(14.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Kdyby vládní koalice náš zákon podpořila, mohlo mít teď hnutí ANO devět hejtmanů. Na tomto příkladu typicky vidíme absolutní politickou a ideovou vyprázdněnost některých členů vládní koalice. Vlastně vůbec nevědí, co vlastně chtějí prosazovat.

Nerespektování výsledků voleb a obcházení vítěze je jen důkazem, že tradiční politické strany udělají cokoli, aby se udržely u koryta za každou cenu.

Dámy a pánové, nejde o první příklad, kdy byl vítěz voleb obejit. Pamatujeme přece, že v Praze vyhrála předminulé volby TOP 09 se svým kandidátem na primátora panem Tůmou, ale největší programoví konkurenti, pravicová konzervativní ODS, se dohodli se socialisty a dosadili svého primátora. Všichni totiž víme, že pro mainstreamové strany platí, že jejich ideový politický program je jen pro - v uvozovkách - hlupáky na ulici, ale když jde o kšeft, tak šíbři zprava zleva se vždycky dohodnou. Na druhou stranu v tom nelze vidět zločin. K tomu, aby se ustavila jakákoli vláda v obci, ve městě, v kraji nebo na celostátní úrovni, je třeba udělat kompromisy a získat většinu za pomoci koaličních partnerů a je jasné, že v současném systému vyhrává nikoli vítěz voleb, ale ten, kdo umí udělat dohody či obchody. Pravda také v současnosti je, že ustavené rady v obcích a krajích nemusí respektovat vítěze voleb.

My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, nabízíme poctivé a systémové řešení, které zná celá Evropa. Je to přímá volba a samozřejmě odvolatelnost politiků, tedy v první fázi konkrétně starostů a hejtmanů. Poslední země v Evropě, kde byla zavedena, bylo Slovensko, a dnes už tedy v našem regionu zbývá jen Česká republika, která má na krajské a obecní úrovni princip poměrného zastoupení.

Jak jsem již řekl, loni jsme jménem našeho hnutí SPD v této Sněmovně navrhli ústavní zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, konkrétně starostů, primátorů a hejtmanů, a já vás, vážení kolegové a kolegyně, žádám, abychom toto téma, tedy zavedení přímé volby a odvolatelnosti politiků - a jak říkám, v první fázi pojďme diskutovat o starostech, primátorech a hejtmanech - dali na program této schůze Sněmovny.

Vím, že návrh zákona našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD tady ve Sněmovně nikdo už z principu neschválí, protože jsme tady jedinou skutečnou opoziční stranou, ale můžeme usnesením uložit vládě, tedy Ministerstvu vnitra, aby dokončilo a předložilo návrh svůj, tak aby v dalších komunálních volbách, které budou zanedlouho, se už mohlo volit tak, aby vládu v obci, ve městě a za čtyři roky i v kraji získal vítěz voleb. Je to mimo jiné i přání mnoha starostů, protože námi navrhovaný systém jim dává daleko větší stabilitu pro to, aby mohli plnit svůj program, a samozřejmě odvolatelnost dává naopak jistotu voličům, že když je politik podvede nebo zklame, mohou mu odebrat mandát. I toto stabilizuje systém, protože v ten okamžik si politici nedovolí voliče podvádět.

Na závěr vás tedy ještě jednou žádám o zařazení mimořádného bodu na program této schůze Poslanecké sněmovny s názvem zavedení přímé volby a odvolatelnosti politiků. A je mi celkem jedno, do jakého dne a na jakou hodinu tento bod zařadíte. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Takže se jedná o návrh na zařazení do pořadu schůze. Děkuji.

Než dám slovo paní poslankyni Černochové, prosím o chviličku strpení. Prosím, abyste svoji pozornost upřeli na galerii pro hosty, kde je přítomna delegace polského Sejmu v čele s panem Grzegorzem Janikem, předsedou polsko-české meziparlamentní skupiny přátel. (Poslanci povstávají a delegaci vítají potleskem.) Přítomen je také náměstek ministra sportu a turistiky Polské republiky pan David Lasek a delegaci doprovází Její Excelence paní velvyslankyně.

Nyní má slovo paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já se obracím na Poslaneckou sněmovnu s následujícím návrhem. Pravděpodobně většina z nás v minulém týdnu zaznamenala usnesení výkonné rady UNESCO, která přijala návrh rezoluce, která upírá Židům vazbu na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě. Domnívám se stejně jako kolegové z klubu ODS, že by bylo dobré znát stanovisko představitelů vlády k této záležitosti, jak se Česká republika postaví k hlasování o této rezoluci na generální konferenci UNESCO.

Jednoznačně považujeme za nezbytné, aby Česká republika prostřednictvím usnesení Poslanecké sněmovny dala jasně najevo, že s touto rezolucí nesouhlasí, že považuje svatá místa a práva Státu Izrael ve vztahu k nim za nepopiratelná a že nelze popírat historii. Tímto stanoviskem bychom měli podpořit zástupce české vlády při dalších jednáních o této rezoluci.

Dovoluji si tedy navrhnout nový bod s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rezoluci UNESCO upírající práva Státu Izrael na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě, a to na středu 19. 10. v odpoledních hodinách po pevně zařazených bodech.

Druhá moje prosba souvisí s tím, že jsme ve výborovém týdnu měli možnost se seznámit s návrhem bodu, sněmovního tisku 747. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Je to tedy zkráceně řečeno ten zákon o civilním letectví. Protože byl garančním výborem určen jiný výbor než výbor pro obranu a náš výbor pro obranu - když nepočítám ten mimořádný, který máme zítra ráno kvůli vyslání chirurgického týmu do Iráku - máme až 2. 11., tak jsem chtěla velmi zdvořile kolegy a kolegyně poprosit, jestli by bylo možné sněmovní tisk 747 stáhnout z programu této schůze, tak abychom se tímto tiskem mohli zabývat na výboru pro obranu a projednávali to až v následujícím termínu zasedání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Bartošek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, mám krátký návrh. Navrhuji, aby na dnešní jednání po pevně zařazených bodech byl zařazen bod číslo 13, registr smluv. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan poslanec Adámek, po něm pan poslanec Farský.

Paní poslankyně Kailová má kartu číslo 71.

 

Poslanec František Adámek: Dobrý den, kolegové, kolegyně, vážený pane předsedo. Dovolte mi, abych vás požádal o podporu přeřazení bodu číslo 4, sněmovního tisku 724, autorský zákon, vzhledem k tomu, že dnes má proběhnout projednávání tohoto zákona ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a pokud mám dobré informace, i volební výbor bude projednávat tento zákon, a protože nám nepochybně jde o to, aby tato norma byla pokud možno řekněme precizní a nejlepší a podle mých informací pan ministr s přeřazením nemá problém, tak bych vás chtěl požádat o pevné zařazení sněmovního tisku 724, bodu 4, na úterý 8. listopadu po pevně zařazených bodech. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Farského. Připraví se pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl obrátit vaši pozornost ke dvěma tiskům, které jsou v tuto chvíli zařazeny tak, že nejspíše nemají velkou šanci na to, aby se stihly. Jsou to body číslo 122 a 130.

Bod 122 je tisk 807 a má za cíl zjednodušit život lidem ve zcela logické věci, v tom, že si o řidičák nebudete muset žádat jenom tam, kde máte trvalé bydliště, ale v podstatě na kterémkoli ORP a zároveň že k tomu nebudete muset nosit v dnešní digitální době papírovou fotku, ale že ta fotka bude v systému veřejné správy, kde už vaše fotka je, a bude proto využitelná. O to bych vás chtěl poprosit. Čistě, řeknu, takový dárek lidem k tomu, aby se jim ve státě žilo jednodušeji, levněji, a zároveň to ušetří práci i úřadům.

Ve druhé fázi, a řekl bych, že je vážnější v tom, do jak obrovských majetkových vztahů vstupujeme, tak to je sněmovní tisk 837. Já už jsem to tady zmiňoval loni, nebo letos na přelomu roku. Jde o to, že v poslední době Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na pravomocné rozsudky žaluje obce o vrácení majetku, který dostaly na základě zákona č. 172/1991 Sb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP