(17.40 hodin)

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chci vás jenom seznámit, proč budu hlasovat proti zrušení tohoto zákona. Rozumím argumentům, které zde zazněly. Ale já jsem se touto kauzou velice podrobně zabýval. Myslím, že nelze všechno přepočítávat pouze na ekonomický profit. Je fakt, že situace v Íránu se zlepšuje, je pod mezinárodním dohledem. Nicméně při své poslední pracovní návštěvě v Izraeli jsem konzultoval s dvěma ministry izraelské vlády tuto záležitost a oba mi shodně řekli, že íránský jaderný program stále znamená vysoké riziko pro našeho blízkého spojence Stát Izrael. Z tohoto důvodu budu hlasovat proti zrušení tohoto zákona. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhovaný zákon, jak řekl předkladatel, má zrušit přijatý zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, kterým se Parlament v roce 2000 na návrh vlády usnesl, že se českým podnikatelským subjektům nedovolí podílet se na dodávkách pro výstavbu íránské jaderné elektrárny. Stanovisko vlády ze dne 9. července 2014 je uvedeno ve sněmovním tisku číslo 226/1 a je nesouhlasné, protože se opíralo o mezinárodní embargo na dovoz zboží.

Jaderná elektrárna Búšehr nebyla prozatím dostavěna, i když teď jsou informace, že zřejmě ano, pouze byla podle vlády dokončena výstavba prvního ze čtyř reaktorů. Chci připomenout, že 11. listopadu 2014 byla mezi Ruskou federací a Íránem podepsána dohoda o výstavbě dalších dvou nových jaderných reaktorů. Kontrakt podepsala společnost Atomenergoprojekt, která postavila první blok této elektrárny. Rusové by měli vyrábět i jaderné palivo pro nové reaktory.

Vláda ve svém stanovisku upozorňuje na nařízení Rady Evropské unie č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu, které zakazuje přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet určité druhy zboží a technologie jakékoliv íránské osobě, subjektu či orgánu, nebo pro použití v Íránu. I když zrušení zákona samo o sobě zřejmě nezpůsobí rozpor s právem Evropské unie, vláda se obává, že důsledkem by mohla být nesprávná úvaha dodavatelů o obecném povolení vývozu do íránské elektrárny, což například zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, neumožňuje. Vláda má výhrady i legislativně technické, což by však šlo upravit v garančním výboru při druhém čtení.

Závěrem své zprávy chci sdělit, že na základě dohody s Íránem o jaderném programu, který zveřejnila Mezinárodní agentura pro atomovou energii, dochází ke zrušení sankcí mezinárodního společenství, což mimo jiné umožňuje obchodování s íránským energetickým odvětvím, jsou umožněny dodávky zařízení k těžbě ropy a plynu, export íránské ropy a plynu do Evropské unie. Vše je však podmíněno dodržováním dohody ze strany Íránu, protože pokud Teherán nebude podmínky dohody dodržovat, mohou mezinárodní organizace včetně Organizace spojených národů vyhlásit nová odvetná opatření.

A ještě dodatek. Předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka se 2. května tohoto roku setkal s viceprezidentem Íránské islámské republiky a předsedou íránské Organizace pro atomovou energii Alím Akbarem Salehím. Společně jednali o posílení ekonomických vztahů, spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a boji proti terorismu.

Tolik k mé zpravodajské zprávě i k novým informacím, které stanovisko vlády před dvěma lety neobsahuje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pokud jsou moje informace správné, tak dohoda evropská a americká s Íránem je o graduálním procesu, kterým otvírá Írán prostor kontrole, a tím se naopak graduálně uvolňují sankční režimy. Neměl bych problém to podpořit, ale fakticky bych potřeboval znát stanovisko SÚJB nebo stanovisko Ministerstva zahraničních věcí k tomu, jak ten proces postupuje a jak je monitorován.

Takže jestli dovolíte, navrhl bych přerušení a počkat tedy na stanovisko vládní nebo Ministerstva zahraničních věcí, abychom neudělali ukvapený krok v tomto ohledu, který je například v rozporu s unijní politikou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, pane poslanče, ale to musí mít nějakou procesní... Pokud to chcete jako procesní návrh, tak musíte říct, dokdy to chcete přerušit, a jasně specifikovat do které doby. Stanovisko vlády je součástí toho materiálu, pokud vím, takže prosím o váš návrh doby.

 

Poslanec Ivan Gabal: Rád bych poprosil až do přítomnosti ministra zahraničních věcí a formulace stanoviska z jeho strany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, to je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy: přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra zahraničních věcí. (Rozruch v sále. Do sálu přibíhají poslanci z předsálí.)

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 182, přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 39. Návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Laudát s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jenom chci k tomuhle říct, že nedávno jsem chtěl předložit a měl být mimořádně sem dán bod ministra průmyslu a obchodu Mládka v téže samé věci, načež tedy vzhledem k tomu, že tento návrh už tady leží velmi dlouhou dobu, nakonec dohoda zněla, že se vezme tento a nebude se vkládat úplně nebo velmi identický bod. Problém je, že tady k tomu chybí pan ministr průmyslu a obchodu Mládek, a pokud vím, tak nebude ani zítra. Takže jsme trošku jaksi v pasti. Škoda, že jsem to nemohl říct před tím hlasováním. Ale možná minimálně předpokládám, že když to sem ministr Mládek dával, tak že bude i kladné stanovisko. Ale můžu jenom spekulovat, protože ten návrh sem nakonec nepřišel a nebyl zařazen na program. Mohu spekulovat o stanovisku ministra zahraničí. Takže jsme ve velmi nešťastné situaci. Pokud by byl ministr zahraničí zítra, tak by se to dalo zítra doprojednat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byl pan předseda Laudát. S faktickou poznámkou dále pan předseda Kováčik, po něm paní poslankyně Wernerová, po ní pan poslanec Urban. Prosím, pane předsedo. Omlouvám se, chybně jsem označil - pan předseda Laudát byl označen řádně, s faktickou poznámkou přihlášen. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, vím, že teď už ta diskuse probíhá ex post, protože návrh na přerušení nebyl přijat. Jenom jsem chtěl připomenout, že tady došlo k určité drobné soutěži, kdy tento návrh je k dispozici řadu měsíců, nebojím se říci řadu let, a ministr průmyslu a obchodu, resp. vláda, tato vláda, tato koaliční vláda, přišla nedávno s nápadem předložit tentýž materiál. A pokud vím, a byl jsem u té debaty přítomen, tak nakonec došlo k dohodě, že máme-li k dispozici tento návrh, který právě projednáváme, je zbytečné, aby ministr průmyslu a obchodu, potažmo vláda přicházeli s návrhem svým. Čili tento návrh je zcela legitimně, dá se říci se souhlasem této koaliční vlády. Dost dobře nechápu stanovisko některých kolegů a kolegyň z vládní strany, pardon, z vládního hnutí ANO, kteří hlasovali pro to přerušení. Takže podle mého soudu je nejvyšší čas tento zákon zrušit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban, po něm pan poslanec Vlastimil Vozka, po něm pan poslanec Ivan Gabal.

 

Poslanec Milan Urban: Já té debatě rozumím. Myslím si, že návrh ministra průmyslu a obchodu je správně, i ten pana místopředsedy Filipa. Na druhou stranu tady někteří mají pravděpodobně obavu, jestli při tom rozvolňování mezinárodních vztahů s Íránem, jestli už přišla ta chvíle. A tak není nic proti ničemu, aby to ministr zahraničních věcí potvrdil. A pak myslím, že tady ten návrh získá téměř stoprocentní podporu. Tak já myslím, jestli tady zítra bude, tak bych doporučil, aby se k tomu ministr zahraničních věcí vyjádřil, protože podle mého názoru samozřejmě nám tady může sdělit aktuální pozici České republiky ve vztahu k našim mezinárodním závazkům. Doufám a pevně věřím, že v tom žádný problém nebude. Ale ať se to tady tím vystoupením ministra zahraničních věcí stvrdí. To je můj návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP