(14.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane předsedo. Problém je skutečně vážný. Tím problémem se mnozí v ČR zabývají dlouhou dobu. Chci připomenout, že minulý nebo předminulý týden o tom hlasovali i kolegové v Evropském parlamentu. Naprostá většina českých europoslanců odmítla udělení statutu tržní ekonomiky Číně.

Chci vám přečíst navržené usnesení, kterým bychom mohli vybavit pana premiéra a členy naší vlády:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nesouhlasí s plánovaným udělením tržního statutu Číně z důvodu negativních dopadů na český průmysl.

Poslanecká sněmovna zdůrazňuje, že Čína není tržním hospodářstvím a že dosud nesplnila pět kritérií, kterými Evropská unie definuje tržní hospodářství.

Poslanecká sněmovna je přesvědčena o tom, že dokud Čína nebude splňovat všechna kritéria Evropské unie, na jejichž základě může být považována za tržní hospodářství... (Řečník se odmlčel pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Tak já prosím pana poslance Benešíka, pana poslance Černocha, paní poslankyni Kovářovou a další, aby se ztišili. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: ... měla by Evropská unie uplatňovat v plném rozsahu svá antidumpingová a antisubvenční opatření vůči dovozu z Číny.

Poslanecká sněmovna současně zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí celkově reformovat nástroj Evropské unie na ochranu obchodu s cílem zajistit pro průmysl v Evropě ve vztahu k Číně a k dalším obchodním partnerům rovnocenné podmínky, a to v plném souladu s pravidly Světové obchodní organizace.

Poslanecká sněmovna vyzývá premiéra a členy vlády, aby na jednáních Evropské rady, Rady Evropské unie jednali v souladu s obsahem tohoto usnesení a hájili zájmy českého průmyslu.

Chci připomenout, že nejvíce antidumpingových opatření a šetření je uplatňováno vůči Číně. Chci připomenout, že Spojené státy svůj trh s čínskými produkty v tomto odvětví chrání mnohem více než evropské země.

A jen pro zajímavost vám přečtu pár opatření, kterými v Číně pomáhají svým producentům v oblasti hutnického průmyslu či ocelářství. Mají tam vládní a regionální pětiletky - to si mnozí z nás ještě pamatují, mají dotované úvěry, intervence na akciovém trhu, mají daňové úlevy, mají laxní pravidla bezpečnosti práce, vláda provádí měnové intervence, dotuje dopravu, nezjišťují negativní dopad na životní prostředí, dotuje vstupní suroviny, dotuje elektřinu, dává jim pozemky zdarma. A to všechno vytváří diskriminační prostředí pro naše firmy a náš průmysl.

My jako občanští demokraté jsme vždy pro konkurenční souboj, ale v rámci férových podmínek. A pokud druhá strana obchodu tak výrazným způsobem dotuje svá odvětví, tak se musíme bránit. A já vyzývám vládu, aby důsledně hájila zájmy českého průmyslu, nebo pokud to projde, tak za pár měsíců nebo za pár let zase budou jezdit delegace vlády do Moravskoslezského kraje, zase budou vymýšlet krizové plány a nestandardní řešení. Dneska můžeme ještě zasáhnout, dneska je ještě čas. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším vystupujícím s přednostním právem bude pan předseda Laudát.

Ještě pan poslanec Huml - karta číslo 68.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Domnívám se, že bychom měli projednávat záležitost Moravskoslezského kraje dohromady, tudíž dávám procedurální návrh, aby bod OKD, který tady zazněl, a návrh kolegy Stanjury byl dohromady.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve upřesnění. Ten bod, který jsem zdůvodňoval, navrhuji zítra odpoledne po pevně zařazených bodech.

A za sebe trvám na tom, aby ten bod byl samostatný, abychom o něm hlasovali zvlášť. Není to nic proti návrhu, který zazněl, ten já osobně taky podpořím, ale nemyslím si, že bychom měli slučovat rozpravu do jednoho bodu. Týká se to sice jednoho regionu, nebo převážně jednoho regionu, ale ten dopad by nebyl jen na Moravskoslezský kraj. Problém by mohl nastat i v chemickém průmyslu, v keramickém průmyslu a v dalších odvětvích. Takže se omlouvám panu kolegovi Laudátovi, ale trvám na tom, abychom o tom hlasovali zvlášť. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. Ono je to i navrženo na jiné termíny. Kolega Laudát s tím takto souhlasí, neuplatňuje žádné další návrhy. Děkuji.

S přednostním právem, pane ministře? Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi reagovat na vystoupení pana předsedy Stanjury. Chtěl bych sdělit, že pan předseda se vlamuje do otevřených dveří. Česká vláda je si vědoma rizik, která znamená přiznání statutu tržní ekonomiky Číně. Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo materiál, který v nejbližší době projedná vláda, projedná tripartita. Budeme se tím vážně zabývat.

Požadujeme po Evropské komisi, aby zpracovala dopadovou studii, abychom věděli, jaká jsou rizika, a budeme hledat řešení. Podle předběžných výzkumů, ano, je to vážný problém. Jsou to dva obory, které jsou ohroženy - je to hutní průmysl, je to keramický průmysl, zhruba čtyři až pět tisíc lidí. Takže na to, aby se tím vláda vážně zabývala, a předpokládám i tripartita, není úplně nutné upřesnění Sněmovny, protože vláda je si vědoma hloubky problému. Ale samozřejmě pokud Sněmovna jako suverén rozhodne, že se tím vláda má zabývat, mít nějaké postoje, tak ano, to samozřejmě udělat může. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych ujistit pana ministra, jestli dobře poslouchal, tam nebylo slůvko kritiky vlády. To nebylo kritické vystoupení vůči vládě, ale myslím si, pokud se tato otázka bude řešit na evropské úrovni, je dobré mít stanovisko českého parlamentu. Takže to, že činíte kroky, o kterých jste mluvil, je určitě dobře. Tam budete mít naši podporu nebo máte naši podporu. Já jsem také říkal, že to už mnozí lidé dlouhou dobu řeší. Ale díky tomu, že se to projednávalo před několika dny v Evropském parlamentu, tam to usnesení dopadlo podle mne dobře, tak nevidím žádný důvod, aby se tím nezabýval i náš parlament a nevybavil vládu silným mandátem. Já jsem přesvědčen, že naprostá většina z nás chápe, co je to nefér konkurenční souboj, a že v takovém souboji nemůžeme uspět.

Podle studie, kterou dělají Američané, je výrazně ohrožen evropský trh, z Evropy nejvíce středoevropský trh a přímo nebo nepřímo podle variant, jaký by ten statut přesně byl, může být v České republice ohroženo 50 až 100 tisíc pracovních míst. A myslím, že to stojí za to, abychom se na tom shodli a takovým silným usnesením naši vládu vybavili.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud nejsou žádná další přednostní práva, budeme postupovat podle písemných přihlášek. První vystoupí pan poslanec Okamura a po něm pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, žádám vás, abychom na program jednání zařadili bod s názvem Referendum o vystoupení z Evropské unie a referendum o přijímání či nepřijímání migrantů z islámských zemí. Vím, že většina poslanců v této Sněmovně nepovažuje tyto body za důležité, jelikož již čtyřikrát za poslední rok se naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, snaží tyto body prosadit a vždy jste nám referendum zamítli. Přesto se tyto body znovu pokusím dnes navrhnout.

Při prvním našem návrhu vloni v červnu hlasovali pro tento návrh pouze poslanci našeho hnutí, nicméně minulý měsíc při našem posledním návrhu to již bylo 44 poslanců této Sněmovny. A řeknu vám, proč se pokusím tento návrh znovu navrhnout a proč mi historie dává za pravdu.

Zhruba před více než 2000 lety ohrožovala Římskou republiku rozpínavost Kartága. Kartágo během několika staletí plíživě opanovalo severní Afriku, Kypr, Sardinii, Korsiku a Baleárské ostrovy, oblasti na Krétě a Sicílii a začalo si podmaňovat Iberský poloostrov. Římané čas od času kartáginské Féničany v nějaké válce porazili, ale jedno bylo jisté - říše Féničanů pomalu obkličovala Středozemní moře a jen pár římských politiků si tehdy uvědomovalo, že jde o smrticí sevření, které může Řím zničit. Jeden z mála politiků, kteří si to uvědomovali, byl senátor Cato starší. Viděl sice, že jeho varování před Kartáginci nikdo nevnímá, ale nevzdal to a své projevy v římském senátu, ať byly na jakékoliv téma, končil slovy: Carthaginem esse delendam. Kartágo musí být zničeno. Kartágo bylo nakonec zničeno, ale o pár století později začal jiný nepřítel pomalu obsazovat Arabský poloostrov, pak dobyl severní Afriku, Malou Asii a dral se na Iberský poloostrov. Řím přišel o nadvládu a hlavně o obchod ve Středomoří a padl. Za pádem Říma nestojí Germáni či Slované, ti jen dorazili lva na kolenou. Na kolena Řím dostali barbarští arabští dobyvatelé, kterým Řím tak dlouho ustupoval, až padl.

My, Česká republika, dnes máme dvojí volbu - tak jako Římská republika se invazi bránit a přežít, anebo jako dekadentní a úpadkové římské císařství ustupovat a mísit se s barbary tak dlouho, až zmizíme z povrchu země jako staří Římané. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP