(13.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pak pokud nepadne veto nejméně 20 poslanců nebo dvou klubů, tak samozřejmě to je věc, která je hlasovatelná.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 144, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh pana zpravodaje výboru pro životní prostředí, aby se tím znovu výbor nezabýval vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh ve druhém čtení v podrobné rozpravě v Poslanecké sněmovně, to znamená, že není třeba posuzovat jiné návrhy. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 116 pro 67, proti 1. Návrh byl přijat a garanční výbor má tedy ušetřenu práci.

 

Protože není další návrh na hlasování, končím druhé čtení tohoto návrhu bodu číslo 35, tisk 739. Děkuji panu ministru životního prostředí a děkuji oběma zpravodajům.

 

Dále bychom se měli zabývat bodem číslo 36. To je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ale tam je pověřen vládou pan ministr Jan Mládek, ten je řádně omluven a nemám doručeno žádné usnesení vlády, kterým by byl pověřen jiný z ministrů, a tak mi nezbývá nic jiného než dát bod 36 na konec bloku druhých čtení.

 

V tom případě můžeme pokročit k bodu

38.
Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi),
ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
/sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 5. prosince 2014 na 23. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Byla to pauza poslaneckých klubů TOP 09 a ODS. Dne 20. června 2014 na 10. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním, garanční výbor určí Poslanecká sněmovna. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze ústavněprávnímu výboru jako jedinému výboru, a je proto zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat. Připomínám, že usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 144/2.

Ještě než požádám kolegu Foldynu a Vondráčka, aby zaujali místo u stolku zpravodajů, eviduji přednostní právo předsedy klubu KDU-ČSL Jana Miholy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, já si dovoluji požádat o pauzu na poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL v délce 40 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu KDU-ČSL. Vyhovím mu podle zvyklostí a jednacího řádu a v tom případě vzhledem k původní dohodě i přeruším jednání Poslanecké sněmovny do úterý 13. září s tím, že konstatuji, že jako první bod jednání by měla být zdravotnická povolání - tisk 723 ve druhém čtení, a zákon o léčivech - bod 24 a další, pokud samozřejmě pořadí nezměníme.

Přeji vám hezké odpoledne, hezký víkend a těším se s vámi v úterý na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 13.24 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP