(10.30 hodin)
(pokračuje Černochová)

A já bych jenom připomněla, vážení koaliční poslanci, když jsme tady projednávali EET, byli jste to vy, kteří jste nám vyčítali, že nějakým způsobem porušujeme jednací řád. Paní místopředsedkyně Jermanová a ostatní kolegové z vládní koalice nás dokonce sekli v těch jednáních, utípli, sebrali nám slovo, protože tvrdili, že porušujeme ve třetím čtení jednací řád. Vy tady to samé děláte už dvě hodiny.

Takže pane předsedo Poslanecké sněmovny Hamáčku, já vás žádám, abyste zjednal pořádek v této Sněmovně a dodržoval jednací řád!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. To byla zatím poslední faktická poznámka.

Pan předseda Hamáček s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já bych, jestli dovolíte, zareagoval na výzvu paní poslankyně Černochové. Víte, to je ta nekonečná debata o tom, co se může ve třetím čtení a nemůže. Pamatuji si dobu, kdy jsem chtěl zjednat pořádek a tvrdě jsem vyžadoval dodržování toho ustanovení jednacího řádu, a byla jste to vy, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, která mě za to kritizovala v médiích. Takže já už si to podruhé nedovolím. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já si s panem Hamáčkem tuhle záležitost vysvětlím. Nejsem si vědoma toho, v jakých médiích bych ho za toto kritizovala. Kritizovala jsem ho možná někdy za jiné věci, ale rozhodně ne za to, že on by byl tím, který by porušoval jednací řád. Porušování jednacího řádu je doménou jiných vašich kolegů, pane předsedo Hamáčku. Místopředsedů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mým prostřednictvím, prosím. A zcela jistě paní kolegyně nemyslela mě. Děkuji. (Pobavení.)

Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Gabal: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a členové vlády, já jsem dost nad tou poznámkou přemýšlel a nakonec jsem se rozhodl, že ji řeknu. Já bych rád vaším prostřednictvím požádal pana poslance Vondráčka, aby nepoužíval v dané souvislosti výrazu Sophiina volba.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, myslím si, že vás dlouho nezdržím, ale přesto i dnešní debata ve mně vzbuzuje takovou potřebu podělit se s vámi o dojmy, kterých stále více nabývám v poslední době.

Tato Poslanecká sněmovna řadou zákonů, které už jsme schválili, a týkaly se třeba financování politických stran, limitů, různých omezení, zpřísnění pravidel volební kampaně, ale i třeba registru smluv a dalších a dalších zákonů, vykročila tou nejnešťastnější cestou. Začala z českého právního řádu dělat kazuistický soupis toho, co se smí a co se nesmí, a tím se kupodivu nezpřísňuje boj proti korupci, ale vlastně se otevírá Pandořina skříňka, protože ten, kdo bude chtít, tak si prostor vždycky najde. A co se nestane? Prostě nebude zrovna ten daný konkrétní skutek v nějakém ze zákonů popsán a vznikne naléhavá potřeba znovu zase třeba novelizovat, upravovat. Mám velkou a vážnou obavu, že tak tomu bude i u tohoto zákona.

Komunistická strana Čech a Moravy s vysokou pravděpodobností podle toho, jak projdou jednotlivé pozměňovací návrhy, se poradí a zřejmě uvedený zákon může podpořit. Ale bude záležet na tom, jaké projdou pozměňovací návrhy a jakou podobu tento zákon nakonec dostane. Byli bychom velice neradi, aby to bylo v rovině, že se vlk sice nažere, ale koza zůstane celá. Procedura, jak je předložena, k tomu výrazně směřuje. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Grospičovi. Zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem se zájmem, tak jak to mám obvykle ve zvyku, poslouchal debatu a nemohu se ubránit dojmu, že tady opět je taková zbytečná přestřelka. Opravdu si myslím, že tohle mohlo být řešeno už v minulosti. Já mám jednoduchou pozici. Nejsem ani členem koalice, v podstatě nebyl jsem tady v minulosti, nemám za sebou nějakou politickou historii. A to, co teď řešíme, je poměrně velmi závažná věc. Myslím si, že už jsme ukázali u zákona o politických stranách, kde já jsem také říkal, že mě překvapilo, že diskuse a projednávání bylo poměrně jednoduché, že i tady mohlo argumentů a názorů zaznít více a zabývat se jimi podrobněji. A už to tady zaznělo i přede mnou, navrhoval to pan poslanec Bronislav Schwarz a já se k jeho názoru přikláním a podporuji ho, abychom to vrátili do druhého čtení. Já to pokládám za velmi rozumný návrh od pana kolegy a budu určitě hlasovat pro to.

Chtěl bych také ještě říct jinou věc, že nic nebrání - zaznělo to myslím od pana kolegy Ivana Pilného, i Radek Vondráček to zmiňoval - a je to věc etiky. Tady zaznělo, že pan Bloomberg některé své akcie prodal, něčeho se zbavil a že nebyl k tomu nucen. To přece mohl udělat i každý dotčený ministr této vlády, to mohl udělat sám od sebe. A já naprosto souhlasím s kolegou Pilným, že to je věc etiky. Ať si to tedy ti, co to budou posuzovat, občané a voliči i poslanci ve Sněmovně, až o tom budou hlasovat, ať si to vyhodnotí sami.

Nechápu to, proč je to opravdu vztaženo jen na úzký okruh osob. Velmi správně tady zaznělo, že ze soutěže o ty osoby - já nebudu používat silná slova -, které jsou v ostrém střetu zájmů, a některé finanční toky jsou pak podezřelé, vylučujeme řadu jiných osob na nižších úrovních, na úrovni krajských úřadů. Mockrát jsem slyšel, že největší podivné transakce se odehrávají na úrovni krajů, a ty tímto jsou vyloučeny.

Pokud se týká médií. Já si myslím, že to není jen otázka členů vlády. Nemusí to být člen vlády, nemusí to být ministr. A víme přeci velmi dobře, že existuje jiné impérium, které je ovládáno nečlenem vlády a má vliv na názory společnosti, občanů. Věci Facebooku. Nezlobte se na mě, je to samozřejmě pravda. Existuje také toto silné médium, ale přece jenom význam tištěných médií a zejména televize je přece jen největší a cílí na jinou skupinu osob, já bych si dokonce dovolil říct těch disciplinovanějších voličů, kteří potom chodí k volbám, než to mediální internetové prostředí. (Řečník se odmlčel.) Děkuji za ztišení hladiny hluku v sále.

Čili už jen poslední návrh. Podporuji návrh kolegy Schwarze a myslím si, že nejrozumnější varianta je vrátit zmíněnou novelu do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. To byl zatím poslední řádně přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pánů zpravodajů. Prosím, pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já už nebudu opakovat to, co jsem říkal ve svém úvodním slově. Vyjádřím se potom v hlasování u jednotlivých návrhů. Nicméně na některé věci v rozpravě bych tady zareagoval. Zmínil bych zejména článek 70 Ústavy, který stanoví, že člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce, a to uvádím proto, že tady v debatě zaznívalo, že není přiměřené omezit práva členů vlády, nebo že není možné zasahovat do jejich základních práv. Ústava to předvídá v citovaném ustanovení, a to právě u členů vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP