(17.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže ty zprávy jsou vevnitř, dodané (čte:) Generální ředitelství cel, odbor 31, Poslanecká sněmovna, Parlament České republiky, tajná spisovna. Stvrzenka o převzetí utajované písemnosti. Převzal PhDr. Jan Gabriel, tajemník Stálé komise pro kontrolu použití odposlechů Celní správy. (Opětovně ukazuje papír.)

Takže tady je důkaz, že pan Korte dostal zprávu za 2013, za 2014 a že lže a že lže i pan Kalousek. Takže já ho vyzývám, aby se omluvil, protože na ty desítky lží, které tady odzněly, tak je samozřejmě problematické mít jasné důkazy. Ale stačí se podívat, kolik činí dotace na biopaliva na tento rok, ze státního rozpočtu za šest měsíců například 350 tisíc korun. Ten byznys skončil.

Takže znovu vyzývám pana poslance Kalouska, aby se omluvil, a pan Korte taky, protože oba lžou. Žádný zákon jsem neporušil a plním si povinnosti ministra financí podle zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky - pana poslance Stanjury, pana poslance Laudáta a pana poslance Korteho. Takže první prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já určitě znám jednací řád. Já vím, že ten, kdo je vybaven přednostním právem, nemusí mluvit k věci. A já jsem jeden z nich, tak to občas také využívám. Ale po poměrně vzrušené a řekl bych poměrně věcné debatě k volebním zákonům přijde pan ministr financí s tímto svým expozé. Já nevím, co s tím máme dělat, jak nám přispěl do rozpravy - ještě faktickou připomínkou. A tady došlo k porušení jednacího řádu. To je zákon, když se dneska chytáme za slovo, kdo porušil zákon. Protože má reagovat na to, co zaznělo v rozpravě k tomuto bodu od předchozích řečníků. V tomto bodě jsme o celnících opravdu, pane ministře, nemluvili. Naštěstí. Mně to vůbec nechybí, že jsme v tomto bodě nemluvili o celnících. Vy jste tu debatu úplně rozbil. Ale úplně. (Posměch z lavic ANO. Zvyšuje se hladina hluku.)

A teď nevím, jestli skutečně nepotřebujeme čas na poradu klubu, co budeme dělat s tím zákonem, protože jestliže tady budeme debatovat celníky a budou tady někteří poslanci běhat a říkat: vy lžete, ne, vy lžete... Kdyby to bylo aspoň k tomu zákonu, tak mi to vůbec nevadí. Ale je to úplně mimo mísu. Neříkám, že to ministr financí říct nemohl. Mohl. Ale k čemu nám to je? To jste si mohl udělat tiskovou konferenci, pane ministře. (Ministr Babiš reaguje z vládní lavice: Ještě udělám!) V pořádku. To vám nikdo nemůže bránit.

Ale nevím, jestli jste reagoval na tu docela vážnou debatu o tom, kdo může platit volební výdaje, kdo nemůže, komu se započítává, komu se odpočítává. Úplně jste to svým vystoupením rozbil. A až si zas budete stěžovat, že vám to nejde tak rychle, jak jste chtěli, tak si vzpomeňte na to, jak to dneska od 14. hodiny vypadá (upozornění na čas) a kdo tady mluví k věci a kdo ne.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Váš čas, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Uplynul. Děkuji za upozornění. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Prosím dalšího s faktickou a tím je pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jsem víceméně chtěl říct totéž. Protože pan ministr neohlásil přednostní právo, začal mluvit úplně z cesty k něčemu jinému.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Omlouvám se, já jsem uvedla, že pan Babiš jde s přednostním právem. Říkala jsem to.

 

Poslanec František Laudát: Tak to se omlouvám. Nicméně skutečně, a není to poprvé, vzpomínám si, jak... A když někdo sleduje debatu, tak si musí nutně udělat názor, že už jsme všichni zralí na psychiatrii, protože já jsem něco před zahájením schůze, před schválením programu, někdy v červnu jsem ho kritizoval, načež on se probral v půl jedné a zcela rozbil debatu o spotřebitelských úvěrech. Teď udělal totéž, když potom přátelé na telefonu mu dodali podklady. A skutečně tohle věci neslouží, protože skutečně potom můžeme působit ve smyslu té arabské průpovídky, jak jel Arab po Sahaře a potkal druhého Araba a ptal se ho: Prosím tě, kolik je hodin? Ten mu odpovídá: Pětatřicet ve stínu. A následující odpověď byla: Děkuji, nekouřím. A vy se v tomto stylu chováte. Prosím. Jako skutečně, když se na to někdo kouká, tak už se to nedá poslouchat. Tak aspoň počkejte, až se doprojedná ten bod, do toho udělejte ten svůj mezivstup s čímkoli. A pak aspoň to má nějakou logiku. Ale takhle rozbíjet debatu je velmi nešťastné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Korteho s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Opravdu tady nechci mařit debatu o tak důležitém zákoně, takže nechci zde hovořit o tom, co se pokusil nastolit pan ministr. Pro pana ministra: Svolávám kontrolní orgán na čtvrtek 13 hodin. Žádám pana ministra, aby se dostavil s příslušnými doklady, že odevzdal zprávu za rok 2013, 2014, 2015 a první pololetí 2016. To je všechno. Tam bude mít dost prostoru to vysvětlit. Děkuji. (Ministr Babiš natahuje ruku s papírem: Tady máte tu doručenku. Poslanec Korte už mimo mikrofon: Přineste to ve čtvrtek!)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Fiedlera.

 

Poslanec Karel Fiedler: Bude to k věci na vystoupení předřečníka, nikoli k bodu, který nám svítí na tabuli. Chtěl bych vyzvat pana - teď nevím, koho prvního, protože on vždycky bude jeden uražený, že jsem ho jmenoval prvního. Tak chtěl bych vyzvat pana Babiše a pana Kalouska, a řeknu to i obráceně, pana Kalouska a pana Babiše, aby už zanechali tady těch přestřelek tady ve Sněmovně. Myslím, že to obtěžuje už občany tohle poslouchat, obtěžuje to nás poslance ve Sněmovně. Vidím to tady dneska na sněmovně. Zažil jsem to minulý týden ve středu na rozpočtovém výboru. Prosím vás, už toho nechte. Vyřiďte si to ve volbách v rámci volebního klání, kdo vyhraje. A přestaňte už těmi vašimi invektivami a přestřelkami a minulý týden ve středu na rozpočťáku nadávkami a dříve sprostými výpady už obtěžovat jak Poslaneckou sněmovnu, tak občany. Děkuji. (Krátký potlesk z levé i pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a táži se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. Dříve než přistoupíme k hlasování, svolám kolegy z předsálí a využiji té chvilky a načtu omluvu paní poslankyně Matušovské, která se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

A nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony, podle sněmovního tisku 568/9, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 568/10."

Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 37, do kterého je přihlášeno 152 přítomných, pro 92, proti 36. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 608/5/ - vrácený Senátem

***
Přihlásit/registrovat se do ISP