(14.10 hodin)

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, žádám o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Přijímání migrantů českou vládou a výzva k odmítnutí bezvízového styku pro Turky. Rád bych tímto bodem doplnil již odsouhlasený nový bod dnešního programu, který si prohlasovala vládní koalice.

Musím na adresu Sobotkovy vlády říci, že ani chytrá horákyně by to nevymyslela lépe. Vládní koalice si na dnešek sama sobě zařadila bod, který má před krajskými volbami přesvědčit voliče, že koaliční strany jsou proti přijímání migrantů a proti neregulovanému vstupu islamistů z Turecka. Absolutní opak je však pravdou. Vláda migranty přijímá, a dokonce odsouhlasila bezvízový styk Turecku a podporuje sbližovací jednání mezi Evropskou unií a Tureckem. Uvidíte za malý okamžik, že mám pravdu. Nic se totiž nemění na rozhodnutí Sobotkovy vlády nelegální africké, arabské migranty a migranty z nekompatibilních kultur přijímat. Vláda už příchod několika tisíc migrantů odsouhlasila a kontinuálně migranty do České republiky přijímá. Bude tomu tak i nyní během celého podzimu.

Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD s tímto jednáním vlády samozřejmě absolutně nesouhlasí. Sobotkova a Babišova vláda před týdnem odsouhlasila další půlmiliardu na trvalou integraci těchto migrantů do České republiky. Přitom všichni dobře víme, že integrace lidí, kteří po staletí žili a žijí v jiné kultuře, v jiném kulturním a hodnotovém systému, je nemožná. To ukazují zkušenosti ze všech západních zemí. Vláda je slepá a hluchá. To opravdu všichni ti ministři nevědí, že jeden z nejzákladnějších příkazů proroka Mohameda platný pro všechny muslimy je, že jeho příkazy jsou neměnitelné, nereformovatelné a věřící je musí plnit doslova? Nelze tedy přinutit muslima, aby respektoval ženu jako plnohodnotného člověka, stejně tak aby nepovažoval za zločince gaye a lesby. Nelze tedy přinutit muslima, aby uznal, že je jakýkoliv náš zákon nadřazený zákonu, který projevil Mohamed.

Pokud jde o Turecko, dnes už konečně není tajné, že Turecko je země, která spěje k islamistické diktatuře a nemá co pohledávat v Evropské unii a je pro Evropu dlouhodobě bezpečnostním rizikem. Vzpomeňme jen, že vojensky napadlo i jiného člena NATO, Řecko, a dones vojensky okupuje další zemi Evropské unie, Kypr.

Dámy a pánové, navrhuji jako nový bod programu bod, na kterém bychom prodiskutovali a schválili výzvu Sobotkově vládě, která bude vyjadřovat skutečnou vůli občanů a bude mít i reálný význam. A teď se vaším hlasováním ukáže, jestli to vládní koalice myslí skutečně vážně s odmítnutím migrantů a s postojem vůči Turecku a jestli to myslí opravdu vážně.

Navrhuji diskutovat v rámci odsouhlaseného bodu, který navrhuji, o tomto textu rezoluce, který navrhuje naše hnutí SPD: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby ihned ukončila dobrovolné přijímání všech migrantů, kteří nelegálně vstoupili na území Evropské unie, všech migrantů islámského vyznání, a to i na základě kvót Evropské unie, a takové migranty, kteří již pobývají na území naší republiky, vrátila do země původu nebo země, z níž do České republiky vstoupili. Dále Sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby iniciovala jednání o ukončení přístupových rozhovorů o vstupu Turecka do Evropské unie a zamítnutí bezvízového styku Turecka do zemí schengenského prostoru."

To je náš návrh našeho hnutí SPD a to je to řešení, které považujeme za správné a absolutní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. Nyní s přednostním právem, pane předsedo, předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák, potom řádně přihlášený pan kolega Antonín Seďa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Dobrý den kolegyně a kolegové, já musím pana poslance Okamuru zklamat. V hlasování se bohužel nic neukáže, protože jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011 vetuji zařazení tohoto bodu. Všichni víte, že máme dnes jako třetí bod zařazen bod k podobnému, ne-li stejnému tématu. Tam jistě pan poslanec může navrhnout jakékoliv usnesení a může o něm být hlasováno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Jako zpravodaj k sněmovnímu tisku 226, to znamená bod číslo 37, k návrhu, který tady přednesl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, sděluji, že garanční výbor pro obranu tento sněmovní tisk ještě neprojednal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, říká se, že vytrvalost přináší růže. Takže znovu mi dovolte, abych navrhl zařazení pevného bodu na pátek jako třetí bod, a to bod číslo 49 Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tzv. krajská známka. Nebudu tady znovu vysvětlovat, i když asi by to bylo dobře, abych znova vysvětlil, jaké to přinese výhody pro občany, jaké to přinese výhody pro státní kasu, ale doufám, že už jste se s tím všichni seznámili a tento můj návrh podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému. Kdo dále do rozpravy? Pokud nikdo, tak budeme postupovat podle předložených návrhů s tím, že nejdříve budeme hlasovat, pokud nikdo nemá žádné námitky o třech pevně zařazených bodech z politického grémia, to znamená pevně zařazený jako první bod v pátek 16. září Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslankyně Aleny Nohavové, za druhé zařadit na čtvrtek jako pevně zařazený bod za bod 204 bod 205 tisk 894 a za třetí pevně zařadit na pátek 16. září bod 170 tisk 798, to je státní služba ze Senátu.

Ještě pan poslanec Novotný se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Novotný: Omlouvám se, ale podíval jsem se na program a tam jsem měl pouze dva body, takže jsem navrhl zařazení jako pevné zařazení jako třetí bod ten návrh zastupitelstva. Měním to na to po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tomu rozumím, ale nejdříve musíme odhlasovat ty věci a potom podle toho bude pořadí tak, jak to bude odhlasováno. Podle mého soudu to nemění nic na tom vašem návrhu, který je legitimní a který můžeme tak odhlasovat, protože se bude hlasovat až poté.

Kolega Seďa se hlásí ještě jednou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Já se musím kolegyním a kolegům omluvit, protože my jsme opravdu ten sněmovní tisk 226 projednali na té minulé schůzi, takže pan Kováčik má pravdu. Může být zařazen. Lhůta 60 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych na to upozornil. Proběhlo to 1. září a je to vyřízeno, sněmovní tisk máte usnesení výboru.

 

Nikdo nenamítá, že můžeme hlasovat ty tři body najednou, jedním hlasováním? Pokud ne, zahájil jsem hlasování číslo 145 a ptám se, kdo je pro tyto tři pevně zařazené body na čtvrtek a pátek tohoto týdne. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 145 z přítomných 157 pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o návrhu Pavla Kováčika o pevném zařazení bodu číslo 37 jako třetího bodu dnešního odpoledního jednání.

Hlasování číslo 146 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 146 z přítomných 159 pro 40, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh pana předsedy volební komise o pevném zařazení bodu 213, změny v orgánech Sněmovny, na pátek ve 13.30.

Zahájil jsem hlasování číslo 147 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 147 z přítomných 160 pro 150, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme se tedy volebními body zabývat v pátek ve 13.30.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Martina Lanka zařadit pevně tisk 833 bod 153, zákon o pobytu cizinců, jako čtvrtý bod po projednání informace předsedy vlády o migraci dnes odpoledne.

Zahájil jsem hlasování číslo 148 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 148 z přítomných 160 pro 49, proti 69. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP