(10.40 hodin)
(pokračuje Ondráček)

A to, že zároveň už mluvíte o tom, jako kdyby to byla jistota, že přece vy v tom návrhu, který ještě nespatřil světlo světa zde v Poslanecké sněmovně, zavádíte novou věc, jako je náborový příspěvek ve výši 30 až 150 tisíc pro nábor jednoho policisty - který ovšem bude platit zřejmě jenom pro Prahu a Středočeský kraj -, tak ještě nemůžete říct, že vám něco takového Poslanecká sněmovna schválí.

Mezitím - a ten přetlak, a paní kolegyně Černochová o tom zde mluvila včera těsně před koncem schůze, ten přetlak je veliký o příslušníky bezpečnostních sborů a to přetahování je tam veliké, takže Rada hl. m. Prahy včera schválila, že novému strážníkovi Městské policie v Praze, jehož plat, ne, jehož mzda je o 6 až 7 tis. vyšší než nastupující plat příslušníka Policie České republiky, tak vás Praha předběhla a nabízí nastupujícímu strážníkovi 100 tis. korun. Sto tisíc korun, pokud se někdo zaváže, že bude sloužit jako strážník městské policie. Ale vedle toho takový strážník městské policie už v loňském a předloňském roce získal příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu, stravenky, rizikový příplatek a další a další benefity, které nejste vy schopni policistům České republiky ani ostatním příslušníkům bezpečnostních sborů dát.

Dlouhodobě se propadáte - a já to teď nechci tady řešit, protože jsem vám odmítl interpelaci a bude zařazena na příští jednání schůze a hned po Novém roce o tom budeme znovu diskutovat.

Takže ten problém je dlouhodobý. Já bych zde chtěl apelovat především na kolegy z hnutí ANO, kteří když sem přišli, tak řekli, že politiku budou dělat jinak, že nejsou vázáni tak jako ti, kteří jsou členy tradičních politických stran. Ale vážené kolegyně a kolegové, vy už začínáte být skoro stejní, protože vám je v podstatě jedno, že tady vynakládáme stamiliony na něco, co nefunguje, nebereme v potaz činnost Nejvyššího kontrolního úřadu, který nás na to upozorňuje, že tam něco nefunguje, že nejsou nastaveny kontrolní mechanismy, že není strategie a že vlastně v podstatě nikdo neví, co tam ti badatelé dělají, ale jen tak šmahem jedním mávnutím odmávneme 290 mil. korun. Ale bezpečnost v našich ulicích se, vážené kolegyně a kolegové, týká nás všech. A já věřím, že příslušníci bezpečnostních sborů vás budou oslovovat s otázkami, co vy jako zákonodárci pro jejich neutěšenou situaci budete ve zbytku svého volebního období dělat.

Pan premiér jim toho nasliboval hodně při minulém jednání v minulém týdnu, ale zároveň čestně také řekl, že nemůže uzavřít žádný závazek, protože on je premiérem jenom do konce tohoto volebního období. Co bude dál, v podstatě nikdo neví. Ano, děkuji. Pan premiér mně zezadu napovídá, ano, rozhodnou voliči. Ale pokud přijde nová vláda, zase se bude rozkoukávat. Slibem nezarmoutíš a bezpečnostní situace a počet příslušníků bezpečnostních sborů se bude i nadále snižovat, bude docházet k přetahování se o ty příslušníky a to není dobře. Není to dobře pro bezpečnost v naší zemi, není to dobře pro Českou republiku jako takovou.

Takže já vás požádám o podporu mého pozměňovacího návrhu, který je v systému, o kterém jsme zde hovořili, a jedná se pouze o přesunutí 90 mil. korun z kapitoly ústavu na kapitolu Ministerstva vnitra, platy nejen příslušníků, ale i civilních zaměstnanců a lidí pracujících ve služebním poměru.

Děkuji a přeji vám hezký den. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Foldynu. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, paní předsedající. Nechtěl jsem se vůbec hlásit do této diskuse, nicméně potřebuji zareagovat na to, co jsem tady slyšel z pravého politického spektra.

Já bych to zjednodušil. My jsme tady obviňováni - současná vláda, současná úspěšná vláda, současná úspěšná vládní koalice, ať je to hnutí ANO, ať je to strana lidová či sociální demokracie - jsme tady osočováni, že prožíráme státní rozpočet. Promiňte mi to expresivní slovo. My jsme tady osočováni, že my prožíráme státní rozpočet. Já bych chtěl jenom říci, že ty roky od roku 2006 do 2013 se ten rozpočet neprožíral. Neprožíralo ho těch deset milionů lidí, kteří to HDP tvořili, ale rostl počet dolarových milionářů o 17 tisíc. Čili my tady s deseti miliony lidí rozdáváme peníze, kdežto vy jste je rozdávali těm 17 tisícům, kteří tady rostli.

My jsme dávali na veřejně prospěšné práce 6 mld. korun, vy jste seškrtali, dělali jste takzvané škrty, to byla oblíbená slova tehdejší pravicové vlády, škrtalo se na Ministerstvu práce a sociálních věcí, odcházeli úředníci, veřejně prospěšné práce se propadly na 2 mld., ale vzrostl počet vyplácených sociálních dávek na 11 mld. To je rozumné?

Co jsme asi tak měli dělat? Takže my teď tvořili HDP téměř 3 %, nebo 3 %, a my jsme je prožrali s deseti miliony obyvatel této země. Vy jste je prožrali se svými kámoši! Promiňte, to jsem chtěl říci.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Grospiče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, při druhém čtení státního rozpočtu jsem se na vás obrátil s prosbou a načtením pozměňovacího návrhu, který vám byl rozdán pod číslem 5336 a týkal se navržení, aby do kapitoly 327 Ministerstva dopravy České republiky byl navýšen titul pro Státní fond dopravy ve výši 100 mil. korun pro přípravu a realizaci projektové přípravy a projektu takzvané všejanské spojky.

Já vím, že je to v mém případě asi jakýsi evergreen i osobní vztah k železnici, avšak z úseku města Milovice do obce Všejany jako prvé etapy tohoto zvažovaného spojení v dnešní době existuje velké množství studií a Správa železniční dopravní cesty se stále nemůže rozhoupat, jaký projekt a jakou projektovou studii vlastně upřednostní k realizaci této poměrně akutní situace, která však bohužel není zařazena jako celostátní priorita k realizaci.

Já bych vás zde dnes chtěl využít k prosbě o podporu mého návrhu, který bude symbolickým gestem toho, že Poslanecké sněmovně leží na srdci i rozvoj dopravní infrastruktury železniční dopravy i v koridorech, které nejsou zcela páteřní pro Českou republiku, jako je tomu například z Prahy do Ostravy. Chtěl bych vás v této souvislosti požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu a říci, že jsem od té doby do této chvíle, to je dodnes, obdržel kladné vyjádření a podporu tohoto stanoviska od starostů následujících obcí a měst: města Lysá nad Labem pana starosty Ing. Karla Otavy, od starostky obce Lipník paní Ing. Ingrid Podroužkové, od starostky obce Čachovice paní Jitky Slukové a od starostky Jizbic paní Evy Pacltové. Hovoří to o tom, že tato věc není těm obcím v daném regionu lhostejná, že výrazně přispěje k urychlení a ke zrychlení přepravy osobní, ale i nákladní, mezi Prahou a Mladou Boleslaví, potažmo Libercem, a že přispěje i k rozvoji průmyslového koncernu VW Škoda v Mladé Boleslavi, což je zcela určitě také nezanedbatelný pohled a příspěvek k rozvoji ekonomiky v České republice.

Děkuji za podporu mého návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP