(13.10 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Když tady zaznělo, že jste hlasovali pro zájmy Plzeňského kraje a tamních obcí, tak vám řeknu, že z pohledu už současné doby jste hlasovali už proti těmto zájmům. Když se ptal tady kolega Jakubčík, kde jsou ti lidé, tak oni jsou právě fakticky, byť nejsou zmiňováni, právě v tom zákoně. Můžete si strčit, víte kam, nějaké domy, cokoliv, bohatství, jestliže otevřete okno a udusíte se. Jestliže najednou přijde krize, že budete potřebovat sáhnout do zachráněného genofondu toho či onoho chráněného území.

Byl bych velmi rád, abyste už konečně pochopili, ti, co ještě nechápou, že dnes už je situace někde jinde. Byla éra, když se podívám například do nějakých blízkých regionů, a byla to předminulá staletí a několik staletí, kdy se lidé odsud jezdili dívat na úchvatné antické památky přes divokou alpskou přírodu, která jim přišla velmi nezajímavá. Naopak riskantní, ohrožovala je. Dneska je to obráceně. Dneska už se spíš lidé jezdí koukat na zbytky zachovalé divoké alpské přírody, pokud ještě někde jsou. Situace se dramaticky mění. A jestli budoucím generacím chceme něco odkázat, tak je to právě zachovalá příroda. Ta bude cennější než cokoliv jiného. A bude rozhodovat o přežití a nepřežití nejenom naší společnosti, protože životní prostředí nezná hranic a příroda se na nějaké čáry na mapě neptá. Takže v tomhle chci utvrdit v tom, že topka vždycky bude chránit přírodu. Protože příroda už je dneska slabší než člověk a sama se bránit nedokáže.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času faktické poznámky kolegy Laudáta. Nyní pan poslanec Václav Zemek s faktickou poznámkou a dále pokračujeme faktickou poznámkou pana poslance Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo, budu skutečně stručný a faktický. Nebudu se vyjadřovat k debatě, která tady probíhá a která měla probíhat a probíhala ve druhém čtení. Zareaguji pouze na ten fakt, jak tady zaznělo, že neproběhla veřejná debata, nebo byla malá.

Vzpomínám si, že na výboru pro životní prostředí probíhalo několik kulatých stolů, kde se účastnili zástupci obcí. Byla tam například známá ikona šumavských obcí pan starosta Schubert. Některé jeho návrhy byly dokonce přijaty, zapracovány. Takže tady ta debata probíhala, to je jedna věc.

Potom bych si dovolil v rychlosti reagovat na pana kolegu Klána. Pane kolego prostřednictvím předsedajícího, ten váš argument ohledně toho, že ze zákona něco vyndáme, vyčleníme, a tím pádem se ten zákon nebude znovu otevírat, tak ten je skutečně lichý. Já s tím zákonem pracuji 20 let v praxi a vím, že se každou chvíli objevily nějaké snahy něco z toho vyjmout. Tu druhovou ochranu, tu ochranu významných krajinných prvků, pak tady navrhujete vyndat z toho národní parky. Ale ono to v té praxi nefunguje. A pokud z toho národní parky vyndáme, tak vlastně popřeme samotnou novelu. To je podle mě nesmyslné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jan Zahradník, zatím poslední faktická připomínka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane předsedající, já se obracím k panu kolegovi poslanci Laudátovi. Já jsem přece ve svém vystoupení říkal, že není možné nechat přírodu jejímu osudu. Musíme jí nějak pomáhat. Ale ne tím, že ji necháme bez zásahu, že ji uzavřeme, že tam nebudeme chodit, nebudeme tam minimálně organizovaně, citlivě, s vysokou mírou citlivosti zasahovat. To prostě takhle je třeba udělat. Zatímco tento návrh říká: Většinovou část území národního parku necháme bez zásahu. Uzavřeme jak pro návštěvníky, tak i pro lidi, kteří by tam mohli přírodě pomáhat. Nic takového, co jste vy říkal, není pravda. Nikdo z nás, kteří odporujeme tomuto zákonu, nechceme na Šumavě dělat nic jiného než citlivé, opatrné, zákonem definované zásahy na pomoc přírodě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Protože se mi množí další faktické poznámky, pokusím se uklidnit sněmovnu tím, že přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Nejdřív pan kolega Karel Pražák od 12.45 do konce jednání a od 12.10 pan předseda výboru pro zdravotnictví Rostislav Vyzula.

Nyní faktická poznámka pana poslance Milana Urbana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Když už tady musím být ve chvíli, kdy se paní primátorka prohání na bývalém parkovišti na Malostranském náměstí, tak jsem se rozhodl, že řeknu něco i k tomuto tématu a pokusím se to říct jako někdo, kdo je nezávislý z hlediska alespoň toho, kde vyrostl a bydlí. Já jsem Středočech a Středočeský kraj nemá v poslední době příliš dobré vztahy s tím Plzeňským krajem, protože Plzeňský kraj ho připravil o část území Středočeského kraje, tedy Brdy. Tak to jenom na důkaz té nezávislosti. Nicméně myslím si, že byť by tisíckrát ten váš záměr prosadit takový zákon, kdyby to byl bohulibý čin ve prospěch přírody, tak ve chvíli, kdy nepřesvědčíte občany, které zastupují zastupitelé jednotlivých krajů, tak to nemá dlouhého trvání. Myslím si, že mohou platit dlouhodobě jen takové věci, kde se alespoň většina s takovými záměry ztotožní.

Já vám věřím, že chcete chránit přírodu, ale těžko to můžete dělat proti vůli zastupitelů jednotlivých krajů. Domnívám se, že to nejde postavit tak, že to je černobílé, že ten zákon chce chránit přírodu a zastupitelé těchto krajů ji chránit nechtějí. To mi přijde příliš zjednodušené. Myslím si, že se musí vést taková diskuse, která povede k nějakému bližšímu postoji a názoru. Totiž kdybyste to takto prosazovali, tak děláte to samé, co vytýkáme Evropské unii. Že nám vnucuje něco, s čím většina veřejnosti v České republice nesouhlasí. Tak nejdřív musíme být vnitřně přesvědčeni o tom, že jsou to správné záměry, včetně těch, kteří tam žijí, bydlí a zastupují. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce a vrátíme se do rozpravy. Ještě s faktickou poznámkou pan kolega Stanjura. Poté pan stranický kolega Petr Bendl. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych podle jednacího řádu reagovat na vystoupení svého předřečníka pana poslance Urbana. Ale kdyby to tak bylo, a já s tím souhlasím, tak o Šumavě v tomhle zákonu není ani písmenko. Kdyby to tak bylo. Kdyby se ti horliví zastánci zeptali lidí, kteří tam bydlí, jestli to chtějí, tak by se dozvěděli, jestli to chtějí, nebo nechtějí. A nemuseli bychom to tady týdny a měsíce projednávat a silnou něco prosadit a říct těm lidem: My se o vás postaráme, i když nechcete! My víme lépe než vy, co je pro vás dobré a pro rozvoj vaší obce! My jsme chytřejší než vaši starostové a vaši zastupitelé, ať už obecní, nebo krajští. To je pýcha těch předkladatelů, že si myslí, že to vědí lépe než ti ostatní. Já jim jejich názor neberu. Sice s nimi nesouhlasím, ale respektuji. Ale oni nejsou ochotni respektovat názory lidí, kteří tam bydlí. A to mi vadí!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a nyní pan poslanec Petr Bendl, řádně přihlášený do rozpravy. A věřím, že se nám podaří rozpravu ukončit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Konečně jsem se dostal k řádné přihlášce. Umožní mi to aspoň reagovat na některé technické, které tady padaly.

Musím nejprve říct k panu kolegovi Jakubčíkovi, že má pravdu, neboť ten zákon je napsaný tak, aby tam odsud lidé odešli. Aby byli přinuceni tam odsud odejít. Ten zákon je takhle z principu nastaven. To je fakt. Já jsem se s řadou starostů a lidí, kterých se tento zákon přímo dotýká, sešel, ještě s kolegy poslanci na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. A to je i odpověď panu kolegovi Junkovi, kterého si normálně velmi vážím. Ale oni ti starostové přesně řekli, co chtějí. A dokonce to řekli i tak, že nám přinesli svůj názor na to, jak ta legislativa má vypadat. A řadu těch pozměňovacích návrhů jsme já a některé pan kolega Klán předložili na jednání výboru a byly odmítnuty. Ale není pravda, a v tomhle se starostů musím zastat, že by nevěděli, co chtějí. Vědí a mají to dokonce v paragrafovém znění. A bohužel tyto návrhy byly na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj odmítnuty. Některé z těch návrhů předkládá pan kolega Zahradník. A velmi rezonují s tím, co si myslí obecní zastupitelstva i krajská zastupitelstva, tak jak zde bylo řečeno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP