(Jednání pokračovalo v 11.40 hodiin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, je 11.41, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie. Jsme po závěrečném slovu, přistoupíme tedy k hlasování. Poprosím pana navrhovatele, pan místopředsedu Jana Bartoška, aby přikročil k řečnickému pultíku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Organizační výbor navrhl proceduru tak, že budeme hlasovat o návrzích en bloc. Je zde protinávrh kolegyně Černochové, abychom hlasovali po jménech. Já tedy navrhuji nejdříve hlasovat o způsobu procedury a poté se rozhodneme. V případě, že bude potřeba hlasovat po jménech, budu přednášet jednotlivé návrhy a budeme o nich hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za tento návrh. Takže nejprve vás všechny odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Jako první budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, abychom usnesení hlasovali po jednotlivých jménech.

O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom hlasovali po jednotlivých jménech, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 267. Přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 98, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Prosím tedy, pane místopředsedo, abyste přednesl usnesení a jednotlivá jména k němu přednášel. Já o nich dám hlasovat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, budu tedy přednášet, v rámci jakých kategorií jaká jména jsou nominována. Budu je číst bez titulů a bez hodností.

Na Řád bílého lva, zapůjčení Řádu bílého lva, je nominován Karel Kuttelwascher.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto jméně zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 268. Přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 131. Návrh byl přijat. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Druhém jménem v této kategorii je Jaroslav Klemeš.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o Jaroslavu Klemešovi. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 269. Přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 135, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Na Řád T. G. Masaryka je navržen Jiří Brady.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 270. Přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 131, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy návrhy na medaili Za hrdinství. Jako první je Jozef Haríň.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto jméně. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 271. Přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro 91, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dále Jiří Nesázal.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o panu Jiřím Nesázalovi. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 272. Přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dále Karel Aster.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o Karlu Asterovi. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 273. Přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dále Petr Dřevikovský.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 274. Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dále Jan Rom.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 275. Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dále Josef Zima.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o Josefu Zimovi. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 276. Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 136, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dále Emanuel Zima.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o Emanuelu Zimovi. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 277. Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dále David Bartoš.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o Davidu Bartošovi. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 278. Přihlášeno 143 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dále Antonín Šubrt.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o Antonínu Šubrtovi. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 279. Přihlášeno taktéž 143 poslankyň a poslanců, pro 96, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní tedy návrhy na Medaili Za zásluhy. První je Alois Dube.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o plukovníkovi Aloisi Dubcovi. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 280. Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 136, proti 1. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP