(12.00 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu Laudáta a po něm pan předseda Kováčik.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já už budu stručnější. Pana Zaorálka jsem rozpálil doběla, tak se pokusím trošku zklidnit vášně a zareagovat jenom na to, co tady zaznělo. Já bych ještě rád, abychom se dostali k tématu dálnice D8, která jede, ale trošku jiným způsobem, než si standardní řidiči představují.

Pan premiér Sobotka tady mluvil o tom, že co se týká obchodního deficitu s Čínou, tak že nemůže za to, co zdědili. Já bych jenom připomněl, že v roce 2010 byl náš vývoz do Číny 23,2 mld. a dovoz byl 295,8 mld., to znamená, saldo bylo 272,6 mld. korun minus. Je to zhruba poměr něco přes 1:10. V dalších letech ještě ten poměr 1:10 se udržoval. V roce 2011 to bylo necelých 30 mld. versus dovoz 334,5 mld., takže saldo ještě narostlo na 305 mld., ovšem potom v roce 2012 a 2013 se trend začal sice pomalu, ale obracet a ten poměr klesal, takže saldo potom kleslo na minus necelých 274 mld. a v roce 2013 na minus 266 mld. korun. Ovšem v roce 2014 to nabralo opačný směr směrem k zápornému saldu skoro 321 mld. korun a dramaticky to letí nahoru v roce 2015 až na 421,7 mld. záporné saldo. Proti tomu stojí pouhých 45,6 mld. vývoz, to znamená, že jsme se vrátili na tu nepříznivou trajektorii z roku 2010. Takže to je skutečný výsledek.

Pan premiér tady zase v souvislosti s Čínou vyzval k tomu, že je třeba zachovat chladnou hlavu. Já nevím, jestli byl někdo až tolik rozpálen, určitě ti lidé, kteří šli projevit svůj názor při návštěvě čínského prezidenta, protože skutečně jestli už budeme cizinci ve vlastní zemi, tak já nevím, co ještě je horšího, byli jsme 21 let okupovanou zemí, a co je ještě horšího, než když tady se dělají rudé vlajkoslávy. Dobře, je to nějaký požadavek kohosi, sice atypický a myslím si, že ne zrovna vhodný do střední Evropy, nicméně to, aby někdo trhal vlajku či transparent, a přitom jsou to lidé, kteří sem byli dovezeni rádoby jako turisté, tak to považuji, že už je hodně za čárou. A samozřejmě jak jsem už o tom mluvil, velmi za čárou je, jestliže někdo potom se postaví do lajny a nahrbí se způsobem, který nemá snad v novodobé historii ČR obdoby. Spíš bych toleroval, že tady komunisté po srpnu 1968 ohýbali hřbet, protože na ně byly namířeny ruské nebo sovětské zbraně, ale odmítám tolerovat a nevím, jaké zbraně míří dneska na ty pány, co se takto nahrbili, a na toho, co jim to ještě pomohl připravit.

V této souvislosti, promiňte, ale nemůžu se doslova vysmát větě pana ministra zahraničí, který pronesl doslova: "Česká republika je na špičce kritiky Číny." Tak jestli si takto představuje špičku kritiky Číny, že poníží vlastní občany. Kdyby bylo 1. dubna, tak tomu rozumím, to je den aprílů, ale dneska? Já tedy nevím.

Mluvil o fackování s tím, že bude fackován zleva zprava. To skutečně musím potvrdit. Nemyslím si, že ho fackujeme, ale kritizujeme ho. Já bych jenom zavzpomínal na doby éry vlády Mirka Topolánka, kdy on tedy zfackoval způsobem, který byl ještě výrazně silnější než to divadelní přestavení dneska, a bylo to pouze zleva. Shodou okolností bude velmi pikantní se teď koukat, možná že to ještě dostihne tuto vládu, a budu rozhodně po slovech premiéra Sobotky dneska klidněji spát, že vlastně NATO je náš klíčový spojenec, že si na to přijali vládní prohlášení apod., takže jsem zvědav, jak se postaví k tomu, pokud začne být naplňována politika nového prezidenta Trumpa, když se vrátím k tomu, co před několika hodinami řekl jeho blízký spolupracovník Giuliani, že hodlají obnovit jednání o vybudování jaderného štítu, a zmínil jmenovitě Polsko a Českou republiku. Takže jsem velice zvědav na soudruhy ze sociální demokracie, jak se budou chovat, s jakou zodpovědností a jaké bezpečí doprovázeno lidovci a ANO, takže jak že to bude. Proto jsme zmateni tím, že v jednu chvíli se hlásí k Trumpovi, za pár hodin se nehlásí, pak když vyhraje, tak se zase hlásí.

Impozantní nástup. Impozantně jsme nastoupili, tedy tak, že máme 421,7 mld. za loňský rok, a ani bych se nedivil, jestli záporné saldo vůči Číně bude v letošním roce na oné symbolické hranici půl bilionu korun.

Velmi jsem přivítal, že i pan ministr zahraničí Zaorálek se dobral četby Peroutky, a doufám, že to bude nejen číst a přednášet tady, ale podle jeho skutečných idejí a ne Ovčáčkových výkladů se přihlásí k jeho politickému odkazu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana předsedu Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové, skutečně nechci protahovat tuto debatu, ale několik drobných poznámek přece jenom musím učinit o nestejném metru, aneb o farizejství, které prýští z některých koutů této ctihodné instituce již delší dobu, o ponížení našeho národa, naší reprezentace, naší státní suverenity, o které je tady poslední dobou také velká řeč, a o některých dalších souvislostech. A věřte, nejsem spolu s Komunistickou stranou Čech a Moravy nějakým velkým nadšeným podporovatelem zahraniční politiky, tak jak ji tato vláda realizuje, uplatňuje, tak jak ji má jako koncepci.

Jestli ovšem někdo skutečně poslední dobou ponížil naši státní suverenitu za, řekněme, takového tichého souhlasu, protože kdo neprotestuje, tak souhlasí, kdo mlčí, tak souhlasí, těch, kteří dnes velmi hlasitě kritizují ponížení státní suverenity prohlášením v uvozovkách bandy čtyř, někdy mám takový dojem, že to tak je, tak to byl přece člen této vlády pan ministr kultury Daniel Herman. Byl to on, kdo jako člen této vlády, vlády ČR se nechal hostit a vystoupil na srazu sudetoněmeckého spolku, tedy jako ministr suverénního státu dělal komparz na setkání těch, kteří se stále domáhají revize výsledků druhé světové války. A ti, co dnes kritizují ústavní činitele za prohlášení, kterým, řekněme tomu, tu koncepci zahraniční politiky, naši důvěryhodnost ve vztazích v zahraniční politice uváděli na správnou míru, tak ti tehdy mlčeli. Já si myslím, že v tom je obrovský kus farizejství.

Patří tedy takovýto přístup také k prioritám naší zahraniční politiky, když i vládní představitelé mlčeli? S naší výjimkou i mnozí opoziční představitelé, kteří dnes ohnivě kritizují - v projevu například pana kolegy Fialy nebo pana kolegy Stanjury - porušení, ponížení suverenity. Patří to k prioritám zahraniční politiky této vlády? K prioritám zahraniční politiky České republiky? Nepatří? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP