(12.40 hodin)
(pokračuje Holík)

Po odůvodnění náměstkyně ministra zdravotnictví Mgr. Lenky Taie Kolaříkové, zpravodajské zprávě posl. Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsané ve Znojmě dne 21. ledna 2016;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji vám za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Vzhledem k tomu, že usnesení jsou shodná, můžeme se jimi zabývat. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Nikdo se nehlásí.

 

Zbývá nám tedy hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Rozhodneme hlasováním číslo 125. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na usnesení, které přednesl pan zpravodaj Holík za výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 125, z přítomných 121 poslanců hlasovalo pro 93, proti nikdo. Návrh byl schválen. Usnesení bylo schváleno a vyslovili jsme souhlas s ratifikací této rámcové úmluvy.

 

Po skončení bodu č. 182 na upozornění z pléna vás všechny odhlásím a žádám o novou registraci. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

 

Budeme pokračovat bodem č. 185 a půjde o

185.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku, která byla podepsána v Santiagu de Chile dne 2. prosince 2015
/sněmovní tisk 705/ - druhé čtení

Z pověření vlády za ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše uvede tento tisk ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové Česká republika má v současné době uzavřeny mezinárodní smlouvy týkající se zamezení dvojímu zdanění s více než osmdesáti státy světa, Chile však mezi nimi dosud chybí. V kontextu mezinárodního zdanění je přitom zcela zásadní, zda země, která má jistou roli v obchodních i finančních záměrech českých daňových poplatníků, má uzavřenu daňovou smlouvu s naším státem, a to je jistě i případ Chile.

Pro vaši informaci uvádím, že v dubnu letošního roku vyslovil souhlas s ratifikací této smlouvy Senát Parlamentu České republiky.

Smlouva, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Chilskou republikou v současnosti navrhuje, řeší zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění veškerých druhů příjmů a majetku. Smlouva používá jako hlavní metodu vyloučení dvojího zdanění příjmů a majetku českých daňových rezidentů metodu prostého zápočtu zahraniční daně. Sjednaná smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy, a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Řeší případy, kdy právo vybrat daň mají ve svém vnitrostátním právu zakotvené oba signatářské státy. V těchto situacích je smlouva zajisté nadřazena vnitrostátnímu předpisu.

Smlouva standardně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí, rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a zajistí relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států.

Uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Celkový přínos plynoucí z jejího uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce.

Na základě výše uvedeného a řečeného vás tedy prosím, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní smlouvy a vyslovila souhlas s její ratifikací. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Richardu Brabcovi. Konstatuji, že usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 705/2. Návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor, usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 705/1.

Nejprve požádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby přednesl zpravodajskou zprávu, a pak požádám paní kolegyni Miloslavu Vostrou, která bude zpravodajkou rozpočtového výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Přednesl bych usnesení zahraničního výboru z 24. schůze ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Santiagu de Chile dne 2. prosince 2015. Jedná se o sněmovní tisk 705.

Po odůvodnění náměstka ministra financí Mgr. Ondřeje Landy a zpravodajské zprávě poslance Karla Raise a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daně z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Santiagu de Chile dne 2. prosince 2015;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru, což tímto činím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji zahraničního výboru panu poslanci Karlu Raisovi a nyní prosím zpravodajku rozpočtového výboru Miloslavu Vostrou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, tímto vládním návrhem se zabýval rozpočtový výbor na své 37. schůzi dne 16. března 2016 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daně z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Santiagu de Chile 2. prosince 2015. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury a eviduji přihlášku pana kolegy Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Měl bych pár doplňujících dotazů na pana ministra. Podle mě je Chile významná země, jestli by nás tedy mohl seznámit, jaké byly objemy vzájemného obchodu v letech 2015 a 2014. A jestli by nám mohl říci nějaké významné chilské investice v České republice nebo významné české investice v Chile. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pan ministr jistě odpoví po vystoupení předsedy klubu TOP 09 Františka Laudáta, který se přihlásil. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já mám jen takovou krátkou poznámku, když vidím, jak to tady vypadá za mými zády (ve vládní lavici). Nebylo by přece jen z hlediska chodu vlády racionálnější, kdyby tyto smlouvy tady předkládal a naučil se je dopředu pan Dienstbier? Pan ministr životního prostředí má velkou řadu problémů ve svém resortu, které by spíše měl řešit, než tady dělat ředitele zeměkoule. Stáhl jste zákon, jeho závěrečné hlasování, zřejmě kvůli volebním záležitostem. Ve středu se mělo zahájit závěrečné hlasování o zákoně o ochraně přírody. Myslím si, že byste měl spíš pracovat, a toto by předkládal Dienstbier. Bylo by to pro chod vlády i pro republiku lepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nikdo se nehlásí do rozpravy. Pan ministr se hlásí, prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ten objem vzájemného obchodu byl v roce 2014 téměř 100 mil. amerických dolarů, číslo z roku 2015 nemám, ale bylo by srovnatelné. Konkrétní investice vám říci nemohu, ty teď nevím, nemám je v podkladech, ale určitě není problém je doplnit.

Panu kolegovi Laudátovi vaším prostřednictvím, pane předsedo. Já jsem prakticky multifunkční, mně to nebrání v práci, ani tady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V rozpravě ještě pan předseda Stanjura.***
Přihlásit/registrovat se do ISP