(10.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolega Bendl reagoval na pana ministra Jurečku. Já tady nechci dělat nějakého soudce, jestli to bylo tak, nebo tak, protože mě se to netýkalo. Nebyl jsem ani na politické scéně, ani v Poslanecké sněmovně v minulých letech. Ale ve vztahu k panu ministru Jurečkovi - teď v tom opravdu nehledejte žádnou politiku. Opravdu si myslím, že bychom už měli jednou konečně pragmaticky bez politických náhledů říct dost, pojďme začít fungovat racionálně, věcně. Argumenty, které tady zazněly, připomínky, kde jsou částky - když to poslouchám, opravdu zvedám obočí. Zaměřil jsem se na jiné částky oblasti v rozpočtu, kolegové, na jiné. Pojďme si věcně a pragmaticky říct, že tam jsou cifry, nad kterými stojí za to se zamyslet. A nehledejme a neuvádějme argumenty, že vy jste to dělali také tak. Potom tady zase bude nová vláda. Zase to bude svádět na vlády předešlé. Pojďme už proboha jednou konečně pragmaticky uvažovat věcně a říct ano, toto je připomínka věcná, toto není. A nehledejme v tom jenom, my jsme koalice, my jsme opozice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášenou paní poslankyni Kovářovou. Připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila svůj pozměňovací návrh, který je v systému veden pod číslem 5326. Podstatou tohoto návrhu je zvýšení výdajů kapitoly 398 Všeobecná pokladní zpráva v ukazateli vládní rozpočtová rezerva o 5 456 712 korun. A za druhé snížení výdajů kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky o stejnou částku v ukazateli platy zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma zaměstnanců na služebních místech.

Dovolte, abych stručně zdůvodnila svůj pozměňovací návrh. Navrhuje se snížení výdajů kapitoly 301, jak jsem zmínila, platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech o 10 procent, což odpovídá objemu prostředků více než 5 mil. korun. Návrhem nedochází ke změně výše prostředků rozpočtovaných na plat prezidenta republiky. Snížení navrhuji v reakci na dlouhodobý stav, kdy Kancelář prezidenta republiky dlouhodobě neodvádí profesionální práci a zostuzuje Českou republiku a instituci prezidenta republiky doma i v zahraničí, ať už se jedná o lživá vyjádření hradního tiskového mluvčího, neschopnost hlavního protokoláře zajistit včasný příjezd prezidenta na státní pohřeb bývalého prezidenta Slovenské republiky Kováče nebo fakt, že v čele Kanceláře prezidenta republika stojí už několik let člověk bez bezpečnostní prověrky. A uvedu několik příkladů.

Vzpomeňme, že při přijetí generálního tajemníka NATO pana Stoltenberga na Hradě visela vlajka OSN místo vlajky NATO. Prezident republiky Zeman kritizoval velvyslance Schapira, že se nezúčastnil na oslavách státního svátku 28. října na Hradě, prý tuto informaci obdržel od hradního protokolu. Hradní mluvčí Ovčáček následně reagoval, že pan velvyslanec byl sice přítomen, ale že byl neviditelný. A neviditelnému netřeba se omlouvati. Vzpomeňme si, jak reagoval na pozdní přílet prezidenta, na pohřeb bývalého prezidenta Slovenské republiky Kováče. Nemířil kritiku do vlastních řad, ale obvinil z pochybení Řízení letového provozu. Posléze se samozřejmě zjistilo, že Řízení letového provozu chybu neudělalo, a pan mluvčí se naštěstí omluvil.

Další kapitolou je pan kancléř Mynář. Nejenom že řadu let působí na Hradě bez bezpečnostní prověrky, nejenom že dlouhou dobu tajil výši svého platu, abychom pak následně zjistili, že jeho plat je vyšší než plat premiéra, nejenom že obstruoval při předložení svého majetkového přiznání, resp. svého čestného prohlášení, ale způsobuje zmatky i v řadách členů hradní stráže. Ti si stěžují na ony zmatky a nesmyslné příkazy a viní z nich právě kancléře Mynáře. Ten například nařídil uzavření východní brány u Černé věže, což způsobuje komplikaci řadě zaměstnanců a členů hradní stráže. Důvody jsou však soukromé. Pan kancléř bydlí u této věže a v místě je prý velký provoz. Přijímá též sporná rozhodnutí. Údajně si dokonce nechal otevřít Jelení příkop, protože si tam potřeboval zaběhat. A poslední kapkou či vrcholem je to, že hradní stráž musí vzdávat kancléři poctu. Tato pocta přísluší však jen prezidentu republiky, ústavním činitelům či státním návštěvám. V důsledku tohoto chování hradního kancléře o odchodu uvažuje třetina nejzkušenějších členů útvaru.

Proto smyslem návrhu je v první řadě vyslat zprávu směrem k panu prezidentovi, že pohár trpělivosti Poslanecké sněmovny začíná přetékat. Je to právě prezident republiky, kdo je zodpovědný za své spolupracovníky. A dokud bude ve svém okolí trpět, ba přímo či nepřímo podporovat neprofesionální a nedůvěryhodné osoby, nejeví se jako ospravedlnitelné, aby se na jejich odměňování podíleli daňoví poplatníci.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Holíka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, když se dívám na tabuli, tak tady řešíme snad státní rozpočet a ne to, co kdo z hradních činitelů vyrábí nebo co dělá. Takže nezlobte se na mě, já si myslím, že jsme hodně dobře placeni, abychom tady dělali to, co máme, a schvalovali rozpočet. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Kraťoučká poznámka, nebudu zdržovat. Ono to s tím souvisí, jestli mají platit daňoví poplatníci takto mizerný servis a takovou ostudu, která se na Hradě odvíjí. Takže vystoupení paní kolegyně Kovářové bylo zcela namístě.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka, který je řádně přihlášen do rozpravy. Připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP