(14.40 hodin)
(pokračuje Lank)

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ani v nejmenším nepochopil, proč Británie odchází a proč po referendu voláme i my a další státy. Místo aby byla podstatným způsobem revidována politika Bruselu, Juncker ohlašuje, že chce brexit využít k tomu, aby se rozšířila eurozóna a eurem se platilo v celé Evropské unii. On prostě vůbec nepochopil, že vlna nevole je odpor právě proti stále těsnější Unii a diktátu Bruselu.

Sečteno a podtrženo, Juncker jako vrcholný představitel Evropské unie nese hlavní vinu za selhání a rozkladné procesy v Unii. Ve svých reakcích také jasně ukázal, že není schopen sebereflexe svého chování a nemíní měnit svou arogantní politiku síly, kterou používá vůči členským státům. Místo racionálního vyjednávání o brexitu chce vést politiku spálené země a všem neposlušným dokazovat, že mimo Unii nelze existovat. Ale lze.

Namísto revize evropských smluv chystá další útoky vůči suverenitě České republiky i dalších států. Takové chování nezadržitelně povede k dalším exitům a ke konci společného trhu, který je pro Českou republiku chtě nechtě naprosto zásadní.

Proto navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna vyzvala předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera k rezignaci. Na jeho místo musí nastoupit někdo, kdo reformuje Evropskou unii, naváže standardní obchodní vztahy s Británií, ale hlavně vrátí Unii do stavu před Lisabonskou smlouvou, tedy do stavu, kdy Brusel nemohl a nesměl zasahovat do výsostných suverénních záležitostí jednotlivých států a kdy jsme mohli bez vedlejších efektů těžit z přínosů společného trhu. To je totiž jediná varianta spolupráce, na které existuje široká shoda a která je do budoucna udržitelná.

Děkuji vám za pozornost a doufám, že i za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dále s přednostním právem.... Mám poznamenáno, že to chcete dnes jako první bod? Ano. Dnes je skutečně o první bod velká tlačenice.

Nyní tedy požádám pana poslance Marka Černocha s přednostním právem. Svou přihlášku rušíte? Ano. V tom případě řádně přihlášený pan poslanec Novotný. Prosím.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych navrhl pevně zařadit bod číslo 23, Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve druhém čtení. Jedná se o tzv. krajskou známku, nový druh známky. Tento zákon prošel prvním čtením a leží tady více než rok. V květnu minulého roku bylo první čtení. Takže občané samozřejmě čekají na to, jak to dopadne, protože tam už vznikla petice, jsou tam podepsány více jak čtyři tisíce občanů Karlovarského kraje, ale nejedná se o známku pouze pro občany Karlovarského kraje, ale jedná se o nový druh dálniční známky. Takže bych poprosil o zařazení na středu po pevně zařazených bodech, případně na čtvrtek též po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: To znamená pro pořádek středa 29. 6. nebo čtvrtek 30. 6. Ano? Děkuji.

Další řádně přihlášený je pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já nebudu navrhovat doplňování nových bodů, naopak navrhnu vypuštění jednoho bodu, a dokonce nebudu ani přeřazovat zatím ještě pořad schůze podle čísel tisku, to si nechám na nějaké další dny, jak jsem upozorňoval na organizačním výboru. Nicméně navrhnu, abychom vypustili bod 34, vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Myslím si, že je zbytečné, abychom si poslední předprázdninovou schůzi kazili příliš dlouhými vystoupeními, a jako že taková nepochybně budou, a dalšími kolečky hádek o tom, jak mají nebo nemají fungovat restaurace, soukromá zařízení, kde se smí anebo nesmí prodávat alkohol a další věci. Takže navrhuji, abychom tento bod vypustili, v klidu se k němu vrátili na podzim. Myslím, že do té doby hlavy vychladnou a že si možná mnozí poslanci uvědomí, že hlasují v souladu se svým vědomím, a ne s příkazy stranických sekretariátů, a že pokud jednou tak hlasovali, tak že by i v budoucnu hlasovat měli.

Pokud by takový návrh nebyl přijat, pak navrhuji, abychom zrušili pevné zařazení bodu 34 na dnešek jako čtvrtého, pátého, šestého, teď je s otazníkem, kolik jich ještě projde před ním, ale prostě pevně zařazeného bodu a nechali ho normálně v programu, abychom tento bod neurychlovali, protože se obávám, že až k němu dojdeme, tak jsme tuto schůzi víceméně ukončili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji od vás dva návrhy. Posledním řádně přihlášeným je pan poslanec Soukup. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji projednat uznání genocidy Osmanské říše na arménské menšině mezi lety 1915 až 1917. Bod s tímto programem doporučuji zařadit na středu 29. června po 19. hodině. Nemusí to být dlouhé jednání, mám připraven koncept rezoluce.

Krátké zdůvodnění. V informační smršti posledních dnů tak trochu zapadla dost důležitá sdělení. Evropský soudní dvůr vydal verdikt, že zadržování běženců v detenčních zařízeních je protizákonné, měli by být puštěni na svobodu. To vnímám jako završení absurdního procesu, kde rezignujeme na potírání kriminálního jednání, jakým nelegální migrace nesporně je. Raději ohýbáme zákony.

Dále. Evropská komise připravuje směrnice o sjednocení azylové politiky a sociální politiky. Přijetí takových směrnice pravděpodobně učiní i z Česka cílovou zemi migračních toků.

Týden stará je zpráva o tom, že italští záchranáři vylovili za jeden jediný den u svých břehů na čtyři a půl tisíce migrantů z Afriky. Migrační toky zesilují.

A konečně jedna důležitá zpráva. Evropští úředníci pokračují v přístupových jednáních s Tureckem. Informaci o tom přinesl Daily Express.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám do toho vstupuji, ale požádám vás, kolegové a kolegyně, o ztišení. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Britský deník důrazně připomněl to, že tato jednání probíhají proti vůli Evropského parlamentu, který konstatoval, že další přístupová jednání mohou být, až Turecko splní větší množství podmínek, mj. v oblasti lidských práv. Proto vyzývám Poslaneckou sněmovnu, aby vyslala Evropské unii i Turecku naprosto jasné poselství, že Česká republika nebude ustupovat od základních hodnot, od principů demokracie a humanismu, nebude ohýbat zákony. Čím začít? Třeba nepřekročitelnou podmínkou pro Turecko, že se musí vyrovnat s temnějšími stíny své minulosti.

Tady máme dluh i my. Ještě jsme správně nepojmenovali události, ke kterým došlo v Turecku mezi lety 1915 až 1917. Učinilo to před námi už 20 evropských zemí, naposledy Německo. O víkendu se k tomu vyslovil i papež František. To všechno jsou důvody, které mě vedou k tomu, abych podal tento návrh právě teď, právě dnes a právě za těchto okolností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já vás požádám o upřesnění vašeho návrhu, pane poslanče. Chcete to na středu 29. 6. V kolik hodin, prosím vás? Po 19. hodině. A přesný bod zní: Uznání arménské genocidy. Nerozporujete tento bod, dobře, beru ho jako váš návrh.

S přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jsem jenom překvapen, co tady poslanci nebo i zástupci vládních klubů, vládní koalice předvádějí. Nezlobte se na mě, na grémiu nepadla ani zmínka o tom, že bychom měli například zítra jednat po 19. hodině apod. Já nevím, jestli ten návrh, pane předsedající, je vůbec za této situace hlasovatelný. Možná že jo, možná že si můžeme začít dávat zařazovat body na absurdní časy, které ještě nejsou schváleny, ale já už opravdu toho začínám mít trochu s vámi dost. To opravdu nejste schopni se domluvit ani na programu schůze? Děkuji. (Potlesk části poslanců.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP