(12.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Proto ve smyslu prohlášení předřečníka bych chtěl požádat - neberte příště jakékoliv jméno nadarmo. Myslím si, že zejména komunistická strana i poslanci a poslankyně se vyznačují tím, že pokud hlasují o čemkoliv, hlasují věcně, čili o tom, co je předloženo, nikoliv kdo to předkládá nebo kdo za tím čím je. Přístup, že by komunistická strana se nedej pánbůh chtěla někomu mstít - za prvé není za co, za druhé není proč a za třetí, my nejsme mstiví. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Děkuji za upozornění, abychom nebrali nadarmo jméno komunistické strany.

Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Táži se, zda si pan předseda chce vzít závěrečné slovo. Nechce. Poprosím, abyste nás seznámil s dalším postupem.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Jak jsem uvedl na začátku, postup by měl být jednoduchý. V souladu s usnesením volební komise č. 138 bych vás rád, pane předsedající, požádal o tři - dvě resp., tři hlasování. První hlasování je o návrhu na rezignaci v orgánu Poslanecké sněmovny a je to přijatá rezignace poslanců Stanislava Pflégera a Bronislava Schwarze z vyšetřovací komise D47.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. To je první hlasování. Požádám vás, abyste nás seznámil s celou procedurou, jak budeme postupovat, a poté jednotlivé body naplníme.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Potom druhé hlasování. Opět v souladu s usnesením je návrh na odvolání Kristýny Zelienkové z rozpočtového výboru. V případě, že by tento návrh byl Sněmovnou odsouhlasen, tak by následovalo třetí hlasování o návrhu na nominaci Miloslavy Ruthové do rozpočtového výboru. Pokud předchozí návrh odsouhlasen nebude, tak hlasování končí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chci se zeptat, zda má někdo námitku proti navrženému postupu? Není námitka. V tom případě budeme postupovat... Jestliže máte námitku, prosím, vystupte na mikrofon.

 

Poslankyně Olga Havlová: Jsem docela překvapená, že se tady nejedná i o mne, protože jsem podala také rezignaci v komisi na D47. A podala jsem to - i písemně jsem to poslala panu Birkemu a poslala jsem to panu Kolovratníkovi. Takže nechápu, kde se korespondence v rámci Sněmovny ztratila. Děkuji.

Vy jste mě na to, pane předsedo, vyzval, že to mám dát písemně. A já jsem to udělala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jenom upozorňuji, že v tento moment není otevřena rozprava. Jediné, co lze, lze podávat námitky proti navržené proceduře, ale není možné vystupovat. Moje otázka tedy je: Má někdo námitku proti proceduře?

S přednostním právem můžete vystoupit, pane poslanče. Upozorňuji, že není otevřena rozprava. Mohou vystupovat pouze poslanci a poslankyně s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nezlobte se na mě, ale není možné, jestli k něčemu došlo, tak bychom měli vědět, co se stalo. Není možno selektivně o někom už rozhodovat ve stejné věci a nepovažuji za vhodné, aby o někom jiném rozhodováno nebylo. Někde se stala nějaká chyba, tak bych prosil, aby někdo otevřel znovu rozpravu a řekl, co se stalo. Proč o Havlové se hlasovat nebude a o dvou Severočeších ano. Promiňte, ano a Severočechovi. Mně to přijde velmi nestandardní. Předpokládal jsem, že se bude hlasovat v jednom balíku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevřít rozpravu samozřejmě podle jednacího řádu můžeme za předpokladu, že vystoupí některý z ministrů a otevře rozpravu. Táži se, zda chce někdo vystoupit. S přednostním právem ještě pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Jelikož se tady asi vysvětlení nedočkáme... Vysvětlíš to? Dobře. Jinak v případě, že nedostanu vysvětlení, tak budu navrhovat procedurální návrh tento bod přerušit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Táži se, zda někdo z ministrů chce otevřít rozpravu nebo ne. Vypadá to, že nikdo vystoupit nechce. V tom případě vás požádám, pane předsedo, abyste přednesl procedurální návrh.

S přednostním právem se hlásí pan ministr Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Vážený pane předsedající, chtěl bych popřát kolegům, kolegyním téměř hezké poledne, a myslím, že si to vysvětlení zaslouží. Takže teď je ta šance.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Tím se otevřena opět rozprava. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. S přednostním právem pan předseda. Po něm pan předseda Birke. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Přátelé, zkusím se to uklidnit. Opravdu nic za tím není. A prosím, nic za tím nehledejte.

Když tady byla otevřena rozprava - reakce na Kristýnu Zelienkovou. Osobně jsem požádal pana kolegu Klána, který je místopředsedou volební komise, aby bod ráno načetl za mě, protože jsem byl v Senátu na setkání s dalajlámou. Nebyl jsem tady. Nic více, nic míň za tím není. Pan Klán je místopředsedou mé komise. Splnil úkol za mě. To za prvé.

Na kolegyni Havlovou. Sám tomu nerozumím. Podle mého názoru je to procedurální chyba nebo chyba v komunikaci. S čistým svědomím za sebe i za sekretariát mohu říci, opravdu písemně jsme žádný materiál neobdrželi. Věřte mi, že nelžu nebo nemám důvod si vymýšlet. Připomenu také to, že mezi členy volební komise jsou zástupci všech parlamentních stran, i váš kolega pan poslanec Štětina je u jednání přítomen. Opravdu dopis jsme neobdrželi. Neumím říci proč. Zase, nic jiného za tím není ani nehledejte. Pouze mohu postupovat podle procedury, kterou mám. Písemně jsem obdržel pouze zmíněné první dvě rezignace. Hotovo, tečka.

Každopádně vím, jak z toho můžeme elegantně vybruslit. Sněmovna je suverén. Teď byla otevřena rozprava. Pokud vy, paní kolegyně, v rozpravě teď oznámíte svoji rezignaci, jsem přesvědčen, že toto je hlasováníschopné a můžeme o vašem návrhu rezignace hlasovat společně s předchozími dvěma, a tím by to bylo vyřešeno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Birke. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mockrát za slovo. Omlouvám se, že zdržuji, ale rozumíte, to jsou neustále nějaké... od paní kolegyně, vaším prostřednictvím, nějaké invektivy. Minule jsem byl prohlášen za nějakého zločince, teď zase je to o tom, že se k mým rukám dostal nějaký dopis s nějakou rezignací. Při veškeré úctě, prostě nic jste mi neposlala, paní poslankyně, vaším prostřednictvím, pana předsedajícího. Je mi to líto, ale nic nemám. Nemám ani já nic, ani sekretariát vyšetřovací komise D47. A prosím vás, konečně už říkejte pravdu! To je celé.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní poslankyně, prosím. (V sále je silný ruch.)

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Já bych tady osobně oznámila, protože i přímo na komisi k D47 jsem svoji rezignaci oznámila. Na komisi jsem přišla, oznámila jsem. Řekla jsem důvody proč, které tady nebudu dále uvádět. Tam jsem všechno zdůvodnila a pan předseda mě vyzval, abych to udělala písemně. Nechápu, kde se dva dopisy ztratily. Okamžitě, jak tady odsud odejdu, tak po tom budu pátrat, protože jsem napsala dva dopisy. Oba byly zalepeny a dány do poslanecké pošty.

Jeden byl opravdu na pana Birkeho a druhý na pana Kolovratníka. Toť vše. Nevím, kde se stala chyba, kde dopisy skončily. Pokud je najdu někde jinde, tak vás potom s tím seznámím.

A nyní oficiálně oznamuji, že rezignuji na členku komise při vyšetřování D47. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Syblíka. Není tomu tak. Dobře. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pan poslanec Birke. Jedná se o řádnou přihlášku. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP