(14.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Poznámka číslo dvě je můj návrh vůči panu předsedajícímu, co je samozřejmě jeho rozhodnutí. My jsme se dostali do pasti. Z té pasti podle jednacího řádu, který si řada z nás nepřečetla, se nedostaneme, pokud neuděláte nějaké rozhodnutí. Já navrhuji rozhodnutí podle § 62 jednacího řádu, kde je napsáno, že když předsedající opustí své místo, je schůze přerušena.

Pane místopředsedo Bartošku, jeden z mála způsobů, jak zachránit zbytky důstojnosti této Sněmovny, je, že teď poodstoupíte ze svého místa, schůze bude přerušena a možná, že při nadcházejícím datu naší schůzky najdeme důstojné řešení. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, vážený pane předsedo. Mohu vám říct, že mě uklidnilo to, že po konzultaci s legislativou jsem postupoval správně. Samozřejmě rozumím tomu, že můžete mít připomínky ke způsobu, jakým řídím Poslaneckou sněmovnu, ale jednal jsem v souladu s jednacím řádem a cestu z této situace jsme nalezli.

Požádám pana předsedu Stanjuru, který je řádně přihlášen s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Samozřejmě můžete navrhnout vyřazení všech bodů, můžete to prohlasovat, je to všechno legitimní. V tom případě žádám vedení Poslanecké sněmovny, aby zrušila grémia Poslanecké sněmovny. Jsou úplně zbytečná. Něco jiného je dohoda předsedů poslaneckých klubů na ukončení schůze a něco jiného je, že si vládní většina v organizačním výboru něco odhlasuje. Já jsem schopen akceptovat oba dva přístupy, ale pak nevidím žádný důvod, abych se radil třeba toto úterý 40 minut se svými kolegy, co bude v úterý 28. června, kde jsme zařazovali například zákon o státním zastupitelství na 28. června na návrh jednoho z předsedů koaličních poslaneckých klubů. Tak proč se tam vlastně potkáváme? Pak je to úplně zbytečné. Tak to zrušme, my počkáme, s čím přijdete, co si prohlasujete. Ušetříme si čas a ušetříme si nedůstojné debaty, kdo nedodržuje dohody. Když ty dohody nevzniknou, vám se uleví, protože vás nebudeme moct spravedlivě označit za ty, kteří dohody porušují. Fakt to považuji v takovémhle případě za mrhání naším časem, protože to k ničemu nevede. Tak si všechny změny programu načteme ve dvě nebo v devět ráno a nemusíme se tvářit, že by byla nějaká dohoda z grémia.

Takže vy chcete vyřadit body, které jsme pevně zařadili, na kterých jsme se všichni shodli, všechny poslanecké kluby, a pevně jsme je zařadili, a proto je to porušení dohody. A navrhovali jste to vy. Z těch pěti bodů jsem jeden navrhl já a čtyři body, na kterých jsme se shodli, navrhovali představitelé vládní většiny. To je celé. (Potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme několik možností. Jedna z možností je ta, kterou navrhoval pan kolega Kalousek. Druhá možnost je postup podle § 54 odst. 9.

Vidím jednoho z oprávněných podle tohoto paragrafu, pana předsedu Sklenáka, aby mi předložil nějaký pozitivní návrh.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, děkuji za slovo. Já nebudu prodlužovat diskusi a reagovat na vše, co řekli předsedové pravicových opozičních klubů. Mohl bych polemizovat téměř s každou větou. To, že budou v dané dny zařazeny vratky ze Senátu, tak jak jsme se dohodli, stále platí a platí také to, co bylo řečeno a také odhlasováno na organizačním výboru tuto středu. Od počátku schválení harmonogramu jednání Poslanecké sněmovny bylo zřejmé, že my v tuto chvíli budeme mít dvě možnosti, protože dodržujeme od ledna šestitýdenní cyklus a teď jsme v takovém netradičním, protože je před prázdninovou přestávkou, tak jsme v osmitýdenním cyklu. A od začátku byly dvě varianty, že buďto můžeme z šestitýdenního udělat osmitýdenní, anebo ten osmitýdenní rozdělit na dva. V podstatě obě tyto varianty byly ve hře a na organizačním výboru tuto středu, jestli to je dohoda, to nevím, ale každopádně většina odhlasovala změnu konání organizačního výboru příštího právě proto, aby mohl svolat řádnou další schůzi, s tím, že bylo oznámeno, deklarováno, avizováno, že právě v tento moment vyřadíme všechny body z probíhající schůze a schůzi ukončíme.

Tedy já dávám návrh, abychom vyřadili všechny neprojednané body této schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám procedurální protinávrh. Navrhuji dvě věci. Vyjdu částečně vstříc panu předsedovi Sklenákovi. Navrhuji, abychom z pořadu schůze vyřadili všechny vládní předlohy návrhů zákona a pak schůzi přerušili do úterý 28. června do 14.05. Děkuji. (Pobavení a potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bude jiná varianta hlasování. Uvidíme, jestli něco projde. Třetí varianta je, že když to nikdo z předsedů klubů neudělal, tak to udělám já. Podle § 54 odst. 9 může předseda poslaneckého klubu nebo předsedající navrhnout přerušení schůze. V tomto ohledu to bude třetí návrh, který bude hlasovatelný, pokud neprojde jeden z návrhů, které byly předloženy. To znamená, že bychom museli hlasovat o návrzích na vyřazení.

 

První je návrh na vyřazení všech neprojednaných bodů. Rozumíme si? (Ano.) Dobře. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jde o pokus vypořádat se s touto schůzí tím, že body vyřadíme, a tím pádem nebude žádný předmět jednání.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 403 a ptám se, kdo je pro. (Z pléna: Pro co?) Vyřazení všech neprojednaných bodů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 403 z přihlášených 102 pro 59 proti 39. Návrh byl přijat.

 

Znamená to, že schůze - nemohla skončit, protože ještě předtím, než jsem to prohlásil, se přihlásil předseda poslaneckého klubu ODS. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já to plně respektuji. Jenom mám takový slib a vy víte, že my sliby plníme. Jestli si myslíte, že jste tím získali čas a něco půjde lehčeji, tak vám slibuji, že nepůjde, a těším se každý den na to, jak se budeme dohadovat o tom, které body budeme na té nové schůzi projednávat a které ne. Přeji vám hezkou cestu domů, bezpečný dojezd a na příští řádné schůzi se uvidíme. Na shledanou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě předseda klubu TOP 09. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Nebudu zdržovat dlouho. Jenom s politováním musím opět konstatovat, že jste výrazně rozdělili Sněmovnu na dvě kategorie poslanců zcela cíleně díky vlastní neschopnosti, protože my jsme vám neblokovali registr smluv při tom hlasování ráno, díky vlastní neschopnosti jste opět omezili práva opozičních poslanců projednat jejich návrhy, které tady leží již dva roky, a skutečně díky babráctví zřejmě kvůli protikuřáckému zákonu tady saháte k těmto prostředkům! Přeji vám hezký víkend.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, protože se nikdo nehlásí, kdo by měl přednostní právo, a protože jsme vyčerpali všechny body, které byly na této schůzi, ty, které jsme neprojednali, jsme vyřadili, končím 47. schůzi a na 48. schůzi budete pozváni podle rozhodnutí organizačního výboru. Hezký víkend a na shledanou.

 

(Schůze skončila ve 14.19 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP