(15.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Pan kolega Lank to upřesní. (Poslanec Lank: Zvlášť.) Zvlášť hlasovat. Dobře.

 

Budeme hlasovat nejdřív o pevném zařazení bodu číslo 97 trestní zákoník na středu 14.30.

Zahájil jsem hlasování číslo 9 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 177 pro 44, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o pevném zařazení tisku 670 bod 117, a to také na středu po polední přestávce, v hlasování číslo 10, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 177 pro 10, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším přihlášeným byla paní poslankyně Olga Havlová a ta požadovala zařazení bodu číslo 125, podporované zdroje energie, na středu 17. 9. po pevně zařazených bodech. Zatím jsme tam žádný pevně nezařadili, čili na 14.30.

Budeme hlasovat v hlasování číslo 11, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto pevné zařazení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 178 pro 53, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem pana poslance Romana Váni a ten navrhuje vyřadit bod číslo 33 sněmovní tisk 495 z programu této schůze.

Rozhodneme v hlasování číslo 12, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 12 z přítomných 179 pro 166, proti nikdo. Tento bod byl vyřazen z probíhající 49. schůze.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Vladimíra Koníčka, a to abychom zařadili zítra 7. 9. jako první a druhý bod na 14.30, tedy po polední přestávce, body 130 a 173. Pokud by to neprošlo, tak dnes je zařadit po projednaných vrácených zákonech ze Senátu. Jde o body 130 a 173 na pevné zařazení na zítřek.

Zahájil jsem hlasování číslo 13. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 13 z přítomných 178 pro 35, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, zda bychom tyto body nemohli projednat dnes po senátních návrzích zákonů.

Zahájil jsem hlasování číslo 14 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 178 pro 33, proti 112. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Tomia Okamury, který má název Diskuse o změně Ústavy, která by umožnila zamezit návrhu lidí bojujících v řadách radikálů v zahraničí. Takto zní text podle písemného materiálu. Rozhodneme bez pevného zařazení do programu schůze.

Zahájil jsem hlasování číslo 15 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 179 pro 12, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat dalším návrhem a to je návrh pana poslance Radima Fialy, zařazení nového bodu Diskuse k projednávání výroků komisaře OSN Zaída Husajna vůči prezidentu republiky, a to zatím bez pevného určení, ale zařazení do programu schůze.

Zahájil jsem hlasování číslo 16. Kdo je pro projednání tohoto bodu? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 180 pro 18, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Takže se můžeme zabývat dalším návrhem a to je návrh pana poslance Karla Šidla, který požaduje zařazení nového bodu Informace ministra dopravy o postupu a stavu příprav staveb, na které je potřeba EIA.

To rozhodneme v hlasování číslo 17, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 17 přítomno 180, pro 92, proti 63. I tento návrh byl přijat a budeme se tím bodem zabývat.

 

Děkuji, s tím, že máme před sebou další hlasování, a to návrh pana poslance Františka Laudáta, který navrhuje Informaci premiéra Bohuslava Sobotky k řešení situace v rezortu dopravy, a to alternativně buď ve středu jako druhý bod po pevně zařazených bodech. Pardon, 13. 9., nebo 14. 9. Takto.

Já se omlouvám, protože u kolegy Šidla jsem ještě neřekl, že šlo o pevné zařazení na 13. 9. jako první bod. To jsem neřekl. Musíme to odhlasovat. Jestli souhlasíme s tím pevným zařazením bodu.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 18 a ptám se, kdo je pro pevné zařazení bodu, který jsme právě přijali, to je návrh pana kolegy Šidla. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 18 z přítomných 180 pro 78, proti 69. Čili pevné zařazení neprošlo, ale budeme se muset řídit tím, že už jeden takový bod byl přijat, a asi budeme o nich hlasovat dohromady.

 

Nyní tedy na 14. hodinu v úterý 13. 9. informace premiéra Sobotky o řešení v rezortu dopravy, tak jak navrhuje kolega Laudát. To je první alternativa.

Zahájil jsem hlasování číslo 19 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 180 pro 83, proti 71. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP