(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se, pane senátore, velmi omlouvám, ale poprosím přítomné poslance o klid.

 

Senátor František Bublan: Vůle Senátu byla taková, že zůstaneme u těch sedmi vybraných státních svátků a svátků tak, jak byly předloženy v původní podobě. Hlasování proběhlo celkem jednoznačně v Senátu. Takže si dovolím vás jenom požádat o podporu původního návrhu a věřím, že už celá anabáze, která trvá téměř dva roky, bude zde úspěšně zakončena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi Bublanovi. Chtějí se k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu postupně vyjádřit zpravodajové - garančního výboru hospodářského pan poslanec Karel Šidlo? Není zájem. A zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Jaroslav Zavadil? Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážení hosté. Chtěl bych také přivítat skupinu zaměstnanců právě z těch obchodů, o kterých teď rozhodujeme, tady mezi námi, kdy se konečně už dočkali po dvou letech toho, že se teď bude rozhodovat právě o této normě.

Já se domnívám, že tak jak už tady řekl kolega senátor Bublan, není potřeba se k těmto věcem mnoho vyjadřovat, všechno už bylo řečeno. Chtěl bych jenom požádat ctěnou Sněmovnu, aby podpořila návrh Senátu tak, jak byl přednesen kolegou senátorem Bublanem a zde přítomným kolegou senátorem Kratochvílem. Takže žádám o podporu tomuto návrhu tak, abychom po dvou letech konečně dospěli k nějakému závěru. Děkuju pěkně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Karel Kratochvíle. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Karel Kratochvíle: Děkuji za slovo. Jsem tady už podruhé, takže doufám, že teď naposledy. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych pronesl stručné úvodní slovo k návrhu zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodně, sněmovní tisk 575 a senátní tisk 263, který máte před sebou. Navrhovatelem původního návrhu zákona byl Senát. Návrh se začal projednávat v červenci roku 2014 a nyní téměř po dvou letech stojíme před jeho závěrečným schvalováním. Jaká bude jeho finální podoba, to záleží nyní právě na Poslanecké sněmovně.

Proces schvalování tohoto návrhu zákona byl velmi obtížný, neboť z původně navrhovaného počtu sedmi svátků, při kterých by byla omezena prodejní doba, Poslanecká sněmovna vypustila ze senátního návrhu zákona většinu významných státních i ostatních svátků, tedy Velikonoční pondělí, 28. září - Den české státnosti, 28. října - Den vzniku samostatného Československého státu, ale i 8. květen - Den vítězství.

Senát je přesvědčen, že je potřeba vrátit předložený návrh zákona do původní podoby, jak byl Senátem schválen. Vedou ho k tomu zejména dva důvody. První důvod je ten, že ve dnech 25. a 26. prosince a 1. ledna má většina obchodů stejně dnes zavřeno a nemá valný smysl toto omezení prodejní doby stanovit zákonem, když se tak děje bez ohledu na zákon. Druhý důvod je ten, že Senát je přesvědčen, že by měl být zachován výčet původních státních svátků a ostatních svátků, které připomínají občanům České republiky jejich historii, ať se již jedná například o Den české státnosti a vznik samostatného Československa, nebo Den vítězství, nebo se jedná o velice významné svátky církevní, jako Velikonoce a Vánoce. Tyto svátky je potřeba si také připomínat nejen jako svátky vánoční a Nový rok, zejména dnes je potřeba se snažit stále zachovávat naši českou suverenitu a státnost.

Senát si rozhodně neklade za cíl určovat lidem, co mají ve svých volných dnech konat. Ale aby ti, co mají volno, trávili významné sváteční dny v nákupních centrech společně s těmi, kteří tento den musí jako zaměstnanci v nákupních centrech pracovat, to je situace, která občanům příliš nepřipomene, že před mnoha lety ten samý den pro český stát znamenal velmi mnoho. Proto Senát navrhuje Poslanecké sněmovně, aby podpořila senátní verzi předloženého zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi. S faktickou poznámkou pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom technicky, v případě, že hlasování o tomto zákonu, ať už o senátní verzi, nebo verzi sněmovní, bude, tak aby předtím bylo přerušeno, protože my se máme sejít s panem ministrem Brabcem kvůli jeho zpackané EIA na vyjednávání.

A moc bych poprosil - chci, aby bylo zaregistrováno, že budu hlasovat jak proti senátnímu návrhu, tak proti původnímu návrhu.

A směrem k panu senátorovi, co tady říkal. Tak prosím vás, proč se podle toho, co tady říkáte, nechováte? Proč vaši spolupracovníci permanentně okopávají hlavní nositele tradice, hlavní nositele a propagátory těchto často církevních svátků? Proč děláte přesně opačnou politiku ve skutečnosti, než tady povídáte? Já bych se pod to, co jste tady říkal, podepsal, ale v případě, že konečně začnete dělat skutečnou politiku, ve které se bude odrážet i to, co říkáte. A vy to neděláte. Respektive vaši spolupracovníci, spolustraníci, to nedělají. Děláte přesný opak! Vyvoláváte ve společnosti skutečně nálady proti církvím, nejenom proti jedné. Vaši kolegové tady nepodpořili, abychom ukotvili, z jakých hodnot vycházíme, a sem s tímto zákonem přicházíte. Tak si slaďte své chování, aby to, co říkáte, také fungovalo ve vaší reálné politické praxi. Teď to neberte osobně, mluvím ke straně sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, bylo tady vysloveno něco, abychom konečně dospěli k rozumnému závěru. Rozumný závěr je jediný. Zamítnout obě verze! Proč bychom měli zasahovat do soukromé sféry? A ten naivní pokus o sociální inženýrství, který tady byl vysloven z úst pana senátora, snad není ani třeba komentovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve bych plně podpořil návrh pana předsedy hospodářského výboru.

Ale já se obracím s osobní žádostí na pana senátora. Věřím, že z omylu, minule, když jsme to projednávali, tak tady na mikrofon řekl, že i někdo z našeho senátního klubu tento návrh zákona podpořil, když jsme hlasovali. Není to pravda. Byl bych rád, aby pan senátor vzal tato slova zpět. Věřím, že to nebylo úmyslné. Dal jsem si tu práci, vyhledal jsem si příslušné hlasování, když se o tom hlasovalo poprvé (nesrozumitelné) do Poslanecké sněmovny. Žádný člen klubu Občanské demokratické strany nepodpořil tento návrh zákona. Věřím, pane senátore, že to nebylo úmyslně, ale my jsme tady zvyklí, když se člověk splete, druhá strana mu ukáže, že se spletl, že přijde a řekne: omlouvám se, spletl jsem se, nebylo to úmyslné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP