(11.40 hodin)

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, rád bych se tady vyjádřil k nejnovější zprávě o vnitřní bezpečnosti na území České republiky, která se jmenuje poznatky policie a Ministerstva vnitra, jelikož obsahuje mnoho pozoruhodných informací.

Cizinci žijící v České republice se v roce 2015 podíleli na celkové trestné činnosti v naší republice 7,4 %. Jedná se tedy o nárůst trestné činnosti cizinců v naší republice. Naopak u občanů České republiky se počet stíhaných vyšetřovaných či odsouzených osob loni meziročně snížil. Výše uvedené je pozoruhodné z toho pohledu, že v České republice žije v poměru k počtu obyvatel pouze 4,4 % cizinců, takže zjednodušeně řečeno mají cizinci žijící v České republice jednou tak velkou kriminalitu než občané České republiky a jejich kriminalita se statisticky neustále zvyšuje.

Do této situace se Sobotkova a Babišova vláda rozhodla přijímat do České republiky další a další cizince, tedy migranty, ovšem navíc tentokrát z arabských a afrických zemí. Dá se tedy zjednodušeně, avšak zcela pravdivě říci, že Sobotkova vláda se přímo podílí na zvyšování kriminality v České republice a jedná tak vysloveně proti zájmům slušných a řádných občanů, kteří chtějí žít v bezpečí.

Vloni bylo na našem území zjištěno více než 8 tisíc nezákonných cizinců, konkrétně 8 563, což je nárůst o 56 %. Všichni samozřejmě víme, že to je jen špička ledovce, protože drtivou většinu nezákonných cizinců pohybujících se na území České republiky se vůbec nepodaří zachytit.

Jsem rád, že také policejní zpráva přímo potvrzuje pravdivost politického programu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, když se ve zprávě jasně říká, že je fakticky nemožné integrovat do naší společnosti tak velké množství cizinců z kulturně odlišných zemí. A zpráva dodává, cituji ze zprávy, že to vede k vytváření uzavřených komunit, které jsou nepřátelské k evropskému kulturnímu prostředí.

Ukazuje se opět, že je zcela správné to, co já i naše hnutí SPD od počátku prosazujeme, tedy nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny. A prosazujeme také zákaz propagace islámského práva šaría na území České republiky. Sobotkova vláda je ale hluchá a slepá a nadále přijímá do České republiky africké a arabské migranty. My v našem hnutí SPD říkáme jasně: peníze našim lidem, ne imigrantům.

Ale zpátky k policejní zprávě. Pozoruhodné jsou další údaje, které opět pouze potvrzují to, co po celou dobu říkám. Ohledně napomáhání nelegální migraci byli v Evropě kromě občanů Evropské unie nejčastěji zadrženi občané Sýrie s legálním pobytem v některé zemi Evropské unie. Zajímavé je, že na předních místech ohledně napomáhání nezákonné migraci figurují také občané Švédska, přičemž sama policie ve zprávě uvádí, že podle jejich jmen lze usuzovat na jejich arabský původ. Platí tedy, že tito lidé pouze zneužívají benevolentní evropský systém a parazitují na něm, aby podporovali další nezákonnou migraci z arabských zemí do Evropy.

Velmi nemile mě opět překvapilo to, když jsem se v této nejnovější policejní zprávě dočetl, že Sobotkova a Babišova vláda - cituji - distribuuje v zahraničí materiál pro přípravu potenciálních migrantů v zemi původu, jehož cílem je zvýšení jejich informovanosti - konec citátu. To je opravdu další neuvěřitelné a řekl bych dokonce zcela skandální jednání této vlády. V dalším odstavci se píše o tom, že si lidé mohou zjistit na webu různé možnosti financování projektů na integraci cizinců do České republiky. Takové jednání vlády je přímo proti zájmům většiny občanů České republiky. Je to extrémní jednání.

Rád bych se také zastavil u informací Bezpečnostní informační služby, BIS, která na našem území podle zprávy již vloni zjistila muslimy sympatizující s myšlenkami Islámského státu. Ve zprávě se konkrétně uvádí, že se jedná o české konvertity, tedy Čechy, kteří přestoupili na islám, a o muslimy mladší generace žijící v České republice. Česká Bezpečnostní informační služba hodnotí v aktuální zprávě tyto lidi žijící na území České republiky jako potenciální nositele rizik spjatých s teroristickou činností.

Co tedy říci na závěr? Znovu a znovu se ukazuje potřeba prosazování politického programu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, který zcela otevřeně a bez politické korektnosti prosazuje bezpečnou, prosperující, spravedlivou a suverénní Českou republiku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Další řádně přihlášenou do obecné rozpravy je paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Ta zpráva se jmenuje Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2015, s tím, že pan ministr nastínil i nějaké tendence v oblasti veřejného pořádku, které se prolnuly do prvního pololetí roku 2016. Já bych chtěla jeho optimismus sdílet, ale bohužel si myslím, že pokles oproti roku 2015 a nejnižší počet trestných činů za posledních deset let není o tom, že by se občané České republiky chovali mravněji, že by páchali méně trestných činů, ale protože přestali v některých případech věřit Policii České republiky a přestali hlásit jednotlivé záležitosti, se kterými by se na policii měli obracet. Proč se na policii přestali obracet? Přestali se na ni obracet, protože tak jak Občanská demokratická strana v minulých letech se pokoušela odbřemenit policii od různých agend, které nemusí vykonávat, které za ni může vykonávat někdo jiný, tak tato vláda se naopak postupnými kroky snaží agendu Policii České republiky znovu přidávat a přidávat.

Já jsem teď měla několik schůzek v rámci Prahy 2, kde jsem starostkou, a samozřejmě oblast bezpečnosti mě velmi zajímá. S hrůzou jsem, pane ministře, zjistila, že podstav v hlavním městě Praze se blíží číslu tisíc. V hlavním městě Praze máme o tisíc policistů méně, než bychom mít měli. Jenom na obvodu Prahy 2 to je 75 policistů a policistek, z toho 25 máme na školách.

Víte, v čem je problém? Problém je v tom, že tady na jednu stranu vzniká národní úřad, národní centrála, která bude řešit kriminalitu, jak tu, která byla na ÚOOZ, tak tu, která byla na ÚOKFK. Nic proti tomu, už jsme to tady diskutovali několikrát a myslím si, že je v pořádku, že to bude takto konstituováno. Ale problém je v tom, že pan policejní prezident, nebo nový ředitel této centrály dal pobídku policistům, že jim zvedne plat o 6 tisíc. Tak co asi myslíte, pane ministře, že se stalo? Zkušení kriminalisté z těch obvodů v tu chvíli odešli na centrálu, takže já se každý týden, každý měsíc dozvídám o počtu minus kolik kriminalistů máme na Praze 2.

Mně skutečně nepřijde vhodné, aby oblast veřejného pořádku řešila dominantně městská policie, jako se to v posledních týdnech děje, že v tomto skutečně nahrazuje státní policii České republiky. Souvisí to samozřejmě i s těmi záležitostmi, které se týkají nových hrozeb, o kterých jste také hovořil. Já bych skutečně chtěla moc poprosit o to, aby se personální politikou u policie někdo zabýval.

Včera v rámci diskuse o státním rozpočtu o tom hodně mluvil kolega Ondráček. Nástupní plat policistů v hlavním městě Praze je 14 800 Kč. Kolegyně a kolegové, v době, kdy jednotlivé sbory si mezi sebou konkurují v rekrutování jednotlivých mužů a žen, zdravotně způsobilých i psychicky způsobilých, tak mi řekněte, na jaké straně v té hierarchii je Policie České republiky. Úplně na té poslední. Lépe jsou na tom samozřejmě vojáci, lépe je na tom celní správa, lépe jsou na tom hasiči. Možná hůře než PČR je na tom pouze vězeňská služba a to pan ministr vnitra ví.

Já si myslím, že pokud bychom v příštích letech tady měli diskutovat o zprávách o situaci v oblasti veřejného pořádku a měli bychom se uklidňovat a chlácholit a vysílat pozitivní signály na veřejnost, že máme pokles trestných činů za posledních deset let, tak je zapotřebí skutečně ty policisty nenabírat pouze slovně, ale nabírat je fyzicky. A pro to, abychom je byli schopni nabrat fyzicky, musíme jim vytvořit takové podmínky, že k policii půjdou pracovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP