(12.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Jistě, samozřejmě za to můžeme proto, že jsme vám přenechali nějaký problém, který vy, protože jste ho musel řešit, tak jste ho zkazil. Jako všechno, co jste řešit musel. Kdybychom to zvládli předtím, tak jste ten problém neměl, dělat jste nic nemusel, a tudíž jste nemusel ani nic zkazit. Ale každý z nás, pane ministře, přebíral nějaké dědictví a každý z nás s takovýmto středně problematickým problémem šel do Evropské komise a vyjednával. Takhle zvorat jste to dokázal jenom vy. A svádět to na své předchůdce, to umíte zase jenom vy. Prostě aby nám nevládli balíci.

Děkuji vám. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan kolega Kalousek. Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem pozorně poslouchal projev pana ministra Brabce a chtěl bych se ho zeptat, proč tyhlety kvalifikované informace, které nám říká tady dnes, o tom, co všechno znamená EIA, jak dopadne na dopravní stavby, tady nezazněly při projednávání novely zákona EIA. Tady naopak zaznělo, já budu citovat: Je tady mantra, cituji pana ministra Brabce, je tady mantra, že nebudeme stavět. Není to pravda. Budeme stavět i tak. (Ministr Brabec z místa mimo mikrofon: Stavíme.) Potlesk poslanců ANO. To je citát. No, nevím, co. Tak. Toto je citace pana ministra Brabce. Já si to vysvětluji jedině tak, že buď pan ministr Brabec přišel nepřipravený do pozice ministra životního prostředí a teprve se začal seznamovat s problémy a s hrůzou začal zjišťovat, že tam nějaké problémy jsou, anebo o tom ministr Brabec nevěděl. To, nebo to, nevím, co je horší, jestli jeho neznalost, anebo jeho nepřipravenost.

Víte, pane ministře, příští rok, v roce 2017 - my jsme celkem hodně pracovali jako obecní samospráva s Ředitelstvím silnic a dálnic - v roce 2017, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, se měl začít stavět obchvat města Louny. Je to naprosto kritická záležitost, kde je to snad jeden z nejtragičtějších úseků v České republice, kde se skutečně umírá a je celá řada tragických nehod. Stavět se nebude. Stavět se nebude kvůli tomu, že pan ministr Brabec zpackal zákon EIA! Kvůli tomu, že pan ministr Brabec zpackal zákon EIA, nebo respektive jeho vyjednávání. A pokud se bude, tak se osobně panu ministru Brabcovi omluvím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas pro faktickou poznámku. Nyní pan poslanec Zahradník, připraví se pan poslanec Faltýnek k faktické poznámce také. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, no, z toho alibistického projevu pana ministra Brabce nejsme někteří z nás moudří. Cožpak teprve občané, kteří by měli sledovat, nebo kteří by měli z něj si něco odnést. Oni se mohou ptát a oni přece mají ve svých povědomích nějakou určitou setrvalost zákonů, že to, že něco bylo nabyto, stalo se podle nějakého zákona dřívějšího, neplatí dosud, že se to musí měnit. Ta retroaktivita je tady naprosto nepochopitelná. A druhá věc je, ti lidé si mohou klást otázku: No tak proboha proč tedy ty EIA neuděláte všechny rychle znova? Tak je udělejte rychle znova.

Jenomže, dámy a pánové, vy, koaliční poslankyně, koaliční poslanci, vy jste dali tím zákonem o EIA obrovskou moc, nekontrolovanou, bez jakékoliv odpovědnosti do rukou ekologických aktivistů. Ti mohou kdykoliv vstupovat do probíhajícího řízení, ti mohou kdykoliv to řízení přerušovat, mohou i blokovat. A nemusí to být lidé, kteří nějak mají kolem toho záměru svoje bydliště, kterých se to nějak přímo dotýká. Mohou to být ekologické organizace, ekologičtí aktivisté, mohou to být lidé, kteří chtějí pouze tomu projektu nějak zabránit, z principu, tak aby vyhověli nějakému svému ideologickému náboženství. A stačí, když dají dvě stě podpisů dohromady, neověřených, nemusí to být lidé z toho okolí, a to platí. Tuhletu moc oni mají a mohou to kdykoliv zablokovat. A já si jednom kladu otázku, proč vy z hnutí ANO proboha tak dáváte obrovskou moc těmto aktivistům. Proč to děláte? A když tu odpověď hledám, tak si prostě jenom všímám, že za posledních dva a čtvrt roku jsem neviděl, že by nějaký ekologický aktivista kritizoval nějaké chemické fabriky, že by nějaký ekolog se zabýval bioplynovými stanicemi, že by nějaký ekolog kritizoval zemědělské hospodaření jednoho velkého podniku, který patří vašemu panu šéfovi. Možná v tom by měli občané hledat tento důvod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce. (Poslanec Zahradník: Děkuji.) Tak, děkuji. Nyní pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou také. Připraví se kolega Laudát k faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré odpoledne, dámy a pánové, já budu velmi stručný. My už jsme si zvykli na to, že spousta našich kolegů, a František Laudát dneska toho byl příkladem, trpí takzvanou dlouhodobou amnézií. Pro nelékaře: je to ztráta paměti. Na druhé straně ale my nemůžeme přece vytýkat minulé vládě, která tady byla tři roky jenom a vystřídala za ty tři roky čtyři ministry dopravy. Mně se ani nepodařilo všechna ta jména si zapamatovat. Pamatuji si pouze pana Bártu, který zastavil výstavbu v naší zemi - to asi víme všichni a na tom se asi shodneme - a potom kolegu Stanjuru, který byl vlastně posledním ministrem dopravy a byl tam pouhých šest nebo osm měsíců. Takže já bych moc prosil, abychom tu debatu zkonstruktivnili a hledali nějaké řešení. Zazněly tady nějaké návrhy na usnesení. Já sám mám také nějaký návrh připraven. Bohužel to asi nestihneme a je to velká škoda. Nicméně já bych asi ten návrh s dovolením přečetl. Doufám, že to stihnu v rámci těch ještě zbývajících čtyřiceti vteřin.

Poslanecká sněmovna konstatuje, že situace vyvolaná neslučitelností stanovisek EIA podle zákona 244 se současnou právní úpravou znamená riziko významných hospodářských dopadů, stejně jako ohrožení úspěšného čerpání evropských prostředků. Za druhé konstatuje, že nerealizace dopravních staveb na páteřní síti dopravní infrastruktury nebo významné zpoždění její realizace má závažné negativní důsledky na regionální rozvoj, životní prostředí, mobilitu i hospodářské a sociální podmínky krajů a obcí. Na tom se asi všichni shodneme. Za třetí žádá vládu, aby urychleně předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky legislativní řešení směřující k umožnění realizace dotčených staveb v co nejkratším termínu. A za poslední, podporuje vyjednávání podmínek pro stanovení specifického postupu u prioritních dopravních staveb atd. atd.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: I vám, pane předsedo, skončil čas k faktické poznámce...

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: ... tak to je třeba načíst v podrobné rozpravě. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já nebudu reagovat na nějaké narážky a urážky. To je jediné, čeho jste schopní. Prostě jste u moci téměř tři roky a podívejte se, co jste vyřešili z reálných problémů této země. A jakkoliv jsem měl obavy k tomu, jakou kvalitou a jakými schopnostmi disponuje pan ministr Brabec, tak po dnešku jsem zděšen ještě více. Všimli jste si, že prakticky nemluvil o budoucnosti. Já si myslím, že lidé chtějí dálnice, aby se tady stovky lidí ročně nezabíjely, že chtějí, aby byly staženy silniční proudy na kvalitní moderní komunikace, a ne že budete realokovat. Vy rozfrcáváte peníze, to bylo koncem minulého období, dramaticky musí poklesávat efektivita a vynakládání těch investic. Už jenom prostě chcete napumpovat ty peníze do silnic, kde ty efekty jsou řádově nižší, a já se obávám, že jestli chcete nakupovat vláčky, což je také jeden z těch nápadů, ne že bych nebyl příznivcem železniční dopravy, ale v tuto chvíli to, co tato země potřebuje, jsou dálnice, bezpečné dálnice. A vy tady něčím takovým - vždyť, člověče, vy tady ani nevíte, že ohrožujete nebo riskujete zhroucení celého operačního programu Doprava pro toto období. O tom se tady bavme! A prosím vás, začněte mluvit místo nějakých narážek a komentářů o tom, co prostě pro ty lidi připravíte. Co prostě připravíte.***
Přihlásit/registrovat se do ISP