozdravném procesu a umožnit právě těm, kteří něco v životě prokazatelně udělali a dokázali, aby dali zemi do pořádku. Mluvící hlavy to opravdu, ale opravdu neudělají. V opačném případě nás nečeká nic dobrého... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, ještě chviličku... Vážení kolegové, pokud diskutujete něco jiného, než je závěrečná zpráva vyšetřovací komise, prosím v předsálí. Pokud chcete komentovat vystoupení pana poslance, samozřejmě máte k tomu právo, ale po řádné přihlášce. Ostatní žádám o klid! A ostatní diskuse v předsálí. Ještě počkáme... Myslím to úplně vážně. Děkuji, pokračujte.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Z mého pohledu a z toho, s čímž jsem se v průběhu vyšetřování seznámil, je v kauze reorganizace na mě příliš mnoho více či méně souvisejících náhod. Bohužel, žádná vyšetřovací komise nemůže dokázat nekalý úmysl tam, kde se např. náhle zvýšení platů realizuje. Ono se o tom sice dlouho mluvilo, ale nikdy se nezrealizovalo. A náhle zčistajasna je v rozmezí několika dnů po vyjádření nespokojenosti části příslušníků ÚOOZ rozhodnuto o celkem slušném navýšení platů. A opět jen čirou náhodou nespokojené hlasy utichnou a jen skuteční borci, nebudu vám říkat kdo, mají na to, aby si zachovali rovné páteře. A to není o tom, jestli plukovník Šlachta dostal nabídku, nebo nedostal. Já kdybych byl na jeho místě, tak bych se vám na to také vykašlal.

Další příklad. Vyšetřovací orgány se sice zabývaly tím, aby zjistily, odkud a kam směřovala nějaká SMS. A jejich zjištění se nakonec ukázalo být zcela chybné, díky komisi. Faktem zůstává, že SMS skutečně byla odeslána od pana Tesaříka, nikoliv opačně. Ale světe div se, nikdo nezjišťoval, kdo byl příjemcem té SMS, kterou pan Tesařík prokazatelně a ve zřejmém kontextu s celým problémem vyšetřování, kde jde o korupci a stovky milionů korun, informoval o tom, co se děje nebo má dít. A co je ještě více podivuhodné a zarážející, policie nešetřila to nejpodstatnější - kdo je nebo byl oním zdrojem, o kterém se pan Tesařík ve své SMS zmiňuje a který byl tím, kdo vynášel a doručil panu Tesaříkovi policejní citlivé informace a pravděpodobně varoval podezřelého, to, že oním zdrojem nebyl někdo z velmi blízkého okolí policejního prezidenta. A upozorňuji, že jako politik mám právo na tyto spekulace, podle některých, nebo úvahy, protože jsem si to tam vyslechl a neberu ty věci jednotlivě a neberu to jako nepřímé důkazy. Beru to jako jakýsi systémový postup toho, jak se vlastně ta reorganizace provedla. To jako já to nemíním rozsekat na jednotlivé části a posuzovat je odděleně.

Jinými slovy, aby bylo jasno o těch SMS. Nikdo už nemůže ani potvrdit, ani vyvrátit to, že oním zdrojem nebyl někdo z velmi blízkého okolí policejního prezidenta. O tom telefonu už tady bylo řečeno. Komise to neprokázala. Neznamená, že se ty věci nestaly. Ty se staly. Akorát nevíme, protože odposlechy se po šesti měsících ruší, takže tato země už se nikdy nedozví, co se vlastně stalo. Takto prosím pracovala Policie ČR a GIBS. Bohužel, smůla. Jaká náhoda, že po šesti měsících se mažou telekomunikační záznamy a my nemáme nic. Jak se říká, kde nic není, ani smrt nebere a darebák se směje.

K únikům z prostředí policie a GIBS jednoznačně docházelo. Bohužel jsme neprokázali jak, nezjistili jsme to, neměli jsme tam palečnice ani skřipec, takže prostě komise to nedokázala. Někdo informoval stíhané osoby. A nepochybuji o tom, že to, na co jsme narazili, rozhodně není ojedinělý případ. Osobně se domnívám, a po tom, co jsem si přečetl a vyslechl v průběhu vyšetřovací komise, mám právo opět to takto vnímat, že to pro některé z policistů bylo a pravděpodobně i stále je zločinnou a zavedenou aktivitou, se kterou nemají nejmenší problém. Protože to takto fungovalo tady desítky let, že se prostě někdo spojoval s někým, vyměňovali si informace, chodí na schůzky, viz poslední oslava narozenin někoho a tak dále. (Šum v sále.) Způsob, jakým spolu o sobě, o svých nadřízených či podřízených ne bezvýznamní příslušníci policie hovoří a co s nimi probírají, je stejně varující. Ale není to vysloveně trestné. Komise to posoudila právně správně jako neprůkazné neboli nepřímé důkazy. Nemohla nic jiného dělat. Ale to, že to komise neprokázala, neznamená, alespoň pro mne, že je policie v dobré kondici. A prosím, nemluvím o řadových policistech, kteří jsou na ulicích, ve vyšetřovacích týmech, v URNA, ale mluvím o policistech v bílých límečcích.

Roky se o reorganizaci mluvilo. Je to pravda. Od roku 1993 se mluvilo o různém rozsahu reorganizace. Řada zainteresovaných osob v průběhu času změnila svůj postoj o 180 stupňů. Týká se nejenom pana plukovníka Šlachty, ale týká se i pana náměstka Laubeho, bývalého pana policejního náměstka Laubeho. Od roku 1993 se o tom mluví, a náhle v průběhu 14 dnů v podstatě zčistajasna se někdo rozhodl, že provede reorganizaci, shodou okolností před krajskými volbami, bez ohledu na to, že například v policejním prezidentem předložené koncepci rozvoje Policie České republiky nebyla o žádné reorganizaci zmínka. Obdobně i národní audit bezpečnosti České republiky jako jistě hodnotný analytický materiál, na jehož základě by měly být prováděny systémové změny vedoucí k vyšší efektivitě schopností bezpečnostních sborů Policie České republiky, byl teprve ve stavu rozpracování.

Mimochodem, tak jako se dlouho hovořilo o reorganizaci, tak se také v určitých kruzích velmi dlouho objevovaly zřetelné ambice na odstranění plukovníka Šlachty z vedení nezávislého a proti nátlakům byznysu a politiky odolného útvaru pro boj s organizovaným zločinem. Je náhoda, že naopak začlenění národní protidrogové centrály je avizováno s dostatečným předstihem a bude velmi podrobně diskutováno? Pan ministr neměl informace o tom, že by mezi ÚOKFK a ÚOOZ panovala řevnivost. Pan policejní prezident a pan náměstek Laube také neměli žádnou takovou informaci. A najednou jsme zjistili, že tomu tak není a že vlastně taková řevnivost zde panovala nikoliv měsíc nebo rok, ale dlouhé roky. A tyto dva útvary, tito lidé, kteří k sobě neměli zrovna blízko, byli násilně a velmi rychle sloučeni.

Opravdu si myslíme, vážená Sněmovno, že tito lidé jsou v tuto chvíli stoprocentně výkonní a hlavně že jsou schopni efektivně pracovat a spolupracovat? Opravdu si myslíme, že jsme takto realizovanou reorganizací policii pomohli, že jsme jako politici dali signál o odpolitizování a posílení její nezávislosti? Já tento pocit, omlouvám se, nesdílím. Sloučení obou útvarů evidentně a prokazatelně proběhlo bez potřebné přípravné fáze, bez konzultace se státními zástupci a odbornou veřejností, bez projednání s koaličními partnery a bez diskuse ve výboru pro bezpečnost. Mluvíme o zásadním kroku. Sloučení dvou útvarů s celostátní působností, tedy složek Policie České republiky, jejichž vzájemné pracovní vztahy nebyly nijak ideální. Není to nějak mnoho náhod najednou? Ale komise je nemohla prokázat. Náhoda je náhoda. Budeme tedy aktivním policistům vyčítat podezřívavost včetně například nasazování odposlechů, které se nikdy neděje bez souhlasu státního zástupce a soudce? Vždyť si je za to platíme. Platíme si je za to, že budou ostražití a podezřívaví. Jinak tam nemusí být, jinak je nemusíme platit. Platíme je za to, že se nebudou bát jít i do pro ně značně nebezpečných, i životu nebezpečných věcí, kde na opačné straně stojí zločinci vybavení nepředstavitelnými finančními zdroji a kontakty, známostmi a tak dále. Budeme nutit státní zástupce, aby případy svěřovali těm, o kterých se dopředu ví, že na došetření věci z různých důvodů nemají ani kompetenci, ani odvahu? Je to nepochybně k naší další diskusi zde ve Sněmovně a věřím, že bude velmi podrobná.

Je dost pravděpodobné, že někteří z těch, o kterých se zde zmiňuji, se v tuto chvíli chechtají se slovy: co vy mně, pane poslanče, můžete. Určitě něco můžeme. Bez ohledu na závěry komise můžeme a uděláme to. Komise ukončila svou činnost půl roku po reorganizaci a vzniku Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem. To je nezpochybnitelný fakt. Nezpochybnitelným faktem zůstává, že ÚOOZ již neexistuje, že jeho tehdejší šéf Robert Šlachta nyní pracuje u Celní správy. Jak se projeví změny provedené ministrem Chovancem a policejním prezidentem Tuhým za souhlasu premiéra Sobotky, ukáže čas a samozřejmě naše trvalá pozornost.

Celý proces reorganizace odmítám vnímat jako jednotlivé aktivity. Naopak, vše je tvořeno komplexem poznatků, vzájemným kontextem, což se skládá v celkový obraz stavu kvality různých úrovní vztahů uvnitř Policie České republiky, mezi policií a státními zástupci, mezi tímto kruhem a dalším kruhem soudců a mezi tímto kruhem a dalším kruhem, Ministerstvem vnitra a politikou. Lze tedy souhlasit s konstatováním, že reorganizace nebyla sabotáží v tom smyslu, jak pracovala a jak bylo zadání této Sněmovny, ale šlo o změnu uskutečněnou v rámci zákonů a pravidel schválených tímto zákonodárným sborem. Takže je to i odpovědnost nás všech za tu reorganizaci. To ale samo o sobě v žádném případě nic nepovídá o skutečné motivaci k jejímu provedení. A musím konstatovat, že pro mě osobně ve vzduchu zůstává velmi silná pachuť čehosi nedobrého.

Děkuji za pozornost. (Potlesk ve středu sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Bohuslav Chalupa. Počet faktických připomínek se rozšířil, já je přečtu, abyste věděli, v jakém pořadí budou faktické poznámky. První faktická poznámka pana poslance Libora Jakubčíka, pak ministr Milan Chovanec, poté pan poslanec Pavel Kováčik, po něm poslankyně Jana Černochová, poslanec Pavel Blažek, Roman Sklenák, František Adámek a Jiří Petrů. To je pořadí faktických poznámek, potom budeme pokračovat. Nyní prosím pana poslance Igora Jakubčíka, aby se ujal slova k faktické poznámce.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych velmi krátce, jenom v poznámkách zareagoval na kolegu Chalupu. On tady vyjádřil údiv, že některé jeho návrhy nebyly schváleny, že komise je neprojednávala. Já si myslím, že to je plakání na špatném hrobě, protože komise je demokratický orgán a myslím si, že komise by měla fungovat demokraticky, a nikoliv jako firma. První věc.

Druhá věc. Byl tady vyjádřen lehký údiv nad tím, že se komise řídila zadáním Poslanecké sněmovny. Komise se jmenuje parlamentní vyšetřovací komise, nikoliv firemní vyšetřovací komise.

Věci týkající se toho, jestli byly nějaké trafiky, v uvozovkách, či nebyly, tak my už jsme tady trafiky jednou měli. A zjišťuji, že nyní došlo opět k tomu samému, viz příklad plukovníka Šlachty.

A na závěr tedy jenom takovou malou perličku, proč poslanci ČSSD tak rychle reagují. Poslanci ČSSD jsou chytří (smích v sále), inteligentní, umějí číst, dovolím si říci, že jsou i krásní, to znamená, ta hodina jim na to stačila. Pokud někomu hodina k přečtení té zprávy nestačí, nevím, nevím.

Děkuji. (Ojedinělý potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji. A prosím respektujme vystoupení jednotlivých kolegů. Kdo se chce přihlásit, má ještě chvíli možnost. Prosím, pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, kolega Jakubčík mi nabídl drobnou repliku, že, Igore, byť jsme chytří a rychlí, tak jsou i chytřejší a rychlejší, viz pan kolega Chalupa, který si za tu hodinu stačil napsat sedmistránkový projev (smích z levé části sálu), takže je bezesporu rychlejší než my. Měli byste to uznat.

Ve své podstatě tady zazněla spousta nepravd, vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Víte, vy jste se pokusili za zády předsedy Váni svolat komisi, kde jste chtěli rozehrát kauzu Kubiceho alias Šlachtova zpráva dvě. Já jsem byl svědkem toho, kdy jeden státní zástupce nesl tuto zprávu na komisi a říkal: pro boha živého, snad to média nikdy neuvidí. No, a ty fragmenty z té zprávy okamžitě začaly tisknout Lidové noviny a Mladá fronta, okamžitě, téměř on-line. Když se podíváte na mediální štvanici, která tady byla, tak 60 % bylo v rukou Lidových novin a Mladé fronty, těchto článků. Novináři Koutník a Shabu, fragmenty z odposlechu, fragmenty z živých kauz, odposlechy, spekulace a další věci.

A mě by strašně zajímalo, pane kolego Chalupo prostřednictvím pana předsedajícího, vždyť vy jste přece měl v ruce naprosto stejné důkazy, které měl pan Šlachta a pan Komárek, a ta vaše komise se stejnými důkazy nebyla schopna obvinit policejního prezidenta ani nikoho dalšího. Tak z čeho ti lidé prosím pěkně čerpali při veřejných obviněních? Vy jste měli naprosto stejné odposlechy, naprosto stejné výsledky v jednotlivých protokolech, vy jste měli naprosto stejnou materii, kterou měli oni. Vy tady říkáte a pláčete nad rozlitým mlékem, že tady kdosi zametl cosi pod koberec. Ale policejního prezidenta generální inspekce, ne policie, vyšetřovala několik měsíců. To znamená, nic se neztratilo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, i pro vás platí, že faktická poznámka je jenom dvě minuty. Takže nemohu nic jiného než vám vzít slovo. Pokud se přihlásíte do řádné rozpravy, samozřejmě můžete využít i své přednostní právo.

Nyní pan předseda Pavel Kováčik, potom paní poslankyně Černochová podle pořadí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Sorry jako. (Smích zleva.) Co to tady říkáte, pane poslanče Chalupo prostřednictvím pana předsedajícího? Co se nám to tady snažíte vpasovat do hlav? Vaše kázání o pravidlech, ano, bylo by, řekl bych, velmi namístě, kdyby se vztahovalo na to, na co se pro nás všechny a pro občany též má vztahovat, a to jsou zákony. Ty my máme dodržovat, ty koneckonců komise podle mého soudu a podle mých informací a informací z médií, včetně médií Mafry, přinesla. Tam, kde komise zjistila pochybení, tam podala trestní oznámení. Tam, kde komise podle mého soudu zjistila pochybení v oněch pravidlech, tam navrhla určité usnesení, nebo návrh usnesení, které jsme i za tu hodinu stačili poměrně dobře posoudit a zachováme se každý k němu.

Ale tím pravidlem není koaliční smlouva. Zrovna tak není to, co jste tady prostřednictvím předsedajícího tvrdil, že musíme respektovat to, že nám vládnete. My tam nesedíme v té vládě, ani jsme nehlasovali pro vládní prohlášení, nepodepisovali jsme koaliční smlouvu. Ostatně slyšel jsem, že ani ne všichni vládní poslanci podepsali koaliční smlouvu, někteří měli určitou výhradu a podepsali pouze to, že s ní byli seznámeni. To je teď ale vedlejší. Takže pro nás koaliční smlouva neplatí.

A znovu opakuji to, co jsem říkal již před chvílí. Řešte si koaliční spory jinde, netahejte to sem! Třeba si nadělejte z košilí pentle. Anebo - a to jsou mé dvě otázky na závěr: Proč tam v té koalici s tím nespolehlivým partnerem tedy sedíte, proč tam tedy jste? Je přednostní být ve vládě než dodržování pravidel? Asi ano. Proč jste, když tady napadáte výsledky komise, hlasoval v té komisi pro? A to už se vůbec neptám, kde vlastně se vzaly ty informace, o kterých tady mluvil i pan ministr vnitra.

A závěr. Ty věci, které tady říkáte, jsou vážné, velmi vážné. (Předsedající hovoří společně s řečníkem: I vám, pane předsedo, vezmu slovo, protože..) Uplatněte je ve výboru. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nezlobte mě, já vám budu vypínat po druhé minutě mikrofony. Dodržujte prosím pravidla faktické poznámky, nebo se přihlaste řádně do rozpravy.

Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Také bych ráda reagovala na to vystoupení ve stylu deus ex machina pana kolegy Chalupy. Víte, předpokládám a doufám, že v této Sněmovně netrpíme ztrátou paměti. To, co tady kolega Chalupa říkal, by možná se dalo uvěřit komukoli jinému, ale ne jemu. Byla jsem to já, která tady opakovaně navrhovala vyšetřovací komisi ke kauze Fajád. A byli to kolegové z hnutí ANO, kteří to blokovali. No proč asi? Blokovali to proto, protože na Ministerstvu obrany sedí jejich ministr Stropnický, který co neví, to nepoví. Vzpomeňte si na tu tiskovou konferenci. Předsedou té komise, která řeší Vojenské zpravodajství, je právě pan kolega Chalupa, a aby toho nebylo málo, ve vládě sedí pan kolega Pelikán také z hnutí ANO, který neudělal nic jiného než pověřil dopisem Ministra spravedlnosti svého bratra pana Pelikána, aby šel vyjednávat v kauze Fajád. Tohle všechno byly věci, které jsme chtěli my ve vyšetřovací komisi na kauzu Fajád slyšet. Vy jste nám to zablokovali. Takže na co si to tady hrajete?

A přesně jak tady říkal kolega Kováčik. Vždyť jste tam, pane kolego Chalupo prostřednictvím pana místopředsedy, seděl. Vždyť jste pro to hlasoval. Víte, pro vás to musí být strašně těžké. Mně je jasné, že v hnutí ANO jste asi musel dostat strašnou čočku. Já jsem to tady viděla ze své lavice, když se dočetla ta zpráva, jak se na vás sletěl pan Pelikán. (Pobavení.) Předpokládám, že ten projev jste si nepsal. Protože skutečně za hodinu napsat sedm stránek není možné. Takže prosím, nehrajte to tady na nás. Netvařte se jako jediný spravedlivý. Už vám to tady nikdo nevěří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Černochové i za dodržení času k faktické poznámce. Byla první. Pan předseda Blažek také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji. Pan předseda už není předseda, už naštěstí dva dny nejsem. (Předsedající se smíchem: Ještě jsme neukončili...) To jenom žertuji.

Já jenom v reakci na pana poslance Chalupu. Jeho názory samozřejmě znám, doteď jsme seděli v té komisi. Dokonce bych řekl, že se spoustou věcí, jak popisuje současnou výkonnou moc včetně vlády, vlastně jako opoziční poslanec mohu jen souhlasit.

A já bych jenom hrozně rád připomněl nejen jemu, ale celému klubu ANO, že Ústava používá krásné slovo důvěra. Před třemi lety jste tady vyjádřili důvěru celé této vládě. Nejen Andreji Babišovi nebo Martinu Stropnickému, ale i ministru Chovancovi a tak dál. Poslouchat tady pokrytecká prohlášení, jako že v té vládě nejste, a vy v ní vlastně jste. Tu důvěru jste neodvolali. A já nemám co odvolávat. Já jsem nikdy žádnou důvěru této vládě nevyjádřil. Když pozoruji průběh policejní krize, za toto rozhodnutí se vůbec nestydím. A dokud vy tu svou důvěru neodvoláte, tak tahle vláda bude fungovat a policejní reforma se bude vyvíjet dál močálem černým kolem bílých skal. Ale je to vaše odpovědnost, byť vláda je nás všech, ale důvěřujete jí vy. Já ne.

Pokud jde ještě o jednu stránku, k níž bych se rád vyjádřil. Já jsem také nesouhlasil s tou argumentací, kterou jsem slyšel často v médiích, že je to vlastně jenom věcí ministra vnitra a policejního prezidenta, co bude v policii. Tu odmítám. Zase, když jsme u toho února, v únoru, to jsou doslova slova Václava Noska z tehdejší doby, a cokoli se děje v ozbrojených složkách tohoto státu, je samozřejmě věcí nás všech. Čili tento argument bych tady rád veřejně řekl, že považuji za zcela nepravdivý od začátku. A byla to jedna z těch chyb, jak se ta reforma připravovala, a to bez jakékoli diskuse. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Nyní pan poslanec Roman Sklenák také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. V reakci na projev pana kolegy Chalupy. Vy jste jako zástupci hnutí ANO oblepili na podzim republiku billboardy "Zasloužíme si lepší Česko bez politiků, co likvidují nezávislou policii" a podobnými. Vy jste naprosto bezprecedentním způsobem zneužili policii, policejní špičky a státní zástupce ve svém politickém boji. A dneska tady komise konstatovala, že celá tato kampaň, která běžela na billboardech, v tisku, ve vašem tisku, v tisku Andreje Babiše, byla vykonstruovaná a manipulativní. A vy, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, v této situaci mně říkáte, že ČSSD je nevěrohodná?

Přikláním se k tomu, co říkal kolega Kováčik. Skutečně, netahejme sem koaliční smlouvu. Koaliční smlouva je mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL a nemusíme to tady řešit před ostatními. To není otázka parlamentní půdy. Nechci vypadat jako naši předchůdci v minulém období, kdy tady pořád řešili, jestli se sejde K šestka nebo K devítka. Mně to bylo úplně ukradené. Ale když už o tom mluvíte, tak kterou část prosím vás považujete za porušenou? Zachováme základní organizační strukturu, tedy Policejní prezidium, celorepublikové útvary a 14 krajských policejních ředitelství. To přece platí. Tak už nechte koaliční smlouvu koaliční smlouvou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Sklenákovi za dodržení času. Nyní pan poslanec František Adámek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Adámek: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, členové vlády, musím se trošku zastat pana poslance Chalupy. Ta zpráva, prosím vás, přece vůbec nebyla určená pro nás. To byla obhajoba pro jeho šéfy. Copak jste to nikdo z vás nepochopil? To bylo za to, že ho v rámci demokratických principů, které převážily v práci komise, on pro to tu ruku musel zvednout. A teď se prostě musel nějakým způsobem obhájit. Já to aspoň takhle chápu.

A co se týká, řekněme, těch výhrad, které v jeho vystoupení zazněly, a hlavně spekulací, já si myslím, že je na jeho kolezích v komisi, aby posoudili, jestli tam je vůbec něco zbla pravdy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Františku Adámkovi. Nyní pan poslanec Jiří Petrů. A požádám službu - já jsem omylem umazal z přihlášených do rozpravy pana poslance Daniela Korteho, aby mi ho tam vrátili. Udělal jsem to nerad. Nerad bych mu sebral pořadí.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já opět k panu kolegovi poslanci Chalupovi. Na začátku svého vystoupení řekl já, já jsem se zasadil, chtěl jsem, aby byla vyšetřovací komise k této věci. Koncem svého vystoupení řekl: žádná vyšetřovací komise nemůže nic zjistit. No mně už to hlava nebere. Prostě ta rozpolcenost, pane kolego... Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan ministr Chvojka se hlásí s faktickou poznámkou. Děkuji tentokrát za dodržování času od všech dalších. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Děkuji, pane místopředsedo. Já vám řeknu jedno hluboké tajemství. Prostřednictvím vás, pane místopředsedo, já si o panu Bobovi Chalupovi, jak se mu říká, myslím, že je velmi chytrý člověk. Mrzí mě jedna věc. Myslím, že už na kandidátce hnutí ANO nebude, že už ho tady neuvidíme, ale počkejme do příštích voleb. (Veselost v sále.) Ale mrzí mě jedna věc z jeho projevu. On použil spoustu argumentačních faulů. Asi ten v zásadě argumentační faul je: Ono se něco říkalo, náš koncernový tisk to psal, ono se to neprokázalo, ale to neznamená, že se to nestalo. To se přece mohlo stát, když se to neprokázalo, ne? To je, jako kdybych já slyšel v kuloárech Sněmovny, že jste obtěžoval nezletilého psíka, teď by se neprokázalo, že vy jste ho obtěžoval, prokázalo by se, že nepoznáte ani rozdíl mezi psem a kočkou, ale prostě budeme pořád říkat: ono se to sice neprokázalo, ale něco na tom bude, Bob Chalupa nejspíš obtěžoval nezletilého psíka. Prostě se něco neprokázalo, tak to prostě není. A tahleta neférová argumentace, že se něco možná stalo, něco se povídalo, ale neprokázalo se to, ale tak se to asi mohlo stát, to je nesmyslné. To je argumentační faul, který nemůžete používat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Chvojkovi za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Chalupy, připraví se pan kolega Seďa, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Někteří možná špatně poslouchali, tak já znovu: Já jsem nenavrhoval svolání komise, já jsem navrhoval svolání výboru pro bezpečnost. Byl jsem první, který to tady navrhl. Takže to je k tomu.

Paní kolegyně hlasovala v komisi pro Vojenské zpravodajství pro závěrečné vysvětlení pana ministra. Nevím, proč se to tady teď otevírá, protože vy jste s tím nakonec souhlasila. Já jsem nic nebojkotoval, to se v té komisi projednalo. A vy to dobře víte. A souhlasila jste s tím, jakým způsobem argumentoval šéf Vojenského zpravodajství a pan ministr. Sice to trvalo déle, ale nakonec jste pro to zvedla ruku. Navíc jsem poslanec, nejsem ani člen vlády, jsem poslanec občanů České republiky, mluvím sám za sebe, ne za plk. Šlachtu, mluvím sám za sebe.

Zprávu jsem odhlasoval a znovu to říkám, ani jedno slovo neberu zpět, podepsal jsem to a já jsem ji nezpochybnil. Já jenom říkám, že tady se stalo během 14 dnů nebo tří týdnů velmi zajímavých náhod a proběhla reorganizace, která se plánovala od roku 1993, před krajskými volbami, byl zničen ÚOOZ a zmizel plk. Šlachta. To je všechno, co říkám. A občané si to přeberou sami. Už nemám co dodat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chalupovi. Nyní pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Fichtner.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Jen několik poznámek k vystoupení kolegy Chalupy.

Už to tady padlo - porušení koaliční smlouvy, čili programového prohlášení vlády, pokud k tomu došlo, mají řešit koaliční strany, a nikoliv vyšetřovací komise.

Za druhé - zpochybňování zprávy vyšetřovací komise je podle mne ostudné.

Třetí poznámka - prosím, nepleťte a nepleťme si kompetence exekutivy a zákonodárného sboru. Možná že by bylo vhodné si nastudovat Ústavu České republiky a jednací řád Poslanecké sněmovny.

Za další - vaše medializace a politizace věcného problému byla ostudná, věrolomná a zištná.

Za další - prosím, neohánějte se mandátem občanů, vy jste touto kauzou občany oklamali. Tím jste jim ublížili, ale ublížili jste zejména důvěryhodnosti orgánů činných v trestním řízení. A to mě mrzí nejvíc.

A závěrem mohu ujistit kolegu Chalupu vaším prostřednictvím, pane předsedající, že já mám zameteno před vlastním prahem a na rozdíl od vás, kolegové z ANO 2011, mám v této kauze svědomí čisté. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Nyní pan poslanec Matěj Fichtner a připraví se paní kolegyně Černochová k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se vrátil k tomu, co zde říkala paní poslankyně Černochová. Ta poukazovala na to, že pan poslanec Chalupa zřejmě si ten svůj projev nestihl napsat za hodinu, protože byl obsáhlý, ano, předpokládám, že mu to trvalo déle než hodinu. Ale chtěl bych poukázat na to, abychom si všimli, jak jsou na tuto diskusi připraveni ti poslanci z různých stran. Pan poslanec Chalupa si samozřejmě ten projev připravoval dlouho, určitě. Ale také proč? No pochopitelně, protože přístup k tomu, o čem bude hovořit, měl dlouho. On byl členem té vyšetřovací komise a bylo tam předloženo nějaké to závěrečné usnesení, závěrečná zpráva, takže on na to mohl zareagovat s předstihem, což není nic nenormálního. Prostě si doma sedl k počítači, začal si psát projev, to je naprosto normální.

Co je ovšem zarážející, že stejně tak jsou připraveni někteří poslanci z ČSSD, kteří vůbec ani členy té vyšetřovací komise nebyli. Mají tady dokonce vytištěny nějaké rekvizity, které zde vytahují atd. Já nemám nic, protože já jsem se o té zprávě, o tom konkrétním textu, dozvěděl dnes ráno, takže jsem si ho postupně nastudoval. Já se potom ještě přihlásím v řádné rozpravě. Teď nebudu zneužívat faktickou poznámku. Ale co jsem chtěl říci, že je skutečně zajímavé na tom to, že já jsem tu zprávu neznal, protože pan poslanec Chalupa mi samozřejmě nesdělil ten obsah, protože ten obsah byl do té doby, než byl předložen, neveřejný. Nevím tedy, jak to funguje u ČSSD, tam asi ty informace jsou sdíleny jiným způsobem. Ale u nás to funguje standardně podle zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fichtnerovi. Nyní paní poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. V tom případě to na klubu kolegů z ANO funguje ještě hůř, než jsme si mysleli. Protože pokud pan Chalupa si tedy připravoval svůj sedmistránkový projev, tak je docela smutné, že s tím projevem neseznámil vás jako členy klubu. Možná za to nemůže kolega Faltýnek, ale kolega Chalupa, který byl člen té komise. A jistě vám některé informace, které nebyly v režimu, sdělit mohl.

K tomu, co tady říkal pan kolega Chalupa. Zase lže. Já jsem žádnou komplexní zprávu, kterou dal pan ministr obrany, neviděla. Pan Beroun mi ji nedal s tím, že řekl, že to pouze slovně okomentuje, protože ta zpráva není veřejná. Přestože mám ze zákona prověrku jako vy všichni, tak mám ještě prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň T. Přesto mě s touto zprávou nikdo, komplexní zprávou, neseznámil. Pouze slovně tuto zprávu - slovně - okomentoval pan plk. Beroun. Nic proti tomu, ale je tady celá řada kolegů, kteří by se také rádi seznámili s tím, jak se to celé seběhlo a co se stalo. Oni tu informaci neměli. My jsme ji měli omezenou. A vy tady káráte někoho, kdo tady dlouhé hodiny, opravdu dlouhé hodiny, v přepočtu pomalu na dny pracoval v této vyšetřovací komisi a vydal tyto závěry? Opravdu mi to přijde, že si naprosto nevidíte do úst, jestli tady něco takového, takovouhle kritiku můžete na hlavy kolegů, kteří v té komisi pracovali, snášet. Je to ostudné!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Přeruším schůzi do 14.30 hodin.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po dohodě s předsedy poslaneckých klubů budeme pokračovat ve 14.30 hodin ústními interpelacemi. Upozorňuji, že ústních interpelací je velmi málo, část poslanců se rozhodla pro dokončení projednávání tohoto bodu interpelace ústní stáhnout, takže očekávám, že se všichni dostavíme, a rád abych, abychom mohli pokračovat. Pokračovat tedy budeme ústními interpelacemi, po jejich vyčerpání budeme pokračovat tímto bodem, tedy závěrečnou zprávou vyšetřovací komise, a to faktickými poznámkami Martina Lanka a Františka Adámka a pak řádně přihlášeným panem poslancem Danielem Kortem, kterému se ještě jednou omlouvám za odmazání z přihlášek.

To je všechno. Přeji dobrou chuť a očekávám, že se potkáme ve 14.30 hodin. Děkuji vám.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den všem. Budeme pokračovat v projednání pořadu dnešní schůze. Dalším bodem podle našeho pořadu jsou

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP