(15.50 hodin)

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Pane předsedající, myslím, že pan ministr to odůvodnil poměrně dobře, vyčerpávajícím způsobem. Snad by se mělo dodat, a v tom já spatřuji hlavní myšlenku návrhu tohoto zákona, a to je snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, které by mělo přispět ke zvýšení míry digitalizace celého veřejného sektoru, což by kromě snížení nákladů na veřejnou správu a zvýšení účinnosti služeb poskytovaných občanům přineslo i další pákový efekt pro všechna odvětví hospodářství. V tom já vidím hlavní smysl této novely. Jinak si myslím, že k tomu nemám dále co dodat, snad ještě to, že náklady pro Český telekomunikační úřad budou činit v příštím roce přes 21 mil., v roce 2018 přes 22 mil. stejně tak jako v roce 2019 a 2020.

Jinak bych si dovolil vás potom požádat o přidělení tohoto zákona ještě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. A nyní otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych rád apeloval na další projednávání tohoto zákona. Nejde jenom o to, že má rok a půl zpoždění, že je to transpozice směrnice Evropské unie, že nám vyhrožují infringementem, ale jde především o to, že digitální infrastruktura v České republice je ve velmi špatném stavu, daleko horším, než je infrastruktura energetická, dopravní, ač se to tak nezdá. Bez jejího dobudování a vybudování nebudeme schopni a budeme jenom psát dokumenty, jako jsou průmysl 4.0, společnost 4.0, digitální vzdělávání, eGovernment. O tom všem si můžeme nechat jenom snít, protože ten vlak nám ujíždí a světla už na konci tunelu prostě vidět nejsou.

Tenhle zákon neřeší úplně všecko, je jenom prvním krokem. Nejen krokem k tomu, jak utratit 14 mld. z evropských peněz, které jsou na tuto záležitost přislíbeny, ale Evropská unie připravuje další směrnice a balíky směrnic, které umožní daleko rozsáhlejší veřejnou podporu, než je tomu dnes. Bude se jednat o podporu municipalit, knihoven a dalších věcí. Říkám, že tenhle zákon neřeší všecko, protože především nemá příliš velkou oporu ve stavebním zákoně. To znamená, neexistuje povinnost, když někdo kopne do země, tam třeba položit chráničku na optické kabely. Také neřeší problém municipalit, protože některé se chovají rozumně, a požadavky některých na zřizování věcných břemen jsou za hranicí možnosti těch, kteří budují ten vysokorychlostní internet.

Ale znovu říkám, že pokud tahle země nebude mít digitální infrastrukturu, tak všechny ostatní věci včetně eGovernmentu zůstanou na papíře. Proto se velmi přimlouvám za přijetí a projednávání tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. S přednostním právem pan předseda Laudát, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane místopředsedo, pan ministr Mládek říkal, že prosí o shovívavost. TOP 09 samozřejmě shovívavá bude, už jenom proto, že jsme vyzývali, a jsme velmi nervózní, teď myslím TOP 09, nemykám si, že tato novela zákona, tato transpozice přichází až teď.

Já bych velmi prosil, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu vzalo nejenom tuto záležitost, ale celou problematiku digitálního Česka výrazně razantněji do svých rukou a začalo v tom s prominutím makat více. Ztrácíme, i když to tady říkal člen hnutí ANO, tak přesto musím říci, že je to pravda, ztrácíme, vždycky jsme byli o něco v čele před Slovenskem, dneska už jsme se sblížili na stejnou úroveň. Jenom chci říct, že zjevně, pane ministře, vaši odborníci nebo ti, kteří jsou zodpovědní na ministerstvu, tak nenaslouchají špičkovým, dneska v Evropě špičkovým lidem z Dejvic, kteří varují před tím, že parametry pro rychlý internet, to je 100 megabajtů za sekundu pro 50 % populace, a myslím, že 50 nebo 30 nebo kolik tam máte pro všechny, je to málo. Jestli se chceme vážně bavit o průmyslu 4.0, tak tam dramaticky bude narůstat potřeba kapacity a rychlosti. A to se obávám, že tady stavíte, nebo prostě chcete budovat za 14 mld. evropských dotací trabanta v době, kdy je potřeba porsche. Takže já bych se velmi přimlouval.

Za další. Nejsem si tak úplně jistý, že ti lidé, nevím, jak zmocněnec, ale ti lidé, kteří se starají u vás, to jsou precizní úřednice. Já velmi, velmi vyzývám k tomu, aby urychleně byly udělány systémové kroky, co se týká certifikace těch parametrů v celém digitálním prostoru. A nejde tady vůbec, jak tady zaznělo od pana zpravodaje, o veřejnou správu nebo eGovernment a další věci z toho veřejného sektoru, to je jenom jedna část. My potřebujeme opravdu vysokorychlostní nebo i v páteři ultravysokorychlostní internet, hodně moderní, abychom trošku předběhli dobu.

Moc bych vyzýval, samozřejmě předpokládám, že se tím budeme zabývat na hospodářském výboru detailně a že se budeme snažit, aby co nejrychleji se to vrátilo do sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Kučera má slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Mí kolegové z hospodářského výboru už k tomu řekli hodně podstatného, takže se nebudu opakovat. Zmínil bych některé věci, které si myslím, že jsou v této oblasti zásadní, a rozdělil bych je na dvě části.

Jedna věc je samotná problematika pokrytí, která samozřejmě je tady tím řešena, ale druhá věc, která tady jakoby chybí, nebo je stále nedostatečně zmiňována, jak už tady říkal pan předseda hospodářského výboru, to jsou digitální služby veřejnosti, respektive tam je ten náš hendikep. To znamená, tím samotným pokrytím se to prostě nevyřeší. Pokrytí má jeden zásadní význam, a to zejména pokud dosáhne do oblastí, kde dnes vysokorychlostní internet není. To může přispět k rozvoji těch oblastí, a tady samozřejmě mluvím o podhorských oblastech, mluvím o pohraničních oblastech, kde to umožní v případě, že tam bude dostatečné pokrytí, umožní nejenom firmám, ale samozřejmě i osobám samostatně výdělečně činným pracovat v těch různých home officech, umožní jim to tam zůstat, necestovat za prací a tak dále. Tam to je určitě pozitivní.

Já vím, že měla vzniknout nějaká analýza současného stavu internetového pokrytí. Ta poslední byla tuším někdy v roce 2013. Měl jsem informaci, že ČTÚ připravuje podstatně detailnější sběr dat, který měl být někdy v polovině roku 2016. Nevím, jestli už je, či není k dispozici tato indikativní mapa pokrytí území ČR vysokorychlostní síťovou infrastrukturou. Říkám, měl jsem informaci, že by měla být někdy v polovině roku 2016. Myslím si, že odpověď by mohla zaznít na hospodářském výboru, protože tam bude větší prostor na to samotné projednání.

Je tady otázka další a to je účelné využití té samotné dotace, těch 14 mld. korun, to znamená, jakým způsobem bude čerpána, kdo se bude moct zapojit do soutěže. V loňském roce tady byly obavy, že to bude připraveno pouze pro ty největší společnosti, že na ně nedosáhnou ty menší. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby nám pan ministr tady řekl, jaká je současná situace, jestli tohleto bylo nějakým způsobem vyřešeno a případně jak.

Nicméně vrátím se k tomu začátku. Důležitá je samozřejmě problematika pokrytí, ale současně je důležité řešit digitální služby veřejnosti a to v tomto materiálu není a obecně to této vládní koalici vyčítám, že s tím nedokázala za celou dobu svého působení v tomto volebním období pohnout. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP