(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, to, co se odehrává kolem této novely zákona, která původně měla být transpoziční, je docela ne zrovna příjemné. Pan předseda hospodářského výboru se snažil svolat jakési dohadovací řízení, zda by se našlo nějaké řešení a shoda. Nenašlo se. Myslím si, že za této situace asi bude nejlepší, nebo doporučoval bych vrátit se k původnímu předkladu, protože tam je evropská transpozice povinná. Dokonce mám pocit, že už podle ní se naše letiště a létání řídí, i když neplatí. To už trošku chytáme něco za vozem.

A co se týká dalšího, tak v éře dronů, už to tady zaznělo, nemá smysl blokovat váhu modelů našich modelářů. Takže to si myslím, že bychom také měli podpořit. Myslím si, že na vašem volném hlasování stejně všichni nakonec skončí jako samostatné jednotky. Každá jedna osoba. To má budoucnost, takže švarcsystém, když to řeknu ve zkratce, pro piloty asi také není nic proti ničemu. Ale je to věc nějakého názoru.

Ovšem od toho ostatního já na základě toho, a nevěděl jsem nic o problematice, v jakém stavu jsou majetkové poměry na letištích, ale to, co se odehrávalo kolem, tak vás upozorňuji, že ať zvolíme tu, či onu metodu, ať jsou to návrhy z pozadí Ministerstva obrany, nebo ze strany Ministerstva dopravy, které na základě ovšem nějaké výzvy se pokusilo vrátit do hry něco, co už tady někdo navrhoval také, myslím, že v éře premiéra Topolánka.

Uvědomte si jedno - budete rozhodovat o tom, teď a zákonem, o rozsáhlých majetkových sporech. Za prvé, zákonem budeme soudit tam, kde jsou nějaké soudy, tahanice. Za další - jste připraveni říci, co je více, jestli letecká licence, anebo majetek? O to se tady bude hrát. Doporučoval jsem panu ministrovi, protože ta situace je nejasná... Ministři se asi dohodli - ne, tak o patro níž, jejich náměstci či vyslaní zástupci. Může se to stát, neviděl bych to tak dramaticky. Nicméně se domnívám a můj návrh je, že bychom se pokusili připravit nějaký návrh doprovodného usnesení ke třetímu čtení, které by zaúkolovalo obě ministerstva, aby hledala cestu, jak se dlouholeté, a je to pravda, mnohaleté spory pokusit vyřešit. Pak byste měli mít také k dispozici nějakou analýzu. Protože když vezmu tam, kde je to vyhrocené, tak je to letiště Příbram, letiště Kladno a v jiném gardu letiště Líně. Tam jsou vojáci a tam podle mého už to může zasahovat i do nějakých záležitostí, kterými by se případně, a tou analýzou, mohla také zabývat Bezpečnostní rada státu.

Myslím si, že ve shodě bychom spíš než - a já bych varoval před tím, abychom za této situace přijímali některé pozměňovací návrhy. A tady jsme asi s pány ministry, předpokládám, zajedno. Ale nemělo by to skončit nějakým nicneděláním, protože i paní ombudsmanka vyzývala, že je neudržitelné, aby byla zřejmě porušována ústavní práva občanů mít svůj majetek, nějak s ním nakládat. Ale bojím se, že to nemůžeme udělat na koleně tady pomocí pozměňovacích návrhů, které předkládá buď jedna, nebo druhá strana sporu. O nic jiného tady nejde.

Takže já teď říkám, druhé čtení není problém, ale myslím si, že budeme muset, nebo by bylo vhodné, pokud bude koaliční spíš shoda - mám pocit, že nebude koaliční shoda - ale znovu otevřít problematiku v hospodářském výboru a přehodnotit některé své postoje, což se týká právě pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem, omlouvám se, pan ministr obrany. Prosím, pane ministře. Po něm pan poslanec Klaška. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jenom stručně bych rád potvrdil nebo podpořil to, co tady zaznělo od pana kolegy Ťoka, že majetkoprávní věci řešit v této novele asi není ten nejlepší nápad, protože by opravdu celou záležitost to nesmírně protáhlo. A to ostatní, a není toho málo, nejsou to věci marginální, zazněly tady, tak je určitě dobré postrčit je trošku dopředu.

Je ale, přiznám se vám, docela s podivem, že když se s Ministerstvem dopravy dohodneme, v minulých týdnech nebo měsících to bylo opakovaně, tak přijdu do těchto prostor a vždycky se dozvím, že je tam nějaký problém a že jsme se nedohodli. Opakovaně se dohaduji s panem Ťokem, že jsme se dohodli, abych se tady dozvěděl, že jsme se nedohodli. Tak někdo zřejmě té dohodě úplně nefandí.

Návrhy z pozadí Ministerstva obrany - to je kouzlo nechtěného. Ale žádné návrhy z pozadí nebyly. My jsme jen nechtěli prolongovat, nebo nemohli jsme dost dobře připustit to, jak byly některé kreativní návrhy, aby ten, kdo je v nájmu, měl potom nějaké přednostní právo na ty pozemky. To mně přijde úplně absurdní. A celá story s letištěm Líně je zářným příkladem toho, jak to být nemá. O tom se soudíme už docela dlouhou dobu. Trvá to, nic moc se neděje. Jediná realita je, že my jsme tam v podstatě jako takoví tolerovaní, napůl tolerovaní hosté. To si myslím, že je nepřípustné do budoucna.

Já bych rád podpořil ten méně ambiciózní tvar novely, tak jak to tady bylo prezentováno. A pak se vraťme k majetkoprávním věcem, ale s tím, že skutečně není dost dobře možné, aby stav, co je teď, a to je, když přestane vrtulník z Kbel v Líních, tak za to musí platit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal. Po něm s faktickou poznámkou pan František Laudát, po něm pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den, pane předsedající. Já bych kolegyně a kolegy jenom rád seznámil s tím, protože se nechci vůbec pouštět do té dohody, kterou oba ministři uzavřeli, ale to, čím se zabýval výbor pro obranu a proč si také vyžádal případně projednání této situace. Ale to bychom museli ten bod přerušit a to nikdo tady nechce. Tak jsem pochopil, bylo, že máme obavu, že některá letiště ztratí schopnost přijímat a poskytovat obrannou leteckou kapacitu. Tuto nejistotu, nebo tuto obavu explicitně formulovali zástupci Ministerstva obrany. Pokud tedy pan ministr dospěl k dohodě, tak já výsledek svěřuji do odpovědnosti - ale nahlas - za uchování obranných kapacit Ministerstvu dopravy a Ministerstvu obrany a nebudu požadovat přerušení a projednání na výboru pro obranu, kde jsme chtěli povolat zástupce obou rezortů, abychom tento aspekt řešili. To, co říkal kolega Adamec, mně jenom trochu na té nervozitě přidalo.

Apeloval bych na oba rezorty, aby tento aspekt věci měly v úvahu. My jsme v případě nutnosti závislí na schopnosti přijmout podporu od našich spojenců v převaze leteckou. Jestliže nebudeme mít letecké kapacity a novou ranvej nikdo nepostaví, pak nebudeme schopni pomoc přijmout. A to, že bychom se ubránili sami, v této chvíli není pravděpodobné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec František Laudát. Po něm pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Ovšem dohoda pánů ministru byla, že víceméně nejcitlivější část, která tady na to byla nalepená, že ve Sněmovně těmi pozměňovacími návrhy se řešit nebude. Nicméně to ještě neznamená, že problém neexistuje. Ten problém existuje.

To, co říká pan kolega Gabal, tak jinými slovy. Jestli chcete mít bezpečnou zemi, připravenou infrastrukturu pro letiště, nebo leteckou infrastrukturu, musíte to mít majetkově vyřešeno. Tam probíhají války, které jsou nedůstojné normálních lidí, to vám řeknu na rovinu. Ono stačilo, co tady kdo vykřikoval z jednoho či z druhého tábora. A ať mi nikdo neříká ve shodě. My jsme zažili nějaké uzavřené jednání hospodářského výboru, které se netěšilo příliš velké pozornosti, ale nám to tam stačilo. Ta ministerstva, jejich vyslaní zástupci se tam neshodli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP