(Jednání zahájeno v 14.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 15 dnes hlasuje pan poslanec Zemek.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Hamáček Jan - zahraniční cesta, Andrle Sylor Augustin Karel - zdravotní důvody, Benda Marek - zdravotní důvody, Černoch Marek - zdravotní důvody, Fiala Radim do 16 hodin - pracovní důvody, Gabal Ivan - zahraniční cesta, Havlová Olga - rodinné důvody, Horáček Václav - pracovní důvody, Karamazov Simeon - osobní důvody, Klaška Jaroslav - zahraniční cesta, Kovářová Věra - osobní důvody, Novotný Josef - bez udání důvodu, Nykl Igor - zdravotní důvody, Okamura Tomio do 16 hodin - pracovní důvody, Putnová Anna - pracovní důvody, Sedláček Jan - zdravotní důvody, Schwarzenberg Karel do 18 hodin - pracovní důvody, Šrámek Pavel - zahraniční cesta, Vácha František do 16 hodin - osobní důvody, Vozka Vlastimil - pracovní důvody.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády. Babiš Andrej - zdravotní důvody, Mládek Jan - zahraniční cesta, Valachová Kateřina do 15 hodin - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - zahraniční cesta. To byly v tuto chvíli omluvy.

Když dovolíte, nejdříve bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Senát postoupil Poslanecké sněmovně tři návrhy zákonů, které svým usnesením zamítl. Jedná se o tyto návrhy zákonů: Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, sněmovní tisk 412/10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, sněmovní tisk 413/7. Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, sněmovní tisk 746/3. Lhůta k jejich projednání uplyne dne 12. prosince 2016, a proto je navrhujeme zařadit do programu 53. schůze Poslanecké sněmovny.

Dále navrhujeme volební body 209 a 210, to je volba pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, kandidáti na členy a předsedu, zařadit pevně na pátek 9.12. v 9 hodin. Změnit pořadí návrhů zákonů v bloku třetích čtení, a to tak, že bod 192, sněmovní tisk 588, trestní zákoník, bude předřazen před bod 191, sněmovní tisk 785, insolvenční zákon. Ostatní zůstává neměnné.

To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice.

Teď se táži, zda má někdo zájem vystoupit s návrhem na změnu schváleného pořadu. Vidím pana kolegu Sklenáka, ale ještě před ním mám přihlášku místopředsedy Sněmovny Filipa. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení bodu, a to bodu číslo 41, tisk 836. Jde o vládní návrh zákona o zrušení zákona o zákazu vývozu do jaderné elektrárny v Búšehru. Abychom si rozuměli, já sice chápu některé lidi, kteří neunesou to, že sami něco nenavrhli, ale abych prokázal, že mně nejde o to, co kdo navrhuje, ale kdo co navrhuje, takže v tomto ohledu jsem přesvědčen po dohodě s ministrem Mládkem, se kterým jsem o tom včera večer hovořil, že je to možné projednat za jeho přítomnosti, aby někdo neodporoval tomu, že tady není, v pátek ráno jako první bod jednání. Bude to velmi krátké. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Sklenáka.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já mám jeden návrh, a to zrušit pevné zařazení bodu 61 na zítřejší odpoledne, což je novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. A dovolte mi, abych tento návrh stručně odůvodnil. Neberte to prosím tak, že bychom neměli vůli tento zákon projednávat a schválit. Je tomu právě naopak. Nicméně jestli si vzpomenete, tento návrh jsme společně se změnou Ústavy týkající se kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu už v tomto volebním období projednávali jako Sněmovna a schválili. Schválili jak tu novelu, tak novelu Ústavy. Problém byl v Senátu, kdy senátoři neschválili novelu Ústavy, a samozřejmě v tomto případě není možné Senát přehlasovat.

Senátoři tehdy dali určité podmínky a požadavky pro případné další projednávání. Mimo jiné chtěli dostat nějakou analýzu duplicitních kontrol ze strany státu na obcích, chtěli dostat případné legislativní návrhy, které by tuto problematiku řešily. Já jsem ještě před dnešním jednáním se zástupci Senátu tuto věc konzultoval, zjistil jsem, že nemají k dispozici ani tu analýzu, ani žádné jiné návrhy. A já právě s ohledem na to, že cílem této Sněmovny podle mě jednoznačně je, protože ty zákony zde podporu měly a mají, tak cílem je, aby ten návrh byl schválen v obou komorách, a že by v tuto chvíli nebylo účelné jej zde projednávat, když víme, jaká je nálada v Senátu. Takže bych teď požádal o ty materiály a postupoval ve shodě se senátory. Proto tento můj návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové. Já se omlouvám, že to není až tak k programu, když tak k individuálnímu, ale rád bych vás upozornil na to, že jsme včera v atriu Poslanecké sněmovny v budově C otevřeli výstavu politických karikatur pana Miroslava Kemela. Výstava je do 16. prosince a pochybí každý, kdo to nezhlédne, protože se připraví o hodinku inteligentní srandy. Takže já si vám to dovoluji doporučit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Koníčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení dvou bodů, a to bod 113, sněmovní tisk 738, novela zákona o vyrovnání s církvemi, a bod 105, sněmovní tisk 701, novela zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, a to na čtvrtek po písemných interpelacích za již pevně zařazený bod. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: I já děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Grospiče. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dovolím si vás požádat o pevné zařazení dvou bodů, a to bodu číslo 119, sněmovní tisk 781, návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré, Zuzky Bebarové Rujbrové, Jaroslava Borky, Zdeňka Ondráčka a dalších na vydání zákona o Pražském hradu, protože se domníváme, že tento tisk je vysoce aktuální a má své opodstatnění z toho hlediska, že jsme jednou z mála zemí, kde není upraveno sídlo hlavy státu zákonnou normou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP