(16.20 hodin)
(pokračuje Klán)

Já chápu, že kdyby se ten údaj stal povinně volitelným, tak by občan musel dojít třeba na CzechPoint a vyjet si potvrzení, kde vlastně má trvalý pobyt, takže tomu rozumím, že bude lepší, když na občance ten údaj zůstane i z různých obchodněprávních věcí jako identifikátor. Nicméně ještě tady je další věc, že od 1. 1. 2020 má z občanského průkazu zmizet rodné číslo, resp. má být také povinně volitelným údajem, jestli se nepletu. Tak to v tom zákoně, který se tady schvaloval za minulé vlády, tenkrát za ministra Johna, jestli se nepletu, tak tam se šlo touto cestou. To znamená, nejprve se povinně volitelným údajem stal rodinný stav, že tam může a nemusí být uveden, potom tam bylo jasně uvedeno, že to bude trvalý pobyt, že bude také povinně volitelným údajem, a končilo se tím, že v roce 2020 bude rodné číslo nahrazeno nějakým bezvýznamovým identifikátorem, nějakou směsí čísel a třeba písmen.

Takže moje otázka zní, zda bude rodné číslo od roku 2020 skutečně nepovinným údajem. Nám tenkrát ministerstvo tvrdilo, že v té době, nebo kolem toho roku, budou vyčerpány všechny možné kombinace rodných čísel, takže se tam bude muset přejít na nějaký bezvýznamový identifikátor. Takže to je moje otázka, zda to bude povinně volitelný údaj od roku 2020. Aby zase nedošlo k tomu, že třeba příští Sněmovna tady bude muset toto řešit a půjdeme zase jinou cestou. Mně to pak přijde poměrně všechno scestné, zvlášť když potom u toho druhého bodu uvidíme, že budeme zavádět elektronické občanské průkazy, kdy půjdeme tou ochranou osobní identity trochu jinou, nikoli zmizením těchto údajů z občanek se strojově čitelnými údaji. O tom se pobavíme v tom druhém bodě.

Každopádně já tu devadesátku blokovat nebudu, samozřejmě. Nechám tomu volný průběh. Celek samozřejmě podpořím.

Ale abych tady jenom nekritizoval, tak co se mi v tom zákoně líbí, je poměrně propracovaná analýza dopadů. Tak by měla vypadat podle mého názoru u všech zákonů. To samé bude u těch občanských průkazů, kde pak plynule navážu i na tento problém, který jsem tady zmiňoval. Takže jak jsem říkal, zajímalo by mě, zda od roku 2020 bude rodné číslo povinně volitelným údajem, resp. zda bude skutečně nahrazeno bezvýznamovým identifikátorem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji jednu faktickou poznámku. (Nejedná se o faktickou poznámku.) V tom případě i tak jste v pořadí, pane poslanče, nikdo jiný přihlášený není.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já chci říci k tomuto návrhu zákona, že se skřípěním zubů nebudeme blokovat devadesátku, ale pár poznámek si ten zákon zcela určitě zaslouží.

To, co tady říkal můj předřečník, je bezesporu pravda, ale pokud já si pamatuji, tak jsme prostě v minulosti postupovali v oblasti elektronizace veřejné správy daleko rychleji, než se tak děje poslední měsíce a posledních pár let. My jsme teď byli pracovně navštívit např. Estonsko, kde mají elektronizaci veřejné správy z pohledu občana a z pohledu služby občanům opravdu na velmi vysoké úrovni, a člověk by nečekal, v které zemi se vlastně máme čím poučit, co se dovědět, případně i nevymýšlet vymyšlené a převzít některé věci, které by z pohledu služby občanovi zcela určitě dobře sloužily.

Tahle brzda, za kterou teď zatahujeme, je brzda, která je potřebná. Myslím si, že by nebylo správné, kdyby se v tuto chvíli na občanském průkaze nemuselo objevovat místo trvalého bydliště, ale do budoucna jsem přesvědčený o tom, že to má být součástí jakéhosi elektronického zámku, ať už uvnitř občanky. Zkrátka ten úřad to ví. Budu-li mít nějaký identifikátor, ať už tomu budeme do budoucna říkat jakkoli, jestli občanský průkaz, nebo to bude identifikační číslo - tím narážím na pana kolegu Klána, protože pokud si dobře pamatuji, tak tehdy debata na téma, jestli tam má být rodné číslo, či nikoliv, jestli to nemá být jiný identifikátor, ze kterého by nemělo být patrné, kdy se kdo narodil a podobně, k čemuž se já přikláním, ten stát tu informaci má a není potřeba, aby každý se z rodného čísla byl schopen dovědět, kdo se kdy narodil. V tomto ohledu to byl tehdy, pokud se dobře pamatuji, ten hlavní záměr, neboť stát, jak říkám, tu informaci má a je zbytečné, abychom donekonečna, nebo aby občané donekonečna státu chodili opakovaně říkat neustále stejné informace, které koneckonců jednotlivé instituce už mají. Ale z praxe přece dobře známe fakt, že chodíme po úřadech a že jeden státní úřad po nás chce informaci od jiného státního úřadu, ale má ji zařídit občan, ne ten stát sám uvnitř sebe sama.

Při téhle příležitosti chci také říct, že ačkoli je toto prostý zákon, vlastně jakýsi úřednický zákon, který se příliš občanů nedotýká, tak se ale dotýká fungování samosprávy. A chci upozornit - a ti z vás, kteří pracujete v zastupitelstvech obcí a měst, dobře víte, že se začíná kumulovat obrovský problém kolem občanů, kteří jsou evidováni na příslušných obecních úřadech, a že s tím začíná být velký problém, neboť tam nastává nerudovská otázka kam s ním. Ti lidé končí svým bydlištěm často téměř nenávratně, není cesta zpět, končí na obecních a městských úřadech a my bychom se měli věcně bavit o tom, co s tou situací dělat. Jestli je to nevratný proces, anebo jestli umíme tu situaci nějak pomoci řešit samosprávám. Myslím si, že by si to zasloužilo debatu - výbor pro veřejnou správu, Ministerstvo vnitra, případně představitelé Svazu měst a obcí -, abychom se pokusili některým situacím, které dneska obce musejí řešit, odlehčit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážené kolegyně a kolegové, já vás příliš nezdržím. Musím ohlásit určitý střet zájmů, protože jsem se téměř 17 let živil zhruba touto materií, evidencí obyvatel a otázkou matrik a fungování těchto institutů.

Myslím si, že ten zákon trošku vylévá s vaničkou i dítě, protože většina těch samospráv - a to koneckonců tady potvrdili moji předřečníci a chci se k tomu připojit - čekala něco úplně jiného od Ministerstva vnitra, čekala řešení těch problémů, které trápí ohlašovny na samosprávách. A místo toho v podstatě se zavádí jenom technická tzv. novela, která vůbec těm samosprávám neulehčí, ale nijak neulehčí ani těm občanům.

Já vím, že ten zákon není vetován v devadesátce, že nějakým způsobem asi projde Poslaneckou sněmovnou, ale chtěl bych tady avizovat, že ten problém je vysoce aktuální a ten stav na ohlašovnách samospráv, zvlášť těch malých obcí nebo středně velkých obcí, je výrazně neudržitelný z hlediska té koncepce dnešní evidence obyvatel.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jenom velmi krátce. My jsme se dohodli, že nebudeme blokovat devadesátku, protože ta novela v tomto případě je zcela jasná, ale problémy nám zůstávají. Mě by spíš zajímalo, jak to bude probíhat v tom čase příštím, protože skutečně ohlašovny na městských úřadech, přihlašování se na úřadech, to jsou opravdu velké problémy. Vůbec institut trvalého pobytu je velký problém v současné době. A mě by zajímal nějaký časový horizont - protože to nemůžeme tvořit ani tady na plénu, ani ve výborech, ani jako poslanecké iniciativy. Mě by zajímal časový horizont, jestli ministerstvo nám dá nějaké světlo na konci tunelu, kdy se tak stane, protože skutečně to problém je. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele a paní zpravodajky, zda chcete mít závěrečné slovo. Pan ministr chce promluvit. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP