(18.00 hodin)

 

Poslanec Jiří Junek: Děkuji. Já jenom drobnou reakci na pana ministra. S celou řadou věcí, co jste říkal, souhlasím, nicméně téměř na závěr jste řekl, že zákon je dobrý v tom, že přináší pravidla pro národní parky, v tom že je ten velký přínos a posun. Ale mně právě v těch pravidlech něco chybí a to je to, o čem jsem tady mluvil - že jsme si tam dali nějaké cíle, ale neřekli jsme si, dokdy je splníme, za jak dlouho. Čili ta pravidla podle mě nejsou úplně utažená do konce a zkrátka jim něco chybí. Proto bych ještě jednou apeloval na to, abychom se zamysleli nad tím mým pozměňujícím návrhem a přijali ho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další technickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vaším prostřednictvím jenom v reakci na kolegu Zahradníka. Já myslím, že ten park na Šumavě nechtějí jenom ekologové. Já jsem neviděl nějaká nedávná data, ale myslím si, že tam je opravdu velký zájem, a pan ministr to zdůraznil, leckdo by docela rád ušetřil za letenky do kalifornských národních parků, kdyby mohl mít tentýž zážitek na Šumavě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Teď už jenom stručně sdělím, že v obecné rozpravě vystoupilo devět poslanců a potom celá řada vystupujících měla také faktické poznámky. Pan kolega Zahradník navrhl vrácení k novému projednání, respektive opakovanému projednání ve výboru. Rovněž pan kolega Zahradník a také pan kolega Vilímec potom navrhli zamítnutí ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Neeviduji návrh na vrácení garančnímu výboru k novému projednání. Ano, je tady návrh, budeme tedy o něm hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2.

Zahájil jsem hlasování o vrácení návrhu zákona k novému projednání garančnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 181, přihlášeno je 107 poslankyň a poslanců, pro 8, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem předložil tři pozměňující návrhy, v obecné rozpravě jsem je zdůvodnil. První z nich, číslo 1, je vložen jako sněmovní dokument 4169. Druhý pozměňovací návrh je vložen do systému jako sněmovní dokument 4170, třetí pozměňovací návrh jako sněmovní dokument 4393. Ke všem třem pozměňovacím návrhům se tímto přihlašuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jiří Junek.

 

Poslanec Jiří Junek: Já bych se tímto rád přihlásil ke svým pozměňujícím návrhům, které jsou v systému načteny jako sněmovní dokument pod číslem 4309. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Petr Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se jen formálně chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému pod číslem 4416. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Já se, kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval, přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 4317. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Další přihlášenou je paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Já se jen přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který máte v systému pod číslem 4194. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To nám to odsýpá. Děkuji paní poslankyni. Dalším přihlášeným je pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Já se hlásím k dokumentu číslo 4160, ve kterém je pozměňující návrh, který jsem zde v obecné rozpravě odůvodnil. Ale zároveň mi dovolte načíst jednu samostatnou věc, to je vypuštění bodů 7 a 17 z usnesení číslo 94 výboru pro životní prostředí ze dne 30. března 2016, což je součástí odůvodnění dokumentu 4160.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klučkovi. Dalším, předposledním řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, u mě se to trošičku malinko sekne, protože já musím přečíst odůvodnění, jelikož jsem ho neřekl v obecné rozpravě.

Já se přihlašuje ke svému pozměňovacímu návrhu vedenému jako sněmovní dokument číslo 4417. Odůvodnění je takové, že návrh zákona o ochraně přírody a krajiny, tak jak je předložen v tisku 501, v sobě skýtá obrovské legislativní riziko, a to při každém otevření zákona číslo 114/1992 Sb. Ono legislativní riziko je například na straně - při změně hranic jednotlivých národních parků, kdy budeme neustále otevírat zákon právě číslo 114. Návrh, který předkládám ve svém pozměňovacím návrhu, neruší koncepci zákona, ale zmenšuje legislativní riziko při potřebě reagovat na změnu situace v ochraně životního prostředí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klánovi. Pan poslanec Bendl svoji přihlášku ruší. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Další návrhy na vrácení či zkrácení lhůty nepadly, nebo návrh, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval, také nepadl. Proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi, panu zpravodajovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 678/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Já budu stručný, protože jsem ten návrh uváděl poměrně obsáhle v rámci prvního čtení, a tak mi dovolte, vážené kolegyně a kolegové, jenom zopakovat, že vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, za prvé zavádí možnost uznávání zahraničních emisních plaket pro vjezd do nízkoemisních zón a současně mění formu pro zřizování nízkoemisních zón obcí z vyhlášky na opatření obecné povahy. Dále s platností od roku 2020 stanovuje novou, nižší hodnotu imisního limitu pro částice PM2,5, tedy prachové mikročástice, a přináší vyšší flexibilitu při vyhlašování a ukončování smogových situací a regulací. Ve vazbě na národní program snižování emisí schválený vládou přináší rovněž dřívější platnost přísnějších požadavků na kotle na pevná paliva uváděné na trh dle nařízení EU o ekodesignu od roku 2020.

Nejvíce pozornosti, a to se určitě samozřejmě opět projeví v debatě, tak jako to bylo i v prvním čtení, vzbuzuje novelizační bod 21 vládního návrhu, který říká, že v případě vzniku opakovaného důvodného podezření na porušování povinností dle zákona o ochraně ovzduší může pracovník obce s rozšířenou působností přímo zkontrolovat spalovací zdroj provozovaný v domácnosti a jeho příslušenství, což mu musí provozovatel zdroje umožnit. Rád bych opět zopakoval na tomto místě, že cílem kontroly je ověřit, jaký konkrétní typ kotle, jaké emisní třídy, je v domácnosti skutečně provozován a zda ve zdroji není spalován odpad, tak aby případnými nebezpečnými emisemi nebyli ohrožováni lidé žijící v bezprostředním okolí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP