(Jednání pokračovalo v 9.51 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 9.51, budeme pokračovat v našem jednání. A dříve než budeme pokračovat v rozjednaném bodu, s přednostním právem pan poslanec Laudát. (Velký hluk v sále, přicházejí poslanci z předsálí, v levé uličce stojí předsedové klubů koalice a hlasitě diskutují, co by se mělo dnes projednat.)

Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové. (Předsedající zvoní zvoncem. Hluk neutichá. Řečník se otáčí k diskutujícím předsedům a říká mimo mikrofon: Já si počkám.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím kolegy a kolegyně, předsedy klubů, aby se případně přesunuli do předsálí. Pane poslanče, pokračujte prosím.

 

Poslanec František Laudát: Paní místopředsedkyně, promiňte, ale ti, kteří se tady chovají arogantně a pohrdlivě vůči Sněmovně, se tady baví. A nezlobte se na mě, ale takovouhle dezorganizaci Sněmovny já nepamatuji. Tady chybí předkladatelé, na písemné interpelace se ministři neobtěžují, pan premiér (nyní také diskutuje s předsedy) není schopen donutit, aby ministři jeho vlády plnili základní politickou a demokratickou úlohu. Pan Babiš si jede někam rozdávat koblihy nebo co. To je jeho preference. Vzpomínám si, když jsme tady argumentovali u zákonů, tak jsme jen podle Babiše žvanili. A myslím, že to byli poslanci vaší koalice, kteří nám vypočítávali, kolik stojí hodina sněmovny.

Považuju za naprosto nepřijatelné, aby následující zákony tady byly projednávány. To se týká toho, kde je hmotná nouze, peněžní oběh, nabytí nemovitých věcí, celní zákon, zákony související. Nezlobte se na mě, já dávám procedurální návrh, aby tyto zákony, bod 156, 157, 158, 159, bych poprosil, byly přerušeny do přítomnosti ministra financí, pokud to neprojde, nebo předtím ještě do příštího úterý. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tak. Procedurální návrh budeme hlasovat, ale jenom si nejsem úplně jistá, jestli ho hlasovat lze, protože ty body jsem neotevřela, a vzhledem k tomu, že pan ministr tady není, chtěla jsem je posunout na konec třetích čtení, až by k nim došlo.

S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když už jsme mezi body, tak vám chci něco hezkého vzkázat od senátorů. Senátoři - předkladatelé příštího bodu nám všem vzkazují, že nejsou zaměstnanci Poslanecké sněmovny. A mají naprostou pravdu. Byli tady asi sedmnáctkrát, kdy čekali na první a druhé čtení, a nebyli včas informováni, že dneska ten bod přijde na program. Pan předseda Sklenák může krčit rameny, jak chce, ale není to slušné. Jsou to kolegové z druhé komory. Když tady byli tolikrát a tolikrát odjížděli zbytečně domů, a vy máte většinu, ne my, takže vy rozhodujete, co se projednává a co ne, tak považuju za vrcholně neslušné, že nejsme schopni jim poosmnácté aspoň říct dostatečně včas a pevně zařadit ten bod, aby mohli přijít. A je to návrh horní komory. Není to návrh opozičních senátorů. Takže tak byste se k tomu měli chovat.

Druhá věc. Já nemám nic proti tomu, abychom v pátek, když má zasedat Sněmovna, dělali volební kampaň. Jenom bych chtěl, abychom ji mohli dělat všichni a ne jenom někteří. (Velký potlesk poslanců všech stran kromě hnutí ANO.) Považuju to za nefér, že někteří, kteří navíc dneska mají asi osm bodů na programu, tu kampaň dělat mohou, a my ostatní, protože jsme tady na svém pracovišti, ji dělat nemůžeme.

Takže v této chvíli dávám procedurální návrh, abychom přerušili jednání této schůze do úterka do 14. hodiny. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM, Úsvitu, nezařazených, ODS a TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Dříve než tak učiním, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. (Veliký hluk v sále.)

 

Nyní přistoupíme k hlasování o procedurálnímu návrhu na přerušení schůze do příštího úterý 14 hodin.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 210, do kterého je přihlášeno 141 přítomných, pro 62, proti 61. Návrh byl zamítnut.

 

S přednostním právem pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mírně bych modifikoval návrh kolegy Stanjury, abychom přerušili jednání po projednání bodu 154, to znamená novely o integrovaném znečištění, protože pan ministr Brabec je tady a nic nebrání tomu, abychom tento zákon projednali. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, i toto je procedurální návrh. Jenom abychom věděli, o čem hlasujeme, pan poslanec Faltýnek navrhl přerušení jednání schůze po projednání bodu 154 do úterka 14 hodin.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 211, do kterého je přihlášeno 155 přítomných, pro 106, proti 30. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

S přednostním právem pan poslanec Laudát. Poprosím sněmovnu o klid.

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, děkuji všem, kteří takto hlasovali, a žádám vedení Sněmovny, to znamená předsedu a místopředsedy, aby vyčíslili do příštího úterý, kolik stojí jedna hodina zasedání Sněmovny, a prostě budu požadovat, aby Babiš uhradil tuto částku. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní budeme tedy pokračovat v projednávání bodu 154. Poprosím ke stolku zpravodajů pana ministra životního prostředí Richarda Brabce a zpravodaje garančního výboru, tím byl výbor pro životní prostředí, pana poslance Hájka. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 574/2, který byl doručen dne 14. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 574/3.

Nyní se táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, je tomu tak. Prosím, máte slovo. A dříve, než vám to slovo dám... (V sále je velký hluk, předsedající zvoní zvoncem, po chvíli dojde ke ztišení.) Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP