(11.40 hodin)
(pokračuje Laudát)

A Svaz podnikatelů ve stavebnictví České republiky, který, předpokládám, že byl také u novely zákona z toho ledna 2015, tam přišel a Asociace pro rozvoj infrastruktury, s nějakým pro mě velmi zoufalým pokusem, že by byl sepsán narychlo zákon, v uvozovkách - a já moc prosím o klid... lex EIA, který by využil ustanovení v evropské směrnici EIA článku 2 odst. 5, kde je možná výjimka, aniž je dotčen článek 7 této směrnice, v případě záměru přijatého se zvláštním vnitrostátním legislativním aktem jej mohou členské státy vyjmout z působnosti ustanovení této směrnice. Možnost vyjmout z působnosti směrnice o EIA ty projekty, které byly přijaty zvláštním zákonem. Domnívám se, že asi tohoto pokusu se chytá vláda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já požádám sněmovnu o klid, pane kolego. Já vím, že to je to pro vás zdlouhavé. Já vám ještě řeknu, že náhradní kartu č. 20 má pan kolega Radek Vondráček. A prosím, nechte pana kolegu Františka Laudáta...

 

Poslanec František Laudát: Já bych poprosil, už se skutečně blížím k závěru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: Takže přítomní tam viděli dokonce některá ustanovení přijatého usnesení, které si myslím, že by mělo být odrazovým můstkem pro případné řešení a případné usnesení i tady ve Sněmovně, pokud pustíte program. Tak tam došlo k obrovské kontroverzi, pan náměstek Blecha, a já se domnívám rovněž, že bude velmi obtížné takovýto zákon napasovat na tento krizový článek evropské směrnice. (Nápověda ze sálu: Smrž.) Tak pardon, náměstek Smrž, omlouvám se, Blecha je z MMR. A že je to velmi nebezpečný a riskantní krok, že mu nedává příliš šanci. Ten článek pro výjimečné situace je určen pro přírodní pohromy a katastrofy. Osobně se domnívám, že dávno měl sedět v Bruselu pan premiér a pan ministr Brabec a nevracet se dříve, než s Evropskou komisí vyjedná řešení této krizové situace, což se dodneška nestalo.

Takže se omlouvám za popletení jmen, ale těch náměstků po personálních čistkách je tolik nových, že už je ani všechny neznám.

A jestliže jsem tady mluvil o tom, jaká bude role, a budu chtít, aby tady pan premiér řekl, paní ministryně Šlechtové... Tak dámy a pánové, po zkušenostech s těmi dalšími aktéry tiskové konference a jejich právním vědomím, tak přece jenom bych tvrdě apeloval na to, aby tím garantem směrem k Evropské unii bylo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Já jsem si jen zatím předběžně prošel i podklady, které mi poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj v této záležitost, a vzhledem k tomu, že skutečně to tady část Sněmovny nezajímá, tak už jenom zkráceně. Když tak ať paní ministryně potom řekne, že se mýlím, ale vycházím z toho, že skutečně nepředloženými, nepředjednanými kroky můžete způsobit zastavení čerpání pro všechny operační programy. Že dokonce možná můžete ohrozit vyúčtování a proplacení řady programů z minulého období.

V té odpovědi, která je také z března, také 21. března 2016, tak veřejnost žije v domnění, že vládě se podařil, co se týká evropských fondů, čerpání, zázrak na poslední chvíli a že do nějakých deseti miliard se podařilo vyčerpat úplně všechno. Kdo z vás ví, že v té době, kdy to MMR odpovídalo, tak ještě nebyly certifikovány, uznány, možná se ta situace jenom v resortu dopravy, akce za 27 miliard korun, a nelze vyloučit, aspoň podle mého názoru, a rád se budu mýlit, rád se budu mýlit, že k tomu fatálnímu průšvihu by se mohlo přidat i vypořádání projektů z minulého programového období.

Takže na závěr vám znovu připomenu to, co jsem říkal na samém začátku. Domnívám se, že v kauze EIA došlo k fatálnímu manažerskému selhání zejména ministra životního prostředí Brabce. Je to v ostré kontradikci s tím, co sliboval pan vicepremiér Babiš voličům, že dosadí místo nemehel schopné manažery a tak. Jak jste tohle mohli dopustit, je naprosto neuvěřitelné. Co jste dělali ty dva roky a půl, téměř, co jste u vlády, a proč teď na poslední chvíli? Tak proč jste nepřišli při té novele zároveň s nějakým nástinem řešení? A pan ministr, to jsem vám tady doložil, že sdílel názor i předchozích ministrů, že to prostě vyřešíte. Jak je možná, že vláda se tomu nevěnovala? V prosinci 2014 dostala na stůl RIA, kdy byla varována před ekonomickými dopady. Vy jste se usnesli již v listopadu 2014, že jste zřídili meziresortní pracovní skupinu. Kdo monitoroval její činnost, kdo ji řídil? Proč jste to nechali až takhle daleko dojít? A teď se budete vymlouvat dokonce na nějaké roky 2006, 7, 8. Děláte si z lidí srandu nebo co? Vláda svými plánovanými kroky ohrožuje - a strašně bych chtěl, aby v usnesení byl důsledný apel na to, tak jak to schválil hospodářský výbor, že všechno musí být v souladu a předjednáváno s Evropskou komisí. A odmítám jakékoli pokusy o to, že teď budete říkat, že za to může Brusel, že uplatňuje retroaktivitu. Tam jste seděli a tam jste měli vyjednat ty klíčové podmínky při schvalování a certifikování programovacího období roku 2016.

A co se týká, co jsem říkal naposledy. Vláda a ministři manipulativně informují veřejnost o skutečném rozsahu kauzy a jejích dopadech. Tady jsem to dokládal. A dneska, když se podíváte na billboardy, pak tam vidíte tohle. (Ukazuje fotografii billboardu, na němž ANO slibuje dálnice.) Jenže ta realita skutečná je tohle. Tohle byste tam měli dát! (Ukazuje mapu.) Tuhle mapu průšvihu! Váš resort to zpracoval. Tohleto je to skutečné, to, co jste udělali. Moderní Česko. A ne to, čím vrtíte psem a krmíte lidi. Je to opravdu velmi vážný problém. A pak není divu, když už jako úsměvně i v České televizi zazní, že vlastně u toho byl Kalousek v roce 2008 a měl to vyřešit.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec František Laudát. Budeme pokračovat ještě přednostními právy před schválením pořadu schůze. První je pan poslanec Marek Černoch, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Dámy a pánové, dobrý den, děkuji za slovo. Mé vystoupení nebude tak dlouhé jako kolegy Laudáta. (Výkřik z levé strany sálu: To je škoda.) Já si myslím, že to není škoda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych prosil, abychom na sebe nepokřikovali, já bych rád dosáhl toho, že schválíme pořad schůze. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Proces posuzování vlivu na životní prostředí je dlouhodobě neřešený a vleklý problém, kdy jednotliví vládní ministři a Česká republika jako taková ignorují směrnice Evropského parlamentu již od roku 1985. Vlivu staveb na životní prostředí se staví s absolutním přezíráním a ignorací. Kdyby opravdu vládě záleželo na tom, aby se dopravní stavby stavěly, aby se stavěly s finanční pomocí Evropské unie, kterou se vláda neustále zaštiťuje a ohání, ale pouze ve chvílích, kdy se jí to hodí, udělala by vše pro to, aby nebyla vytvářena ze strany Evropské unie odmítavá stanoviska k předkládaným stavebním projektům a vydávaným zákonům, které přímo souvisejí s dopravními stavbami a životním prostředím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP