(18.40 hodin)
(pokračuje Laudát)

Je to tedy stanovisko jenom pana premiéra osobní, nebo vlády? bych velmi rád slyšel. A národ má právo na pravdu. Národ se bojí. Vy zneužíváte politiku strachu. Vytváříte politiku strachu, znervóznili jste občany, to funguje. Dělá to pan prezident, dělá to Babiš a další. A to nebudu mluvit o malých opozičních stranách.

Tak konečně řekněte, jaké řešení nabízíte. Vy nevíte, co jsou české národní zájmy? To je mi líto. Tak je řekněte, jaké jsou z vašeho pohledu české národní zájmy. Když pak samozřejmě je slyšet, že klidně můžeme zchudnout o 30 % - ono by to nebylo o 30 %. Nemluvě o tom, jaká tedy je potom výchozí situace.

Dávám procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen do přítomnosti alespoň obou vicepremiérů vlády. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Je to návrh pana předsedy Laudáta. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Je tady návrh, aby byl tento bod přerušen do doby přítomnosti obou vicepremiérů.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom tento bod přerušili do přítomnosti obou vicepremiérů, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 153. Přihlášeno je 110 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším řádně přihlášeným s přednostním právem je pan předseda Černoch, po něm pan předseda Fiala, po něm pan premiér. Všechno přednostní práva před zahájením rozpravy. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Vrátím se zpět k tomu, kdy pan premiér opustil jednací sál Poslanecké sněmovny a nezůstal tady vůbec nikdo. Považujeme to za projev absolutní arogance vůči vám, kolegové, levá, pravá strana, prostředek. Za aroganci vůči občanům tohoto státu, protože se tady projednává bod, který může jednoho dne nevratně a zcela změnit Evropu, a tím také Českou republiku, protože jsme součástí Evropy a protože pan premiér připodepsal smlouvu o bezvízovém styku s Tureckem.

Z toho, jak tady pan premiér hájí Turecko a všechny možné jiné vlády, tak pan kolega Stanjura o tom mluvil a má naprostou pravdu - tohle je Parlament České republiky a my nemůžeme za to, jakou má demografickou polohu Turecko, jestli je trychtýřem, nebo není trychtýřem. My hájíme Českou republiku a hájíme zájmy občanů České republiky a jejich bezpečnost. Přiznám se, že mě opravdu nezajímá, co se děje v turecké vládě. Nejsme členy turecké vlády, jsme poslanci Parlamentu České republiky. Z toho hájení mi opravdu přijde, že pan premiér bude brzy točit reklamu "Turek do každé rodiny".

Trychtýř - Turecko je trychtýřem pro teroristy a organizovaný zločin. Máte pravdu, pane premiére, a je to věc, na kterou upozorňujeme. V případě, že tento trychtýř, jak vy nazýváte Turecko, přijmeme do Evropské unie, tak v té chvíli ten organizovaný zločin a ti teroristé, kteří tam jsou, se budou moci zcela volně a bez problémů pohybovat po Evropě, tedy i v České republice. To je to, čemu se snažíme zabránit. Ne že by měl někdo nějaké další námitky vůči jiným státům, ale jestliže to je stát, který má opravdu osmdesátimilionovou muslimskou komunitu, ve které se pohybují tisíce radikálů, kde je opravdu organizovaný zločin, tak přece těmto lidem nemůžeme dát volnou vstupenku do České republiky.

Dalším bodem, který by v uvozovkách - nechci říct zaujal, protože to považuji za velmi nebezpečná slova - migrační tlaky. Migrační tlaky jsou, je to pravda. Ale co se stane ve chvíli, kdy jim tedy pan premiér Sobotka a česká vláda podlehne a přistoupí na bezvízový styk a přistoupí také na členství Turecka v Evropské unii? Opět se dostáváme k té první otázce a to je, že se sem dostávají a budou dostávat lidé, kteří můžou ohrozit bezpečnost českých občanů a budou tady mít zcela volný pohyb.

Vy jste říkal, pane premiére, že jsme šestá nejbezpečnější země na světě, což je velmi dobře a my si toho opravdu vážíme. Ale vaše politika, pane premiére, a jsem rád, že stojíte tady vlevo, že vám vidím do očí, že nesedíte za mnou, protože to myslím ne jako populistické řeči strany, ale myslím to zcela vážně. Mám taky děti a nechci, aby se pak musely tady jednoho dne bát. Vážím si toho, že je Česká republika šestou nejbezpečnější zemí na světě, ale tato politika, kterou vy i pan kolega ministr Dienstbier provozujete, může tuto situaci změnit a můžeme se jako republika posouvat hodně dolů. A víte to všichni, víme to velmi dobře. A já jenom nechápu ten důvod, proč dále proklamujete tuto velmi nebezpečnou politiku.

Migrační krize neskončila. V Libyi jsou opravdu další lidé, kteří jsou připraveni na cestu do Evropy. A Turecko vyhrožuje. Víme to, víte to vy, víme to my, Turecko vyhrožuje, má tvrdou vládu, tvrdé vyjednávací pozice, tvrdé politiky. A ve chvíli, kdy proti nim stojíme my jako Česká republika nebo vláda České republiky a ustupujeme, tak samozřejmě Turecko bude tlačit a bude chtít další a další ústupky.

Z toho, co jste tady říkal, pane premiére, tak se omlouvám, ale opravdu mi přijde jako arogance vůči Poslanecké sněmovně. To, že jste odešel v bodě, který se jmenuje Informace předsedy vlády o postoji k migraci a k dohodě Evropské unie s Tureckem, ani jste se neomluvil, vy jste tady měl své vystoupení po tom, co jste se vrátil, tak opravdu považuji za aroganci ne vůči ani tak nám, na to už jsme si možná zvykli, ale hlavně vůči občanům České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Černochovi. Další s přednostním právem přihlášeným je pan předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Prosím, pane předsedo. Po něm pan premiér.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji, pane místopředsedo. Budu reagovat v několika bodech na vystoupení pana premiéra.

Myslím, pane premiére, že v jedné věci jste polemizoval s něčím, co tady nikdo nezpochybňoval, a to je to, že skutečně prvořadým úkolem těchto dní je v Evropě bezpečnost. A já dokonce jsem připraven podpořit tu vaši tezi, že všechno musíme poměřovat - nebo jednoticím prvkem všech současných kroků EU musí být téma bezpečnosti. Tu pozici bych podpořil, kdybych ji znal jinak než z nějakých náhodných informací, ale třeba od vás na nějakém jednání, kde bychom se sjednotili na české národní pozici.

Já bych ale chtěl přece jenom polemizovat nebo položit aspoň otázky, které se týkají věcí, které jste vy tady zmínil. Vy jste řekl: Česká republika je díky naší politice v evropském mainstreamu. A já to pořád slyším od začátku působení vaší vlády, hlavní proud Evropské unie, chceme být jeho součástí, teď nějaký evropský mainstream. Já se přiznám, že nevím, co to je, a dokud mi to nebudete definovat, tak mám docela vážné pochybnosti, jestli být v nějakém mainstreamu evropském je v zájmu České republiky.

A znovu opakuji, v migrační krizi nemůžeme mít stejné zájmy. Dokonce z vašich slov to vyplývá. Nemůžeme mít stejné zájmy jako státy, které čelí tomu největšímu migračnímu tlaku ať už kvůli své geografické poloze, nebo kvůli tomu, že měly chybnou přistěhovaleckou politiku a ty lidi si tam pozvaly. Vždyť uvažujme logicky. Jestliže řeknu za a) hlavní prioritou je bezpečnost a jsem hrdý na to, že Česká republika je na šestém místě, pokud jde o bezpečnost v rámci všech zemí na světě, tak pak nemohu za b) říct, že mám ve věci migrace stejné zájmy jako Německo. Nemám! Protože s migrací souvisí problémy s bezpečností a Německo má problémy s velkým počtem migrantů, které přijalo na své území, a které se snaží ty problémy rozdistribuovat do ostatních zemí. Tady žádný společný zájem nemůže být, pokud řeknu "chci zachovat to, co je na České republice dobré", a to se shodneme, to je, že jsme bezpečná země. A takto přece musím v té evropské politice uvažovat, jinak se dostanu do špatných konců.

Takže podle mě není žádný mainstream Evropské unie, v kterém my bychom měli být, a bylo to v našem národním zájmu. Možná je, ale já nevím, co to je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP