(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně, poslanci a členové vlády: pan poslanec Běhounek od 12.30 - pracovní důvody, paní poslankyně Bohdalová - pracovní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová - osobní důvody, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, pan poslanec Kasal do 13. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Pecková - pracovní důvody, pan poslanec Pleticha - pracovní důvody, pan poslanec Pražák - pracovní důvody, pan poslanec Syblík - zdravotní důvody, pan poslanec Šidlo - osobní důvody, pan poslanec Volný - osobní důvody, pan poslanec Zavadil - zdravotní důvody, pan poslanec Zlatuška - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek - pracovní důvody, pan ministr Brabec do 11.30 - pracovní důvody, pan ministr Chovanec do 10. a od 17. hodiny - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr do 14.30 - pracovní důvody, pan ministr Stropnický - zahraniční cesta, pan ministr Ťok - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta.

Pan poslanec Tejc hlasuje s kartou číslo 3.

Dnešní jednání bychom zahájili body z bloku třetího čtení, u kterých je splněna zákonná lhůta, to jsou body 156, 157, 158, 159, 160, 161. Dále bychom se zabývali pevně zařazenými body 30, 46, 47, 48, 74. Upozorňuji, že na 12.45 máme volební body 195 až 197. A připomínám, že na 14.30 jsme si pevně zařadili body 44, 15 a 16.

Ještě než zahájíme projednávání jednotlivých bodů, tak tady mám dvě přihlášky k pořadu schůze. Pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Sklenák. Takže prosím pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Pane předsedo Sněmovny Parlamentu ČR, mě by zajímalo - nepadla tady omluva pana premiéra Sobotky. Zajímalo by mě, zda bude přítomen, zda přijde. Je tady někde nebo není. (Hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, vzhledem k tomu, že nemám omluvu pana předsedy vlády, tak předpokládám, že bude přítomen. Nicméně není mi známo, kde se v této chvíli nachází.

 

Poslanec František Laudát: V tom případě dávám procedurální návrh, aby byla přerušena sněmovna do příchodu pana premiéra.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je procedurální návrh, o kterém lze hlasovat. Takže přivolám kolegy z předsálí.

 

Zopakuji návrh. Návrh je, aby bylo přerušeno jednání Sněmovny do doby přítomnosti pana předsedy vlády. O tomto procedurálním návrhu nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 229, přihlášeno je 139, pro 56, proti 69. Tento návrh nebyl přijat. (Hluk v sále.)

 

Přejete si pokračovat, pane poslanče? Ano. Kolegyně, kolegové, ale já vás žádám o klid. Prosím, abyste se usadili všichni na svá místa. A pan kolega Laudát může pokračovat.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jelikož podle včerejšího hlasování předpokládám, že neschválíte - mluvím o koalici - zařazení bodů, které budu navrhovat. Bod se jmenuje, nebo jsem ho nazval Neúčast ministrů vlády na interpelacích a při předkládání svých materiálů na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pro vaši informaci, budu navrhovat, aby se hlasovalo o zařazení tohoto bodu dnes jako první bod jednání. Alternativně v pátek 3. června jako první bod jednání. (Stálý hluk v sále.)

Odmítám tolerovat a mlčet k tomu, co se tady odehrálo minulý pátek. Jelikož toto nabývá na rozsahu, domnívám se, že už nemůžeme mlčet a tolerovat dále neschopnost premiéra Sobotky vynutit si na svých ministrech, aby plnili svoje zákonné povinnosti, během jednání Sněmovny byli přítomni a byli i přítomni během předkládání svých materiálů. Předpokládám, že i pan ministr, vicepremiér vlády, první vicepremiér, tady pak zopakuje, co říkal svému asistentovi na chodbě. Byť ve slušné modifikaci, protože není ani před 22. hodinou, a dokonce se domnívám, že není důstojné, aby to řekl v celém rozsahu i po 22. hodině.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, opravdu prosím o klid. Prosím pravou stranu včetně členů vedení Sněmovny, aby nediskutovali, usadili se na svá místa. Děkuji. A pan kolega Laudát může pokračovat.

 

Poslanec František Laudát: V říjnu letošního roku začne plynout posledních dvanáct měsíců tohoto volebního období. Minulý pátek většina z nás osobně zažila situaci, která nemá obdoby. Pro absenci prvního místopředsedy vlády pana Andreje Babiše, který měl předkládat ve třetím čtení šest svých zákonů, bylo zasedání Sněmovny ten den ukončeno. Vyvrcholilo tak dlouhodobé pohrdání místopředsedy vlády jedním ze základních pilířů naší demokracie, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, a vyvrcholila tak i totální neschopnost koalice efektivně sestavovat program jednání pléna a reagovat na aktuální situaci.

Hnutí ANO slibovalo vládu schopných manažerů. Z volebních mítinků hnutí bylo slyšet cosi o nemehlech, která řídí naši zemi. Ale jaká je skutečná realita jejich vládnutí? Ani téměř po třech letech ve Sněmovně nejste schopni zvládnout standardní věci, o kterých dříve snad ani nikdo ve Sněmovně příliš nepřemýšlel. Byly prostě automatické a jasné. Standardní zkušební doba při nástupu do kteréhokoliv zaměstnání je tři měsíce. Ptám se vás, jak dlouho vám bude ještě trvat v koalici, abyste se naučili fungovat. Domluvili se alespoň ráno před zahájením jednání Sněmovny, co ten den bude na programu. Zajistili si přítomnost svých ministrů, případně vyjednali či prohlasovali modifikaci denního programu.

Chyby děláme každý. Rozhodování pod tlakem je obtížné. Ale promiňte mi, vy tady již třetí rok produkujete chaos. Ten se bohužel neomezuje pouze na jednání Sněmovny. Máte sice výborné mediální krytí, kterým se nemůže pochlubit nikdo z vašich předchůdců. Ale realita skutečného vašeho vládnutí je jiná. Zásadní problémy, které přináší život, posouváte před sebou bez funkčního řešení. Když už problém nelze tutlat, začnete odsouvat pozornost výmluvami na své předchůdce nebo se uchylujete k jiným, zástupným tématům, abyste pozornost odvedli. Sice si tím udržujete vysoký počet svých příznivců, ale žádné mediální manévry a žvásty ještě nové dálnice nepostavily, lékaře v naší zemi neudržely a novou kvalitu vzdělávání našich nástupců nezajistily. A k tomu vám nepomůže ani armáda nových 23 tisíc státních zaměstnanců, které jste si na občany od svého nástupu k moci najali za peníze zbylých daňových poplatníků.

Jediné, co vám jde, je politika, která směřuje k tomu, že tady není stát pro občany... (Odmlka kvůli hluku v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP