(9.50 hodin)
(pokračuje Herman)

Jestli ten nebo onen žadatel je či není členem takového či onakého profesního sdružení, nemá na rozhodování grantové komise žádný vliv. Všechny snahy o zpochybnění kompetentnosti či podjatosti komise se dají velice snadno vyvrátit. Komise je nezávislá a vysoce kompetentní. Její členové nebodují podle projektů, u nichž hrozí střet zájmů.

Na státní dotaci není právní nárok, jak stanoví § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., tedy rozpočtová pravidla. Zcela výjimečná situace roku 2015, tzn. 100% podpora vybraných festivalů, by byla z hlediska rozdělování veřejných prostředků bez ohledu na kvalitu projektů trvale neudržitelná.

Ministerstvo kultury se ve své činnosti řídí § 21 zákona č. 2/1969 Sb., ústavními zákony, zákony a usneseními vlády. Názor výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky či jeho podvýboru či názor Asociace krajů nelze považovat za závazný podklad pro činnost Ministerstva kultury. Zde odkazuji na nález NKÚ č. 14/10, který upozornil na dotační nešvar poskytování podpory na základě politických podnětů a intervencí. To, že žadatel má kontakty na politické scéně, pro náš úřad nemůže představovat pokyn k vyplácení statisícových či milionových dotací projektům bez ohledu na jejich kvalitu. Ta pro nás je a bude hlavním kritériem. O odborný názor našich poradních orgánů se hodláme při financování tzv. živé kultury opírat i nadále v první řadě a k jakkoli dobře míněným laickým názorům a politickým intervencím budeme pouze přihlížet.

A nyní se chci dotknout, pane poslanče, toho, co jste pojmenoval v souvislosti s komunikací s úředníky našeho Ministerstva kultury. Já jsem o tom dosud nikdy veřejně nemluvil, ale sám jste mě k tomu vyzval. Ta komunikace vypadala tak, že jsem málokdy byl vystaven tak velkému nátlaku, jako byl nátlak z vaší strany, dokonce na odvolání koaliční náměstkyně paní dr. Kalistové, náměstkyně za sociální demokracii. Ten nátlak byl tak veliký, že jsem musel informovat premiéra vlády, jejímž jsem členem, abych koaliční náměstkyni, s jejíž prací jsem velmi spokojen, chránil a hájil proti útokům sociálně demokratického poslance. Takto to je, pane poslanče. Dobře si na to pamatuji a mám na to i svědky. Takže naprosto odmítám ty způsoby, které jste zde uvedl. Stojím za kvalitou svých lidí, za kvalitou své práce a odmítám jakékoli politické tlaky, se kterými se právě z vaší strany setkávám.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan ministr Daniel Herman. Nyní pan kolega František Adámek dále v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Adámek: Kolegové, kolegyně, rád využívám možnosti, kterou mi dává jednací řád, abych se vyjádřil k tomu, co zde zaznělo. Nejdřív snad spíš věcně.

Pan ministr Herman hovoří o grantových uměleckých komisích. Prosím vás, to jsou taková velká slova. Já vím, co to je grantové řízení. Já vím, že je potřeba ho notifikovat v Bruselu. Já jsem toto řízení absolvoval. To, o čem zde pan ministr hovoří jako o grantových uměleckých komisích, jsou v uvozovkách prosím obyčejné poradní orgány pana ministra. Protože to řízení, které probíhá, není grantovým řízením tak, jak jsem koneckonců i ve své původní interpelaci napsal. Ta odpověď, až na ten závěr, kterou mi pan ministr poskytl, byla de facto jenom citace té původní odpovědi na mou původní interpelaci. Já jsem nezaslechl minimálně aspoň na tu věcnou část, o které jsem hovořil, žádné stanovisko. Zase to byla změť ubezpečení, že všechno je v pořádku, že se držíme zákonů, reakce na moji citaci, že se nedodržuje minimálně jedno usnesení vlády, a další.

Nicméně věcně ještě, co se týká velkých festivalů, o kterých zde pan ministr hovořil, a spojuje mě minimálně se dvěma těmito festivaly, i když po pravdě řečeno, rád bych vám osvěžil paměť, pane ministře, když už to tak nazýváte. Lobboval jsem minimálně za tři festivaly. Minimálně za tři, což řekněme z prvních pěti největších festivalů jsou tam minimálně dva nebo tři. Nehovoří to náhodou o tom, když tam jsou stížnosti těch velkých festivalů, že je třeba pro tyto velké festivaly, tak jak koneckonců podvýbor pro kulturu a i velký výbor pro výchovu, vědu, vzdělávání navrhoval a navrhuje, tzn. naprosto odlišná pravidla pro velké festivaly, které se nepochybně řídí jiným způsobem financování, organizací atd., než pro - a dávám to do uvozovek - malé festivaly, protože žádný festival z pohledu svého dosahu není malý.

Vím, že vláda přijala program, který je řekněme částečným, který zpracovalo vaše ministerstvo, a podílel jsem se na jeho připomínkování, řekl bych i docela věcně, s paní náměstkyní Kalistovou. A byl přijat jakýsi částečný hybrid na základě těch dvou odlišných názorů na financování živého umění, potažmo speciálně hudebních festivalů. A bohužel, jak jsem viděl nástin, nebo lépe řečeno rozpočet Ministerstva kultury, tak tento proklamovaný a slibovaný program, který má řešit tyto problémy, o kterých hovoříme, v podstatě zřejmě nebude spuštěn, protože v tom programu je napsáno, že pokud tam nebude 100 milionů, tak ministerstvo ho nemusí pustit. A vy tam v současné době navrhujete 45 milionů, takže to zřejmě zase byla jenom taková vějička.

A teď mi dovolte, abych se vyjádřil - musím se vyjádřit - k tomu závěru. Pokud, pane ministře, považujete diskusi na toto téma, o kterém hovořím, tzn. financování velkých hudebních festivalů - k této tematice se zde vyjadřovalo několik mých kolegů v průběhu posledních tří let, ať už to bylo z opozice, nebo z koalice, vybavuji si pár jmen, pan Kalousek, pan Stanjura a další kolegové i z hnutí ANO - a debatu na toto téma s vámi, protože tento úsek řídí paní náměstkyně, a já jsem byl vždy kritický a taky jsem, jak vy říkáte, informoval pana premiéra o svých kritických názorech na řekněme ten filozofický v uvozovkách, omlouvám se všem filozofům, filozofický přístup k financování tohoto odvětví, k této části živého umění, tzn. festivalu, pokud toto, co jsem zde uvedl, považujete za nátlak na odvolání paní náměstkyně Kalistové, tak to jsme si opravdu nerozuměli, jako si koneckonců v tomto smyslu nerozumíme i v jiných věcech. Nikdy, a to můžete mít deset svědků, nikdy jsem vás nežádal, abyste odvolal paní náměstkyni Kalistovou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Adámkovi. Pan ministr se hlásí dál do rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Já musím jenom zopakovat to, co už jsem řekl před chvílí, že odmítám argumenty, které jsou nepravdivé, které tady ze strany pana poslance Adámka zazněly, a stojím plně za profesionalitou a kvalitou pracovníků Ministerstva kultury. Pouze mě překvapuje míra odchýlení se od skutečnosti a od pravdy v tom, čím jste zakončil tento svůj projev. Paní náměstkyně podle vašich slov byla málo tvárná a málo poslušná, a proto jste po mně chtěl spolu s některými představiteli některých velkých festivalů, abych ji odvolal. Já jsem řekl, že ne. A právě proto, že ten tlak byl tak velký a pro mě nepřijatelný, tak jsem musel informovat předsedu vlády. Je velmi smutné, že jako koaliční poslanec stavíte vládu do tak špatného světla. A kdo z nás dvou mluví pravdu, na to ať kolegyně a kolegové v Poslanecké sněmovně odpoví svým hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní se hlásí pan poslanec Adámek, poté pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP