(18.30 hodin)
(pokračuje Bendl)

Jsem přesvědčený, že kdyby takto byl přijat ten návrh zákona, nestane se v podstatě vůbec nic, protože by to stejně nikdo nevyužíval. Je to drahé a komplikované. Zastupitelstvo se bez toho, že by vyhlašovalo místní referendum, může zeptat občanů, na co chce, může položit otázku, jak chce, kdežto ten zákon o místním referendu říká, jak ta otázka vlastně má vypadat, aby bylo možno odpovědět ano nebo ne, a podobně, takže se to dostává podle mě do byrokratických zátěží, které jsou nadbytečné. Zastupitelstvo to může udělat tak jako tak.

Z důvodu nadbytečnosti dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Zpravodaj jistě zaznamenal návrh na zamítnutí. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych se také pokusil říci pár slov k tomuto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já se vám, pane poslanče, pokusím zjednat nějakou důstojnou atmosféru, pokusím se ztišit sněmovnu. Podařilo se.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navázat na kolegu Petra Bendla, který to řekl velmi pěkně - proč zasahovat do systémů, které fungují? No, tady je trošku matení pojmů hned od začátku. Představa, že prostě kvorum referenda vůbec nebude, tak někdo by si mohl představovat, že se sejde dvacet lidí v hospodě, vymyslí si, že vyhlásí referendum, a prostě když těch dvacet lidí půjde hlasovat, že to tak bude. Tak to není, přátelé.

Je potřeba říci, že zastupitelstvo obce může vypsat referendum samo. Znám případ v jedné obci, kdy to udělali. Podle mě to udělali špatně, neměli dost odvahy, aby se rozhodli sami na veřejném jednání zastupitelstva. Dopadlo to samozřejmě tak, jak si nepřáli, ale protože to vyhlásilo zastupitelstvo, tak důvěra v to zastupitelstvo těch občanů byla tak vysoká, že hlasovali v tom referendu ano.

Když zrušíme kvorum, tak to má tady další háček, tento návrh zákona. Na to, abyste mohli svolat referendum, potřebujete - ten přípravný výbor musí sehnat podpisy a ty podpisy jsou procentově odstupňovány od velikosti obce, takže to není vůbec jednoduchá záležitost vypsat referendum. A mohu říci, že v řadě případů, kdy se jednalo u referenda o úplném zákazu her a automatů v obcích, tak právě toho se ti organizátoři báli. Protože víte, to referendum se vždycky svolává na konkrétní téma a to téma by mělo tu společnost zajímat. A když to tu společnost zajímá a dejme tomu jako v případě, když to vyhlásilo zastupitelstvo, tomu věří, no tak pak ten počet těch lidí přijde a dopadne to pozitivně, ale když ten problém je uměle nafouknutý a existuje v hlavách několika aktivistů, no tak pak samozřejmě oni žádné kvorum nechtějí, protože si myslí, protože vědí, že to lidé v referendu odmítnou, že se na to prostě vykašlou.

Varuji před zrušením kvora. Varuji před úpravou tohoto návrhu zákona. Tady jste říkali, že někdo máte zkušenosti, speciálně navrhovatelé říkali, že už nejsou takoví, že by nevěděli, o čem je komunální sféra. Věřte mi, já po 22 letech působení v komunální sféře moc dobře vím, o čem mluvím, za 18 let mého starostování ani jednou nebylo referendum, nebyl důvod. Když nám občané chtěli něco říci, že jsou nespokojeni, tak nám to řekli jasně a důrazně. Obec je něco jiného než tady v Praze Sněmovna. To si řekněme na rovinu. Tady vám možná někdo nadává po facebooku nebo po internetu. Na obci, na té malé, vám to vysvětlí ručně, na té velké vám to dají sníst jinak. Takže prosím vás, rozum do hrsti a zamítněme to už v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. To je poslední přihlášený do rozpravy. Ještě vidím kolegu Koubka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji. Jestli ještě dovolíte, připojím se ke svým předřečníkům, kteří říkali, že něco takového není úplně nezbytně nutné. Jestli dovolíte, pokud jste to nečetli, tak je srovnání referend, jejich úspěšnosti, platnosti a závaznosti v uplynulých letech. Když budete jenom minutu věnovat té statistice, kterou vám přečtu, tak uvidíte, že to je nástroj, který je zakotven, který je účinný. Je účinný, protože se s ním také zachází rozumně a iniciátoři jednotlivých referend, když mají silné téma a dokážou se nad tím zamyslet, dokážou také prosadit to, že k tomu referendu přijde i podle stávajících platných podmínek dostatek lidí a toto referendum je platné.

Když to vezmu od roku 2008, od kterého už platí stávající současné podmínky, tak v roce 2008 bylo na místní úrovni vyhlášeno 16 referend, z toho počet platných bylo 12 a počet závazných 10.

V roce 2009 bylo vyhlášeno 21 referend, z toho počet platných bylo 15 a závazných 13.

V roce 2010 bylo vyhlášeno 28 referend, z toho jich bylo platných 26 a závazných 24.

V roce 2011 bylo 10 referend, počet platných bylo 9 a všech 9 bylo závazných.

V roce 2012 bylo vyhlášeno na místní úrovni 20 referend, platných bylo 19 a závazných 18.

V roce 2013 bylo vyhlášeno 27 referend, platných bylo 20 a počet závazných 20.

V roce 2014 počet referend byl 47, počet platných 24 a závazných také 24.

Z té statistiky jednoznačně vyplývá, že ti, kteří chtějí a mají silné téma, si dokážou referendum také naplánovat tak, že ho třeba spojí s komunálními volbami nebo s jinými volbami, a nejenže k referendu přijdou lidé, ale je nejen platné, ale je dokonce na místní úrovni závazné.

Za klub TOP 09 se připojují k zamítnutí v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Koubkovi. Pan poslanec František Laudát se hlásí do rozpravy s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, před tím hlasováním už tady zaznělo, jak se bude chovat TOP 09. My podpoříme návrh na zamítnutí v prvém čtení.

Jenom na vás chci apelovat. Blíží se krajské volby, pak budou za rok parlamentní volby, jsou volby do třetiny Senátu. Prosím, říkejte všem občanům ve smyslu toho, co už kdysi řekl velký inovátor, stojí za ním takové věci, jako je vývoj startování motoru a podobně, Charles Franklin Kettering - občané by se měli zajímat, říkejme: občané, zajímejte se o svoji budoucnost, už jenom proto, že v ní budete muset strávit rok života. Když se nám toto napříč politickým spektrem podaří lidem vysvětlit, tak tady nepotřebujeme vymýšlet účelové zákony a další a další věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel? Pan zpravodaj? Pan navrhovatel nechce, pan zpravodaj shrne rozpravu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo. Jenom krátce bych zhodnotil rozpravu a faktické připomínky. V rozpravě vystoupilo pět kolegů, s faktickými připomínkami vystoupilo deset. Z těch pěti byly čtyři návrhy na zamítnutí návrhu zákona již v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Rozhodneme tedy o návrhu na zamítnutí. Ještě zagonguji, protože jsem samozřejmě požádal kolegy, kteří diskutovali o jiných věcech - odhlásil jsem vás a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na zamítnutí návrhu zákona o místním referendu v prvním čtení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 186, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 186, z přítomných 132 poslanců pro 89, proti 13. Návrh byl přijat, a tedy návrh podle tisku 183 byl zamítnut v prvním čtení.

 

Děkuji panu zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod 46.

 

Dále budeme pokračovat bodem

47.
Návrh poslanců Michala Kučery, Františka Laudáta a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 220/ - prvé čtení

Ještě než udělím slovo zástupci navrhovatelů, tak požádám pana kolegu Kučeru a pana kolegu Vozku, který je zpravodajem pro první čtení, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Zároveň budu konstatovat omluvu ministra vnitra dnes od 18.30 hodin.

Nyní už pan poslanec Michal Kučera jako zástupce navrhovatelů uvede tisk 220. Pane navrhovateli, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP