(14.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám jeden návrh a jeden dotaz na pana předsedu Faltýnka. Záleží na něm, jestli mi pak odpoví. Zdvořilý dotaz.

Nejprve chci navrhnout, abychom bod 141, to je první bod v bloku třetích čtení, senátní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, zařadili jako poslední v bloku třetích čtení. A pro pana předsedu Sklenáka to i zdůvodním. Senátoři, kteří mají odůvodňovat a obhajovat tento návrh, zítra z jiných pracovních důvodů nemohou přijít do Poslanecké sněmovny. To je ten důvod, proč navrhuji zařadit tento bod jako poslední v bloku třetích čtení.

A k panu předsedovi Faltýnkovi. Jestli jsem dobře poslouchal jeho návrh o tom slyšení, tak říkal, že navrhuje slyšení policistů ÚOOZ, tak se chci zeptat, jestli těch, kteří šetří Agrotec, nebo nějakých jiných. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vás jsem zaregistroval. Návrh na změnu pořadu. Nejprve pan předseda Černoch, po něm pan předseda Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Já bych měl také dotaz na pana předsedu Faltýnka. Jestli by tedy bylo možné doplnit váš návrh, protože Úsvit s tím problém nemá, ale měl by tam být i pan ředitel Tuhý jako protistrana, protože pokládáme za špatné, pokud by tady měla vystupovat pouze jedna strana. Dávám tedy návrh, aby byl návrh modifikován, aby zde vystoupili policisté ÚOOZ a zároveň i ředitel Tuhý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mohu vás, pane předsedo, požádat o písemné znění toho návrhu? Dobře. Prosím, abyste mi dodal písemné znění vašeho návrhu. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ještě jednou hezké odpoledne. Ano, ta odpověď kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi zní ano. I policistům, kteří vyšetřují Agrotec. Jenom pro oživení naší paměti. Já si už přesně nepamatuji, kdo navrhoval, aby zde vystoupil náměstek tehdejší paní ministryně Válkové, myslím, že se jmenoval Štern, nevím to zcela určitě, ale je to podobný případ a mám pocit, že i kolegové z TOP 09 pro to hlasovali. Čili tím vlastně už ten precedens, o kterém tady hovořil pan předseda TOP 09, vznikl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My jsme byli mnozí z nás ráno na grémiu. My jsme se domluvili a pan místopředseda přečetl návrh z porady grémia Poslanecké sněmovny, že zřídíme vyšetřovací komisi, a to v počtu sedm, za každý klub jeden. A nyní pan Faltýnek, pan předseda Faltýnek, omlouvám se, vlastně navrhl, aby vyšetřovací komise měla 200 členů, aby členové vyšetřovací komise byli všichni členové Poslanecké sněmovny. Protože co jiného to je? Samozřejmě pokud všichni dostojí svému slovu, jak říkali dopoledne, tak ta komise bude zřízena, protože pokud se dobře pamatuji, tak všechny kluby na té poradě deklarovaly podporu zřízení této komise. Samozřejmě že ta komise si bude zvát všechny ty, o kterých dneska mluvili, a možná i mnohé jiné a další, ale suplovat práci vyšetřovací komise na plénu nemá žádný smysl. Samozřejmě se rozhodneme hlasováním. Já nezpochybňuji právo tento návrh podat, odůvodnit a pak o něm hlasovat. Ale nemyslím si, že je praktické mít vyšetřovací komisi, která má 200 členů, protože pak už není žádná parita, pak už existuje jasná většina atd. atd. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct.

Ale chtěl bych ocenit, já nevím, jak se jmenují ti policisté, kolik to je. Já myslím, že nemůžeme hlasovat. Ten návrh je nehlasovatelný. Pokud bude v tom znění, které přednesl pan předseda Faltýnek, a Sněmovna by to náhodou přijala, tak když zítra přijde kterýkoliv členů ÚOOZ, tak má právo vystoupit. Já nevím, kolik má členů ÚOOZ. Četl jsem nějak přes 500. Tak to nevím, jestli to je úplně to pravé. Ale to svědčí spíš o tom navrhovateli. Pokud chcete konkrétní jména, tak se za ně nestyďte a řekněte je tady. Jinak skutečně může přijít... a já si myslím, že musíme když tak hlasovat jmenovitě o vystoupení hostů. My nemůžeme hlasovat obecně o příslušníkovi nějaké organizační složky státu. To by bylo proti jednacímu řádu. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já děkuji. Nyní eviduji pana předsedu Faltýnka, poté vás, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já jenom chci říct, že jsem přece v tom svém vystoupení nezpochybnil snahu o založení a podpoření vyšetřovací komise. Čili ten náš názor je stejný, jako byl ráno, kdy jsem ho prezentoval na grémiu. To s tím nesouvisí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Kalousek. Prosím

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte mi prosím jen stručnou reakci na pana předsedu Faltýnka. Já neznám žádného Šterna, nicméně kolegové mě upozorňovali, že takový návrh tady tenkrát skutečně padl a že nebyl přijat. (Ozývají se hlasy z pléna. Řečník se odmlčel.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste po sobě nepokřikovali. Jestli chcete něco říct, tak prosím na mikrofon. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V takovém případě, pokud to chápete jako precedens a pokud v tom chcete pokračovat, kolegové, já to budu samozřejmě respektovat, bude-li to většinový názor Sněmovny. Nicméně pak upozorňuji, že bude naší povinností vyslechnout subalterní úředníky Finanční správy a Celní správy, což jsou dvě důležité instituce, které se rozkládají, a jejich subalterní úředníci by nám jistě uměli říct, proč se rozkládají.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní neeviduji žádnou přihlášku s přednostním právem. Budeme tedy postupovat podle řádně přihlášených k návrhu schůze. První se hlásí pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím navrhnout dva body. Prvním je pevné zařazení bodu číslo 52, sněmovní tisk 378. Je to to odškodnění, politické důvody, které už dvakrát vlastně byly pevně zařazeny, ale nikdy na dokončení prvního čtení, které bylo přerušeno 23. října minulého roku, nedošlo.

Druhý návrh se týká bodu číslo 197. Je to jeho vyřazení. Je to sněmovní tisk 802, 1. doplněk vojenských cvičení v roce 2016. Důvodem je, že nebyl projednán v garančním výboru, výboru pro obranu. Děkuji za podporu obou návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Okamura. Pardon. Ještě než vám udělím slovo...

 

Poslanec Antonín Seďa: Já se omlouvám. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem neřekl na kdy pevně zařadit - na tuto středu 29. 6. odpoledne po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš návrh jsem si poznamenal. Nyní pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych zde již popáté a jistě ne naposledy požádal jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, aby Sněmovna zařadila jako mimořádný bod programu schůze vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie. Již čtyřikrát nám Sobotkova a Babišova vláda tento náš návrh zamítla. V lednu jste vy, poslanci všech vládních i opozičních stran, dokonce shodili ze stolu i petici občanů za vyhlášení referenda, kterou offline a online podepsalo více než sto tisíc občanů České republiky.

Považuji za nutné umožnit občanům České republiky demokracii, tedy aby se sami občané demokraticky v referendu rozhodli, s kým a jak chtějí do budoucna v České republice žít. Je nutné buď přijmout ústavní zákon o obecném referendu ve znění, které jsem ve Sněmovně navrhl před téměř třemi lety, tedy ve znění, které by umožnilo občanům hlasovat o mezinárodních smlouvách, anebo aby Sněmovna přijala speciální zákon o konkrétním referendu, tedy o vystoupení z Evropské unie.

Většina z nás se tu považuje za zastánce demokracie. Demokracie, to je občanů, nikoliv elit. A poznáte to podle toho, že první i poslední slovo má v demokracii občan. Ať už se naše názory na vystoupení z Unie shodují, nebo rozcházejí, myslím, že všichni se shodneme v jednom. Velká Británie v posledních letech dvakrát ukázala světu, jakou je demokracií. Bylo to nejprve referendum o samostatnosti Skotska, které britská vláda schválila navzdory tomu, že odtržení Skotska si určitě nepřál nikdo z anglických politiků, ale taková je demokracie. Nemusím s jinými názory souhlasit, ale musím se do krve bít za právo odlišné názory svobodně říkat a prosazovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP