(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, já vám děkuji. Nikoho dalšího nevidím, že by se hlásil do všeobecné rozpravy, v tom případě ji končím a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo před podrobnou rozpravou - pan ministr nebo pan zpravodaj. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se hlásí o slovo. Je důležité, pane zpravodaji, abyste v podrobné rozpravě načetl návrh usnesení. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Pane řídící, děkuji za slovo. (Smích v sále.) Doporučil bych kolegům a kolegyním, aby Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2014 vzali na vědomí. Děkuju vám, že to vezmete na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Je to návrh usnesení, ano. Já se táži, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži pana zpravodaje a pana ministra, zda si chtějí vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Návrh usnesení byl přečten. Já ho pro pořádek zopakuji: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2014 bere na vědomí."

Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby přišli hlasovat. Eviduji také žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 189. Přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro návrh 110, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji vám, pane zpravodaji i pane ministře, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod a tím je

203.
Informace o systému kontrol ve veřejné správě
a při čerpání veřejných finančních prostředků
/sněmovní dokument 3633/

Předložený materiál měl uvést místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, který je dnes řádně omluven, protože projednává zákon v Senátu. V tom případě přeruším tento bod a dám jej na konec tohoto bloku bodů.

Prosím, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, tak říkejme věci, tak jak jsou. Senát od deváté hodiny dosud projednává ústavní návrh zákona o změně kompetencí NKÚ, což je poslanecký návrh zákona. A jestli je plánován bod ministra financí, tak už minimálně týden je napsáno, že to má být odpoledne. Podívejte se na stránky Senátu. Takže není pravda, že pan ministr financí je od rána v Senátu. Možná tam je, ale nemá tam žádné body, protože jsou plánovány až na odpolední část jednání Senátu. A to dlouhodobě. A to je všechno.

Nemám nic proti tomu, abychom to neprojednávali, ale neříkejte tady prosím nepravdu. Není to možné. Pokud mi nevěříte, pusťte si senat.cz, uvidíte, že ještě od rána pořád debatují o tom první bodu. Ale i kdyby ne, tak jsou pevně zařazeny body ministra financí na dnešní odpoledne. A to je myslím od 14.30. Takže nic nebránilo tomu, aby ve 12.30 tady uvedl a prodiskutoval s námi tento bod, který tady už leží poměrně dlouhou a čirou shodou okolností má významnou souvislost s tím, co projednává v této chvíli Senát. Protože já sám jsem chtěl debatovat o například počtu řízení o odebrání dotace.

Nevím, jestli jste si všichni, kolegyně a kolegové, to číslo stačili najít. V roce 2014 probíhá 143 tis. řízení o odebrání dotace. Celé nebo části. 143 tisíc! Já myslím, že je to dostatečně vypovídající. Vydělte si to počtem pracovních dnů a pak si řekněme, jak systém kontrol funguje a jestli k něčemu je, nebo k něčemu není.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pouze pro pořádek zopakuji, že pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš je řádně omluven, a budu postupovat v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny. Bod je přerušen, to znamená, neprobíhá rozprava, mohou vystoupit pouze poslanci s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane místopředsedo, jak může být řádně omluven, když tady pan kolega Stanjura prokázal, že ta informace není pravdivá? Kdyby aspoň řekl, že má zase částečný zápal nebo něco. Ale tohle opravdu... (Smích v sále.) To opravdu není možné, aby se takhle vláda chovala.

Dámy a pánové, já se domnívám, že ne tedy tenhle týden, nechci nabourávat program Sněmovny, ale my se chováním vlády, vládních ministrů budeme muset příští týden zabývat. Já tady tohle nepamatuji. Takovou antimorálku. Prostě pak se všude lže, co se tady ve skutečnosti děje. Viz včera, kdo co se tady stalo kolem tzv. protikuřáckého zákona. Promiňte, ale takhle to dál, pane místopředsedo, nejde. A já skutečně budu důrazně na grémiu v úterý požadovat nápravu situace, protože já tady takové chování, takovou antimorálku těch tzv. makačů a populistů nepamatuji. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V omluvách na dnešní den je napsáno, že se omlouvá pan ministr financí Andrej Babiš z pracovních důvodů. Z toho důvodu jsem řekl, že je řádně omluven z dnešního jednání.

Prosím s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci jenom připomenout, že ten bod, který jsme nemohli projednávat, byl pevně zařazen. On nespadl z nebe, že by ho dneska ráno někdo navrhl zařadit. Nestalo se to, že bychom něco zrychleně projednávali a místo očekávaných pěti bodů jsme jich projednali 25. Kdo navrhl pevné zařazení tohoto bodu? Já bych řekl, že to nebyl žádný opoziční poslanec, že to byl s největší pravděpodobností předseda poslaneckého klubu hnutí ANO.

A když už máme možnost debatovat i o něčem jiném než o systému kontrol, tak dovolte mi, abych z tohoto místa ocenil novátorský přístup hnutí ANO 2011. Oni vždycky říkají: ty tradiční politické strany. Ale to jsme nevymysleli ani my, co jste předvedli včera! Nejdřív podpořit a umožnit, aby prošel pozměňující návrh, protože bez vašich hlasů by to neprošlo, a pak říct: No my nemůžeme podpořit celek, protože prošel ten špatný pozměňující návrh. A už jste zapomněli říct: Díky nám! Takže my nejdřív něco podpoříme, a protože je to podpořeno, tak nemůžeme hlasovat pro něco jiného.

Gratuluji! To je dobrá politická finta. My to určitě taky někdy uplatníme. Takže můžu říct, že to je nový politický styl. Já nejsem já, já jsem pro i proti atd., ale mohou za to hlavně ti ostatní!

Takže vy jste včera odpoledne, nebo mnozí z vás, ne všichni, prstem ukazovali všude kolem, kdo za to může, a zapomněli jste se podívat do zrcadla. Protože, vzpomeňme si, já to vím přesně, protože jsem si to večer kontroloval: pro ten pozměňující návrh, který jste si vzali jako výmluvu - a mně to tedy nevadí, to říkám rovnou, já jsem hlasoval proti - pro ten pozměňující návrh hlasovalo 94 poslanců, potřebné kvorum pro přijetí tohoto pozměňujícího návrhu bylo 90 a z těch 94 bylo osm hlasů poslanců z hnutí ANO. Když to jednoduše spočítám, kdyby vám to tak hrozně vadilo a nepodpořili jste to, tak ten pozměňující návrh dostal 86 hlasů místo potřebných 90 a je jedno, jestli pro to bylo 39 sociálních demokratů, nebo 80 sociálních demokratů, prostě by to nestačilo.

A opravdu, člověk se rád učí, takže klobouk dolů, takovou metodu, jak shodit zákon, to jsme tady zatím ještě nezažili, ale je to poprvé, ale asi to nebude naposled. Děkuji za pozornost. (Potlesk převážně poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V současné době se nenacházíme ve fázi otevřené rozpravy. Bod je přerušen. Přečtu omluvu. Dnes od 17.30 do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík.

 

Budeme pokračovat dalším bodem dnešního programu a tím je

144.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě
k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
/sněmovní tisk 731/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 14. dubna tohoto roku na 44. schůzi Poslanecké sněmovny, když jsme usnesením č. 1171 odročili jeho projednávání do další řádné schůze Poslanecké sněmovny. Obecná rozprava byla přerušena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP