(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Vítám vás na odpoledním jednání Poslanecké sněmovny. Na začátek dovolte, abych přečetl omluvy, které ke mně dorazily. Dnes od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Leo Luzar, dále dnes od 14.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Kolovratník, dále ve dnech 20. 10. až 21. 10. z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Radim Fiala.

 

Dalším bodem našeho jednání jsou

262.
Ústní interpelace

Ústní interpelace jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky a poté na ostatní členy vlády. Vzhledem k tomu, že premiér Bohuslav Sobotka je omluven, budou interpelace poslanců na ostatní členy vlády následovat bezprostředně po vyčerpání interpelací na předsedu vlády.

Nyní tedy dávám slovo poslankyni Věře Kovářové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Připraví se poslankyně Pavla Golasowská. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Budu interpelovat předsedu vlády ve věci takzvané hradní partičky.

Vážený pane premiére, název mé dnešní interpelace je nezvyklý a dalo by se také říci, že překračuje běžné meze. Zvolila jsem jej právě proto, že běžné meze velmi výrazně překračuje také to, co se v poslední době děje na Pražském hradě. Co hradní partičce, lidem kolem prezidenta Zemana, při vší úctě k úřadu hlavy státu vytýkám? Za prvé vytýkám to, že zostudili Českou republiku pozdním příjezdem na pohřeb prezidenta Kováče. To je neuvěřitelné selhání, které jen podtrhují následné výmluvy na vše možné i nemožné. Položil někdo mluvčímu prezidenta nebo kancléři Mynářovi jednoduchou otázku: Proč jste nepočítali s určitou časovou rezervou? Handrkování s řízením letového provozu o pět minut je prostě nedůstojné. Další z kousků z poslední doby, které prezidentské kanceláři vytýkám, má na svědomí právě pan mluvčí. Kvůli setkání ministra kultury s dalajlámou veřejně hovoří o ministrově odvolání, o tom, že by neměl být členem vlády. Ptám se, kde to jsme, že si mluvčí může dovolit takové - nebojím se říci - drzé výroky. Dalo by se pokračovat, ale myslím, že to není třeba, tím spíš, že tu dnes nejste, bohužel, z pochopitelných důvodů.

Pane premiére, co uděláte pro to, aby nehoráznosti, ke kterým v Kanceláři prezidenta republiky dochází, přestaly? Výstřelky mluvčího a organizační neschopnost lidí kolem prezidenta Zemana Českou republiku nejen navenek, ale i uvnitř, poškozují. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Golasowská, připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Přeji krásné odpoledne, kolegyně, kolegové. Budu interpelovat pana premiéra ve věci dovozu čínské oceli.

Vážený pane nepřítomný premiére, již dvakrát jsem interpelovala ministra průmyslu a obchodu v otázce dovozu levné čínské oceli, nicméně se mi nedostalo konkrétní odpovědi. Proto se, pane premiére, ptám vás.

Hrozba dovozu oceli z Číny ohrožuje pracovní trh v celé Evropě. V Moravskoslezském kraji by levný dovoz oceli z Číny mohl ohrozit až 15 tisíc pracovních míst v hutních podnicích a až 45 tisíc míst v souvislosti s návaznými službami na hutní průmysl. Dovoz dumpingového čínského zboží by tak ohrozil české a potažmo i evropské ocelářství a následně by je mohl úplně zlikvidovat.

Vážený pane premiére, proto mám na vás tyto dotazy:

1. Jak aktivně se zapojuje Česká republika do rozhodování o udělení statusu tržní ekonomiky Číně a jaké konkrétní kroky podniká?

2. Co brání tomu, aby pro Čínu platila stejná pravidla trhu jako pro nás, včetně ekologických aspektů?

3. V případě, že bude zlikvidován ocelářský průmysl, jste připraveni na obrovskou nezaměstnanost, která v Moravskoslezském kraji, který průmysl živí, vznikne?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, za vaši interpelaci. Nyní vystoupí paní poslankyně Chalánková a připraví se pan poslanec Okamura. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážený pane předsedo vlády, koncem května zaslal prezident České republiky Poslanecké sněmovně svůj návrh smlouvy s Norskem o spolupráci v řízeních ve věcech ochrany dětí. Druhého června jsem se obrátila na ministryni Marksovou, jejíž resort je podle Ministerstva zahraničních věcí gestorem této smlouvy, s dotazem, jak hodlá postupovat. Nicméně z odpovědi paní ministryně ze dne 1. července je zřejmé, že se k návrhu nehlásí a domnívá se, že gestorem by mělo být Ministerstvo spravedlnosti.

Ponechám nyní stranou, že paní ministryně, která se snaží pod svá ochranná křídla stáhnout agendu týkající se dětí, najednou dává od dětí ruce pryč, a táži se vás, pane předsedo jako nadřízeného ministrů zahraničních věcí, spravedlnosti i práce a sociálních věcí, kdo je či kdo má být gestorem této smlouvy.

Vážený pane předsedo vlády, budete se tedy tímto návrhem prezidenta republiky zabývat, nebo jste jej uložili k ledu a doufáte, že se na něj už nikdo nikdy nebude ptát? A pokud jde o mrtvý dokument, může jej vláda zveřejnit?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Okamura a připraví se pan poslanec Karamazov se svou interpelací. Prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, prezident republiky označil povolební čachry s hejtmanskými posty jako zradu na voličích. Chápu, že ČSSD nehodlá pustit dotační byznys ze svých rukou a povolební jednání je plně v rukou stran, které mají šanci převálcovat vítěze voleb. Stávající volební systém prostě nahrává stranickým čachrům a ignoruje přání voličů.

Vloni jsem jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, ve Sněmovně předložil návrh řešení, návrh zákona o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, konkrétně starostů, hejtmanů, primátorů, který by vše vyřešil. Vaše vláda však náš návrh zamítla. Na základě našeho návrhu by se vítězný lídr stal hejtmanem nebo primátorem nebo starostou a byl by zároveň pod přímou kontrolou občanů. Poté co tento princip přijalo také Slovensko, je Česká republika poslední země v regionu, která nemá přímou volbu a odvolatelnost starostů a hejtmanů, tedy tam, kde mají nějaké hejtmany nebo župany. Mám pocit, že i české Ministerstvo vnitra někdy v dávné minulosti takovou změnu připravovalo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP