(14.50 hodin)

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, vaše vláda financuje extrémní lobbistické a propagandistické organizace, které lobbují za přijímání migrantů a jsou placené z daní občanů ČR, přestože většina občanů africké a arabské migranty a islám v ČR nechce. Říkám záměrně extrémních, jelikož tyto organizace jdou nejen proti hlavnímu názorovému proudu ve společnosti, ale vyvolávají cíleně i nenávist vůči jiným názorům. Navíc v tuto chvíli zvažujete cenzuru názorů na internetu, kdy opět tyto extremistické a propagandistické organizace údajně mají být těmi, kdo budou kontrolovat, vyhodnocovat a hlásit ty nesprávné názory. Například celkový rozpočet projektu HateFree, který funguje pod úřadem vaší vlády, je téměř 18 milionů korun. Z toho jdou miliony přímo z českého rozpočtu.

Nepřipadlo by vám fér dát stejné možnosti i těm, kdo mají opačný názor? Neměl by stát buď tuto jednostrannou propagandu nefinancovat, anebo podpořit vyváženě oba názory? Tedy také opačný názor, který dlouhodobě prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, že islám je neslučitelný se svobodou a demokracií, anebo že migrační vlna ve stávajícím pojetí evropské unie způsobí ekonomické, sociální a bezpečnostní problémy? Nebo snad vy jako premiér také podporujete fašizující tendence proimigračních aktivistů, novinářů a některých politiků v čele s vaším panem Dienstbierem, kdy je správný pouze ten jejich názor a ten je potřeba podporovat státem placenou propagandou? A ostatní opačné názory jsou cíleně cenzurované, ostrakizované či umlčované?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem přesvědčen o tom, že politici by se měli snažit problémy řešit. Myslím, že lidé nás volili proto, že očekávají, že budeme plnit svůj program, za který jsme kandidovali, a že budeme řešit problémy, s kterými se společnost setkává nebo by se v budoucnosti setkávat mohla.

Velký problém, s kterým jsme byli konfrontováni, okrajově v ČR, ale především v zemích, jako je Řecko, Itálie a další, je migrační vlna. A já jsem přesvědčený o tom, že by skutečně aktivní politici neměli mít tendenci parazitovat na strachu občanů, neměli mít tendenci zvyšovat strach občanů, vyvolávat v lidech obavy bez ohledu na to, co se reálně ve světě odehrává. Já jsem ten poslední, kdo by chtěl bagatelizovat obavy občanů z toho, že bude ohrožena jejich bezpečnost. A vždycky jsem také na úrovni Evropské rady takto vystupoval. Není možné podceňovat obavy občanů, ale současně nesouhlasím s těmi, a tady to musím jednoznačně potvrdit, kteří se snaží toho strachu lidí využívat k tomu, aby na něm budovali svoji politickou kariéru. To si myslím, že není dobrá cesta a rozhodně nás to neposune žádným způsobem při řešení a reakci migrační krize, která je objektivní realitou a s kterou se Evropa bude setkávat ještě řadu a řadu let.

Rád bych využil dotazu pana poslance Okamury, abych také jasně řekl, že česká vláda dva roky intenzivně pracuje na tom, abychom se v rámci Evropy s migrační krizí dokázali vyrovnat. Prosazovali jsme jako země V4 zastavení nelegální migrace v oblasti západního Balkánu. Byli jsme od samého počátku přesvědčeni o tom, že není možné, vypořádat se s regulací migrace, aniž bychom neobnovili kontroly na hranicích všech zemí, které leží na migrační trase. Jsem rád, že se nám nakonec toto řešení podařilo prosadit, že dnes probíhá důsledná kontrola v oblasti ilegální migrace nejenom na hranici mezi Makedonií a Řeckem, ale také na hranicích dalších balkánských zemí. Došlo k tomu, po čem volala skupina zemí V4, co prosazovala Česká republika. Došlo k zastavení nelegální migrace v oblasti západního Balkánu.

A já jenom připomínám, že v Makedonii pomáhají čeští policisté, že tam je přes 30 českých policistů. Jenom připomínám, že jsme Makedonii poskytli peníze, poskytli jsme jí humanitární podporu, aby Makedonie byla schopná tuto těžkou situaci, v které se nachází, zvládnout.

Druhé důležité řešení, kterého bylo potřeba dosáhnout, je otázka navracení ilegálních uprchlíků z Řecka do Turecka. V situaci, kdy Turecko nedělalo žádné reálné kroky k tomu, aby zabránilo nelegální migraci ze svého území, v Řecku byli vystaveni do situace, kdy jedna země nemůže takto masivní příliv uprchlíků zvládnout. Tady musela nastat dohoda mezi celou Evropskou unií a Řeckem. A já jsem rád, že se daří dohodu realizovat a že dohoda mezi Evropskou unií a Řeckem vedla k reálným výsledkům a poklesu nelegální migrace.

Víte sami, že my jsme nikdy nebyli cílovou zemí migrace. My jsme vždycky byli v rámci té krize jenom zemí tranzitní, přes kterou uprchlíci přecházeli, nejčastěji do Německa. A já jsem rád, že se podařilo migrační proud z Turecka do Řecka minimalizovat. Předtím, než jsme udělali dohodu s Tureckem a než jsme zastavili balkánskou trasu, v lednu připlulo do Řecka přes 70 tisíc ilegálních uprchlíků. V dubnu připlulo do Řecka zhruba 1 500 ilegálních uprchlíků. Je to pokles ze 70 tisíc za měsíc na 1 500 za měsíc. Díky tomu, že jsme prosadili dvě konkrétní opatření - zastavení nelegální migrace v oblasti západního Balkánu a navracení uprchlíků z Řecka do Turecka. Těch, kteří v Řecku nezískají azyl.

Tohle je podle mého názoru správná reakce na migrační krizi. Ne vyvolávání nenávisti, ne rozeštvávání lidí, ne vytváření problémů tam, kde ten problém není. V České republice nemáme problém s uprchlíky. V České republice má vláda bezpečnostní situaci pod kontrolou a naše vláda se podílí na evropském řešení migrační krize.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec Okamura má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, jako vždy si pletete příčinu s následkem, jelikož příčinou je především jednání Evropské unie a servilnost vaší vlády. A také neodpovídáte na otázky. Slyšel jsem, že vaše vláda vyčlenila na podporu migrantů v České republice 4,3 mld. korun. Je to pravda? Můžete toto číslo potvrdit?

Proto vás v této souvislosti také žádám, a to písemně do 30 dnů, o sdělení přesné souhrnné částky, kterou za loňský rok dostaly z veřejných prostředků všechny neziskové a další organizace zabývající se v České republice migrací, tedy péčí o migranty a tak podobně. O kolik subjektů se jedná? A prosím o přesný seznam.

O stejné číslo a údaje prosím i na letošní rok. Tedy kolik je v plánu těmto organizacím vyplatit a kterým a kolik činily loni náklady státu na řešení migrace. Tedy včetně nákladů na armádu, policisty atp. Kolik je odhad, že to bude stát podle odhadů Českou republiku a její občany letos. A všichni víme, že to jsou peníze na úkor našich potřebných českých občanů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, aniž bych chtěl předjímat odpověď pana premiéra, jistě tato čísla nenosí v hlavě. Spíše příště prosím, pro tuto formu využijte písemnou interpelaci.

Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, určitě požádám úřad, abychom vytáhli potřebná čísla, a doplním interpelaci a odpovědi panu poslanci Okamurovi. Nicméně už teď ho mohu ujistit, že reálné výdaje budou výrazně nižší v letošním roce. Výdaje, které se týkaly uprchlíků, budou výrazně nižší, než jsme počítali v návrhu státního rozpočtu, protože se nám podařilo v kombinaci těch dvou opatření, která jsem zde pojmenoval, tzn. uzavření balkánské migrační trasy a navracení uprchlíků z Řecka do Turecka, tak se nám podařilo dramaticky snížit migrační proud, který jsme zažívali ještě loni, když lidé volně procházeli z Turecka přes celý Balkán až do středu Evropy a Evropa absolutně neměla migraci v té situaci pod kontrolou.

Výdaje budou nižší, ale nejsou nulové, protože jsou lidé, kteří mají právo na to, aby získali v ČR azyl. Jsou lidé, kteří mají právo na to, aby získali v ČR mezinárodní ochranu. Těmto lidem pomáháme a těmto lidem i nadále budeme pomáhat. A jednou z forem, jak pomáháme jejich integraci do společnosti, je právě spolupráce s neziskovými organizacemi. Je to třeba katolická charita, s kterou spolupracujeme, která je v letošním roce hlavním partnerem Ministerstva vnitra právě v oblasti integrace uprchlíků do naší společnosti.

Ale myslím si, že je potřeba rozlišovat dvě věci. Za prvé masivní nekontrolovanou nelegální migraci a za druhé realizaci platného azylového práva, které respektuje Česká republika, a bude ho respektovat jako civilizovaná demokratická země, která se hlásí k humanitním ideálům. S nelegální migrací samozřejmě musíme bojovat, musíme ji omezovat, ale současně pokud jsou to lidé, kteří mají právo na azyl, tak je potřeba jim pomoci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP