(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 49. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 49. schůze dne 25. srpna 2016. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 26. srpna t. r.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a pana poslance Jiřího Petrů. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s těmito dvěma ověřovateli. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 1. Přihlášeno je 154, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 49. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Černochovou a pana poslance Jiřího Petrů.

 

Pan poslanec Tejc - karta 168.

Ještě než přečtu omluvy, tak o slovo požádal s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Kolegyně a kolegové, prosím o klid.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jak je vám všeobecně známo, minulé úterý zemřela Věra Čáslavská. Doporučuji a chci vás poprosit, abychom tuto dámu, tuto královnu českého sportu, uctili minutou ticha. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím, abychom minutou ticha uctili památku paní Věry Čáslavské.

(Všichni přítomní povstávají, aby uctili památku Věry Čáslavské)

Děkuji. (Všichni usedají na svá místa.)

 

Nyní vás seznámím s omluvami. Omlouvají se následující poslankyně, poslanci a členové vlády:

Paní poslankyně Balaštíková do 17.30 - pracovní důvody, pan poslanec Farský - pracovní důvody, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, pan poslanec Klaška do 15. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Luzar - 17.30 až 20, osobní důvody, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Ploc bez udání důvodu, paní poslankyně Rutová - osobní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Urban bez udání důvodu, pan poslanec Zemánek - osobní důvody, pan poslanec Zlatuška - zahraniční cesta, pan poslanec Ženíšek do 15.30 - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády - zahraniční cesta, pan ministr Jurečka - pracovní důvody, pan ministr Mládek - zahraniční cesta a paní ministryně Valachová - pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Pan poslanec Černý hlasuje s kartou číslo 54.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 49. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejprve bych vás informoval o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Navrhujeme zařadit do programu 49. schůze návrhy zákonů vrácené Senátem, u nichž byla splněna zákonná lhůta. Jsou to tedy následující body: návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku - tisk 504/6, za druhé návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony - tisk 568/9, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - tisk 608/5, návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů - tisk 589/4. To znamená, ty to čtyři body bychom pevně řadili jako bod 2 až bod 5 dnešního jednacího dne. Z toho by vyplývalo, pokud s tím bude souhlas, že pevně zařazený bod 57, tisk 828, by se stal bodem šestým. To je jeden návrh z grémia.

Druhý návrh z grémia: bod 214, sněmovní tisk 832, návrhu pořadu bychom zařadili pevně na čtvrtek 8. září jako druhý bod po písemných interpelacích, po harmonogramu projednávání státního rozpočtu.

To je z mé strany vše ve vztahu k pořadu schůze.

Paní poslankyně Kailová má kartu číslo 69.

Nyní tedy dám prostor všem těm, kteří se chtějí vyjádřit k pořadu schůze, respektive přednést nějaký návrh. Mám tady s přednostním právem pana předsedu Kalouska, s přednostním právem jsem registroval pana předsedu Černocha. Ještě předtím vlastně se hlásil s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Potom pan předseda Černoch a ostatní přihlášky budou potom řádné. Takže tři přednostní práva.

Prosím, pana předsedu Kalouska, aby se ujal slova. Připraví se pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den.

Dovolte, abych navrhl nový bod na pořad dnešní schůze, a to jako první bod dnešního jednání. Bod by se nazýval "Usnesení Poslanecké sněmovny k výrokům prvního místopředsedy vlády o koncentračním táboře v Letech". Dovolte stručné zdůvodnění.

Při své předvolební návštěvě Varnsdorfu po prohlídce sociálně vyloučených lokalit s převážně romským etnikem pan první místopředseda vlády na veřejnosti vyslovil výrok - (V sále je velmi rušno.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se utišili, usadili a poslouchali.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Na veřejnosti vyslovil výrok: "Byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To, co píší v novinách ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež. Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam."

Po bouři nevole, která proběhla ve veřejných sdělovacích prostředcích, pan první místopředseda vlády vyslovil výmluvy. Některá média řekla, že se omluvil. My jsme omluvu neslyšeli, my jsme slyšeli výmluvy, že tento výrok byl brutálně vytržený z kontextu. Upřímně řečeno nikdo z nás si neumí představit kontext, v rámci kterého by tato věta byla přijatelná ať už v jakémkoliv kontextu, neboť to, co je na tom výroku nepřijatelné, pobuřující a urážející, není jenom bagatelizace historických faktů. Ta by se možná vytržením z kontextu nechala zdůvodnit. To, co je urážlivé, nepřijatelné a pobuřující, je onen obdivný a pochvalný tón k tehdejší praktice: Podívejte se, jak oni to tenkrát uměli. Heinrich Himmler to řídil jako firmu, nekecal, makal. Kdo nepracoval - šup a byl tam. Výrok, máme-li mluvit o kontextu, tak to spíše vypadalo v dané situaci jako návod k použití než cokoliv jiného. A tohoto výroku se dopustil první místopředseda vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP