(14.50 hodin)
(pokračuje Pokorná Jermanová)

Další návrh, kterým se budeme zabývat, je taktéž od pana poslance Fiedlera a je to zařazení nového bodu Sdělení ministryně školství k neplnění termínu předložení Koncepce jazykového vzdělávání a jeho zařazení na 10. 11. v 11 hodin.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 231, přihlášeno 165 přítomných, pro 36, proti 84. Návrh byl zamítnut.

 

Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh pana poslance Okamury a je to zařazení nového bodu Stanovisko Poslanecké sněmovny ke komplexní hospodářské dohodě CETA mezi Kanadou a členy Evropské unie.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 232, do kterého je přihlášeno 164 přítomných, pro 41, proti 72. Návrh byl zamítnut.

 

Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh pana poslance Zahradníka na vyřazení již schváleného bodu pořadu schůze. Je to bod 184, sněmovní tisk 501, ochrana přírody a krajiny.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 233, do kterého je přihlášeno 164 přítomných, pro 45, proti 87. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem paní poslankyně Bebarové Rujbrové a to je přeřazení bodu již schváleného pořadu schůze, je to sněmovní tisk 390, bod 68, návrh zákona o zajištění právní pomoci, a je zde žádost předřadit na 9. 11. odpoledne po pevně zařazených bodech.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 234, do kterého je přihlášeno 165 přítomných, pro 72, proti 61. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Luzara, který navrhuje přeřazení bodu 255, tj. situace ohledně OKD, na 10. 11. 2016 jako druhý pevně zařazený bod.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 235, do kterého je přihlášeno 165 přítomných, pro 80, proti 63. Návrh byl zamítnut.

 

Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh paní poslankyně Černochové a je to zařazení nového bodu Informace vlády o zajištění letecké záchranné služby od ledna 2017 a dál. A máme dvě varianty, takže budeme hlasovat dvakrát.

 

První varianta je zařazení tohoto nového bodu na 10. 11. v 11 hodin.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 236, přihlášeno je 165 přítomných, pro 79, proti 62. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat tou druhou variantou a to je zařazení tohoto bodu po pevně zařazených bodech na 10. 11.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 237, přihlášeno je 165 přítomných, pro 76, proti 58. Návrh byl zamítnut.

 

Eviduji zde žádost o vaše odhlášení, provedu tedy tak a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

V tuto chvíli se budeme zabývat návrhem pana poslance Vilímce a to je pevné zařazení bodu 19, je to druhé čtení sněmovního tisku 403, odškodnění za ztrátu majetku na Podkarpatské Rusi. Je zde žádost na jeho zařazení dnes 8. listopadu po již pevně zařazených bodech.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 238, přihlášeno 161 přítomných, pro 53, proti 67. Tento návrh byl zamítnut.

 

Posledním návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh pana poslance Velebného. Je to pevné zařazení bodu 134, sněmovní tisk 857, zahrádkářský zákon, když dovolíte to zkrácení, a jeho zařazení na 9. 11. odpoledne po pevně zařazených bodech.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 239, do kterého je přihlášeno 163 přítomných, pro 120, proti 23. Tento návrh byl přijat.

 

Tímto jsme se vypořádali s návrhy na úpravu programu schůze.

Dovolte mi načíst omluvu pana poslance Šarapatky z dnešního i zítřejšího jednání z důvodu pracovní cesty.

 

A nyní přistoupíme k projednávání bodů dle schváleného programu. Prvním bodem, kterým se dnes budeme zabývat, je bod

149.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 798/ - prvé čtení

S přednostním právem poprosím pana poslance Laudáta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP