(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Leoši Hegerovi. Ještě než budeme pokračovat, došlo omluva ministra vnitra Milana Chovance od 12.30 hodin z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů.

Dále v rozpravě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Stanjura, poté pan kolega Plzák. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Není úplně jednoduché pro mě argumentovat proti dvěma ministrům zdravotnictví, současnému a bývalému. Ale mluvil jsem pouze o tom vzorci a myslím si, že nemusí být a nehrozí zneužití ze strany vlády či Ministerstva zdravotnictví, že si nakreslí zase úplně jiné vzorce, protože by se zesměšnily v té odborné obci a mezi těmi, kteří to modelují. Ty povinnosti, jak to má vypadat a která data se mají předávat, jsou definovány v samotném zákoně, ne v té příloze. Takže já věřím, že se o tom ještě povede debata a že možná najdeme cestu, protože jinak, ruku na srdce, hlasujeme úplně naslepo. V této části, pokud to tam zůstane, hlasujeme úplně naslepo. A to není potřeba. A jediné, a to dávám k úvaze a jsem v tom laik, ale prostě pouhá dvě promile z celkového objemu mi přijde, že je to skoro jedno. Já se omlouvám, vím, že je to půl miliardy. Překvapilo mě, jak je to málo. Očekával jsem, že to číslo bude vyšší, že ti spoluobčané, kteří bohužel trpí chronickou nemocí, nikdo jim to nepřeje, že pouhá dvě promile mi nepřijde, že to spustí souboj těch pojišťoven, aby zrovna tito... Možná že ano, jen říkám, že jsem překvapený, že to číslo je poměrně malé. Jako laik bych očekával číslo vyšší, ale nijak ho nezpochybňuji, jestli si rozumíme. Nechci o tom vést polemiku, jestli to číslo je dobře, nemám důvod tomu nevěřit. Jen to berte jako konstatování, že to není tolik. Člověk by očekával... Ten zákon se složitě vyjednával, pokud se chystá šest let a bavíme se o dvou promile, tak si myslím, že to není úplně očekávatelný výsledek. Ale jak říkám, nezpochybňuji to.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Pavla Plzáka, poté řádnou přihlášku pan ministr zdravotnictví. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem se přihlásil k poznámce, protože jsem čekal, že to, co chci říct, zazní z úst mých předřečníků.

Tento zákon je přesně dokladem toho, že bychom si mohli projednávání takovýchto zákonů ušetřit, pokud bychom měli opravdu systém, že peněžní prostředky shromážděné v systému veřejného zdravotního pojištění bude obhospodařovat jeden orgán, ať tomu říkáme pojištění, nebo daň, všichni víme, o čem mluvím.

Chtěl jsem se zeptat pana ministra, jestli už nepřišel čas na širší politickou diskusi i tady ve Sněmovně směřovat systém tímto směrem. On nám opravdu slíbil, že se pokusí předložit něco ve smyslu dobrovolné spoluúčasti, kde by potom bylo pole pro působení komerčních pojišťoven. Chtěl bych se pana ministra zeptat, jaký je jeho názor na tuto věc a jestli do budoucna o tom uvažuje, protože to trošku slíbil i nám na klubu, a kdy ten čas přijde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Plzákovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan ministr Němeček, ještě předtím došlá omluva od poslance Tomio Okamury do konce jednacího dne. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si zareagovat na některé poznámky, které tady byly vyřčeny v rámci debaty, co se týká toho, jestli tam skutečně musí být ten výpočet v tom zákoně, nebo nemusí. Já se přiznám, já to nevím, já jsem tu skutečně dal na doporučení legislativců, kteří byli vedeni tou logikou, kterou tady uvedl už pan docent Heger, že skutečně z těch výpočtů a vzorců vyplývá povinnost platby a povinnost musí být v zákoně. Nicméně slibuji, že se znovu zeptám, jestli tomu tak skutečně musí být, a v rámci debaty ve výboru se té věci budeme věnovat.

Jestli ta změna není příliš malá z hlediska motivace. Přiznám se, že jsme v tomto trochu konzervativní, že jsme skutečně nechtěli tu změnu z hlediska kvalitativní změny kvantitativně poměrně výrazně rozšířit, aby to náhodou nezpůsobilo nějaké zásadnější otřesy v systému. Tak tady skutečně ano, je to menší změna, ale myslím si, že je to takto správné, že bychom úplně neměli to brát metodou pokus - omyl. Nicméně na základě zkušeností, a myslím si, že kolegové mi dají za pravdu, že pro zdravotní pojišťovny i ty sumy v řádu stovek milionů korun budou zajímavé k tomu, aby je motivovaly. To, co je podle mě na tom zákoně úplně nejpodstatnější, aby se začaly konečně starat o ty chronicky nemocné pacienty, aby začaly přicházet s aktivními programy péče o chroniky, jako jsou diabetici, jako jsou další velké skupiny, tak jako to dělají zdravotní pojišťovny v jiných zemích. A to si myslím, že je na tom to nejdůležitější. Pokud toto úspěšně zavedeme a nevyvolá to nějaké zásadní otřesy v systému, tak si myslím, že po čase přijde prostor na to, aby např. ta změna byla větší i z hlediska objemu, ale myslím, že takto je to správné.

Co se týče toho zákona, který by nějakým způsobem podobně, jako je tomu u léků, i u zdravotnických prostředků vymezoval to, co se hradí, a to, co se nehradí, tak ta změna bohužel narazila na poměrně výrazné připomínky ze strany i organizací zdravotně postižených, z organizací dalších, takže předpokládáme, že teď na podzim bychom ji dokončili a předložili. To je odpověď, ke které jsem byl vyzván. Takže je to bohužel komplikovanější, než jsme si mysleli, a ohlas veřejnosti, které se to týká, je veliký. Takže si myslím, že ještě letos na podzim s tímto zákonem přijdeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví za vystoupení v rozpravě. Ptám se, kdo další, protože žádnou další písemnou přihlášku nemám. Z místa se nikoho hlásit nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nebyl žádný návrh na hlasování k vrácení nebo zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Není tomu tak, můžeme tedy rozhodnout.

Protože se změnil stav ve sněmovně, všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, vím, že část je ještě v předsálí, tak rozhodneme v hlasování číslo 141 o přikázání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

Zahájil jsem hlasování číslo 141 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 141. Z přítomných 100 poslanců pro 98, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Výpočty se určitě odehrají ve výboru zdravotním, nikoli rozpočtovém, takže nikdo nic nenavrhuje. Můžeme tedy skončit tento bod. Děkuji panu ministru zdravotnictví, děkuji zpravodaji a konstatuji, že tento návrh byl přikázán zdravotnímu výboru jako výboru garančnímu a nebyl přikázán žádným dalším výborům. Lhůta k projednání zůstává podle zákona 60 dnů.

 

Dalším bodem našeho jednání v prvním čtení je přerušený bod

90.
Návrh poslanců Antonína Sedi, Robina Böhnische, Romana Sklenáka,
Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání
zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů
v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům
rezortu obrany a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 378/ - prvé čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP