(12.20 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já musím reagovat na úsměvná slova paní ředitelky krajské školy zřizované krajem, nikoliv jejím vlastnictvím. Já jsem si všiml, že jste společně s Agrofertem prezentovali činnost vaší zemědělské školy, myšleno krajské zemědělské školy. Toho jsem si samozřejmě všiml. Ale věřte mi, že financovat pomůcky ve školách není věcí ministra zemědělství, ale věcí zřizovatele a tím je Středočeský kraj. To, že vaše škola vypadá, jak vypadá, myslím tím krajskou, znovu zdůrazňuji, tak vypadá proto, že se o ni kraj v minulosti i v současnosti nějak stará. To, že vypadá dobře, je také na margo zřizovatele, jehož představitelem jsem osm let byl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Dobešová. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Dovolte mi pane předsedající, já bych na to opět zareagovala.

Pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, právě jste si na to odpověděl sám. (Velmi důrazně.) Za vás jako hejtmana jsem neviděla ani jednu učební pomůcku, takže o to hůře! Nejenom že jste mi dával pouze na provoz, ale nedal jste mi ani na traktor ani na nic jiného! A to jsou učební pomůcky na zemědělské škole! Takže teď jste si nahrál sám sobě do své branky! Děkuji. (Smích a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou. Pouze pro pořádek se chci zeptat: Pane ministře, vy se hlásíte s přednostním právem? Tak musíte počkat, protože nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já bych vás chtěl požádat, abyste dodržoval jednací řád a volal jste poslance, ať mluví k věci. Mně je sice líto, že pan Bendl jako hejtman nedal na traktor paní poslankyni (smích), ale pokud si pamatuji... Připouštím, že traktor patří do zemědělství. Jsem z vesnice, takže jsem poměrně v tomto obeznámen se situací. Ale v roce 2014 určitě Petr Bendl nebyl hejtmanem Středočeského kraje. Já vím, že vy se tváříte jako škola Agrofertu a ne krajská a máte to v každé té příručce, kterou nám tady rozdáváte. Ale co to sem tady nosíte za materiály? Proč tady mluvíte o traktoru v roce 2007 nebo 2008? No já nevím, jestli vám měl dát Středočeský kraj traktor. Ale jsme v bodě Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2014, ne v bodě Proč střední škola nedostala traktor od Petra Bendla.

To se tedy omlouvám, ale pane místopředsedo, je to vaše vina, máte vstoupit do té debaty.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Faktická poznámka podle jednacího řádu slouží jako reakce na probíhající rozpravu, což si myslím, že probíhalo. Každopádně pravdu máte v tom, že v současné době řešíme Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2014. S faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji pane místopředsedo. Zcela k věci. Já bych poprosil, až tady někdo začne místo kultivované standardní mluvy křičet a s prominutím štěkat, abyste ho vykázal, aby nepovídal. Jsme v Parlamentu České republiky, a nikoliv někde na nějakém rynku. A omlouvám se všem lidem, kteří fungují na rynku a jsou slušní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, děkuji. Máte pravdu, týká se to všech politických stran.

Nyní přečtu omluvy. Dnes se omlouvá od 14.00 do 19.15 z pracovních důvodů paní poslankyně Zelienková, od 11.00 do 13.00 bez udání důvodu se omlouvá paní poslankyně Radka Maxová, od 12.00 do 12.45 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík a od 13.00 do 18.00 hodin z důvodu návštěva lékaře se omlouvá pan poslanec Schwarz.

Nyní tedy s přednostním právem pan ministr. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Teď bychom se tady měli v rámci diskuse věnovat opravdu roku 2014 a situaci zemědělství. Já jako předkladatel této zprávy, když tady bylo od mnoha poslanců upozorněno na jiné souvislosti, tak já se pokusím je tady krátce osvětlit.

Chtěl bych říci, že rok 2014 byl naprosto výjimečný, a troufám si říci, že nikdo z politiků na to nemůže říkat, že měl zásadní vliv, protože ty výnosy v rostlinné výrobě byly tak extrémně dobré proto, že tak výborná souhra okolností v průběhu vegetace tady nebyla, co pamatuji. Výborné podmínky v zimě, rostliny vegetovaly, prakticky v zimě nemrzlo, výborné podmínky potom od jara až do léta, výborné podmínky pro sklizeň a ještě se to všechno potkalo s extrémně vysokými cenami prakticky všech komodit. To je opravdu věc, na kterou asi budeme dlouho vzpomínat.

Nicméně když mluvíme o roku 2015, rok 2015 byl třetí nejlepší rok v historii českého zemědělství, byť už v tu dobu jsme pociťovali různé problémy počasí, dá se říct, že pořád ten dozvuk roku 2014 se promítal i do roku 2015.

Znovu se vracím k tomu. Musíme si uvědomit, že v roce 2015 máme náběh nové společné zemědělské politiky, která úplně jiným způsobem distribuuje peníze pro zemědělce a zároveň chce po nich také jiné věci. Dříve takové nároky na zemědělce nebyly, jako jsou v rámci nové společné zemědělské politiky, a na to navazoval celý harmonogram výplaty dotací. A znovu se vracím k tomu, že v říjnu loňského roku byl tento harmonogram pro veškerou zemědělskou veřejnost zveřejněn a byl vládními organizacemi projednán. Za tu jednu jedinou chybu v případě greeningu jsem se omluvil, byť to nebylo na straně nás ani SZIFu, ale na straně dodavatele informačního systému.

Bylo tady zmíněno školství, už jste si tady vyměnili některé věci, já tu debatu chtěl trochu vrátit do nějaké racionální roviny. Já bych byl hlavně rád, aby se s tím školstvím, středním, nejenom zemědělským, začalo systémově něco dělat. My jsme tento týden uzavřeli výběr 30 školských zařízení, středních, nejenom v oblasti zemědělství, ale lesnictví, potravinářství, rybářství a myslím, že veterinářství, které budeme z toho našeho dotačního titulu, který jde, myslím, příští týden na vládu, podporovat. A ty zbývající školy se musí kraje rozhodnout, zda je chtějí, v jaké kvalitě a co pro to udělají. Protože opravdu to, že dneska střední škola nemá peníze - já znám asi jeden jediný případ, kdy kraj se významně postavil čelem ke střední škole, a to je Kraj Vysočina, který tam byl schopen dostat bez dotací prakticky 60 milionů korun do školního statku, tak prakticky žádný jiný kraj v takové velké míře za poslední roky peníze do svého školského zařízení v oblasti agrárního sektoru prostě nedal. Takže my se tady snažíme jenom vyplňovat určitou díru na trhu, my to ani těmi 50 miliony nespasíme, pokud se k tomu kraj nepostaví jiným způsobem, možná MŠMT by v té věci mohlo hrát aktivnější roli koordinátora.

Na přímý dotaz pana poslance Bendla odpovídám: Ano, v Programu rozvoje venkova, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, je případ až stoprocentní dotace v případě opatření na obnovu lesa v lesích, které jsou k tomu určeny. To je jediný případ, kdy takováto dotace tam je vyčleněna.

Vy jste tady mluvil o tom, že Ministerstvo zemědělství nesplnilo závazek, a to, o čem jsem hovořil, kdy jste užíval ten příklad těch kalů, a že tady my jsme šli nad rámec evropské legislativy. Vy jako ministr zemědělství, bývalý, moc dobře musíte vědět, nebo měl byste vědět, že tato záležitost kompetenčně spadá do resortu Ministerstva životního prostředí. My jsme v meziresortním připomínkovém řízení oponovali ten materiál, dneska je to znovu projednávaným bodem, a došli jsme do kompromisní varianty, že by kaly měly být znovu, pokud splní parametry, na kterých jsme se dohodli, že by měly být v praxi splnitelné, aplikovatelné zpátky na zemědělské pozemky. Takže prosím pěkně, nevkládat na zodpovědnost Ministerstva zemědělství něco, za co logicky z kompetenčního zákona zodpovědnost nemáme.

Takže to je asi z těch věcí, které tady zazněly, to podstatné. Ale znovu bych poprosil, vraťme se k diskusi, ke zprávě, která je tady zveřejněna.

Musím odkázat ještě na některé věci, které zazněly, pokud jde o agrární zahraniční obchod. Na webových stránkách Ministerstva zemědělství je i podle jednotlivých položek, včetně tabáku, pšenice apod., zveřejněn celý výsledek agrárního zahraničního obchodu za loňský rok, včetně těch kvartálních výsledků. Je to u nás dohledatelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nevidím nikoho dalšího, že se hlásí... Eviduji jednu faktickou poznámku, pan poslanec Šrámek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji, nechci zdržovat. Já bych chtěl jenom rozčlenění toho zisku na rostlinnou výrobu, živočišnou výrobu a pak mě zajímá ten tabákový průmysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se tedy, zda někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, tak v tom případě... Padl zde dotaz, táži se pana ministra, zda odpoví teď, nebo později písemně? Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Já se přiznám, že v té zprávě, věřím tomu, že to rozdělení na příjmy z rostlinné a živočišné výroby je, nicméně pokud na tom pan poslanec Šrámek trvá, tak mu to rád zodpovím písemně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP