(15.20 hodin)

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dovolte mi požádat o zařazení nového bodu na jednání dnešní schůze. Navázal bych tímto bodem na zdůvodnění, které tady přednesl pan kolega Stanjura z ODS, a týká se předchozího jednání před schválením novely zákona, který posuzoval vlivy na životní prostředí, a jednalo se o urychlenou výstavbu dopravních staveb v České republice, jejímuž schválení podle devadesátky předcházelo jednání, na kterém byl zúčastněn nejen ministr životního prostředí, ale i ministr dopravy.

Nechci se zabývat tím, jestli deset staveb, které byly vyjmenovány, jsou dodržovány, či nejsou, ale my jsme na této schůzce avizovali, že nás velice zajímá jako poslance a bude zajímat i Poslaneckou sněmovnu, jak bude pokračováno u dalších staveb, které nemají přiznané posouzení vlivu na životní prostředí, a jakým způsobem bude u těchto staveb postupováno. Bohužel mohu říci, že do dnešního dne jsme přes všechna ubezpečení nedostali žádné informace. Od toho června letošního roku už uplynula určitá doba. Proto bych žádal, aby se tento bod jmenoval Informace ministra dopravy o postupu a stavu přípravy staveb dopravní infrastruktury, které nezískaly výjimku v platnosti posouzení vlivu na životní prostředí, zjednodušeně EIA.

V tomto tématu bych chtěl, aby bylo možno získat informace za prvé o tom, jak pokračuje příprava stavby, která byla vyjmuta z původního seznamu výjimek, a to se týká stavby 511, je to obchvat okolo Prahy, tzv. pokračování D0, mezi D1 a Běchovicemi.

V další části bych velice rád věděl, jak pokročila jednání mezi Evropskou komisí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy o postupu ohledně vyjednávání nových podmínek posuzování vlivu na životní prostředí.

A třetí část, to je ta nejzávažnější z mého hlediska, zda těch zbývajících 90 staveb dopravní infrastruktury je definitivně zastaveno, anebo získá nějakou formou potřebné posouzení vlivu na životní prostředí tak, aby mohla pokračovat příprava těchto staveb.

Proto vás ještě jednou žádám: Podpořte zařazení nového bodu, jak již jsem zmínil, Informace ministra dopravy o postupu a stavu přípravy staveb dopravní infrastruktury, které nezískaly výjimku v platnosti posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Požádal bych o zařazení na 13. září, to je úterý, jako první bod jednání. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Laudáta, připraví se paní poslankyně Semelová.

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl navrhnout pevné zařazení bodů, a to bodu, který máte v programu jako 152, sněmovní tisk 837. Je to návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a můj na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Je to tisk - a vzhledem k tomu, že cítím velikou šanci na to ho kladně projednat napříč politickým spektrem, jedná se o umisťování sítí, případné umisťování sítí pod silnice I. třídy. Tudíž bod 152 zařadit jako pevný bod, jako první po pevně zařazených bodech na středu příští týden odpoledne. Jedná se o první čtení, byť tam je návrh podle § 90 hlasování. To je můj první návrh.

Druhý návrh dávám, aby byl pevně zařazen bod číslo 140, návrh Miroslava Kalouska, Martina Plíška, Marka Ženíška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, sněmovní tisk 792, protože se blíží uvedení v praxi EET, a to na příští týden na středu na 18. hodinu jako pevně zařazený bod.

Za další. Už tady vystupovali dva kolegové, to je třetí návrh, nicméně já bych se pokusil navrhnout integrovaný bod. Myslím, že napříč politickým spektrem cítíme, že resort dopravy se nachází v krizi, která nemá od roku 1990 obdoby, a proto navrhuji, aby byl nově zařazen na pořad Sněmovny a s konkrétním časem, a to druhý bod po pevně zařazených na příští týden ve středu, který by se jmenoval Informace premiéra vlády Bohuslava Sobotky o řešení krize v resortu dopravy, s tím, že to, co bych považoval za okruhy jednání do tohoto bodu, alternativně tedy úterý po pevně zařazených bodech odpoledne a středa druhý bod po pevně zařazených bodech, příští týden také, a sice ty okruhy by byly jednak velmi podivné -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se velmi omlouvám, vy jste teď načetl několik alternativ, ale já jsem si je nestihl zapsat, tak jestli můžete jenom, na kdy chcete ten bod zařadit.

 

Poslanec František Laudát: Takže první alternativa úterý příští týden a druhá alternativa středa příští týden odpoledne.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Úterý dopoledne? Pardon, začínáme odpoledne, jasně. Úterý 14.00.

 

Poslanec František Laudát: První okruh by se mohl týkat otázky pokračování výběru mýtného. Druhá věc, co už tady zaznělo jak z úst Zbyňka Stanjury, tak Karla Šidla, to je otázka vlastně budoucnosti realizace dopravních staveb. To, že situace je velmi tristní, úplně bez nějaké budoucnosti nebo bezvýsledná, bylo ukázáno na hospodářském výboru minulý týden, kdy jsme se poprvé zeptali na to, jak si Ministerstvo dopravy představuje zrychlený postup veřejnoprávního projednání a vypracování nové EIA na stavbě 511 Pražského okruhu. A bylo to naplnění usnesení, které jste jako doprovodné přijali k EIA.

Za další. Nejenom že už byla z prioritních staveb vyřazena prodloužená Rudná. Když jsem ministrovi říkal, že může narazit, když v zákoně a v tisku tvrdili, že se jedná o infrastrukturní stavby na transevropské síti, a upozorňoval jsem na to, že minimálně tato, ale možná i některé další na transevropské síti nejsou. Řekl, že to je v pořádku, že je to schváleno Bruselem.

Velmi velké pochybnosti mám o tom, zda nám vláda říká plnou pravdu, a zejména premiér Sobotka, zda tady předložil všechny důkazy o tom, jak je dohodnut s předsedou Evropské komise, zda platí všechno. Já jsem například nedávno u té stavby 511 narazil dokonce na informaci, se kterou se tady rozhodně vláda nechlubila, nebo premiér Sobotka, ve které se píše z Bruselu od šéfa DG, že vlastně sdílí téměř štěstí, když to budu parafrázovat, že ta 511 na Pražském okruhu byla vyřazena. Skutečně, ta situace je natolik tristní, myslím si, že napříč politickým spektrem jsme shodni v tom, že všichni chtějí, aby se stavěly dálnice, aby se přestavovaly silnice I. třídy atd. atd.

Ta situace je ještě o to horší, že v hospodářském výboru, pokud detailně projednáváme jako garanční výbor některé zákony, tak narážíme na stále opakované problémy. Například do dneška nejsem schopen zjistit, máme i v programu zařazenu novelu zákona o civilním letectví, a skutečně nejenom já, ale i kolegové se dostali do zcela výjimečné situace, byť tomu věnujeme značné úsilí, nejsme schopni zjistit, který z resortů či jeho zástupci lžou, jestli Ministerstvo dopravy, nebo Ministerstvo obrany ve věci letišť, která dokonce mohou být údajně podle některých zcizena apod. A vlastně neumíme najít odpověď, je tam rozpor, byť ministři se domluvili, ale o patro níž už jsme z obou stran varováni, schválíme to, či neschválíme, takže my nejsme schopni dohledat dopady. Taktéž se odehrává i to, že dokonce i poslanci vládní koalice, vlastní strany, hlasují proti rezortnímu ministrovi například ve věci STK u otevřeného zákona o pozemních komunikacích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP