(19.10 hodin)

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo. Nebojte se, nebudu zdržovat. Poděkuji všem diskutujícím za věcné příspěvky. Určitě se přimlouvám za seminář a posuňme zákon do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Po závěrečných slovech se můžeme zabývat návrhem na přikázání, protože žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí nebyl podán.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 218, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 218, z přítomných 117 pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům, ale vidím přihlášky do rozpravy. Pan kolega Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: My si to s kolegou Laudátem rozdělíme. Já navrhuji výbor pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Životní prostředí. Pan kolega Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Prosím hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hospodářský výbor. Někdo další? Nikoho nevidím, můžeme tedy hlasovat o těchto dvou výborech.

 

Nyní rozhodneme o přikázání výboru pro životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 219 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 219, z přítomných 117 pro 101, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru, a to v hlasování pořadové číslo 220, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 220, z přítomných 117 pro 110, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

 

Ještě se zeptám pana zpravodaje. Několikrát tady bylo v diskusi připomenuto prodloužení lhůty, ale procedurálně tento návrh podán nebyl, pane zpravodaji?

 

Poslanec Josef Uhlík: Ne, pokud mám poznámky správné, tak to nikdo nenavrhl. Dva o tom mluvili, ale nikdo to nenavrhl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já se právě ptám kolegy Bendla, protože u něho jsem to vnímal v rovině návrhu, ale samozřejmě se ho raději zeptám. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jsem to zmínil dvakrát. Jednou jsem říkal, že to navrhnu v podrobné rozpravě, ale pak jsem si uvědomil, že k tomu asi žádná podrobná není. Říkal jsem, že navrhuji prodloužení o 30, variantně 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prodloužení o 30, variantně o 20 dní. Dobře. U třiceti paní ministryně nesouhlasí, čili je to nehlasovatelný návrh. O návrhu na prodloužení o 20 dní můžeme hlasovat.

 

hlasování pořadové číslo 221 budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 221 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 221, z přítomných 116 pro 35, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl dále přikázán výboru pro životní prostředí a výboru hospodářskému. Lhůta k projednání ve výborech zůstala na 60 dnech.

Děkuji v tuto chvíli paní ministryni Karle Šlechtové, děkuji panu zpravodaji. Končím tento bod a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny s tím, že zítra ráno podle zákona o jednacím řádu nemůžeme být nic jiného než odpovědi na písemné interpelace. Takže se s vámi těším zítra ráno na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 19.15 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP