(18.50 hodin)
(pokračuje Adamec)

Dokonce v Polsku, kde začali těžit a udělali ten průzkum, se zjistilo, že se ty společnosti sekly - pardon spletly, ať mluvím spisovně, u nás v horách se to tak říká - o desetinnou čárku. Takže ty jejich naděje se samozřejmě nevyplnily. A nás skutečně zarazilo to, že jsme museli vyvinout velké úsilí, abychom tomu průzkumu zabránili. Což se nakonec podařilo.

V současné době, pokud mě paměť neklame, nikde tyto průzkumy nehrozí. Takže to nevidím jako aktuální záležitost. Nakonec všichni jsme poučeni po tom prvním náporu. A možná řeknu jednu kacířskou myšlenku - už jsme to tady sice jednou zamítli, ale... Víte, já nemám rád, když říkáme už dopředu, že některé metody prostě zakážeme a možná se pak do budoucna budeme horko těžko k nim vracet a budeme zase říkat něco jiného. Protože všechno má svůj vývoj. I to takzvané frakování musí podle mě projít určitým vývojem do budoucna. A rozhodně bych nevyjmenovával dopředu, co se tady nesmí, na tomto území. Nakonec je tady nějaká energetická politika státu. Pokud je to v souladu, nebo v nesouladu, tak samozřejmě podle toho se to bude řešit.

Takže samozřejmě nenavrhnu zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení jako možná někdo jiný, jenom z ohledu na kolegu a kolegy ze spřátelené strany. Ale považuji tento návrh zákona za zcela nadbytečný, a když ho neschválíme, tak se vůbec nic nestane. Nakonec nejsme v zájmovém území těžby břidličných plynů. A opravdu tyhle speciální návrhy jsou velmi problematické. Příště přijde nějaká jiná metoda a zase se tady k tomu budeme vracet. Myslím si, že takhle bychom postupovat neměli. Horní zákon je přiměřeně kvalitní. Myslím si, že se s ním dá pracovat a že máme dost zákonných prostředků na to, abychom se ubránili těmto nežádoucím aktivitám.

Toť vše. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamcovi. A i zpravodaje s přednostním právem předběhne jeho stranický kolega s faktickou poznámkou. Slovo má pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Téma hornictví - a bylo by z mé strany nekorektní, kdybych se k tomu nevyjádřil. Budu velmi stručný. Velmi mě potěšila slova Ivana. Myslím, že to řekl velmi pragmaticky a věcně. Překvapila mě iniciativa kolegů z TOP 09, protože ti jsou především podepsáni pod tímto návrhem. Nedávno tady hovořili o seznamu nesvobod. Myslím si, že je to také určitá forma nesvobody v používání dobývacích metod.

Pokud bych se chtěl vyjádřit jasně, věcně. Hydraulické štěpení, které navrhují v horním zákoně zakázat, se dneska běžně používá. Používá se to pro intenzifikaci těžby na jižní Moravě, používá se to pro získávání geotermální energie. Protože hydraulické štěpení a frakování je rozdíl. Hydraulické štěpení je vtlakování média do horniny a frakování je to, že se tam ještě přidává chemikálie, která snižuje viskozitu. Takže když zakážete obecně hydraulické štěpení, tak zakážete i tu klasickou metodu, kdy vháníte pouze vodu pod tlakem do vrtu. A to je myslím špatně. To je, jako bychom zakázali vařit tureckou kávu, protože někde do té turecké kávy přidávají ještě umělé sladidlo, které vyvolává rakovinu.

Takže z mého pohledu nesouhlasím s tímto návrhem a budu navrhovat zamítnout tento návrh již v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hájkovi. A nyní faktická poznámka pana poslance Michala Kučery. A pak konečně pan zpravodaj.

 

Poslanec Michal Kučera: Musím tady zareagovat na slova svého předřečníka pana poslance Hájka. Mrzí mě, že ten návrh zákona nečetl, nebo ho možná četl a neporozuměl mu dobře, a že se tady odvolává na metody, které se používají na jižní Moravě. Samozřejmě s tím souhlasím. Ty metody se skutečně budou používat dál, i když tohleto schválíme.

Dovolím si citovat z návrhu zákona: "Při průzkumu a dobývání nekonvenčního zemního plynu, například břidlicového plynu, je zakázáno používání technologie hydraulického štěpení hornin." To znamená, my tuto technologii zakazujeme pouze pro dobývání nekonvenčního zemního plynu. To znamená břidlicového plynu. Nezakazujeme ji samozřejmě, pokud se používá v nějakých modifikacích při jiném způsobu dobývání. My ji tam samozřejmě nezakazujeme.

A to je celá řada chyb, prosím pěkně, která se táhne jako červená nit. A mě mrzí, že s tím chodí i kolegové z oboru hornického, s těmito chybami, které jim neustále opakuji.

Chci třeba zmínit, že ve vládní důvodové zprávě se uvádí, že návrh rovněž trpí legislativně technickými nedostatky, z nichž za nejpodstatnější vláda považuje použití pojmu nekonvenční zemní plyn. Údajně toto není známo. Chci tady ukázat odbornou studii pro náměstka ministra životního prostředí Ivo Hlaváče, ředitele sekce technické ochrany přírody, ze dne 20. 4. 2011 - Nekonvenční zemní plyn z břidlic, odpovědný řešitel dr. Dvořáková, spoluautoři dr. Franců, dr. Pešava, dr. Bohdan Hříbek, dr. Sitenský a tak dále, kde se přímo říká: "Nekonvenční zemní plyn z břidlic je novou formou fosilního zdroje energie. Jeho těžba se stala nejrychleji rostoucí těžařskou aktivitou." A tak dále. Kde se dále vymezují základní pojmy. Co to znamená konvenční ložiska plynu a co znamenají ložiska nekonvenčního plynu. V této studii se jasně používá pojem nekonvenční ložisko plynu. Ačkoliv vládní důvodová zpráva říká, že tento pojem vůbec nezná. To znamená -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce. (Děkuji.)

Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Laudáta. Pak se konečně dostane na přednostní právo zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, trošku mě překvapují slova koalice, co tady zaznělo. Protože vy chrlíte jeden zákon za druhým, kde jsou téměř výčtově věci, které jsou zakázány, i když tvrdíte, že to tak nehrozí a podobně. My jsme reagovali na nějakou situaci, která už tady byla, a nikdy nemůžeme s jistotou tvrdit, že byla první. Respektive, byla první, ale že byla poslední.

Nevím, co je důležitější, než abychom dávali občanům jistotu. Jistotu toho, že na jejich domovy, pokud to není kriticky nezbytně nutné, nikdo nesáhne. Ale to pro tu část lidí, která bez mrknutí oka podpoří prolomení limitů uhlí, které je dneska velmi levné a není problém ho nakoupit na světových trzích - tak přesto vy chcete lidem tu jistotu brát. Nechápu, proč nemůže do zákona přibýt jedna zmínka, že něco je u nás zakázáno, aby to nikdo ani nezkoušel.

Když jsem slyšel tehdy ty debaty - a pamatuji si, jak vystupovali zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu. To bylo na nějakém veřejném slyšení s občany. To bylo klasické vodění za nos, nezlobte se na mě.

Co se týká postoje ODS. V tom my se skutečně lišíme. Jsme asi zajedno, že chceme svobodu občanů. Ale když se budete zabývat spontánními procesy v postmoderních společnostech, dojdete ke kategorii zodpovědný individualismus, nezodpovědný individualismus. Netvrdím o politice ODS, že prosazuje nezodpovědný individualismus. Ale my tu zodpovědnost v ochraně životního prostředí máme přece jenom posunutou někam dále.

Sami se poslední dobou zabýváme tím, že naší republice hrozí sucho. Bavíme se o ochraně vod. A vy tady nechcete drobně změnit zákon, aby byla jistota, že se tak nestane. A tyto metody ohrožují podzemní vody -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Už vám skončil čas k faktické poznámce, pane kolego. Ještě faktická poznámka pana poslance Kučery.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Navážu na kolegu Laudáta. Tato novela zákona přináší jistotu v ochraně podzemních vod. A mě skutečně velmi mrzí, že jsou tady kolegové, kteří tohleto dokážou zpochybnit. Že jim nestojí za to, abychom podzemní vody chránili.

Chci říct jednu zásadní věc. Tady totiž nejde pouze o tuto dobývací metodu. Tady jde o to, že ten samotný průzkum, ty průzkumné vrty se dělají stejnou technologií, jakou se provádí to dobývání. To znamená, ta hydraulická kapalina se tlačí do vrtu už při tom samotném průzkumu. To znamená, že to, že nedojde k povolení těžby, je jedna věc. Druhá věc je ta, že ke kontaminaci spodních vod může dojít i při průzkumu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP