(14.20 hodin)

 

Poslanec Karel Fiedler: Musím konstatovat, že paní ministryně nás tím materiálem ani nepřesvědčila a bohužel ani nepřekvapila, myslím tím po předchozích zkušenostech, protože žádný návrh oficiálně Poslanecké sněmovně nedoložila a nezaslala, kromě jakéhosi předběžného konceptu návrhu, který byl navíc ve skutečnosti spíše opisem a výtahem z dřívějších textů z různých materiálů. K dnešnímu dni materiál ke koncepci jazykového vzdělávání nebyl projednán v poradě vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podle informací, které mám, bylo jeho projednávání dokonce staženo z programu v minulém týdnu.

V tuto chvíli tedy ani po dlouhodobém, dalo by se klidně říci mnohaletém slibování není jasná závaznost materiálu Ministerstva školství ke koncepci jazykového vzdělávání a ministerstvo opětovně nehodlá nic řešit. Není jasné, jak bude koncepce financována, kdy a jaké výzvy budou konečně vyhlášeny.

V diskusi, která proběhla 30. června k té interpelaci kolegyně Fischerové, o které jsem mluvil, jsem já upozornil paní ministryni, že pokud budou na té koncepci pracovat, resp. spíše nepracovat, stále stejní lidé, těžko se té koncepce dočkáme, a došlo na má slova. Nyní se k těmto nečinícím osobám paní ministryně školství připojila definitivně také.

Možná toto moje vystoupení a zcela oprávněná kritika opakovaného neplnění věci bude věcnou inspirací pro premiéra Sobotku, až bude zvažovat a vyhodnocovat, kteří lidé z jeho týmu jsou vyčerpaní a neplní své úkoly, a to ani po mnohokrát opakované kritice.

Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s přednostním právem pana ministra Mládka. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych spíše pro záznam a pro příští schůzi chtěl sdělit následovné. Ministerstvo průmyslu a obchodu podalo sněmovní tisk 936, což je zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Měli jsme představu, že bude projednán v prvním čtení zítra. Byl předběžný souhlas všech klubů, že nebude veto, nicméně našel se formální nedostatek, že podle výkladu jednacího řádu musí být zákon předložen deset dní předtím, než začne schůze, nikoliv deset dní předtím, než bude navržen. Chci sdělit, že respektuji tento výklad, a chtěl bych požádat, aby tento zákon byl zařazen jako první na příští schůzi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Okamuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, kanadský premiér Justin Trudeau a představitel Evropské unie před týdnem v Bruselu podepsali obchodní a hospodářskou smlouvu CETA, která se dotýká i České republiky. Jedná se o zásadní komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi Kanadou a zeměmi Evropské unie upravující podmínky volného obchodu a dodržování autorských práv. Podobná zásadní smlouva s názvem TTIP se chystá mezi Evropskou unií a USA a opět není veřejnost s obsahem této zcela zásadní dohody seznamována, přestože některá ustanovení podle všeho mohou mít fatální následky.

Smlouvu CETA schválila 12. října i česká vláda. Podpis smlouvy se však následně zadrhl v Belgii na vetu valonského parlamentu. Musím říci, že byť do té doby jsem proces schvalování smlouvy CETA sledoval, v ten okamžik jsem se pokusil vzpomenout, kdy tuto smlouvu schvaloval český parlament. Já osobně si na to nevzpomínám a vzhledem k tomu, že kvůli Valonům se dělaly úpravy textu na poslední chvíli, k tomu ani dojít nemohlo. A co víc? Poslední verzi smlouvy po úpravách na žádost Belgie samozřejmě neschválila ani česká vláda, natož český Parlament.

Žádám proto jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny ke komplexní hospodářské a obchodní dohodě CETA mezi Kanadou a zeměmi Evropské unie.

Ptal jsem se svých poradců, zda česká vláda měla právo podepsat takovou smlouvu a obejít Parlament. Odpověď zněla: To nikdo nemůže posoudit, protože konkrétní oficiálně schválený text nikdo nezná, a proto není nikde veřejně dostupný.

Informace, které o smlouvě máme, naznačují, že může obsahovat ustanovení, ve kterém se Česká republika vzdává možnosti soudního přezkumu obchodních smluv a dalších náležitostí a přenechává tuto pravomoc jen soukromým arbitrům, tak jako to například ukládá smlouva NAFTA mezi USA, Mexikem a Kanadou. V praxi to znamená dnes pro Kanadu dost tristní postavení, kdy americké firmy diktují kanadské vládě a v případech, kdy odmítá uvést na trh některé typy zboží, například neúčinné podvodné léky, tak musí platit tučné pokuty. O Mexiku nemluvě. Smlouva NAFTA přivedla na mexický trh americkou geneticky modifikovanou kukuřici, zlikvidovala mexickou produkci a dnes je z Mexika, exportéra kukuřice, dovozce kukuřice z USA a národní plodina a základní potravina je v Mexiku nejdražší v historii.

A my, zástupci občanů, bychom se zcela vážně měli zde ve Sněmovně ptát, co to ta naše vláda za nás podepsala, potají, bez jakékoliv informace veřejnosti, nebo alespoň Parlamentu. Měla na to vůbec právo? A jak je možné, že Brusel podepsal smlouvu v nové verzi bez toho, aby ji znovu schválily členské země Evropské unie? To už jsme skutečně ztratili poslední zbytky státní suverenity?

Já vás dnes, vážené kolegyně a kolegové, žádám jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, abychom jako bod programu naší schůze zařadili smlouvu CETA. Je to důležité i z toho pohledu, že jako další krok chystá Evropská unie přijetí smlouvy TTIP, což je smlouva o transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi USA a Evropskou unií. A jak jsem již sdělil, jedná se o řadu velmi problematických bodů, které mohou velmi poškodit zájmy občanů České republiky. Vláda by měla Parlament informovat o obsahu smlouvy CETA. Měla by veřejně na internetu zpřístupnit celý aktuální oficiální překlad smlouvy a měla by vysvětlit, jak je možné, že finální znění smlouvy, která byla podepsána za Evropskou unii, tedy i za Českou republiku, ve výsledku neschvaloval ani český Parlament, ani česká vláda, ale pouze úředníci v Bruselu. Měli bychom vědět, zda skutečně smlouva neobsahuje pasáže, které by bouraly suverenitu rozhodování České republiky ohledně povolování zboží, které odporuje české legislativě. A ptám se, zdali je pravda, že smlouva CETA obsahuje také části ustanovení týkající se autorského práva a jeho vynucování, které je podle dostupných zdrojů téměř totožné s těmi, jež obsahovala kontroverzní dohoda ACTA, kterou nedávno zamítl Evropský parlament.

Vážené dámy a pánové, proti smlouvám tohoto typu protestují lidé v celé Evropě i v USA a myslím, že absolutně odporuje demokracii, aby je schvalovalo několik úředníků v Bruselu za zády nás, občanů České republiky. Žádám proto ještě jednou jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny ke komplexní hospodářské a obchodní dohodě CETA mezi Kanadou a zeměmi Evropské unie, tedy včetně České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan ministr Mládek. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych skrze paní předsedající k návrhu pana poslance Okamury. Není pravda, že vláda neschvalovala smlouvu CETA. Vláda smlouvu CETA schvalovala včetně veškerých deklarací, které se k této smlouvě váží, protože jedna věc je smlouva samotná a druhá věc jsou vysvětlující prohlášení, která byla vytvořena. Rovněž není pravda, že smlouva je utajována. Smlouva není na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v této chvíli, protože tam dochází k přechodu z nové verze na druhou, ale je na jiném webu - Businessinfo. Ta smlouva má 1 558 stran.

Takže nevidím důvod, proč bychom neměli postupovat, jak je plánováno. Smlouva je v tuto chvíli schválena, je veřejná. A pak to bude probíhat tak, jak to probíhá u těchto smluv, že Parlament je dostane k projednání, dostane samozřejmě celou smlouvu k dispozici jako sněmovní tisk, dostane dopadové studie, a pak bude probíhat ratifikační proces.

Co se týká smlouvy TTIP, smlouva TTIP nebude zjevně stižena za Obamovy administrativy. A předpokládat, že bude stižena dříve než smlouva CETA, je velmi nerealistické. CETA byla dojednávána od českého předsednictví v Evropské unii v roce 2009 v zásadě až do října tohoto roku. Smlouva TTIP je vyjednávána tři roky a dovolím si tvrdit s plnou zodpovědností, že doba projednávání smlouvy TTIP bude delší než projednávání smlouvy CETA, která je nesrovnatelně jednodušší než smlouva mezi EU a Spojenými státy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP